Search

zoek- tips

Aalsmeer - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Aalsmeer is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

[Bestand 24, fol. 962]

Beginnende van t’oosteijnde

Arijs Fredericxsz, ende Dieuwer 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Beentgen, heure 
kinderen, mitsgaders Aeffgen 
Sijmonsdr haer dienstmt. – 5 hoofden 

Jacob Cornelisz, ende Grietgen 
Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Dirck, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cent Jansz Rentenaer weduwenaer 
met Jan, Trijntgen, oude 
Willem, ende jonge Willem, sijn 
kinderen, mitsgaders Stijntgen Jans 
sijn dienstmt. – 6 hoofden 
  
Willem Thonisz, ende Annetgen 
  
[Bestand 25, fol. 962v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Stijntgen, Claes, Aeltgen, 
Trijntgen, ende Hillegont, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Maerten Pietersz, ende Applonia [arm] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Grietgen, Neeltgen, 
Barbertgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz, ende Engeltgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Worm, Willem, Aechgen, ende 
Jan, heure kinderen, mitsgaders 
Lijsbet Claesdr haerl. dienstmt. – 7 hoofden 
  
Egbert Jansz Paeu, ende Jobgen 
  
[Fol. 963] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, mitsgaders Willem, 
Baerten, Dirck, Maritgen, 
Henrick, ende Dieuwertgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Frans Cornelisz, ende Maritgen [arm] 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Leuntgen, Louris, Geertgen, 
Maritgen, Pieter, ende Cornelis, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Trijntgen [arm] 
Assimusdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Jan, Cornelis, ende 
Aechgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Willem Gommertsz, ende Baertgen 
  
[Bestand 26, fol. 963v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis heur soon – 3 hoofden 
  
Arijs Cornelisz, ende Lijsbet Reijersdr 
sijn huijsvrouwe, met Arent, 
Maritgen, Jannetgen, ende 
Annetgen, heure kinderen, 
mitsgaders Maritgen Lourisdr 
heur dienstmaecht – 7 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende IJtgen Reijersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pietertgen 
Adriaensdr heur dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Tijman Willemsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Tijs, 
Maritgen, Maritgen, ende Louris, 
heure kinderen, mitsgaders 
  
[Fol. 964] 
  
Jan, ende Dirck Louris zoonen die [Jan, ende Dirck, arm] 
sij om niet houden – 8 hoofden 
  
Sijbrant Pietersz, ende Reijmpgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, heur kint, 
Item Louris Pieters, ende 
Leuntgen Pietersdr broeder, ende 
suster, t’samen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz Gutter, ende Barber 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Baertgen, Sijtgen, Maritgen, 
Henrick, Willem, ende Huijbert, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Jacob Claesz, ende Maritgen 
  
[Bestand 27, fol. 964v] 
 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, ende Tonis, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Cornelisz, Niesgen 
Henricxdr sijn huijvrouwe, met 
Jacob, Niesgen, Cornelis, 
Leuntgen, Trijntgen, Maritgen, 
ende Arent, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Pieter Cornelisz Maetges, ende 
Anna Remmendr sijn huijsvrouwe, 
met Niesgen, Aechgen, Cornelis, 
Maritgen, Trijntgen, Neeltgen, 
Gijsbert, ende Grietgen, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Neeltgen 
  
[Fol. 965] 
  
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan heur kint – 3 hoofden 
  
Jannetgen Jansdr jonge dochter – 1 hoofd 
  
Henrick Jansz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Maritgen Pieters 
zoon ende dochter, mitsgaders Pieter 
Henricxsz heur respective kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Gijsen, ende Annetgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Gijsbert, 
ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Willemont Jansdr weduwe van 
Jan Jacobsz, met Teuntgen, 
Maritgen, Niesgen, ende Neeltgen, 
Gijsberts dochteren hare kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 28, fol. 965v] 
 
Arent Jansz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirckgen Gijsbertsdr 
haer kint – 3 hoofden 
  
Dirck Dircxsz, ende Annetgen [arm] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Claes, Trijntgen, 
Dirck, ende David, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Maertsz, ende Sus Lambertsdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Maerten, 
Jan, Maritgen, Gijsbert, Neeltgen, 
Hester, ende Noe, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Claes Dignusz weduwenaer met 
Engeltgen sijn dochter, Dirckgen 
Willemsdr sijn dienstmaecht, 
  
[Fol. 966] 
  
Willem Jansz jongeman oostganger, 
met Pieter Aelbertsz sijn dienst- [de dienstknecht arm] 
knecht – 5 hoofden 
  
Jan Jansz Besch, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Geertgen, Jan, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
[heeft niettegenstaende verscheijden afvragingen twee soons verswegen] 
  
Jacob Jansz, ende Geertgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Jacobsz, ende Maritgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 29, fol. 966v] 
 
Meijnaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Dirck Rommers, ende 
Neeltgen Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Adriaen, Aeffgen, Neeltgen, 
Gerrit, Maritgen, ende Abraham, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Sijbrantsz, ende Aeltgen Dircx [arm] 
dochter sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Maritgen, Cornelis, 
Maerten, Neeltgen, Trijntgen, 
ende Dirck, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Gerrit Dircxsz, ende Maritgen 
Crijnendr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 967] 
  
Engeltgen, Maritgen, Dirck, 
ende Leentgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Neeltgen Taemsdr weduwe van 
Dirck Maertsz, met Lijsbet 
Dircx haer dochter, ende Jan 
Jacobsz haer dienstknecht – 3 hoofden 
  
Duijffgen Jacobsdr weduwe van Jan 
Pieter Wijnensz, met Gerritgen, 
Jannetgen, Lijsbeth, Geertgen, 
ende Jacob, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Gerritsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, Jan, ende 
Haesgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 30, fol. 967v] 
 
Jan Cornelisz, ende Maritgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Haesgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Lijsbeth Arijsdr weduwe van Dirck 
Henricxsz, met Adriaen, haer soon – 2 hoofden 
  
Baert Geritsz, ende Aeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Cornelisz, ende Grietgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Haesgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Taems Lenaertsz weduwenaer, met 
  
[Fol. 968] 
  
Jacob, ende Maritgen, sijn kinderen, 
mitsgaders Maritgen Willemsdr 
sijn dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Willem Claeszoon, ende 
Maritgen Engebrechtsdr sijn 
huijsvrouwe, met Cijtgen, Trijntgen, 
Claes, Jan, ende Geertgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Claesz, ende Trijntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Jansz Hick, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Aeffgen, Jan, Gerrit, Annetgen, 
oude Grietgen, ende jonge Grietgen, 
heurluijder kinderen – 9 hoofden 
  
[Bestand 31, fol. 968v] 
 
Maritgen Joostendr weduwe van 
Claes Jacob Sijvertsz, met 
Jacob, Gerrit, Sijmon, Jan, 
Henrick, ende Sijbert, haer kinderen, 
mitsgaders Grietgen Sijmonsdr 
haer dienstmaecht – 8 hoofden 
  
Goutgen Henricxdr weduwe van 
Joost Sijmonsz – 1 hoofd 
  
Lenaert Jacobsz weduwenaer, met 
Lijsbet sijn kint – 2 hoofden 
  
Willem Vrericxsz, ende Grietgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Cornelis, Jan, Dirck, Pieter, 
ende Celijtgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Fol. 969] 

Frans Henricxsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, ende Grietgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Jacob Willemsz, ende Geertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Gerrit, Grietgen, 
ende Maerten, heure kinderen, 
mitsgaders Celijtgen Willems 
dochter heur dienstmaecht – 7 hoofden 
  
Jan Lubbertsz weduwenaer, 
met Dirck, Claes, ende 
Aechgen, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 32, fol. 969v] 
 
Annetgen Cornelisdr, weduwe van 
Willem Maertsz, met Baertgen, 
Aechgen, Gerrit, ende Neeltgen, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Assimus Dircxsz weduwenaer, met 
Hillegont, Cornelis, Jan, Pieter, 
Dirck, ende Claes, sijn 
kinderen – 7 hoofden 
  
Meijnaert Jansz weduwenaer, 
met Maritgen, Geertgen, Haesgen, 
Jan, Jacob, ende Guiertgen, sijn 
kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Dircxsz Geus weduwenaer, 
met Neeltgen, sijn dochter – 2 hoofden 
  
[Fol. 970] 
  
Bijde selve woont inne 
Maritgen Dircxdr – 1 hoofd 
  
Noch aldaer 
Pieter Dircxsz, ende Baertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, ende Fijtgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Willem Dircxsz, ende Annetgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Jacob, ende Fijtgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Wessel Jansz, ende Annetgen Willems [arm] 
dochter sijn huijsvrouwe, met Grietgen, 
Trijntgen, Aeltgen, Niesgen, 
Abraham, Maritgen, Jan, ende 
Willem, heure kinderen – 10 hoofden 
  
[Bestand 33, fol. 970v] 
 
Pieter Banensz, ende Belijtgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Lobbrich, Trijntgen, Pietertgen, 
Jan, Maritgen, Frans, ende 
Cornelis, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Tonis Remmen, ende Maritgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, ende Jacob, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Henricxsz, ende Grietgen 
Sijbetsdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, Lijsbet, Pieter, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Sijmon Jansz weduwenaer, met 
Willem, Neeltgen, ende Maritgen, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 971] 
  
Cornelis Jansz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Aechgen, ende Jan, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Erasmusz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, Jan, ende Annetgen, heur 
kinderen, mitsgaders Lijsbet 
Willemsdr heur dienstmt. – 6 hoofden 
  
Trijntgen Erasmusdr weduwe van [arm] 
Jacob Dircxsz, met Vrerick, 
ende Annetgen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Dirck Sijbrantsz, ende Maritgen Dircx- 
dr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Neeltgen, Claes, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 34, fol. 971v] 
 
Cornelis Dircxsz, ende Grietgen [arm] 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Hilletgen, Cijtgen, 
Dirck, Annetgen, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Claesgen Jansdr weduwe van 
Adriaen Jansz – 1 hoofd 
  
Bijde selve woont 
Claes Pietersz jonggesel – 1 hoofd 
  
Neeltgen Gerritsdr weduwe van [arm] 
Jan Gijsen, met Pieter, Claes, 
Dirck, ende Barbertgen, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Pietersz Kuijsch, ende Jannetgen 
  
[Fol. 972] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Teuntgen, Dirck, Jan, Dieuwertgen, 
ende Pieter, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Tijman Jacobsz, ende Grietgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, Trijntgen, Maritgen, 
ende Pieter, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Aelbertsz, ende Sijtgen Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Bastiaen, 
Henrick, Trijntgen, ende Aelbert, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Arent Jansz, ende Dieuwer [al t’samen arm] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Claes, Duijffgen, Maritgen, 
  
[Bestand 35, fol. 972v] 
 
Guiertgen, Geertgen, ende Lijsbeth, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Maerten Thonisz, ende Niesgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Bijde selve woonen 
Maritgen Maertensdr weduwe van 
Tonis Geritsz, Bastiaen, 
Maritgen, Annetgen, Aechgen, ende 
Sijburch Thonis, haer voorkinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz, ende Aeffgen Cornelisdr [arm dese ende de affgetrockenen] 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Duijffgen, Guiertgen, Jan, Maritgen, 
Aeltgen, ende jonge Aeltgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 973] 
  
Jan Sijbrantsz, ende Annetgen [uts.] 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Gerrit Claesz, ende Dignum [uts.] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Annetgen, Jacob, Duijffgen, 
Cors, Meijnaert, ende Guijertgen, 
hare kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Sijmon Janszs dochter – 1 hoofd 
  
Aelbert Jansz, ende Maritgen 
Fransdochter sijn huijsvrouwe, 
met Trijntgen, Leentgen, 
Geertgen, ende Emmetgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 36, fol. 973v] 
 
Jan Dircxsz, ende Maritgen Sijbrants [arm] 
dochter sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Cornelis, Leentgen, 
Vrerick, Claes, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Sijbrantsz, ende Geertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bartholomees Gerritsz, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Pieter, Trijntgen, ende Cornelis, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Frederick Allertsz, ende Anna 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Henrick, Grietgen, 
Neeltgen, ende Vrederick, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 974] 
  
Lijsbet Cornelisdr weduwe van 
Willem Jansz Besch, met Jan, 
Frans, ende Trijntgen, haer kinderen, 
costkinderen 
Maerten Arentsz, Willem Jansz, 
ende Dirck Jansz t’samen – 7 hoofden 
  
Willem Jansz Buijs, ende Meijnsgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Leuntgen, Maritgen, Dieuwertgen, 
ende Jan, heure kinderen, mitsgaders 
Claesgen Govertsdr een kostkint – 7 hoofden 
  
Jacob Jan Neel Flooren, ende 
Stijntgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Grietgen, Jan, Haesgen, ende 
Gerrit, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Tonis Jansz Buijs, ende Maritgen 
  
[Bestand 37, fol. 974v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Lijsbet, Annetgen, Cornelis, 
Dirck, Trijntgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Jansz Meut, ende Geertgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Stijntgen, ende Neeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Lenaert Maertsz Besch, ende Stijntgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Geertgen, Maerten, 
Cornelis, ende Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aris Ariensz bierschoijer, ende 
Hilletgen Claesdr sijn huijsvrouwe, 
mitsgaders Neeltgen, Luijtgen, 
  
[Fol. 975] 
  
Duijffgen ende Neeltgen, heurl. 
kinderen – 6 hoofden 
  
Frans Jacobsz weduwenaer, 
met Cornelis, Pieter, Trijntgen, 
ende Neeltgen, sijn kinderen – 5 hoofden 
  
Leuntgen Jansdr weduwe van Jan Willemsz met Neeltgen, 
ende Jacob haer kinderen – 3 hoofden 
  
Gerit Huijgensz, ende Jannetgen Taticx sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Huijgensz – 1 hoofd 
  
Teeus Jansz, ende Grietgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Geritsz ende Grietgen Fransdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick Henricxsz, ende Harman Geritsz knechts – 4 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Gerritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Maritgen, Jannetgen, ende 
Pleuntgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Maritgen Chielen weduwe van 
Pieter Egbertsz backer, met 
Egbert, Chiel, ende Heijltgen, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Heermansz, ende Grietgen 
  
[Bestand 38, fol. 975v] 
 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Jacob, Cornelis, Duijffgen, 
Ariaentgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Lambertsz, ende Grietgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Lambert, ende Neeltgen heur 
kinderen – 4 hoofden 
  
Lenaert Ariensz, ende Haesgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Aeltgen, Gebbetgen, 
ende Annetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Jan Ariensz – 1 hoofd 
  
Sijmon Maertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 976] 
  
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Guijertgen, Maritgen, Neeltgen, 
Trijntgen, ende Maerten, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Olphertsz, ende Duijffgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Guiertgen, Olphert, Claes, 
Jacob, ende Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Erasmus Jansz, ende Baertgen [arm] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Henrick, Annetgen, 
Jan, Jacob, ende Weijntgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Sijmonsz Veer weduwenaer, 
met Pieter sijn soon – 2 hoofden 
  
[Bestand 39, fol. 976v] 
 
Claes Claesz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Willem, Pieter, Jacob, 
ende Cornelis, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Cornelisz Jonge Frans, 
ende Maritgen IJsbrantsdr sijn 
huijsvrouwe, met Pieter, 
Maritgen, Jan, ende Maerten, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Jonge weduwenaer – 1 hoofd 
  
Frans Cornelisz, ende Maritgen 
Allertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, heur kint – 3 hoofden 
  
Dirck Allertsz, ende Celijtgen 
  
[Fol. 977] 

Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Jacob Fredericxsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jan, Trijntgen, ende 
Lobbrich, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Allert Fredericxsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Pieter Jacobsz, ende Fijtgen Jacobsdr 
sijn suster, bijden anderen wonende – 2 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz, ende Mijentgen 
  
[Bestand 40, fol. 977v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Emmitgen, Frans, Jan, Maritgen, 
ende Trijntgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aechgen Jansdr weduwe van 
jacob Jacobsz, met Geertgen, 
haer kint – 2 hoofden 
  
Cornelis Fransz weduwenaer, met 
Louris, Maritgen, Pieter, 
Gerrit, ende Heertgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Frederick Jacobsz, ende 
Aeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Jacob, 
Vrederick, Cornelis, Baertgen, ende 
Gijsbert, heure kinderen, item Aris 
Jansz heur dienstknecht – 9 hoofden 
  
[Fol. 978] 
  
Henrick Barentsz, ende Maritgen [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Weijntgen, Willem, Barent, 
Cornelis, Maritgen, ende Pietertgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Maertsz weduwenaer, met 
Maerten, Jan, Guijertgen, 
Maritgen, Cornelis, ende Claes, 
sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Grietgen Cornelisdr weduwe van Jan 
Cornelisz, met Cornelis, haer kint – 2 hoofden 
  
Jan Pieter Gijsen, met 
Trijntgen, Jan, Guijertgen, Aechgen, 
Jacob, ende Cornelis, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Bestand 41, fol. 978v] 
 
Anna Jansdr weduwe van [arm] 
Lodowijck Pietersz, met 
Leentgen heur dochter – 2 hoofden 
  
Cornelis Claesz Jonge Claes, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Hillegont, Jan, 
Annetgen, ende jonge Jan, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Maritgen, ende Grietgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Henrick Dircxsz wedu- 
wenaer – 1 hoofd 
  
[Fol. 979] 
  
Pieter Cornelisz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Taems Pietersz, ende Grietgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Cijtgen, Jan, Aechgen, Heertgen, 
ende Jacob, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Claes Pietersz – 1 hoofd 
  
Pieter Pietersz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cijtgen, Jannetgen, ende Willem, heure 
kinderen, mitsgaders Neeltgen 
Cornelisdr heurl. dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Reijer Maertsz, ende Aechgen 
  
[Bestand 42, fol. 979v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Vrerick heur kint – 3 hoofden 
  
Jacob Dircxsz scheepmaecker, ende 
Maritgen Claesdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Neeltgen, Trijn, 
Claes, Pietertgen, Lambert, 
ende Adriaen, heur kinderen – 9 hoofden 
  
Allert Henricxsz, ende Aechgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan heur kint – 3 hoofden 
  
Jacob Dircxsz, ende Ootgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Emmetgen, 
Grietgen, ende Jan, heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 980] 
  
Jan Pietersz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Aeltgen, Annetgen, 
Pieter, Jan, ende jonge Cornelis, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Jansz, ende Jannetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen, Willem, Geertgen, 
ende Dirck, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Grietgen 
IJsbrantsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, heur kint – 3 hoofden 
  
Gerrit Gerritsz, ende Annetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
  
[Bestand 43, fol. 980v] 
 
met Cornelis, Willem, Jan, Aechgen, 
ende Jaepgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Willemsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Grietgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Henricxsz, ende Neeltgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen, Jannetgen, Ermpgen, 
Maritgen, ende Henrick, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Willem Stijnen, ende Anna 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Jansz Buijs, ende Weijntgen 
  
[Fol. 981] 
  
IJsbrantsdr sijn huijsvrouwe, met 
Geertgen, Jannetgen, ende Jan, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Vrericxsz, ende Grietgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Jacob, ende Mees, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve woonen inne 
Maritgen, ende Neeltgen Cornelisdochteren – 2 hoofden 
  
Maritgen Willemsdr weduwe van 
Vrederick Dircxsz, met Cornelis, 
Tijs, ende Willem, haer kinderen, 
mitsgaders Aechgen Jansdr 
haer dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Maritgen Jacobsdr weduwe van 
  
[Bestand 44, fol. 981v] 
 
Maerten Cornelisz, met Trijntgen, 
Jan, Grietgen, Jacob, ende 
Cornelis, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Adriaensz, ende Dignum 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Neeltgen, Aechgen, 
Trijntgen, ende Dirck, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aldaer woont inne 
Claes Cornelisz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Tonis Arentsz, ende Aeffgen Geritsdr 
sijn huijsvrouwe, met Neeltgen, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Fransz weduwenaer, met 
  
[Fol. 982] 
  
Frans, Baertgen, ende Teuntgen, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Geertgen Arentsdr weduwe van 
Tonis Roeloffsz, met Stijntgen, 
Aeltgen, Grietgen, Jannetgen, 
ende Saertgen, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Henrick Phillipsz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Machtelt, Heertgen, Jan, Cornelis, 
Maritgen, ende Jacob, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Gerritsz, ende Emmetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Jan, Jacob, Aechgen, 
Grietgen, ende Jannetgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
[Bestand 45, fol. 982v] 
 
Jacob Jacobsz, ende Oetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis 
ende Teuntgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Broer, ende Grietgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Jacobsz, ende Aechgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Claes, Gerit, Cornelis, Pieter, 
Willeboort, ende Maerten, heure 
kinderen, Gebbetgen Gerritsdr 
dienstmaecht, Claertgen Matheusdr 
ende Gangeloffgen Jansdr, cost- 
gangers – 12 hoofden 
  
Arent Stevensz Broer, ende Duijffgen 
  
[Fol. 983] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Jan, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Duijffgen Henricxdr weduwe van [arm] 
Claes Borritsz, met Maritgen, 
jonge Maritgen, ende Geertgen, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Sijmon Garbrantsz, ende Aeffgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Aeltgen, Trijntgen, 
Neeltgen, Jannetgen, ende 
Garbrant, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aeltgen, Claes, ende Taems, wees- 
kinderen van Claes Garbrantsz – 3 hoofden 
  
[Bestand 46, fol. 983v] 
 
Dirck Dircxsz oude Dirck weduwenaer 
met Maritgen, Heertgen, Pieter, 
Adriaen, ende Willem, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Fransz weduwenaer, met 
Pieter, Baertgen, Diert, Jacob, 
Cornelis, Crijntgen, sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jansz Broer, ende [arm] 
Crijntgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Aechgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Dircxsz, ende 
Trijntgen Florisdochter sijn 
huijsvrouwe, met Jacob, ende 
Maritgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 984] 
  
Grietgen Hagensdr weduwe van 
Pieter Maertsz – 1 hoofd 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van 
Floris Jacobsz, met Vrerick, 
ende Guijertgen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Anna Jansdr, met Jacob 
Meijnaertsz haer kint – 2 hoofden 
  
Claes Sijmonsz, ende Trijntgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Maritgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen, mitsgaders Trijntgen 
Dircxdr een costkint – 6 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Neven, ende [al t’samen arm] 
  
[Bestand 47, fol. 984v] 
 
Neeltgen Claesdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Jacob, ende Claes, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Dirck Dircxsz de Jonge, ende Machtelt 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Cornelis, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Heertgensdr, weduwe van 
Jan Gerritsz, met Gerrit, 
ende Saertgen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Pieter Jacobsz, ende Leentgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, heur kint, 
ende Trijntgen Allertsdr een costkint – 4 hoofden 
  
Arent Gerritsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 985] 
  
Jeroensdr sijn huijsvrouwe, met 
Jobgen, Leentgen, Maritgen, ende 
Willempgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Heertgen Claesz, ende Maritgen 
Arentsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Gerritsz, ende Weijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Volckersz, ende Gooltgen Dircxdr [arm] 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Leentgen Jacobsdr weduwe van Cors Jansz – 1 hoofd [arm] 
  
[Bestand 48, fol. 985v] 
 
Trijntgen Jansdr weduwe van Jan [arm] 
Pietersz – 1 hoofd 
  
Crijn Henricxsz, ende Maritgen 
Reijersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Jacobsz, ende Lijsbet Henricxdr 
sijn huijsvrouwe, met Jacob, Maritgen, 
ende Cornelis, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Jansz weduwenaer, met 
Cornelis, Pieter, Hillegont, Jan, ende 
Jacob, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Louris Cornelisz weduwenaer, met 
  
[Fol. 986] 
  
Pieter, Aelbert, Maritgen, 
Jan, Jacob, Cornelis, Annetgen, 
ende Aechgen, sijn kinderen – 9 hoofden 
  
Brant Dircxsz, ende Aeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen Jansdr een costkint – 3 hoofden 
  
Henrick Pietersz, ende Bennicht 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Geritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Heertgen Dircxsz, ende Annetgen 
Saersen sijn huijsvrouwe, met Heijltgen, 
Leentgen, Dirck, Saers, Cornelis, 
ende Jan, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Bestand 49, fol. 986v]

Geijlwijck

Maerten Pietersz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Niesgen, Neeltgen, 
Hagen, Pieter, Trijntgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 9 hoofden 

Cornelis Corsz, ende Annetgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Trijntgen, Jan, Tonis, 
Lijsbet, ende Cors, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Meijnaert Jacobsz, ende Reijmpgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Cornelis, Duijffgen, 
Gerrit, ende Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Cornelisz, ende Maritgen 
  
[Fol. 987] 
  
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Jannetgen Pietersdr een arm [t’costkint arm] 
costkint – 3 hoofden 
  
Tonis Heertgens, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Gerrit Buijs, ende Gijsgen Arentsdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Elsgen Arentsdr weduwe van Tonis 
Jansz, met Leuntgen, haer kint – 2 hoofden 
  
Heertgen Thonis, ende Neeltgen [al t’samen arm] 
  
[Bestand 50, fol. 987v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Duijffgen, Susgen, Geertgen, 
Maritgen, Cornelis, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Gerrit Jacobsz, ende Neeltgen [arm uts.] 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, ende Keuntgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Gerrit Jacobsz, ende 
Maritgen Thonisdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, ende Gerrit, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Lubbert Willemsz, ende Guijertgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Neeltgen, ende Jan, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 988] 
  
Dieuwer Claesdr weduwe van 
Cornelis Jacobsz, met Gerrit, 
Grietgen, Maritgen, Pieter, 
Jan, Gerrit, ende Duijfgen, haer kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz, ende Annetgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Volckertgen heur kint – 3 hoofden 
  
Anna Jonge Jansdr weduwe van 
Arent Jansz, met Trijntgen, 
Maritgen, Jan, ende Grietgen, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Lourisz, ende Pietertgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Aelbert, 
Dirck, Claes, ende Grietgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 51, fol. 988v] 
 
Claes Allertsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Huijbert Allertsz, ende Neeltgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Hilletgen heur kint – 3 hoofden 
  
Aldaer woonen 
Jacob Dircxsz Dirckman, ende 
Jan Dircxsz Dirckman – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz Scheelen, ende Grietgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Sussgen, Willem, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Elemensz, ende Geertgen [al t’samen arm] 
  
[Fol. 989] 
  
Borritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Grietgen, Maritgen, 
Jacob, Neeltgen, Cornelis, Tonis, 
ende Pieter, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Gerrit Claesz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Maerten, Stijntgen, 
ende Dirck, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Aelbert, Engeltgen, Dinga, 
Jan, ende Huijbert, heurluijder 
kinderen – 7 hoofden 
  
Frans Henricxsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 52, fol. 989v] 
 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonis, Cornelis, Annetgen, 
Henrickgen, Jannetgen, 
Ermpgen, Neeltgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Gijsbert Jansz, ende Claertgen [arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Sijmon, Cornelis, Jan, ende Annetgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Appelonia Thonisdr weduwe van Tonis de [arm] 
wever – 1 hoofd 
  
Cornelis Gijsbertsz, ende 
Stijntgen Gijsbertsdr sijn 
huijsvrouwe, met Maritgen, 
Jacob, Anna, Willem, Neeltgen, 
  
[Fol. 990] 
  
Pieter Cornelis, Aechgen, ende 
Gijs, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Pieter Gijsen, ende Aeltgen 
Allertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Allert, Annetgen, Sijmon, ende 
Gijsbert, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Maritgen Claesdr weduwe van 
Jan Cornelisz – 1 hoofd 
  
Jan Allertsz, ende Trijntgen 
Heertgens, met Heertgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Arent Florisz, ende Annetgen 
  
[Bestand 53, fol. 990v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen heur kint – 3 hoofden 
  
Bij hem innewonende 
Lubbert Stevensz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Lijsbet Lubbertsdr weduwe van [arm] 
Jan Jansz, met 
Cornelis, Foockgen, Jacob, Pieter, 
ende Maritgen Jans, haer kinderen, t’samen – 6 hoofden 
  
Guijertgen Vredericxdr weduwe van 
Gijs Willemsz – 1 hoofd 
  
Bij haer woont inne 
Arijs Gijsen, ende Leentgen 
  
[Fol. 991] 
  
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Gijsbert Jansz coster weduwenaer 
met Trijntgen sijn kint, ende 
Claes Cornelisz een kostkint – 3 hoofden 
  
Maritgen Engelsdr weduwe 
van Pieter Bartelsz, met 
Aeffgen, haer kint – 2 hoofden 
  
Aechgen Cornelisdr weduwe van 
Gijs Willemsz, met Frans 
haer kint – 2 hoofden 
  
Bij haer woonen inne 
Willem Gijsbertsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 54, fol. 991v] 
 
Cornelisdochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aris Claesz, ende Jannetgen 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Aechgen, Cornelis, Grietgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aldaer woont 
Neeltgen Cornelisdr weduwe 
van Garbrant Willemsz, 
met Aeltgen, haer kint – 2 hoofden 
  
Pieter Jacobsz, ende Maritgen 
Garbrantsdr sijn huijsvrouwe, met 
Garbrant, Maritgen, Annetgen, 
Neeltgen, ende Grietgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Claesz, ende Annetgen 
  
[Fol. 992] 
  
Garbrantsdr sijn huijsvrouwe, met 
Garbrant, ende Weijntgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Arentsz, ende Maritgen 
IJsbrantsdr sijn huijsvrouwe, met 
Floris Allertsz haer kint – 3 hoofden 
  
Claes Cornelisz, ende Neeltgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Maritgen, ende 
Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Henrick Arentsz, ende Annetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Annetgen, ende Nelletgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 55, fol. 992v] 
 
Arent IJsbrantsz, ende Neeltgen 
Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, ende Leentgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Cornelisz IJtges, ende Baertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
heurluijder kint – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Jan Cornelisz – 1 hoofd 
  
Brant Aelbertsz, ende Neeltgen 
Corssendr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Trijntgen, ende Cornelis, 
heure kinderne – 5 hoofden 
  
Arent Gijsbertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 993] 
  
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Neeltgen 
ende Gijsbert heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer bijde selve 
Willem Claesz, ende Geertgen 
Huijgendr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Maritgen Cornelisdr aent Cruijs 
weduwe van Jan Willemsz, 
met Garbrant haer kint – 2 hoofden 
  
Bijde selve 
Pieter Jansz, ende Baertgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 56, fol. 993v]

t’Westeijnde van Aelsmeer

Claes Jansz, ende Maritgen 
Olphertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Olphert, Henrick, Aeltgen, 
Jacob, ende Guijertgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 

Trijntgen Gerritsdr weduwe van 
Pieter Adriaensz, met Aechgen, 
Geertgen, Annetgen, Weijntgen, 
ende Adriaen, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Willem Jansz, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Jan, Cornelis, ende 
Garbrant, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Gijsbertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 994] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Guijertgen Reijersdr weduwe van 
Cornelis Willemsz, met Maritgen 
Cornelis, ende Willem, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Bijde selve 
Frans Cornelisz, ende Duijffgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Noch bijde selve 
Willem Cornelisz – 1 hoofd 
  
Gabriel Aertsz, ende Machtelt [al t’samen arm] 
Roeloffsdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 57, fol. 994v] 
 
Aeltgen, Adriaen, Maritgen, 
ende Gijsbert, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Adriaensz, ende Jannetgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, Gijsbert, Claes, 
ende Weijntgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Jongman – 1 hoofd 
  
Bij hem woonen 
Jan Jansz, ende Maritgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, Jan, Reijer, 
Geertgen, ende Grietgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 995] 
  
Cornelis Cornelisz, ende Guijertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Willem 
Jansz, Stijntgen Jansdr, ende 
Dirck Cornelisz, hare respective 
kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Mientgen Jansdr sijn [arm] 
huijsvrouwe, item Jacob, Grietgen, 
Stijntgen, ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Neeltgen Willemsdr weduwe van 
Cornelis Pouwelsz, met 
Maritgen heur kint – 2 hoofden 
  
Taems Sijmonsz weduwenaer, 
met Sijmon, Aeffgen, Claes, 
Arien, Maritgen, ende Neeltgen, 
sijn kinderen – 7 hoofden 
  
[Bestand 58, fol. 995v] 
 
Pieter Cornelisz, ende Annetgen [dese ende d’aengetogenen arm] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jacob, Willem, 
Lenaert, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Jansz, ende Grietgen [uts.] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, ende Gerrit, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Heertgen Jacobsz, ende Ariaentgen [uts.] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Duijffgen, ende Jacob, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Fransz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Guijertgen, Anna, Claes, Frans, 
  
[Fol. 996] 
  
Neeltgen, ende Jan, heurl. 
kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Sijmonsz, ende Jaepgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Susgen, Heijltgen, ende Gerrit, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve woonen 
Sijmon Jansz weeskint van 
Jan Sijmonsz 
Aeffgen Jansdr 
Maritgen Jansdr 
Neeltgen Jansdr 
ende Aeltgen Jansdr, t’samen – 5 hoofden 
  
Aelbert Claesz, ende Maritgen 
  
[Bestand 59, fol. 996v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Heertgen, Hillegont, Emmetgen, 
Maritgen, Grietgen, Aeffgen, 
ende Haesgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Pieter Willemsz, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Jan, Hillegont, Willem, 
Claes, ende Jacob, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Sijmon Claesz, ende Annetgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jaspar Lubbertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 997] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aechgen, Annetgen, ende Grietgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Willemsz weduwenaer, 
met Maritgen, ende Jacob, sijn 
kinderen – 3 hoofden 
  
Jan Willemsz Mantgens, ende 
Trijntgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Trijntgen, ende 
Duijffgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Reijer Baertsz, ende Neeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Baertgen, Aeltgen, Aechgen, 
Maritgen, Rijckgen, ende Pieter, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Bestand 60, fol. 997v] 
 
Dirck Jacobsz, ende Machtelt 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, heur kint – 3 hoofden 
  
Anna Willemsdr weduwe van 
Brant Baertsz, met Baertgen, 
Jacob, Willem, ende Jan haer kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Jacobsz Engelen, ende 
Aeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Gijsbert, 
ende Pieter, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Trijntgen Jacobsdochter weduwe 
van Pieter Claesz – 1 hoofd 
  
[Fol. 998] 
  
Jonge Claes Willemsz, ende 
Aeffgen Lubbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, ende Jacob Jans soonen, 
Aechgen Luijtendr kinderen, 
mitsgaders Willem Jacobsz 
dienstknecht – 6 hoofden 
  
Heertgen Dircxsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Jansz weduwenaer met 
Maritgen sijn dochter – 2 hoofden 
  
Anna Jansdr weduwe van Huijch [arm] 
Pietersz, met Jan, ende Geertgen, 
haer kinderen – 3 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 61, fol. 998v] 
 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Pieter, Jan, ende 
Fijtgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Jan Rembranden, ende [arm] 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Geertgen, Maritgen, 
Jan, Duijffgen, Jacob, IJsbrant, 
Trijntgen, Cornelis, ende Weijntgen, 
heure kinderen – 12 hoofden 
  
Jan Willem Claes Huijgen, ende Aeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Digna, Claes, Guijertgen, 
ende Adriaen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz weduwenaer, met 
  
[Fol. 999] 
  
Jacob, Fijtgen, Trijntgen, Dirck, 
Leentgen, Cornelis, Aeltgen, ende 
Maritgen sijn kinderen – 9 hoofden 
  
Dirck, Geertgen, ende Baertgen, 
kinderen van Cornelis Gerrit 
Buijsen – 3 hoofden 
  
Gijs Lourisz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Claes, Guijertgen, ende 
Trijntgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pleuntgen Cornelisdr weduwe van [arm, ende hier onder twee lamme kinderen] 
Cornelis Jansz, met Weijntgen, 
Guijertgen, Hillegont, Pieter, 
Jacob, Jan, Willem, Haesgen, 
ende Grietgen, haer kinderen – 10 hoofden 
  
[Bestand 62, fol. 999v] 
 
Jan Taemsz, ende Maritgen [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Dignum, haerl. dochter – 3 hoofden 
  
Pieter Dircxsz Sevenhoven, ende [arm] 
Neeltgen Buijensdr sijn huijsvrouwe, 
met Grietgen, Maritgen, 
Neeltgen, Annetgen, ende Trijntgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Anna Jans, jonge dochter, met [arm] 
Maritgen Cornelis Pottendr dienst- 
maecht – 2 hoofden 
  
Theeus Jansz rietdecker, ende 
Duijffgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Grietgen, Jan, ende 
Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1000] 
  
Maritgen Pieter Zijpen, weduwe van [arm] 
Abraham Willemsz, met Lenaert, 
Willem, ende Barbertgen, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Doef Aelbertsz, ende Aeffgen 
Jorisdr sijn huijsvrouwe, met 
Leentgen, Frans, Joris, Grietgen, 
Jan, ende Claes, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Maritgen Jacobsdr wedue van 
Crijn Pietersz, met Jan, ende 
Cornelis, heur kinderen, mitsgaders 
Huijbert, ende Pietertgen Pieters 
zoon, ende dochter, haer costkinderen – 5 hoofden 
  
Geertgen Jansdr weduwe van [beijde arm] 
  
[Bestand 63, fol. 1000v] 
 
Louris Henricxsz, met Pieter haer 
soon – 2 hoofden 
  
Bijde selve woonen inne 
Cornelis Thonisz, ende Maritgen Dircx 
dochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Geertgen Huijgensdr weduwe van 
Cornelis Harmansz, met Pieter, 
ende Leentgen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Aeffgen [arm] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Dirck, Cornelis, ende 
Trijntgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Grietgen 
  
[Fol. 1001] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
ende Cornelis Pouwels soonen 
heur costkinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Dircxsz, ende Ermpgen 
Roelofsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Lenaert, Jannetgen, Cornelis, 
Jacob, Cors, Maritgen, ende 
Gijsbert, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Rijck Jansz, jonge dochter, 
kinderen 
Pieter, ende noch een kint de naem 
niet bekent t’samen – 3 hoofden 
  
Pieter Gerritsz bacekr, ende Corsgen 
Corssendr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 64, fol. 1001v] 
 
Gerrit, Cors, Claes, ende 
Cornelis, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Leuntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, 
kinderen 
Leuntgen, Grietgen, Cors, Jan, ende 
Maritgen, Gerrits soonen, ende dochteren – 7 hoofden 
  
Jacob Willemsz, ende Beatris [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Leuntgen, Jan, Aeltgen, 
Maritgen, Tonis, Adriaentgen, 
Geertgen, ende Willem, heure 
kinderen – 11 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz, ende Maritgen [arm] 
  
[Fol. 1002] 
  
Fransdr sijn huijsvrouwe, met Frans, 
ende Aechgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Pietersz, ende Duijffgen [arm] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeffgen, ende Pieter, heure kinderen – 4 hoofden

Rijsdrecht naer Leijmuijden

Jan Dircxsz, ende Sijtgen Reijnoutsdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Trijntgen, Reijer, Cornelis, Crijn, 
Jan, ende Arien, heure kinderen – 9 hoofden 

Boijen Pietersz, ende Maritgen 
  
[Bestand 65, fol. 1002v] 
 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pleuntgen, ende Tonis, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Lenaert Fransz, ende Maritgen 
Buijensdr sijn huijsvrouwe, met 
Frans, heur kint, ende Dirckgen 
Ariensdr heur dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Lenaert Bruijnensz, ende Dirckgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, heur kint – 3 hoofden 
  
Harman Harmansz, ende Trijntgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Cornelis, Dirck, 
Jan, Haesgen, Pieter, jonge 
  
[Fol. 1003] 
  
Jan, Thonis, ende Annetgen, 
heure kinderen – 11 hoofden 
  
Willem Aelwijnsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Bij hem woont inne 
Maritgen Jansdr sijn suster – 1 hoofd 
  
Barbertgen Cornelisdr weduwe van 
Adriaen Thonisz, met Jan, ende 
Arien, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Tomas Maertsz, ende Aeltgen [altsamen arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, Maerten, Maritgen, 
Cornelis, Crijn, ende Cuneertgen Tomas 
  
[Bestand 66, fol. 1003v] 
 
soonen ende dochteren, heure kinderen, 
mitsgaders Leentgen Corssendr – 9 hoofden 
  
Pieter Boijensz, ende Maritgen 
Pouwelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, heur kint – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Neeltgen Cornelisdr weduwe van [arm] 
Maerten Thomasz met Lijsbet 
haer dochter – 2 hoofden 
  
Jan Dircxsz coster, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Neeltgen, Trijntgen, 
Claes, Pieter, ende Willem, 
heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
[Fol. 1004] 
  
Dirck Cornelisz, ende Trijntgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Tonis, ende Ermpgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Arijs Claesz weduwenaer, [arm] 
met Lijsbet, Neeltgen, 
Crijntgen, Claes, Jacob, ende 
Maritgen, sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Jan, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Cornelisz, ende Neeltgen 
Borritsdochter sijn huijs- 
vrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 67, fol. 1004v] 
 
Chieltgen Claesdr weduwe van 
Cornelis Jansz vuijten Hemel – 1 hoofd 
  
Bijde selve woonen 
Pieter Lenaertsz, ende 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Tonis Cornelisz, ende Jannetgen 
Borritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Annetgen, Claes, 
Grietgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz, ende Leeuntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Aeltgen, Niesgen, 
Jan, ende Grietgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1005] 
  
Gerrit Poulsz, ende Gooltgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve wonen 
Pouls Gerritsz, ende Maritgen 
Crijnendr sijn huijsvrouwe, met 
Crijn, heur kint – 3 hoofden 
  
Jacob Jacobsz, ende Geertgen 
Corssendr sijn huijsvrouwe, met 
Appelonia, Jacob, ende Gerit, 
hare kinderen – 5 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van 
Gijs Jansz – 1 hoofd 
  
Maritgen Jacobsdr weduwe van 
  
[Bestand 68, fol. 1005v] 
 
Willem Willemsz, met 
Grietgen, heur kint – 2 hoofden 
  
Dirck Thonisz, ende Claesgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Geertgen, heur kint, ende 
Maritgen Jacobsdr een kostkint – 4 hoofden [t’costkint arm] 
  
Cornelis Cornelisz, ende Anneken [arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, ende Huijbert, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Frans Dircxsz, ende Grietgen 
Eeuwoutsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelisgen, Aeltgen, 
Tonisgen, Weijntgen, 
Cornelis, Trijntgen, ende Stijntgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 1006] 
  
Henrick Dircxsz, ende Annetgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Jan, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 5 hoofden

Den Dijcksloot

Cornelis Gerritsz, ende Lobbrich 
Egbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, Gerrit, ende Claes, 
heure kinderen – 5 hoofden 

Jan Phillipsz, ende Maritgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, ende 
Phillips, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Jan Pietersz weduwenaer – 1 hoofd 
  
[Bestand 69, fol. 1006v] 
 
Adriaen Dircxsz, ende Geertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Maritgen, ende Dirck, 
heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Pouwelsz. ende Trijntgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonisgen, ende Pouls, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Tijsz, ende Dirckgen Sijmonsdr 
sijn huijsvrouwe, met Neeltgen 
heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Neeltgen 
Phillipsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Phillips, Aechgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1007] 
  
Eleman Jansz weduwenaer, met 
Jan, ende Claes, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Bijde selve woonen inne 
Dirck Cornelisz, ende Trijntgen 
Elemansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Lenaert Elemansz, ende Jaepgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden

Rijshorn metten Ruijgenhouck

Maerten Jansz, ende Maritgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Grietgen, 
Rijckgen, ende Jaepgen, heure kinderen – 6 hoofden 

Lenaert Augustijnsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 70, fol. 1007v] 
 
Jansdr sijn huijsvrou, met 
Maritgen, Jan, Aris, Cornelis, 
Aelbert, ende Rijckgen, haerl. 
kinderen – 8 hoofden 
  
Maritgen Arentsdr weduwe van 
Pieter Maertsz – 1 hoofd 
  
Bij haer woont inne 
Jannetgen Arents jonge dochter – 1 hoofd 
  
Aelbert Dircxsz, ende Tonisgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, ende Dirck, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Gijs Cornelisz, ende Grietgen 
  
[Fol. 1008] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Jan, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Gijsgen Jansdr weduwe van [arm] 
Henrick Jansz, met Gerrit, Grietgen, 
Lijsbet, Jannetgen, Geertgen, 
Aeltgen, ende jonge Jannetgen, 
haer kinderen – 8 hoofden 
  
Bastiaen Maertensz, ende Maritgen [arm] 
Reijersdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Weijntgen Ariensdr weduwe van Reijer Florisz – 1 hoofd 
  
Anna Gerritsdr weduwe van Arent 
  
[Bestand 71, fol. 1008v] 
 
Gijsen, met Vechter, Wijburch, 
ende Bastiaen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Crijntgen Arentsdr weduwe van 
Dirck Willemsz – 1 hoofd 
  
Cors Jan Theeusz, ende Annetgen 
Baertendr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Grietgen, Maritgen, 
ende jonge Cornelis Cors soonen ende 
dochteren, item Leentgen, Sijtgen, 
Bastiaen, Gijsbert, ende 
Jacob, Ariens soonen, ende dochteren, 
hare respective kinderen – 11 hoofden 
  
Louris Jacob Florisz, ende [altsamen arm] 
Jaepgen Gerritsdr sijn huijsvrouwe, 
  
[Fol. 1009] 
  
Maritgen, Aertgen, Cornelis, 
Trijntgen, Jan, ende jonge 
Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Trijntgen Gerritsdr weduw van [arm] 
Pieter Harmansz, met Grietgen 
Cornelis, Dirck, ende Crijntgen, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Anna Corssen weduwe van [geheel arm] 
Henrick Gerritsz, met Gerrit, 
Annetgen, Ermpgen, Maritgen, 
Cornelis, ende Jannetgen, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Geertgen Willemsdr weduwe 
van Marinus Joostensz, met Willem, 
Stijntgen, Dirck, Pieter, 
  
[Bestand 72, fol. 1009v] 
 
Jan, ende Cornelis haer kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Cornelisz Loos, ende Anna 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Cornelis, Tonis, 
Maritgen, jonge Cornelis, ende 
Pieter, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Cornelisz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Cornelis, ende Pieter, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1010]

Ruijgenhouck

Weijntgen Keijsers, ende Maritgen 
Keijsers gesusters – 2 hoofden 

Lenaert Fredericxsz, ende Trijntgen [arm dese ende den aengetrockenen] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Maritgen, Vrerick, 
Ermpgen, ende Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Jansz Spaergaren, ende [uts.] 
Jannetgen Elemansdr sijn huijs- 
vrouwe, met Maritgen, ende 
Aeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Bastiaen Jansz, ende [uts.] 
Sijtgen Willemsdr sijn huijs- 
vrouwe, met Maritgen 
Willemsdr een kostkint – 3 hoofden 
  
[Bestand 73, fol. 1010v] 
 
Cornelis Dircxsz, ende Neeltgen [uts.] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Dirck, Annetgen, Willem, 
ende Gerit, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Trijntgen Vredericxdr weduwe van [uts.] 
Floris Jansz, met Cornelis, 
Willem, Pieter, Maerten, 
ende Aechgen, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Leuntgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz Snellen, ende [uts.] 
Trijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe 
met Anna, Reijmpgen, Grietgen, 
Jan, ende Cornelis, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1011] 
  
Jan Jansz Schuijt, ende Neeltgen [uts.] 
Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aelbert, Aechgen, Maritgen, 
ende Anna, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Vredericxsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Reijer, Celijtgen, Jan, Claes, 
Gijsbert, ende Aeltgen Pieters 
zoonen, ende dochteren, mitsgaders 
Aechgen, Vrerick, Jannetgen, 
Trijntgen, ende Jan, Cornelis soonen, 
ende dochteren, haere respective kinderen – 13 hoofden 
  
Jonge Willem Vredericxsz, ende [arm] 
Annetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Celijtgen, Trijntgen, Cornelis, 
Claes, ende Vrerick, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Henrick Jansz, ende Maritgen 
  
[Bestand 74, fol. 1011v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
jonge Jan, Gerrit, Maerten, 
Cornelis, Geertgen, ende Grietgen, 
heure kinderen, mitsgaders 
Adriaentgen Wijbrantsdr haerl. [de dienstmt. arm] 
dienstmaecht – 10 hoofden 
  
Geertgen Cornelisdr weduwe van 
Cornelis Dircxsz, met Trijntgen, 
dirck, Guijertgen, Jan, Maritgen, 
Ermpgen, Annetgen, Aechgen, 
Cornelis, ende Leentgen, haer kinderen – 11 hoofden 
  
Annetgen Claesdr weduwe van 
Jan Phillipsz – 1 hoofd 
  
Gerrit Cornelisz Fellen, ende Jannetgen [arm] 
Harmansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis Dircxsz haer kint – 3 hoofden 
  
[Fol. 1012] 
  
Neeltgen Aelbertsdr weduwe van 
Dirck Tijsz, met Geertgen, 
Aelbert, Tijs, Willem, ende 
Jannetgen, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Dircxsz Goodswegen, ende 
Weijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Neeltgen, Aeltgen, Dirck, 
Annetgen, Jan, ende Maritgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Jansz Eveleens weduwenaer [arm] 
met Annetgen, Aeltgen, 
Maritgen, Jan, Pouwels, 
Lobberichgen, ende Dirck, sijn kinderen – 8 hoofden 
  
Anna Mourinsdr weduwe van 
  
[Bestand 75, fol. 1012v] 
 
Jan Pietersz, ende Maritgen 
haer kint – 2 hoofden 
  
Bij haer woonen inne 
Dirck Jansz, ende Guijertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Pouls, Cornelis, ende jonge Cornelis, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Lourisz, ende Geertgen [arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Michiel, ende Lobberichgen, haere 
kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Claesdr weduwe van [arm] 
Jan Jansz Spaergaren, met 
Claes, Grietgen, Jobgen, Maritgen, 
Pieter, jonge Pieter, ende Cornelis, haer kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Leentgen 
  
[Fol. 1013] 
  
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Haesgen, Annetgen, ende Pouls, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Maritgen 
Baertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Cornelisz, ende Maritgen Maertens 
dochter sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Cornelisz t’Jongekint, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Aeltgen, Pieter, Anna, 
Cornelis, ende Adriaen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Pietersz, ende Annetgen 
  
[Bestand 76, fol. 1013v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Meijnsgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
heur kint, ende Neeltgen Jansdr 
haerl. dienstmt. – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert Willemsz een arm costkint – 3 hoofden [t’costkint arm] 
  
Bijde selve woont 
Aeltgen Willemsdr sijn moeder – 1 hoofd 
  
Joost Marinusz, ende Dignum 
  
[Fol. 1014] 
  
Cornelisdochter sijn huijsvrouwe 
kinderen 
Cornelis Pietersz, Trijntgen Pietersdr 
ende Cornelis Joostensz, t’samen – 5 hoofden 
  
Maritgen Dircxdr weduwe van Claes [arm] 
Jansz, met Jan, Cornelis, 
Reijer, Pieter, ende Trijntgen, 
haer kinderen – 6 hoofden

Vuijtewech

Pieter Ariensz, ende Annetgen Pietersdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Leentgen, Annetgen, 
ende Elsgen, heure kinderen – 5 hoofden 

Court, met Metgen Dircxsz zijn [al t’samen arm] 
  
[Bestand 77, fol. 1014v] 
 
huijsvrouwe, item Dirck, ende Belijtgen, 
heur kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer woont 
Maritgen Dircxdr Hoeremae, met [arm] 
Geertgen Stevens haer kint – 2 hoofden 
  
Pouwels Cornelisz, ende Lijsbet [arm] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende jonge Maritgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Dircxsz van Goodswegen, ende [arm] 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, ende Ermpgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Corsz, ende Jannetgen [al t’samen arm] 
  
[Fol. 1015] 
  
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Brechgen, Grietgen, Annetgen, 
Corsgen, ende Gijsbert, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Ariematen, ende Machtelt [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, Maritgen, Aeltgen, 
ende Geertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Crijn Baertsz, ende Jannetgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Brechgen, 
Jacob, Pouls, Neeltgen, ende 
Gijsbert, heur kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Pietersz weduwenaer, met 
Haesgen, Neeltgen, Dirck, 
Baertgen, ende Maritgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 78, fol. 1015v] 
 
Emmetgen Dircxdr weduwe van Gerit 
Cornelisz Buijs, met Maritgen, 
Cornelis, Annetgen, Leentgen, 
Reijmerichgen, Digna, Pieter, Cornelis, 
Aeltgen, ende Crijntgen, haer kinderen – 11 hoofden 
  
Jan Corsz, ende Aechgen Cornelisdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Aeltgen, 
Cornelis, Neeltgen, Cors, ende 
Baertgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Claesz, ende Trijntgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Barent, 
Neeltgen, Jan, Maritgen, 
ende Cornelis, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Baert Allertsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
[Fol. 1016] 
  
Jacob Baertsz weduwenaer, met 
Willem sijn kint – 2 hoofden 
  
Annetgen Pietersdr – 1 hoofd 
  
Cornelis Maertsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Jacob, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Taems Jansz, ende Annetgen Lourisdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Grietgen, jonge Cornelis, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Baerten Jansz, ende Lijsbeth 
  
[Bestand 79, fol. 1016v] 
 
Cornelisdr zijn huijsvrouwe 
costkint 
Jacob Cornelisz, t’samen – 3 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Maritgen 
Vrericxdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Reijer, Grietgen, Maritgen, ende 
Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jacob Jansz jongman – 1 hoofd 
  
Bij hem inwonende 
Annetgen Jansdr – 1 hoofd 
  
Willem Jansz – 1 hoofd 
  
[Fol. 1017] 
  
Vrerick Jacobsz weduwenaer, 
met Jacob, ende Claes, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Bij hem woonen inne 
Jacob Gerritsz, ende Maritgen 
Vredericxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Jan Tijsz, ende Aeltgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Dirck, Aeltgen, Crijntgen, 
Maritgen, ende Cornelis, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Huijbert Huijbertsz, ende Annetgen 
Egbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Maritgen, Maritgen, 
Guijertgen, Huijbert, Claes, 
Cornelis, ende Egbert, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
[Bestand 80, fol. 1017v] 
 
Maerten Claesz Swartgens, 
ende Trijntgen Egbertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Guijertgen, 
Annetgen, Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Heusch, ende 
Guijertgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Tonis, heur kint – 3 hoofden 
  
Maerten Allertsz weduwenaer van 
Trijntgen Cornelisdr, met 
Leentgen, ende Jacob, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz, ende 
Machtelt Maertensdr sijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, 
heur zoon – 3 hoofden 
  
[Fol. 1018] 
  
Neeltgen Jacobsdr weduwe van [arm] 
Willem Corsz, met Trijntgen, 
Jan, Pieter, Cornelis, Trijntgen, 
Lijsbet, Vrerick, IJsaack, 
Maritgen, ende Niesgen, heure 
kinderen – 11 hoofden 
  
Jan Lourisz scheepmaecker, ende 
Aeltgen Fransdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Trijntgen, Dieuwer, 
Claes, Louris, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gerit Baertsz, ende Maritgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Maritgen, 
ende Annetgen, heure kinderen, 
mitsgaders Cornelis Cornelisz, een 
kostkint – 6 hoofden 
  
Guijertgen Jacobsdr weduwe 
  
[Bestand 81, fol. 1018v] 
 
van Allert Geritsz, met Annetgen, 
Gerrit, Maritgen, Jacob, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Broeder, ende 
Maritgen Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Jacob Dircxsz, ende Adriaentgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Jan, Lijsbet, Willem, 
Haesgen, Dirck, ende Maritgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Baert Jacobsz weduwenaer, 
met Claes, Gerrit, Digna, 
Jan, Jacob, ende Maritgen, sijn 
kinderen, mitsgaders Grietgen Jansdr sijn dienstmt. – 8 hoofden 
  
[Fol. 1019] 
  
Willem Jansz jongman – 1 hoofd 
  
Bij hem innewoonende 
Maritgen Dircxdr weduwe van 
Jan Jansz, met Pieter, Willem, 
Claes, ende Maritgen, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Gerrit Baertsz, ende Neeltgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Maritgen Jansdr weduwe van Jan 
Cornelisz, met Annetgen, Gijsbert, 
ende Willem, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Bij haer innewonende 
Pieter Cornelisz, ende Weijntgen 
  
[Bestand 82, fol. 1019v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Gijsbert, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Maerten Jacobsz, ende Maritgen 
Corssendr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, Cornelis, Louris, Trijntgen, 
Maritgen, ende Jaepgen, heure kinderen 
costganger 
Jan Jacobsz jongman t’samen – 9 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Trijntgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Grietgen, 
Maritgen, Haesgen, ende Pieter, heure 
kinderen, mitsgaders Willem Cornelisz 
haerl. dienstknecht – 7 hoofden 
  
Jan Louris Aelbertsz, ende Niesgen 
  
[Fol. 1020] 
  
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Maertsz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Floris Jansz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, ende Grietgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer inwonende 
Cornelis Florisz, ende Grietgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Henricxsz, ende Maritgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 83, fol. 1020v] 
 
Jan Jansz, ende Neeltgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Louris, Adriaen, Annetgen, 
Jacob, ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Volckert Henricxsz, ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Harman Pietersz haer dienstknecht – 3 hoofden 
  
Bastiaen Jansz, ende Neeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
kinderen 
Anna, ende Jannetgen Jansdochteren, 
mitsgaders Maritgen Bastiaensdr 
t’samen – 5 hoofden 
  
Vrerick Borritsz, ende Maritgen Aelbertsdr sijn 
huijsvrouwe, met Femmetgen, Gijsbert, 
Aechgen, ende Aelbert, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1021] 
  
Jan Vechtersz, ende Aeltgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bouwen Gerritsz, ende Ermpgen 
Borritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Aeltgen, Gerrit, 
Trijntgen, Ariaentgen, Jannetgen, 
Gijsgen, ende Maritgen, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Maerten Willemsz, ende Neeltgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Pietersz, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe 
costknechts 
Jan Claesz, Jan Cornelisz, ende 
Willem Cornelisz t’samen – 5 hoofden 
  
[Bestand 84, fol. 1021v] 
 
Jacob Baertsz, ende Maritgen 
Borritsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve inwonende 
Claes Baertsz – 1 hoofd 
  
Jan Jansz, ende Aeltgen Jacobsdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Emmetgen, ende Jan, heure kinderen, 
item Maerten Cornelisz dienstknecht 
ende Trijntgen Jansdr dienstmt. – 7 hoofden 
  
Neeltgen Gerritsdr – 1 hoofd 
  
Aechgen Pietersdr – 1 hoofd 
  
[Fol. 1022] 
  
Baert Jacobsz, ende Aechgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Huijbert Jansz, ende Neeltgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Appelonia, ende Neeltgen, heure 
kinderen, mitsgaders Jan Cornelisz 
ende Grietgen Dircxdr heurl. 
dienstknecht, ende dienstmt. – 6 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen Jacobsdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Cijtgen, Neeltgen, 
ende Jan, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz wonende tot 
Huijbert voorsz – 1 hoofd 
  
[Bestand 85, fol. 1022v] 
 
Pieter Jansz, ende Niesgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Cornelisz, ende Annetgen 
Egbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonis, Cornelis, Jan, Claes, 
Willem, Aeltgen, Egbert, ende 
Cijtgen, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Aldaer inwonende 
Pieter Claesz, ende Annetgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, heur kint – 3 hoofden 
  
Claes Dircxsz, ende Neeltgen 
Allertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Jaepgen, Lijsbeth, 
Haesgen, Aechgen, en Maritgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Fol. 1023] 
  
Abraham Jansz, ende Neeltgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Vrerick, Jacob, Maritgen, 
Jan, Gijsbert, ende Stijntgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz, Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe met 
Willem heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Jansz weduwenaer met Claes, Trijntgen, ende 
Willem sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Allert Cornelisz, ende Guijertgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten heur kint – 3 hoofden 
  
Sijmon Baertsz, en Lijsbeth Jacobsdr 
sijn huijsvrouwe, met Baert, 
Maritgen, ende Maerten, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Gerit Henricxsz, ende Trijntgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, costknechts 
Jan Jansz, ende Jan Henricxsz t’samen – 4 hoofden 
  
[Bestand 86, fol. 1023v] 
 
Dirck Dircxsz, ende Maritgen Jacobsdr 
sijn huijsvrouwe, met Lijsbet, Grietgen, 
Jacob, Geertgen, ende Willem, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Allert Jorisz, ende Maritgen Gijsbertsdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Maritgen, Gijsbert, ende Annetgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Lijsbeth Maertensdr weduwe van 
Gerrit Jansz, met Phillips [Phillips arm] 
Jacobsz, ende Aelbert Jacobsz 
costkinderen – 3 hoofden 
  
Dirck Cornelisz weduwenaer 
met Jan sijn soon – 2 hoofden 
  
[Fol. 1024] 
  
Doef Dircxsz, ende Reijmpgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
ende Haesgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Beatris Reijersdr weduwe van 
Claes Willemsz – 1 hoofd 
  
Bij haer inwonende 
Vrerick Claesz, ende Aechgen 
Baertendr sijn huijsvrouwe, met 
Allert, Maritgen, ende Claes, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Trijn Allertsdr weduwe van Taems 
Jansz, kinderen 
Pieter Willeboortsz, Maritgen, 
ende Grietgen Willeboorts dochteren – 4 hoofden 
  
[Bestand 87, fol. 1024v] 
 
Anna Gerritsdr weduwe van 
Jan Jansz, met Maritgen, 
Jan, Anna, Trijntgen, Grietgen, 
ende Geertgen Jans, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Jacob Maertsz weduwenaer, met 
Dirck, Jan, Allert, Guijertgen, 
ende Baert, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Maertsz, ende Haesgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Lijsbet, 
Guijertgen, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve inwonende 
Floris Maertsz – 1 hoofd 
  
Maritgen Jansdr weduwe van 
  
[Fol. 1025] 
  
Floris Henricxsz, met Heijltgen, 
Geertgen, ende Floris, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Bijde selve inwonende 
Willem Jansz, ende IJeffgen Floris- 
dr sijn huijsvrouwe, met Grietgen 
heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Dircxsz, ende Trijntgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, ende 
Vrerick, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Dircxsz, ende Annetgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, Jacob, 
Haesgen, ende Lijsbeth, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Allert Pietersz, ende Guijertgen 
  
[Bestand 88, fol. 1025v] 
 
Vrericxdr sijn huijsvrouwe, met 
Vrerick, Maritgen, Willem, 
Pieter, Jan, Cornelis, ende Guijertgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Pieter Gijsen, ende Aechgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Maritgen, 
Reijmpgen, Grietgen, Jacob, ende 
Gijsbert, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Aldaer woont inne 
Dirck Jansz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Cornelis Pietersz, ende Sijtgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Vrerick, Grietgen, 
Guijertgen, Annetgen, ende 
Jacob, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Fol. 1026] 
  
Wollebrant Willemsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Maritgen, Trijntgen, 
jonge Maritgen, ende 
Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Arent Jansz jongman – 1 hoofd 
  
Bij hem woont inne 
Brechgen Garbrantsdr weduwe van 
Jan Jansz – 1 hoofd 
  
Willem Jansz, ende Maritgen 
Vredericxdr sijn huijsvrouwe, 
met Aeltgen, Jan, Vrerick, Maritgen, 
Aechgen, Garbrant, ende Cornelis, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Bestand 89, fol. 1026v] 
 
Jan Jansz, ende Annetgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, ende 
Grietgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Jacobsz Admirael, ende Trijntgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, ende Meijnsgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Rip Cornelisz, ende Grietgen Dircxdr sijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, ende Willem, 
Rippers zoonen haerl. kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Courten, ende Grietgen Florisdr 
sijn huijsvrouwe, met Court, heur soon – 3 hoofden 
  
Borrit Govertsz, ende Annetgen 
  
[Fol. 1027] 
  
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen heur kint – 3 hoofden 
  
Bijde selve innewonende 
Willem Baertsz, ende Dieuwertgen 
Borritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Claes, ende Baert, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jonge Louris Jansz, ende Maritgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Garbrant, 
Niesgen, ende Gerrit, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Reijmpgen Gerritsdr weduwe van Cornelis 
Claesz Neeff – 1 hoofd 
  
Bij haer innewonende 
Annetgen Cornelisdr weduwe van 
  
[Bestand 90, fol. 1027v] 
 
Henrick Joppen, met Cornelis, 
Annetgen, Jacob, Aeltgen, 
Frans, Cornelis, Claes, ende 
Maritgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz, ende Jannetgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve innewonende 
Maerten Cornelisz weduwenaer, met 
Willem sijn kint – 2 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Cornelisgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Reijer, 
haer kint, ende Maerten Cornelisz 
een costkint – 4 hoofden 
  
Pieter Jacobsz, ende Aeffgen [al t’samen arm] 
  
[Fol. 1028] 
  
Egbertsdr sijn huijvrouwe, met 
Machtelt, ende Egbert, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Gerrit Lourisz, ende Haesgen [arm] 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen, Trijntgen, Claes, 
Maritgen, jonge Maritgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Gerritsz, ende Maritgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jannetgen, Gerrit, Neeltgen, 
Cors, Pouwels, Swaentgen, 
ende Aeltgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Gerrit Dircxsz jongman 
Grietgen Dircxdr sijn suster t’samen – 2 hoofden 
  
[Bestand 91, fol. 1028v] 
 
Jan Michielsz, ende Annetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Lijsbet, Maritgen, Leuntgen, 
Aechgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Baertsz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Baert, Cornelis, ende Willem, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve innewonende 
Annetgen Cornelisdr – 1 hoofd 
Jannetgen Cornelisdr – 1 hoofd 
  
Neeltgen Borritsdr weduwe van Willem 
Pietersz, met Pieter, Aeltgen, 
Maritgen, ende Govert, haer kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1029] 
  
Maritgen Willemsdr weduwe van 
Pieter Allertsz – 1 hoofd 
  
Bijde selve woonen 
Claes Jansz, ende Crijntgen 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aechgen heur kint – 3 hoofden 
  
De weeskinderen van Gerrit Cornelisz Neven, [arm] 
bij namen Neeltgen, Claes, Cornelis, 
Jacob, Trijntgen, IJeffgen, 
Joris, Dirck, ende Claes – 9 hoofden 
  
Henrick Jansz, ende Fransgen Fransdr 
sijn huijsvrouwe, met Claes, Pieter, 
Jacob, Maritgen, ende Jan, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Baert Jansz, ende Annetgen 
  
[Bestand 92, fol. 1029v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Guijertgen, Henrick, Jan, 
Jacob, Adriaen, Aeltgen, 
ende Pieter, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Jacob Cornelisz, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Baert, Cornelis, 
Sijburch, Aechgen, ende Anna, heur kinderen – 8 hoofden 
  
Dirck Willemsz, ende Maritgen 
Heertgens sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Heertgen, Cornelis, Emmetgen, 
Jacob, ende Pieter, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Weijntgen, heur kint – 3 hoofden 
  
[Fol. 1030] 
  
Gijs Cornelisz van Oosten, ende Arisgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Maritgen, ende Vroutgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Baert Cornelisz, ende Aeffgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Taems, Aechgen, ende 
Vrerick, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Vrericxsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, Guijertgen, Vrerick, 
Pieter, ende Stijntgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Bij haer innewonende 
Grietgen Woutersdr weduwe 
van Vrerick Jacobsz – 1 hoofd 
  
[Bestand 93, fol. 1030v] 
 
Jacob Cornelisz, ende Grietgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Leentgen, ende Maritgen, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Dirck Jan Ruijters, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Vrerick, heur kint – 3 hoofden 
  
Meijnsgen Francoijsdr wonende tot 
Jacob Cornelisz voorsz – 1 hoofd 
  
Huijbert Jansz, ende Maritgen [arm] 
Florisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Maritgen, ende Trijntgen, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Jacobsz, ende Aeltgen 
  
[Fol. 1031] 
  
Lubbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Hillegont heur kint – 3 hoofd 
  
Cornelis Jacobsz weduwenaer, 
met Claes Cornelisz een kostkint – 2 hoofden 
  
Bij hem woont inne 
Guijertgen Cornelisdr weduwe van 
Aelbert Claesz, met Maritgen 
Aelberts haer kint – 2 hoofden 
  
Neeltgen Jacobsdr weduwe van 
Sijvert Jacobsz, met Cornelis, 
ende Fijtgen, heur kinderen – 3 hoofden 
  
Bijde selve 
Cornelis Jansz, ende Weijntgen 
  
[Bestand 94, fol. 1031v] 
 
Sijvertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, heur kint – 3 hoofden 
  
Willem Pietersz – 1 hoofd 
  
Phillips Henricxsz, ende Weijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Henricxsz, ende Grietgen 
Vrericxdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, Aeltgen, Vrerick, 
Jan, ende Aeffgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Gijsen, ende Guijertgen 
Vredericxdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1032] 
  
Vrederick, Grietgen, ende Baertgen, 
heur kinderen – 5 hoofden 
Costknecht 
Gerit van Bunschooten – 1 hoofd 
  
Jan Claesz Stoel – 1 hoofd 
  
Huijbert Jansz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve 
Aelbert Egbertsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Willem 
heur kint – 3 hoofden 
  
Chiel Jansz – 1 hoofd 
  
[Bestand 95, fol. 1032v] 

Cornelis Jansz – 1 hoofd 
  
Pieter Jacobsz, ende Lijsbet Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Geertgen heur 
kint, ende Metgen Dircxdr haer 
dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Geertgen Willemsdr weduwe van 
Henrick Gerritsz, ende Aeltgen, 
Maritgen, Neeltgen, ende Gerit, 
haer kinderen – 5 hoofden 
Costkint 
Jasper Pietersz – 1 hoofd 
  
[Fol. 1033]

Kerckbuijert

Steven Arentsz Broer, ende Aechgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Jan, heure kinderen – 4 hoofden 

Claes Gerritsz, ende Jaepgen 
Stevensdr sijn huijsvrouwe, met 
Geertgen haer kint, ende Aelbert 
Poulsz costkint – 4 hoofden 
  
Wouter Jansz, ende Neeltgen [arm] 
Pietersdochter sijn huijsvrouwe, met 
Harman, Jan, Agnietgen, Maritgen, 
Claes, Willemeut, ende Egbert, 
heur kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Barentsdr weduwe van [arm] 
Jeromias … met Maritgen, 
Lijsbet, Weijntgen, ende Jan, haer kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 96, fol. 1033v] 
 
Bijde selve woonen inne 
Adriaen Claesz, ende Jannetgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jannetgen Jansdr huijsvrouwe van 
Jacob Pietersz die buijten slants is – 1 hoofd 
  
Wijve Gerritsdr, met Maritgen 
Jansdr haer dienstmaecht – 2 hoofden 
  
Trijn Flooren weduwe van Floris Cornelisz – 1 hoofd [arm dese met d’aengetogenen] 
  
Annetgen Florisdr weduwe van [uts.] 
  
[Fol. 1034] 
  
Barent … met Floris 
Barentsz haer kind – 2 hoofden 
  
Jacob Florisz, ende Neeltgen [uts.] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jannetgen, ende Lijsbet, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Engeltgen Jansdr weduwe van [uts.] 
Cornelis Jacobsz, met Lijsbet, 
Annetgen, Vroutgen, Jan, ende 
Cornelisgen, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Jacobsz, ende Lijsbet Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Henrick van Poperingen schoolmr., ende 
  
[Bestand 97, fol. 1034v] 
 
Jannetgen Claesdr sijn huijsvrouwe 
Costkinderen 
Pieter Mathijsz, 
Cornelis Meesz, 
Pieter Jansz, 
Jacob Fransz, 
Salomon Hofman, 
Arnout Drossaert, 
Jan Cornelisz Reus, 
Meijmert Tol, 
Cornelis van Rossum, 
Adam Meeusz, 
t’samen – 12 hoofden 
  
Maritgen Gerritsdr weduwe van Jan Jansz, 
met Meijnsgen, Jannetgen, jonge 
Jannetgen, ende Annetgen, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Pietersz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1035] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, Dirck, 
Maritgen, Abraham, ende Pieter, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Leuntgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Brechgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Brant Claesz, ende Maritgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Pietersz, ende Heijltgen Pleunen 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Trijntgen, 
Appelonia, ende Jan, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Adriaen Cornelisz, ende Annetgen [al t’samen arm] 
  
[Bestand 98, fol. 1035v] 
 
Egbertsdr sijn huijsvrouwe, met Grietgen, 
Aeltgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Sara Egbertsdr sijn 
huijsvrouwe, met Jan Harmansz 
ende Reijnier Michielsz 
costknechts – 4 hoofden 
  
Joost Jansz, ende Jacobmijntgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Franchijntgen, Trijntgen, 
Pieter, Jannetgen, Abraham, ende 
Sara, heurl. kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Gijsbertsdr weduwe van 
IJsbrant Jansz, met Frans, ende 
Gijsbert, haer kinderen – 3 hoofden 
  
[Fol. 1036] 
  
Elbert Jansz, ende Maritgen 
IJsbrantsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck IJsbrantsz, ende Maritgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, heur kint – 3 hoofden 
  
Huijbert Pietersz, ende Neeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
Costkinderen 
Lijsbet Pietersdr, ende Abrahm [costkinderen arm] 
Pietersz – 2 hoofden 
  
Tijman Claesz, ende Jannetgen Woutersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Egbertsz, ende Trijntgen Borritsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Jacob, ende 
Pieter, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Geertgen Pietersdr weduwe van 
  
[Bestand 99, fol. 1036v] 
 
Henrick Jansz, met Jan, haer 
kint – 2 hoofden 
  
Abraham Meesz, ende Trijntgen [arm] 
Pietersdochter sijn huijsvrouwe, met 
Mees, Floris, Maritgen, Jan, 
Stijntgen, Baertgen, Claertgen, 
Leuntgen, ende Sara, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Harma Jansz, ende Aechgen Baltensdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen heur 
kint 
Costkinderen 
Garbrant Jacobsz, 
Cornelis Jacobsz, 
Gerrit Huijbertsz, 
Eijchgen Engelkens 
t’samen – 7 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen [al arm] 
  
[Fol. 1037] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
heur dochter – 3 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Neeltgen [arm] 
Gerritsdr sijn huijvrouwe, met 
Trijntgen, Aechgen, Weijntgen, 
Gerrit, Willem, Cornelis, ende 
Reijer, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Willem Gerritsz, ende Maritgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Aeltgen, Jannetgen, 
ende Aert, heure kinderen, mitsgaders 
Claes, ende Gerrit Henricx 
zoonen costkinderen – 8 hoofden 
  
Michiel Jansz cooperslager – 1 hoofd 
  
[Bestand 100, fol. 1037v] 
 
Claes Huijgensz, ende Meijnsgen [arm dese ende den afgetogenen] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijch heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Aeffgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Neeltgen Ariensdr weduwe van [uts.] 
Aert Spaingaert – 1 hoofd 
  
Louris Willemsz, ende Neeltgen [uts.] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Aeltgen, Maritgen, 
Aechgen, ende Jannetgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Andriesz, ende Annetgen [uts.] 
  
[Fol. 1038] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Hester, Andries, Jan, Grietgen, 
ende Jannetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Pietersz weduwenaer, 
met Vroutgen, ende Aeltgen, 
sijn kinderen, mitsgaders 
Neeltgen Pietersdr sijn dienstmt. – 4 hoofden 
  
Daniel Wijckentoorn schout, ende 
Catarina Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
Annetgen Willemsdr costkint, 
Susanna Lourisdr dienstmt., 
Susanna Wijckentoorn sijn suster – 5 hoofden 
  
Grietgen Ariensdr weduwe van [arm] 
Henrick Jansz Dierhout – 1 hoofd 
  
[Bestand 101, fol. 1038v] 
 
Harman Cornelisz, ende Jannetgen [arm] 
Roeloffsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Roeloff, 
Abraham, Crijntgen, Maritgen, 
Pieter, ende Cornelis, heure 
kinderen – 9 hoofden 
  
Gangeloff Thonisz, ende Maritgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Maritgen [arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Rijvert Jansz, ende Luijtgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Hilletgen, Popgen, Gijsbert, 
ende Pieter, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1039] 
  
Phillips Cornelisz, ende Catarijn [arm] 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Neeltgen, Jannetgen, 
ende Cornelis, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Henrick Dircxsz, ende Dirckgen 
Barentsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pietertgen, Geertgen, Aechgen, 
Maritgen, Barent, heur kinderen, 
ende Jan Henricxsz haerl. dienstmt. – 8 hoofden 
  
Aeltgen Barentsdr weduwe van [arm] 
Egbert Dircxsz – 1 hoofd 
  
Hillegont Claesdr weduwe van 
Jan Willemsz, met Tonis 
haer kint – 2 hoofden 
  
[Bestand 102, fol. 1039v] 
 
Bijde voorsz Hillegont woonen 
Gillis Brongers, ende Sara Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, ende 
Claes, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Noch bij d’selve 
Jan Jansz glaesmaecker – 1 hoofd 
  
Sander Coenraetsz, ende Blasma 
Engelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Engel, Salomon, Elsgen, Anna, 
Claes, ende Judith, heure kinderen, 
item Andries Jansz, ende 
Bartholomeeus van Dorpen t’samen 
costknechts – 10 hoofden 
  
Egbert Albertsz, ende Jannetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1040] 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van [al t’samen arm] 
Willem Dircxsz, met Trijntgen, 
Geertgen, Dirck, Maritgen, 
Cijtgen, Pieter, ende Aeffgen, 
hare kinderen, mitsgaders Ermpgen, 
Aeltgen, ende Haesgen Cornelis dochteren 
costkinderen – 11 hoofden 
  
Velten Veltensz schoolmr. ende 
Barentgen Barentsdr sijn huijsvrouwe, 
met Harman heur kint, 
mitsgaders Frans Outgens, Jan 
Jansz, Cornelis Claesz, Tijbout 
Claesz, Jan Jansz, Gerrit 
Jansz, Lodowijck Claesz, ende 
Evert Cornelisz costkinderen – 11 hoofden 
  
Andere costkinderen sedert de publicatie van den 
placcate van thooftgelt overgelevert 
Maria Henricxsz van Amstelredam, 
Harman Lambertsz mede van Amstelredam 
Lambert Lambertsz noch – 3 hoofden 
  
[Bestand 103, fol. 1040v] 
 
Georgius Frelingius dienaer des 
Godlicken woorts, ende Tanneken 
Coorens sijn huijsvrouwe, met 
Maria, ende Anna Fralingia, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Sijvertsz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Geertgen Jacobsdr – 1 hoofd 
  
Henrick IJsbrantsz, ende 
Grietgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, ende Annetgen Reijers 
mitsgaders Neeltgen, ende 
Maritgen, Henrick, hare 
respective kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1041] 
  
Henrick Willemsz, ende Maritgen [al arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Lambertgen, Geertgen, 
Digna, Maritgen, Willem, ende 
Pieter, heure kinderen, mitsgaders 
Abraham Henricxsz haerl. knecht – 10 hoofden 
  
Jan Harmansz weduwenaer, met 
Maritgen sijn dochter, item Annetgen 
Ariensdr, ende Neeltgen Jacobsdr 
costkinderen – 4 hoofden 
  
Teus Cornelisz, ende Grietgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz Hoogervorst 
weduwenaer, met Taems, Lijsbet, ende 
Cornelis sijn kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 104, fol. 1041v] 
 
Gerrit Stevensz, ende Maritgen [arm] 
Reijersdr sijn huijsvrouwe, met 
Geertgen, Steven, Aeltgen, 
Abraham, ende Annetgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Jansz weduwenaer, met [arm] 
Leuntgen, Jan, Trijntgen, Crijntgen, Maritgen, 
Annetgen, ende Arien, sijn kinderen – 8 hoofden 
  
Neeltgen Harmansdr weduwe van [arm] 
Harman … met Geertgen 
haer dochter – 2 hoofden 
  
Reijnert Claesz, ende [al t’samen arm] 
Jannetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Trijntgen IJsbrantsdr 
  
[Fol. 1042] 
  
Grietgen, Maritgen, ende Cornelis 
Reijnerts, hare respective kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Jansz, ende Grietgen 
Gillisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gillis heur zoon – 3 hoofden 
  
Dirck Jansz weduwenaer van 
Grietgen Cornelisdr, met 
Neeltgen sijn kint – 2 hoofden 
  
Engeltgen Cornelisdr – 1 hoofd [arm] 
  
Erasmus Willemsz, ende Jaepgen 
  
[Bestand 105, fol. 1042v] 
 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Willem, Aeltgen, 
Aelbert, Duijffgen, Pieter, 
ende Cornelis, heur kinderen – 9 hoofden 
  
Maerten Pietersz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Lambert Claesz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Annetgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Abraham, 
ende Jannetgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Jacobsz, ende Trijntgen 
  
[Fol. 1043] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Jannetgen, Claes, 
ende Dieuwertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cijtgen Claesdr weduwe van 
Cornelis Sijvertsz, met Geertgen, 
Gebbetgen, ende Claes, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Cornelisz Neven, ende Lijsbet 
Olphertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Maritgen, jonge Maritgen, 
Cornelisgen, ende Olphert, heure 
kinderen, item Claes Jansz 
ende Jan Cornelisz heurl. 
dienstknechts – 9 hoofden 
  
Gerrit Cornelisz, ende Maritgen 
  
[Bestand 106, fol. 1043v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Cornelis, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Claes Reijersz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Willem, Maritgen, 
ende Machtelt, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Jacobsz weduwenaer, met 
Maritgen, Adriaen, ende Willem, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Dircxsz, ende Aeltgen 
Allertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob Jansz haer kint, 
Nelletgen Jansdr dienstmt., ende 
  
[Fol. 1044] 
  
Claes Cornelisz costganger t’samen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz Buijs, ende Baefgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelisgen, Aechgen, Maritgen, 
ende Lambert, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Trijntgen Pietersdochter weduwe van [arm] 
Brant Cornelisz, met Aefgen, 
Neeltgen, Cornelis, Pieter, 
ende Jan, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Henrick Gerritsz, ende [arm] 
Mientgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Saertgen Henricxdr 
heurluijder dochter – 3 hoofden 
  
[Bestand 107, fol. 1044v] 
 
Jacob Jacobsz, ende Grietgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Tijman, ende Trijntgen, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Grietgen Baertsdr weduwe van 
Henrick Michielsz – 1 hoofd 
  
Arent Barentsz, ende Trijntgen [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pietertgen, Barent, Maritgen, 
Weijntgen, Willempgen, Cornelis, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Trijntgen Jacobsdr weduwe van 
Claes Jansz Rodes, met Lijsbeth 
Claes haer dochter – 2 hoofden 
  
[Fol. 1045] 
  
Bijde selve woont 
Sijbrant Jacobsz – 1 hoofd 
  
Noch aldaer 
Maritgen Jansdr weduwe van Pieter 
Fransz – 1 hoofd 
  
Sijvert Cornelisz, ende Maritgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, heur zoon – 3 hoofden 
  
Willem Henricxsz, Crijntgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan Jansz 
een costkint – 3 hoofden 
  
Michiel Jansz, ende Aechgen [al arm] 
  
[Bestand 108, fol. 1045v] 
 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, Maritgen, ende Jan, 
heure kinderen, mitsgaders 
Jan Claesz heurl. dienstknecht – 6 hoofden 
  
Jaepgen Evertsdr weduwe van [arm] 
Frans Jansz – 1 hoofd 
  
Aeltgen Evertsdr weduwe van [arm] 
Gerrit Henricxsz van Goch – 1 hoofd 
  
Henrick Roeloffsz, ende 
Mientgen Cornelisdr sijn huijs- 
vrouwe, met Jan, Roeloff, 
Machtelt, Cornelis, Maritgen, 
Grietgen, ende Pietertgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 1046] 
  
Gerrit Lourisz, ende Grietgen [arm] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Louris, Jan, Cornelis, Maritgen, 
Duijffgen, Anna, Neeltgen, 
Henrick, ende Abraham, heure 
kinderen – 11 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Baertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem heur soon – 3 hoofden 
  
Jan Claesz, ende Leuntgen 
Brandendr sijn huijsvrouwe, met 
Dieuwertgen heur kint – 3 hoofden 
  
Willem Pietersz, ende Geertgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 109, fol. 1046v] 
 
Jannetgen, ende Maritgen, heure 
kinderen, Maritgen Jacobsdr costkint, 
Annetgen Cornelisdr dienstmt., 
ende Aelbert IJsbrantsz dienstknecht – 7 hoofden 
  
Louris Bitter, ende Trijntgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Maerten, 
Corstiaen, ende Lobbertgen 
Bitters heur kint – 5 hoofden 
  
Bonifaes Coolen, ende Jannetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Machtelt Coolen, heur dochter, 
item Cornelis Jansz haerl. knecht – 4 hoofden 
  
Hans van Poperingen, ende Lijsbet 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1047] 
  
Hester, ende Maijcken, heur kinderen, 
costkinderen 
Cristiaen Adriaensz, 
Cijtgen Adriaensdr, 
Cristijntgen van Halmen, 
Maritgen Sandersdr, 
Lijsbet Pietersdr, 
Sara Jansdr van Roijen, 
Lijntgen Mathijsdr, 
Geertruijt Mathijsdr, 
Geertruijt Mathijsdr, 
Henrickgen Verbeeck, 
Geertruijt van Brienen, 
Geertgen Cornelis Reus, 
t’samen – 15 hoofden 
  
Pieter Pietersz Truijen, ende Geertgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Dirck, ende Cors, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Meeus Opkens, ende Grietgen 
  
[Bestand 110, fol. 1047v] 
 
Raeps sijn huijsvrouwe, met Quirijn 
Jacobsz een costkint – 3 hoofden 
  
Cors Jacobsz, ende Sijtgen Jacobsdr [al arm] 
sijn huijsvrouwe, met Bijtgen Jansdr 
een costkint – 3 hoofden 
  
Dirck Adriaensz, ende Metgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe 
kinderen 
Abraham, ende Saertgen Dircx, mitsgaders 
Maritgen Thomasdr t’samen – 5 hoofden 
  
Claes Saersz, ende Saertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Heijltgen, Saers, Jan, ende 
Daniel, heur kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1048] 
  
Bijde selve inwonende 
Dirck Arentsz Clocq secretaris – 1 hoofd 
Aert Gijsbertsz Camerick – 1 hoofd 
Tonis Pietersz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Barent Rutgersz 
Lijsbet Jansdr 
costkint 
Aeltgen Jacobsdr – 3 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen 
Gabrielsdr sijn huijsvrouwe met Claes, 
ende Cornelis, heur kinderen, Cornelis 
Henricxsz dienstknecht, ende 
Anna Thonisdr dienstmeijt – 6 hoofden 
  
Lucas Jansz, ende Jannetgen 
  
[Bestand 111, fol. 1048v] 
 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Gijsbert, Grietgen, 
Trijntgen, Henrick, Maritgen, 
ende Lijsbet, heure kinderen, 
mitsgaders Henrick Lubbertsz 
heurluijder dienstknecht – 10 hoofden 
  
Adriaen Jansz Lopicker, ende 
Annetgen Maertensdr sijn huijs- 
vrouwe, met Jannetgen, 
Maritgen, Aris, ende Abraham, 
heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Gerrit Henricxsz, ende Guijertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden