Search

zoek- tips

Bloemendaal (ZH) - Kohier van het gemaal 1680

Het kohier van het gemaal uit 1680 van Bloemendaal is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Boskoop. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien. (De scans zijn niet te vinden via Bloemendaal zelf.)

Naammanvrouwboven 10onder 10onder 4inwonendebinnentotaal
[Scan 77, fol. 1v]
Jan Jacobsz Loef112
Willem Jansz van Zevenberg 11
Sijvert Dircksz Houten 11112,5
Cornelis Gerritsz 1124
Arien Willemsz Sevenbergen 11112,5
Joost Theunisz van der Wael 11336,5
de wed. van Gijsbert Jacobsz112
Wijntgen Dircx1113
Dirck Sijverde1124
Jan Claesz Guer11214,5
wed. Sijmon Pietersz1212
[Fol. 2]
Willem de Keijser1112,5
Adriaen van der Goes112
Jan Willemsz van Sevenbergen 1112,5
Dirck Claesz Guer 1135
Pieter Davitsz van Willigen 111213,5
Claes Jansz Visscher 1124
Cors Jansz11122,5
d'wed. van Leendert Hendricksz134
Arien Kersz 112235
Cornelis Cornelisz Klomphouder 1225
Pieter Cornelisz arbeijder 112
Willem Cornelisz wever 11122,5
[Scan 78, fol. 2v] 
Marritge Cornelis Gravinne 112
Arent Hendricksz van Ben 11114
Cornelis Aertsz 1113
Maerten Cornelisz Ravesteijn11114
Neeltgen Willems 11
Willem Hendricksz 1113
Adriaen Sijmonsz 11316
Cornelis Vorstius 111113,5
Willem Claesz chirurgijn 1124
Marritgen Jacobs 11
Jan Stoffelsz wever 1113
Jan Gerritsz kleermr. 11114
Cornelis Willemsz Oosterlingh 1112
[Fol. 3] 
Willem d’Oosterlingh 1113
de wed. van Sijmon Isaacsz Vrelant112
Adriaen Adriaensz Verkade 1122117
Jan Crijnen d’Man onder Waddinxveen 11
de wed. Andries Senten11
Jan Peijn 11416,5
Daem Pietersz wever 11
Cornelis Cornelisz Decker 11215
wed. Isaac Jacobsz1112,5
Arien Vereijck 11113,5
Maerten Jacobsz 11213
Pieter Jansz Jager 111224
Thonis Maertensz 11225
[Scan 79, fol. 3v] 
Jan Willemsz koehouder 123
wed. van Jan Claesz1426
Dirck Leendertsz de Jong 1113
Jacob Ham 1113
Hendrick Gerritsz Louff 11
Willem Andriesz 112114
Jan Maertensz Bouman 1113
Leentgen Corsz 1121,5
Aert Janmaet11
wed. Claes Jansz op den Hoorn123
Geerloff Sijmonsz 1415
Dirck Joosten 11214
Jan Jorisz112
Niclaes Maijoor 11125
[Fol. 4]
Marritgen Claes 112
Joris Fransz112
Dirck Jansz11214
Jan Cornelisz Cramer 1113
Cornelis Theunisz 1124
de kinderen van Claes Cornelisz van der Werff 213
de wed. van Joost Willemsz123
Claes Dircksz112
Maerten Joosten 1112
Pieter Thonisz vande Wael 112115,5
Cornelis van der Wael112
Aris Craen 1124
Pieter Andriesz 111214
Jacob Jansz Jongejan 11315,5
[Scan 80, fol. 4v] 
Jacob de Molenaer 112
Theunis Maertensz Verkade 1157
de wed. van Teunis Maertensz1517
Pieter van Leeuwen 1113
Cornelis Maerten Louwen 1113
Cornelis Cornelisz Molenaer 11
Willem van Swieten 11225
Pieter Dircksz Giet 1113
Arien Dircksz Giet 11
Jan Fransz Schoelapper 1113
Cornelis Giet 114116,5
Hendrick Jaspertsz 112
Cornelis Nannen 1122
Arien de Coningh 1121215,5
[Fol. 5] 
Pieter Jansz Prins 1223
wed. van Maerten Louwen11
Pieter Maerten Louwen 112
wed. Louris Maertensz1112,5
Cornelis Pieter Bouwensz 1113
Pieter Gerritsz Vos 1124
Gijs Arien Wiggertsz 112
Dirck Arien Sijmonsz 112
de wed. Claes Craen134
Jan Prince 11
Aris Andriesz 11124
wed. Joost Ariensz123
Warbout Claesz van der Laen 123
Claes Huijsman 11
Eldert Jansz 1146
[Scan 81, fol. 5v] 
Cornelis Huijsman11223
Cornelis Davidsz 1123
Hendrick Claesz Kol 11123
Jan Dircksz Baggerman 112
Dirck Cornelisz van der Heuvel 1135
Gerrit Dircksz Poot 112225
Arien Dircksz Breur 11112,5
wed. Jan Govertsz1325
wed. Cornelis Dircksz Corffbreijer132,5
Claes Ariensz van1124
Gijs Ariensz Binnecade 1112
wed. Brant Jacobsz112
Marritgen Jacobs 112
[Fol. 6] 
Jacob Snoeck 112115
Geertgen Jans Biersteker 112
Jasper Jansz Winde 11134,5
Geertgen Cornelis 213
Willem Jacobsz 1112,5
Theuntgen Dircks 11
Weijntgen de Vos 11
Cornelis Randenburgh 11113
Arien Ariensz van Dam 11124
Cornelis Pietersz Sloot 1123
wed. van Jacob Willemsz123
Jan Ariensz Clincker 11214,5
Albert Randenburgh 1113
[Scan 82, fol. 6v] 
Jacob Cornelisz1112,5
Cornelis Verkleijn 1179
Gerrit Hilbransz Blom 11114
Pieter Jacobsz Craen 1113
Willem Dircksz Blom 1214
Teunis Cramer 11315,5
Theunis Claesz 1157
Leendert Cornelisz 11112,5
Sijmon van RIjn11114
Jan van Alphen 211136,5
Willem van Leeuwen 1124
Pieter Dircksz Blom 1135
[Fol. 7] 
Aeffgen Jans112in dienst van cap. Swaensewijck op sijn lant 
Cornelis Cornelisz1112in dienst uts.
Pieter Bastiaensz 112138
de wed. van Nijs Jansz1113
Willem Pietersz opt lant van Lambert Gansenburgh1223honder de stadt verpacht 
Pieter de With123uts.
Pieter Dircksz1113uts.
Wouter Jansz11124uts.
de kinderen van Cornelis Stijn313,5uts.
Bastiaen Pietersz1112,5uts.
Pieter Jansz Boer1135uts.
[Scan 83, fol. 7v] 
Pieter Jansz Prins112onder de stadt verpacht
Dirck Ariensz van Swieten11225uts.
Cornelis Jacobsz Koijman123uts.

Laatste update: 19-02-2024