Search

zoek- tips

Bodegraven - Morgenboeken 1580-1680

Hier volgt een overzicht van de morgenboeken van de Zuidzijderpolder en Weipoortpolder onder Bodegraven van 1580 t/m 1680. Vanaf 1600 werden de percelen genummerd en geletterd, wat het makkelijk maakte ze te volgen door de verschillende morgenboeken. Vanaf 1668 zijn er transportaktes beschikbaar in het oud-rechterlijk archief van Bodegraven.

Enkele opmerkingen:
– E = eigenaar en B = bruiker
– Alle beroepen die mogelijk ook dienen als achternaam zijn weergegeven in kleine letters.
– Namen zijn soms aangepast n.a.v. inschrijvingen in eerdere of latere morgenboeken, en enigszins uniform gemaakt.
– In de morgenboeken van 1668, 1676 en 1680 ontbreken veel bruikers.

HHR (toegangsnr. 1.1.1), inv.nr. 9410

Morgenboek van de Zuidzijde en Weipoort in Bodegraven van dit schrikkeljaar volgens de meting door mr. Jacob Sluijter in het jaar 1564 in de maanden augustus en september. 

A: Het kadekamp van het gemene land van de Zuidzijde en Weipoort – 1 morgen 542 roeden 
Wordt elk jaar in het openbaar verhuurd. 
1640: Cors Jacobsz op de Nes 

B: Joost Boeckelsz (E/B) – 1 morgen 318 roeden 
1580: Pieter Jacob Meesz 
1588: ontbreekt 
1592: ontbreekt 
1596: id. 
1600: Jan Joostensz, zijn zoon (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Jan Joostensz (E), Gijsbert Jan Joostensz en Cornelis Dirck Gerrewertsz (B) 
1628: Kinderen van Jan Joostensz (E/B) 
1636: Gijsbert Jan Joostensz (E/B) 
1640: id. 
1644: Jacob Jacobsz Verhorst (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Dirck Heerman heer van Zuidwijk (E), Jacob Jacobsz Verhorst (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E)

C: Weduwe van Pieter Aelbertsz (E/B) – 3 morgen 58 roeden
1580: Waling Diertensz 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Waling Diertensz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Cors Hendrick Corsz (E/B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: Cors Hendricxsz van Wiltenburch (E/B) 
1648: Cors Hendricxsz (E), Michiel Corsz, zijn zoon (B) 
1656: Michiel Corsz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Cors Gielen Wiltenburch (E/B) 
1680: id. 

D: Dammas Gijsbertsz (E/B) – 3 morgen 422 roeden
1580: Waling Diertensz 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Waling Diertensz (E/B)  
1600: id. 
1604: id. 
1608: Cors Hendrick Corsz (E/B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: Cors Hendricxsz van Wiltenburch (E/B) 
1648: Cors Hendricxsz (E), Michiel Corsz, zijn zoon (B) 
1656: Michiel Corsz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Cors Gielen Wiltenburch (E/B) 
1680: id. 

E: Hendrick Claesz Podt (E/B) met drie weren – 9 morgen 20 roeden  
1580: Adriaen Willemsz van Stolck 
1588: id. 
1592: Adriaen Willemsz en Dirck Adriaensz 
1596: Adriaen Willemsz van Stolck, Dirck Adriaensz en Pieter Dircxsz (E/B) 
1600: Pieter Dirck Gerrewertsz, Dirck Adriaensz en Adriaen Willemsz van Stolwijck met zijn kinderen (E/B) 
1604: Adriaen Adriaensz van 6 morgen (E/B), Dirck Adriaensz en Pieter Dircxsz van 3 morgen (E/B) 
1608: Pieter Dirck Gerrewertsz, Adriaen Adriaensz met Gelis Gerritsz, zijn zwager (E/B), Gerrit Loeffsz (B) 
1612: Gelis Gerritsz en Gerrit Jan Dircxsz (E/B) 
1616: id. 
1620: Meijnsgen Adriaensdr weduwe van Gelis Gerritsz (E/B) 
1624: id. 
1628: Weduwe van Gelis Gerritsz met haar kinderen (E/B) 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: Willem Gillisz (E/B) van 3 morgen; Adriaen Gillisz (E/B) van 6 morgen 
1656: Jan Pietersz de Lange, Willem Gillisz en Adriaen Gillisz (E), Willem Gillis en Adriaen Gillisz (B) 
1660: Jan Pietersz de Lange (E) van 3 morgen en Adriaen Gillisz (E) van 6 morgen; Willem Gillisz en Adriaen Gillisz (B) 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: Dirck Jaspersz van Batum (E) van 3 morgen en Adriaen Gillisz (E) van 6 morgen 
1680: Claes van der Hoeven en het Leprozenhuis te Gouda (E) 

F: Jan Jansz Pater (E/B) – 4 morgen 28 roeden 
1580: Cornelis Pieter Aelbertsz 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Cornelis Pieter Aelbertsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Cornelis Pieter Aelbertsz weduwe (E), Wouter Cornelisz, haar zoon (B) 
1628: Pieter Cornelisz (E/B) 
1636: Jannetgen Jansdr met haar kinderen (E/B) 
1640: Weduwe van Pieter Cornelisz met haar kinderen (E/B) 
1644: id. 
1648: Twee broers beiden genaamd Cornelis Pietersz (E/B) 
1656: Cornelis Pietersz van Nes (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: id. 
1680: Leprozenhuis te Gouda (E) 

G: Gerrit Gijsbertsz e.a. (E/B) – 6 morgen 122 roeden 
1580: Cornelis Jacobsz, Marijtgen Gijsberts en Aeltgen Dircxdr samen met 3 morgen 1 hond; de erfgenamen van Wouter Jacobsz te Gouda (E), Cornelis Pietersz (B) van 3 morgen 
1588: Cornelis Jacobsz lijndraaier met 3 morgen 1 hond 
1592: Cornelis Jacobsz lijndraaier met 3 morgen 1 hond; Gijssigen Aertsdr met 3 morgen 
1596: Cornelis Jacobsz lijndraaier en Gijssigen Aertsdr (E/B) 
1600: Cornelis Jacobsz lijndraaier, Gijssigen Aertsdr en Maerten Wijtensz (E/B) 
1604: Cornelis Pieter Aelbertsz (E/B) van 3 morgen 122 roeden, Maerten Wijttensz (E/B) van 3 morgen 
1608: Cornelis Pieter Aelbertsz, Maerten Wijttensz en Pieter Jansz kuiper (E), Maerten Wijtensz (b) van 3 morgen en Cornelis Pietersz (B) van 3 morgen 1 hond 
1612: Cornelis Pieter Aelbertsz en Jacob Heijmansz biersteker (E/B) 
1616: id. 
1620: Cornelis Pieter Aelbertsz en Claes Willem Claesz 
1624: Claes Willem Claesz en de weduwe van Cornelis Pieter Aelbertsz (E), Claes Willemsz en Wouter Cornelisz (B) 
1628: Wouter Cornelisz en Claes Willem Claesz (E/B) 
1636: Marijtgen Jansdr met haar kinderen en Claes Willem Claesz (E/B) 
1640: Voorn. weduwe van Pieter Cornelisz en Claes Willem Claesz (E/B) 
1644: id. 
1648: Aert Pietersz en Claes Willem Claesz (E/B) 
1656: Weeskind van Jan Claesz en Aert Pietersz (E), Aert Pietersz (B) 
1660: Weeskind van Jan Claesz (E) van 3 morgen en Aert Pietersz (E), Aert Pietersz (B) 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Weeskind van Jan Claesz van Dige Mar. met Aert Pietersz (E) 

H: Jonge Jan Gijsbertsz (E/B) met drie weren – 7 morgen 548 roeden 
1580: Huijg Eijmbertsz 
1588: Pieter Claesz van de Weije 
1580: Annetgen weduwe van Pieter Claesz 
1596: Jonge Jan Gijsbertsz (E), Hendrick Gerritsz en Sijmon Gijsbertsz kramer (B) 
1600: Hendrick Gerritsz en Sijmon Gijsbertsz kramer (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Mathijs Roeloffsz secretaris en Sijmon Gijsbertsz kramer (E/B) 
1628: Sijmon Gijsbertsz en Mathijs Roeloffsz secretaris (E), Pieter Amelsz en Jan Heijndricxsz (B) 
1636: Mathijs Roeloffsz secretaris en Claes Sijmonsz (E), Jan Heijndricxsz en Claes Sijmonsz (B) 
1640: Claes Sijmonsz, Neeltgen Sijmons en de weduwe en kinderen van Mathijs Roeloffsz van der Tol (E), Claes Sijmonsz, Gerrit Cornelisz en Pieter Cornelisz van Diemen (B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Claes Claesz, Jan Sijmonsz en Dirck Harmansz (E), Gijsbert Claesz, Jan Cornelisz en Jan Sijmonsz (B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Aert Pietersz, Jan Sijmonsz en de weduwe van Jan Sijmonsz Ravensberg (B) 
1668: id. (E) 
1676: Dirck Jaspersz van Batum, Marijtje Jans Plemper en Dirck Harmansz (E) 
1680: id. (E) 

I: Aeltgen Andries weduwe (E/B) – 1 morgen 5 hond 
1580: Aernt Cornelisz snijder 
1588: id. 
1592: Dirckgen weduwe van Aernt Cornelisz snijder 
1596: Pieter Dircxsz Gerrewertsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Hendrick Gerritsz (E/B) 
1620: id. 
1624: Jan Gerritsz timmerman (E/B) 
1628: id. (E), Pons Cornelis Ponsz (B) 
1636: id. (E), Dirck Cornelisz (B) 
1640: id. (E), Jan Huijbertsz (B) 
1644: Jan Sijmonsz Hoeck (E), Adriaen Pietersz bakker (B) 
1648: id. (E), Jan Cornelisz (B) 
1656: Jan Sijmonsz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Marijtje Jans Plemper (E/B) 
1680: id. (E) 

K: Cornelis Dircxsz Buijterkerck (E/B) – 1 morgen 461 roeden  
1580: Adriaen Dircxsz schoenmaker 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Adriaen Dircxsz schoenmaker (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Lenert Huijbertsz (E/B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Leendert Huijbertsz en Sijmon Gijsbertsz kramer (E/B) 
1628: Leendert Huijbertsz (E), Cornelis Neel Roelen (B) 
1636: Jacob Leendert Huijbertsz (E/B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: id. 
1680: Jan Roelen en Cornelis Jansz Outshoorn (E/B) 

L: Aeltgen Dirck Cornelisz weduwe (E/B) – 2 morgen 356 roeden 
1580: id. 
1588: id. 
1592: id. met haar zus 
1596: id. 
1600: Adriaen Dircxsz en Cornelis Dircxsz, broers, schoenmakers (E/B) 
1604: id. 
1608: Lenert Huijbertsz en Sijmon Gijsbertsz kramer 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Leendert Huijbertsz en Sijmon Gijsbertsz (E), Cornelis Neel Roelen en Jacob Jacobsz Horst (B) 
1636: Jacob Leendertsz en Jan Sijmonsz (E), Aelbert Elbertsz en Jacob Leendertsz (B) 
1640: Jacob Leendert Huijbertsz en Jan Sijmonsz Hoeck (E/B) 
1644: id. (E), Jacob Leendertsz en Adriaen Pietersz bakker (B) 
1648: Jan Sijmonsz en Jacob Leendertsz (E/B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Jacob Leendertsz en Geertje Jansdr (E/B) 
1680: id. 

M: Hendrick Claes Danielsz (E/B) – 2 morgen 158 roeden 
1580: Pieter Pietersz te Gouda met 4 morgen; Geertgen weduwe Hendrick Claes Danielsz (M+O) 
1588: Hendrick Gerritsz 
1592: id. 
1596: Hendrick Gerritsz (E/B) 
1600: id. 
1604: Hendrick Gerritsz bij de brug (E/B) 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Claes Cornelis Roeloffsz (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Cornelis Claesz lijndraaier (E/B) 
1644: Jacob Jacobsz Verhorst (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Dirck Heerman heer van Zuidwijk (E), Jacob Jacobsz Verhorst (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Kinderen en erfgenamen van de heer van Zuidwijk (E) 

N: Wouter Sijmonsz (E/B) – 1 morgen 146 roeden 
1580: Kerk van Bodegraven (E), Maerten Wijttensz (B) 
1588: id. 
1592: Hendrick Gerritsz bij de brug 
1596: voorn. Hendrick Gerritsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Claes Cornelis Roeloffsz (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Adriaen Pietersz bakker (E), Beuckel Jansz (B) 
1644: Adriaen Pietersz bakker (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Dirck Gerritsz van Zevenhoven (E/B) 
1680: id. 

O: Mr. Dirck Claesz te Woerden (E), Hendrick Claes Danen (B) – 2 morgen 191 roeden 
1580: Pieter Pietersz te Gouda met 4 morgen; Geertgen weduwe Hendrick Claes Danielsz (M+O) 
1588: Hendrick Gerritsz 
1592: id. 
1596: voorn. Hendrick Gerritsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: ontbreekt 
1624: Claes Cornelis Roeloffsz (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Adriaen Pietersz bakker (E), Beuckel Jansz (B) 
1644: Adriaen Pietersz bakker (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Dirck Gerritsz van Zevenhoven (E/B) 
1680: id. 

P: Cornelis Dircxsz Buijterkercks werf – 43 roeden 
1580: Hendrick Gerritsz, Jacob Cornelisz en Neeltgen Aert Jansz (P+Q+S) 
1588: Aert Pietersz en Neeltgen Dirck Gijsbertsz met 1 hond of Adriaen Jansz van Wensveen met ½ hond (P+Q+S) 
1592: Aert Pietersz Bruijn met 1 hond of Adriaen Jansz Claesz met ½ hond (P+Q+S) 
1596: Claes Cornelis Roeloffsz lijndraaier (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Adriaen Pietersz bakker (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: id. 
1680: Cornelis Adriaensz bakker (E/B) 

Q: Willem Meesz’ werf – 36 roeden 
1580: Hendrick Gerritsz, Jacob Cornelisz en Neeltgen Aert Jansz (P+Q+S) 
1588: Aert Pietersz en Neeltgen Dirck Gijsbertsz met 1 hond of Adriaen Jansz van Wensveen met ½ hond (P+Q+S) 
1592: Aert Pietersz Bruijn met 1 hond of Adriaen Jansz Claesz met ½ hond (P+Q+S) 
1596: Cornelis Huijbertsz snijder (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Cornelis Dircxsz (E/B) 
1624: id. 
1628: Cornelis Dircxsz van Nieuwkoop (E/B) 
1636: Gijsbert Elbertsz (E), Huijg Huijgensz (B) 
1640: Kinderen van Elbert Gijsbertsz (E), Martgen Elberts (B) 
1644: Marijtgen Elberts met haar kinderen (E/B) 
1648: Dirck Claes Dircxsz (E), Teunis de rademaker (B) 
1656: Dirck Claesz (E/B) 
1660: id. 
1664: Jacob Hendricxsz Smeth (E/B) 
1668: id. 
1676: id. 
1680: id. 

R: Jacob Claesz’ werf – 58 roeden 
1580: Niesgen Jacobsdr 
1588: Niesgen en Lijsgen Jacobsdr 
1592: Huijbert Gijsbertsz 
1596: Huijbert Gijsbertsz schoenmaker (E/B) 
1600: id. 
1604: id.  
1608: id. 
1612: id. 
1616: ontbreekt 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Claes Jacobsz (E/B) 
1636: Claes van ‘t Hoff (E/B) 
1640: id. 
1644: Herman Jorisz de Post (E/B) 
1648: id. 
1656: Harmen Jorisz Braeck (E/B) 
1660: ontbreekt 
1664: id. 
1668: Joris Harmensz Braeck (E/B) 
1676: Nelletje Cornelis van Nes (E/B) 
1680: Nelletje Cornelis van Es (E/B) 

S: Egbert Gerritsz’ werf – 42 roeden 
1580: Hendrick Gerritsz, Jacob Cornelisz en Neeltgen Aert Jansz (P+Q+S) 
1588: Aert Pietersz en Neeltgen Dirck Gijsbertsz met 1 hond of Adriaen Jansz van Wensveen met ½ hond (P+Q+S) 
1592: Aert Pietersz Bruijn met 1 hond of Adriaen Jansz Claesz met ½ hond (P+Q+S) 
1596: Isack Cornelisz linnenwever (E/B) 
1600: id. 
1604: ontbreekt 
1608: Gijsbert Sijmonsz smid (E/B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Gijsbert Sijmonsz kinderen (E/B) 
1636: Cornelis Gijsbertsz smid (E/B) 
1640: Cornelis Gijsbertsz Kuijt (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Cornelis Claesz van der Tocht (E/B) 
1668: Cornelis Adriaensz bakker (E/B) 
1676: id. 
1680: id. 

T: Griete Pauwens werf – 64 roeden 
1580: Fijtgen Pauwen 
1588: Fijtgen Pauwen Huijbert Corsz weduwe  
1592: id. 
1596: Fijtgen Pauwen, haar dochter (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Cornelis Claesz timmerman (E), Heijndrick de Vries (B) 
1612: Cornelis Claesz timmerman te Zwammerdam (E), Maijert wolkammer (B) 
1616: Cornelis Claesz of zijn zwager (E/B) 
1620: Lambert Frans snijder (E/B) 
1624: id. 
1628: Weduwe van Lambert Fransz (E/B) 
1636: Geertgen Lambert Fransz weduwe (E/B) 
1640: Weduwe en kinderen van Lambert Fransz (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Geertgen Cornelis met haar dochter (E/B) 
1660: id. 
1664: Geertje Cornelis met haar dochter en zwager (E/B) 
1668: Geertgen Cornelis met haar dochter (E/B) 
1676: id. 
1680: Gerrit Dircxsz de Bruijn (E/B) 

V: Pieter Aertsz’ boomgaard – 100 roeden 
1580: ontbreekt 
1588: ontbreekt 
1592: ontbreekt 
1596: Hendrick Gerritsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Jan Gerritsz timmerman (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: Aeltgen Cornelis (E/B) 
1648: id. 
1656: Jannetgen Lamberts (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Jannetje Lamberts, dr. Vermij en Barent Huijsing (E/B) 
1680: id. 

X: Hendrick Claes Daenens weiland (E/B) – 352 roeden 
1580: ontbreekt 
1588: ontbreekt 
1592: ontbreekt 
1596: voorn. Hendrick Gerritsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: ontbreekt 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Claes Cornelis Roeloffsz (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Adriaen Pietersz bakker (E), Beuckel Jansz (B) 
1644: Adriaen Pietersz bakker (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Adriaen Pietersz bakker en Barent van Ingen smid (E/B) 
1676: Dirck Gerritsz Zevenhoven en Claes Otten van Ingen (E/B) 
1680: id. 

Y: Joost Boeckelsz’ (hennep)werf – 119 roeden 
1596: ontbreekt 
1600: Jan Joostensz, zijn zoon (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: ontbreekt 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Jan Joostensz (E), Gijsbert Jansz (B) 
1628: Joost Jan Joostensz (E/B) 
1636: Gijsbert Jan Joostensz (E/B) 
1640: Joost Jan Joostensz (E/B) 
1644: id. 
1648: ontbreekt 
1656: Jacob Jacobsz (E/B) 
1660: id. 
1664: Dirck Heerman (E), Jacob Jacobsz Verhorst (B) 
1668: Dirck Heerman heer van Zuidwijk (E) 
1676: id. (E) 
1680: Kinderen en erfgenamen van Didirck Harmansz heer van Zuidwijk (E) 

Het volgende land is gelegen tussen de Zuidzijderkade en de Rijndijk, vanaf de gemene sloot

1: Joost Boeckelsz’ weer (E/B) – 9 morgen 300 roeden 
1580: Jan Joostensz met 11 morgen 1 hond 
1588: Joost Beuckelsz met 11 morgen 1 hond 
1592: Jan Joostensz met 17 morgen 
1596: Jan Joostensz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Jan Joostensz en Cornelis Dirck Gerrewertsz (E/B) 
1624: Jan Joostensz (E), Gijsbert Jansz en Cornelis Dircxsz (B) 
1628: Kinderen van Jan Joostensz (E/B) 
1636: Gijsbert Jan Joostensz (E/B) 
1640: Gijsbert Jan Joostensz met zijn kinderen (E/B) 
1644: Jacob Jacobsz Verhorst en Adriaen Beuckelsz smid (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Adriaen Beuckelsz (E/B) van 3 morgen 4 hond, Dirck Heerman (E) van 5 morgen 5 hond, Jacob Jacobsz Verhorst (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Kinderen van Adriaen Beuckelsz (E/B) van 3 morgen 4 hond; kinderen van Didirck Heerman heer van Zuidwijk (E/B) van 5 morgen 5 hond 

2: Gerrit Wiggersz te Leiden (E), Houtsen en Hendrick Cornelis Jansz (B) – 9 morgen 308 roeden 
1580: id. (E), Hendrick Gerritsz (B) 
1588: Hendrick Gerrit Loeffsz met 16 morgen (2+11) 
1592: id. 
1596: Gerrit Gerritsz schout en de heemraden van Sluipwijk (E), verschillende bruikers 
1600: Jan Joostensz (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Jan Joostensz (E), Cornelis Dirck Gerrewertsz (B) 
1624: Jan Joostensz (E), Gijsbert Jansz en Cornelis Dircxsz (B) 
1628: Kinderen van Jan Joostensz (E/B) 
1636: Joost Jan Joostensz (E/B) 
1640: Joost Jan Joostensz (E), Jan Jansz Buijterkerck (B) 
1644: id. (E), Jan Jansz, Beuckel Jansz en Pieter Cornelisz (B) 
1648: Joost Jansz (E/B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Willempje Cornelis weduwe van Pieter Huijgen (E/B) 
1676: Jan Pieter Huijgen en Aeffje Pietersdr (E) 
1680: id. 

3: Hendrick Cornelis Jansz (E/B) met twee weren – 11 morgen 252 roeden 
1580: Dirck Dircxsz te Benthuizen met 4 morgen 5 hond; Joris Gerritsz in het Westland (E), Willem Dircxsz Noortlander (B) met 6 morgen 3,5 hond 
1588: Dirck Man Dircxsz 
1592: jkr. Johan Matenesse te Lisse (E), Cornelis Dircxsz Noortlander (B) 
1596: jkr. Johan Matenesse te Lisse (E), Cornelis Jansz Noortlander (B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Erfgenamen van jkr. Johan Mathenes te Lisse (E), Jan Claesz Noortlander en Jan Coenensz (B) 
1628: id. (E), Jan Claesz en Jan Jansz (B) 
1636: id. 
1640: id. (E), Jan Jansz en Jan Claesz Noortlander (B) 
1644: Heer van Duijckenburch (E), id. (B) 
1648: id. 
1656: id. (E), Phillips Jansz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

4: Aelbert Willemsz (E/B) – 9 morgen 436 roeden 
1580: Volckgen Huijg Jansz weduwe 
1588: id. met haar kinderen 
1592: id. 
1596: Jan Huijgen en Daniel Huijgen, broers (E/B) 
1600: Jan Huijgen van der IJssel (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. (E), Jan Jansz, zijn zoon (B) 
1644: id. (E), Beuckel Jansz en Jan Jansz, zijn zonen (B) 
1648: Kinderen van Jan Huijgen (E/B) 
1656: Hopcoper te Gouda (E), Jan Jansz (B) 
1660: id. 
1664: Mr. Gijsbert Hopcoper te Gouda (E), Huijg Jansz (B) 
1668: id. (E) 
1676: Huijbert Huijbertsz Hartoch (E) 
1680: id. (E) 

5: Houtsen Aertsz (E), Pieter Aelbertsz (B) – 10 morgen 121 roeden 
1580: Mr. Jan Dimmer (E), Thonis Jansz Noortlander (B) 
1588: Mr. Erick Dimmer (E), id. (B) 
1592: id. 
1596: Erick Dimmer advocaat te ‘s-Gravenhage (E), Thonis Jansz Noortlander (B) 
1600: id. 
1604: id. (E), Vrederick Cornelisz (B) 
1608: id. (E), Hagen Jan Hagensz (B) 
1612: id. (E), Evert Jansz (B) 
1616: Dammis Gerritsz (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Jacob Vergraft te Leiden (E), kinderen van Dammis Gerritsz (B) 
1640: id. (E), Jan Dammisz en Gerrit Dammisz, broers (B) 
1644: id. 
1648: id. (E), Jan Dammisz (B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. (E), Pieter Dircxsz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Justus de Nobelaer (E) 

6: Hendrick Harmansz den Doven (E), Claes Bruggen (B) met twee weren – 14 morgen 178 roeden 
1580: Hendrick Harmansz innocent (E), Willem Jansz Brunt (B) 
1588: Erfgenamen van Hendrick Harmansz (E), Willem Jansz Brunt 
1592: Willem Jansz Brunt 
1596: Willem Jansz Brunt (E/B)  
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Willem Jansz Brunt (E), Gijsbert Jan Joostensz (B) 
1620: id. 
1624: Kinderen van jkr. Willem Mathenes van Wassenaer (E), Jan Hendricxsz Bos (B) 
1628: Kinderen van Raspoort (E), Jacob Jacobsz Horst (B) 
1636: id. 
1640: id. (E), Willem Cornelisz (B) 
1644: id. (E), Geertgen Roelen (B) 
1648: id. (E), Gijsbert Willemsz (B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Kinderen van Rascourt (E), Gijsbert Willemsz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Kinderen van Roscourt (E) 

7: Cornelis Joostensz (E/B) – 6 morgen 117 roeden 
1580: id. 
1588: id. 
1592: id. 
1596: id. 
1600: id. 
1604: Jacob Cornelis Joostensz, zijn zoon (E/B) 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Jacob Cornelis Joostensz (E), zijn kinderen (B) 
1640: id. (E), Joost Jacobsz, zijn zoon (B) 
1644: id. 
1648: Jan Jan Crijnen (E), Pieter Jacobsz (B) 
1656: Stijntgen Jacobs met haar kinderen (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Willem Cornelisz Loij (E) 
1676: Marritje Jansdr (E) 
1680: id. (E) 

8: Adriaen Cornelis Jansz (E/B) een weer – 8 morgen 238 roeden 
1580: Weeskinderen van Adriaen Cornelisz (E), Jouw Sijbrantsz Vries (B) 
1588: Pieter Adriaen Cornelis Jansz met zijn zus 
1592: Jan Phillipsz 
1596: Lodewijck Cornelisz te Amsterdam (E), Jan Phillipsz (B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Pieter Lodewijcxsz te Hoorn (E), Jan Phillipsz (B) 
1612: id. 
1616: Pieter Lodewijcxsz te Weesp (E), Jan Phillipsz (B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Jacob Cornelis Joostensz (E), Geerloff Jacobsz, zijn zoon (B) 
1644: id. (E), Pieter Jacobsz (B) 
1648: Pieter Jacobsz (E/B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Marrigje Pieters Vermij (E) 
1676: Jan Both en Marritje Jansdr (E) 
1680: id. (E) 

9: Thijs Jansz (E/B) erfpacht – 5 morgen 432 roeden 
1580: Mr. Frederick Brunt (E) schout Daem (B) 
1588: id. (E), Daem van Outshoorn (B) 
1592: Aert Pietersz Bruijn en de weduwe van Jacob Jansz 
1596: Aert Pietersz Bruijn (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: zijn weduwe (E/B) 
1612: Aeltgen weduwe van Aert Pietersz (E), haar kinderen (B) 
1616: Pieter Aertsz Bruijn (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Jan Willemsz Butter (E/B) 
1640: Jan Willemsz Butterboer (E/B) 
1644: id. 
1648: Gijsbert Jansz Butterboer (E/B) 
1656: Geertgen Jans weduwe (E), Gijsbert Pietersz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Abraham van Lier (E) 

10: Mr. Jan Duijck en Huijg Jansz van Alckemade te Leiden (E), Gerrit Aertsz (B) – 7 morgen 42 roeden 
1580: Mr. Jan Duijck en Jan Lucasz te Leiden (E), Jan Jansz (B) 
1588: Weduwe en erfgenamen van Jan Lucasz (E), Jan Jansz (B) 
1592: Erfgenamen van mr. Jan Duijck (E), Aert Pietersz Bruijn (B) 
1596: Zoon van mr. Jan Duijck (E), Jan Jansz uit de Wijck en Aert Pietersz Bruijn (B) 
1600: … Duijck en Neeltgen Jan Lucasz weduwe te Leiden (E), Jan Jansz uit de Wijck en Aert Pietersz Bruijn (B) 
1604: Mr. Jan Duijck en Huijg Jansz van Alckemade te Leiden (E), Gerrit Aertsz (B) 
1608: Gerrit Duijck en Neeltgen weduwe van Jan Lucasz (E), Jan Jansz en de weduwe van Aert Pietersz Bruijn (B) 
1612: Neeltgen weduwe van Jan Lucasz te Leiden en Pieter Dircxsz (E), Aeltgen weduwe van Aert Pietersz Bruijn met haar kinderen (B) 
1616: Gerrit Jansz Duijck en Neeltgen Roelen tot Leiden (E), Pieter Aertsz Bruijn (B) 
1620: id. 
1624: Neeltgen Roelen (E), Pieter Aertsz Bruijn (B) 
1628: Pieter Aertsz Bruijn (E/B) 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Dammis Pesser (E), Dirck Claesz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

11: Gerrit Loeffsz (E/B) – 6 morgen 294 roeden 
1580: Hendrick Gerrit Loeffsz 
1588: Hendrick Gerrit Loeffsz met 16 morgen (2+11) 
1592: id. 
1596: Marijtgen weduwe van Hendrick Gerrit Loeffsz met haar kinderen (E/B) 
1600: Dezelfde weduwe en Gijsbert Pieter Gijssen (E/B) 
1604: Dezelfde weduwe en Jan Pieter Gijssen, haar zwager (E/B) 
1608: Dezelfde weduwe (E), Kars Willemsz (B) 
1612: Cornelis Bouwensz schoenmaker (E/B) 
1616: Cornelis Bouwensz aan de Nieuwebrug (E), Gijsbert Aertsz (B) 
1620: id. 
1624: Cornelis Bouwensz schoenmaker (E), Frans Cornelisz, zijn zoon (B) 
1628: Jan Cornelisz (E), Frans Cornelisz (B) 
1636: id. 
1640: Frans Cornelisz schoenmaker (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Gijsbert Dircxsz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Bartholomeus Verijs (E) 
1680: Abraham van Lier (E) 

12: Thomas Dircxsz (E/B) – 9 morgen 3 roeden 
1580: id. 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Jan Thomasz, zijn zoon (E/B) 
1600: Dirck Thomasz en Jan Thomasz, broers (E/B) 
1604: id. 
1608: Jan Thomasz en Pieter Dirck Thomasz (E/B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Dirck Thomasz en het Weeshuis te Leiden (E), Pieter Dirck Thomasz en Sijmon Maertensz (B) 
1624: Pieter Dirck Thomasz en het Weeshuis te Leiden (E), Pieter Dirck Thomasz en Sijmon Maertensz (B) 
1628: id. 
1636: id. (E), Pieter Dircxsz en de weduwe van Sijmon Maertensz (B) 
1640: id. (E), Jan Jansz Kraen en voorn. Pieter Dircxsz (B) 
1644: id. (E), Huijg Hagensz en Jan Jansz Craen (B) 
1648: id. 
1656: Weeshuis te Leiden en de heer van Sluipwijk (E), id. (B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Huijg Hagensz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

13: Gerrit Aertsz (E/B) – 4 morgen 375 roeden 
1580: Jan Jansz met 1 morgen 1 hond; erfgenamen van Gerrit Aertsz met zijn huisvrouw (E), Haesgen Mathijs Jaspersz weduwe (B) met 3 morgen 3 hond 
1588: Aert Pietersz en Jan Jansz 
1592: Jan Jansz uit de Wijck 
1596: Jan Jansz uit de Wijck en Aert Pietersz Bruijn (E), Jan Jansz uit de Wijck (B) 
1600: Jan Jansz uit de Wijck en Aert Pietersz Bruijn (E/B) 
1604: id. 
1608: Jan Jansz uit de Wijck (E), Jan Jansz uit de Wijck en de weduwe van Aert Pietersz Bruijn (B) 
1612: Aeltgen weduwe van Aert Pietersz Bruijn met haar kinderen (E/B) 
1616: Jacob Pietersz te Leiden (E), Sijmon Maertensz (B) 
1620: id. 
1620: Weeshuis te Leiden (E), Sijmon Maertensz (B) 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. (E), Sijmon Maertensz weduwe (B) 
1640: id. (E), Jan Jansz Kraen (B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. (E), Huijg Hagensz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

14: Gerrit Jansz (E/B) – 9 morgen 133 roeden 
1580: Ermtgen Gerrit Jansz Vermijensdr (E), Andries Dircxsz Noortlander (B) 
1588: Pieter Adriaensz van de Weije 
1592: id. 
1596: Pieter Adriaensz van de Weije (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Ermtgen Gerritsdr en Annetgen Jan Huijbertsdr (E/B) 
1620: Aert Jansz en Annetgen Jan Huijbertsdr (E) 
1624: Aert Jansz en Annetgen Jansdr (E), Aert Jansz en Aelbert Elbertsz (B) 
1628: Aert Jansz van Reeuwijk en Annetgen Jan Huijbertsdr (E), Aert Jansz en Aelbert Elbertsz (B) 
1636: id. 
1640: Aert Jansz van Reeuwijk en Jan Huijbertsz Vermij (E/B) 
1644: id. 
1648: Aert Jansz Raemburch en Jan Huijbertsz Vermij (E/B) 
1656: Jan Aertsz en Jan Huijbertsz Vermij (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: Jan Huijbertsz Vermij en Bartholomeus Verijs (E/B) 
1680: Bartolomeus Verijs en zijn zoon (E) 

15: Elbert Jansz (E/B) – 8 morgen 347 roeden 
1580: id. 
1588: Elbert Jan Elbertsz 
1592: id. 
1596: Elbert Jansz en Aelbert, zijn zoon (E/B) 
1600: Elbert Jansz (E), Aelbert, zijn zoon (B) 
1604: id. 
1608: Aelbert Elbertsz, zijn zoon (B) 
1612: id. 
1616: Aelbert Elbertsz, zijn zoon, en Claes Roeloffsz (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Aelbert Elbertsz en Meijritgen Elbertsdr (E/B) 
1636: Aelbert Elbertsz en Pieter Aertsz Bruijn (E/B) 
1640: Pieter Aertsz Bruijn en Joost Jacobsz (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Pieter Aertsz met de weduwe van Joost Jacobsz (E), Pieter Aertsz en Jan Jansz (B) 
1660: id. 
1664: Dammis Pesser te Rotterdam (E), Dirck Claesz en Frederick Claesz (B) 
1668: Dammis Pesser te Rotterdam met de weduwe van Joost Jacobsz (E) 
1676: Dammis Pesser te Rotterdam met dr. Johan Vermij (E) 
1680: id. (E) 

16: Sijmon Mathijsz (E/B) – 10 morgen 384 roeden 
1580: Sijmon Mathijsz erfgenamen (E), Ruwaert Tsaertsz Vriesz (B) 
1588: Sijmon Mathijsz erfgenamen 
1592: id. 
1596: Sijmon Mathijsz en zijn kinderen (E), Vries Claesz metselaar en Maerten Dircxsz (B) 
1600: Vries Claesz metselaar en Maerten Dircxsz (E/B) 
1604: id. 
1608: Maerten Dircxsz en Vries Claesz metselaar (E), Maerten Dircxsz en Sijmon Sijmonsz van Alphen (B) 
1612: Jacob Cornelis Joostensz en Vries Claesz metselaar (E), Sijmon Sijmonsz en voorn. Jacob Cornelisz (B) 
1616: Jacob Cornelis Joostensz en de weduwe van Vries Claesz metselaar (E), Sijmon Sijmonsz (B) 
1620: Jacob Cornelis Joostensz en Dirck Dirck Gerrewertsz (E/B) 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. (E), Beuckel Jacobsz en voorn. Dirck Dircxsz (B) 
1644: Beuckel Jacobsz en Dirck Dircxsz (E/B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Jacob van Sederen en Dirck Dircxsz (E/B) 
1680: Jacob van Sederen en Abraham van Lier (E/B) 

17: Roeloff Jansz (E/B) – 11 morgen 241 roeden 
1580: Roeloff Jansz erfgenamen (E), Jettgen Ruwertsz Vries (B) 
1588: Claes Roeloffsz en Claes Cornelisz Brug 
1592: id. 
1596: Claes Roeloffsz en Claes Cornelisz Jonge Brug (E/B) 
1600: Claes Roeloffsz, zijn zoon, en Claes Cornelisz Jonge Bruggen (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Claes Roeloffsz en Claes Cornelisz Brugge (E/B) 
1624: id. 
1628: Claes Cornelis Brugge en Meijritgen Elbertsdr (E/B) 
1636: Roeloff Claesz met zijn broer en Claes Cornelis Brugge (E/B) 
1640: Roeloff Claesz, Jan Claesz en Claes Cornelisz (E), voorn. Jan Claesz en Claes Cornelisz (B) 
1644: Jan Claes Roelen, Roeloff Claesz en de weduwe en kinderen van Claes Cornelisz Brugge (E/B) 
1648: id. 
1656: Jan Claesz en Jan Jansz (E/B) 
1660: id. 
1664: Adriaen de Lange en mr. Hendrick Heck (E), Claes Jansz en Jan Jansz (B) 
1668: id. (E) 
1676: Adriaen de Lange en Jacob van Sederen (E) 
1680: Jacob van Sederen en Abraham van Lier (E) 

18: Baertgen Willem Bouwens te Leiden (E/B) – 5 morgen 300 roeden 
1580: Willem Bouwensz erfgenamen te Leiden (E), Willem Gijsbertsz bakker (B) 
1588: Willem Gijsbertsz bakker 
1592: id. 
1596: Willem Gijsbertsz bakker (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Cornelis Willemsz (E/B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Aeltgen Dircx weduwe van Cornelis Willemsz (E/B) 
1636: Willem Cornelisz (E/B) 
1640: Willem Cornelisz Cleijnen (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Nanne de Graeff (E), Cornelis Willemsz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Willem Priem (E) 

19: Jacob Roeloffsz (E/B) – 5 morgen 366 roeden 
1580: Claes Jacobsz (E), Adriaen Huijbertsz (B) (19+24) 
1588: Gerrit Gerritsz (19+24) 
1592: Gerrit Gerritsz Twaelffhoven (19+24) 
1596: Claes Jacob Woutersz (E), Jacob Cornelis Joostensz (B) 
1600: id. (E), Dirck Claesz, zijn zoon (B) 
1604: Claes Jacobsz en Dirck, zijn zoon (E/B) 
1608: Claes Jacob Woutersz (E), Claes Roeloffsz (B) 
1612: id. (E), Dirck Claesz van Sijel (B) 
1616: Claes Jacob Woutersz en Dirck Claesz van Sijel (E), Claes Cornelisz Brugge (B) 
1620: Jacob Cornelis Joostensz (E/B) 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Jacob Cornelis Joostensz (E), zijn kinderen (B) 
1640: id. (E), Beuckel Jacobsz, zijn zoon (B) 
1644: id. 
1648: Beuckel Jacobsz (E/B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Jacob van Sederen (E/B) 
1680: id. 

20: Weduwe van Gerrit Gerritsz (E/B) – 19 morgen 281 roeden 
1580: Willem Evertsz brouwer te Rotterdam (E), Jan Dircxsz en Gerrit Dircxsz, broers (B) 
1588: id. 
1592: Willem de Wilde en Floris Verh..en (E), id. (B) 
1596: Pieter Willemsz de Wilde te Rotterdam (E), Gerrit Dircxsz en Jan Dircxsz van Koudekerk, broers (B) 
1600: id. 
1604: Erfgenamen van Willem Pietersz de Wilde te Rotterdam (E), Jan Dircxsz te Koudekerk en Crijntgen weduwe van Gerrit Dircxsz, zijn broer (B) 
1608: Pieter Willemsz c.s. (E), Jan Dircxsz te Koudekerk (B) 
1612: Cornelis Vroessen en de kinderen van Floris Crijnensz (E), Jan Dircxsz te Koudekerk (B) 
1616: Willem Vroessen de Jonge en de weeskinderen van Floris Crijnensz (E), Jan Dircxsz te Koudekerk (B) 
1620: Pieter Willemsz de Wilde (E), Dirck Jansz (B) 
1624: id. 
1628: Kinderen van Willem Pietersz de Wilde of nu Cornelis Bastiaensz (E), Dirk Jansz te Koudekerk (B) 
1636: Dirck Jansz te Koudekerk (E/B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Weduwe en kinderen van Dirck Jansz (E/B) 
1660: id. 
1664: Kinderen van Dirck Jansz (E/B) 
1668: id. 
1676: juffr. Elisabeth Nouts weduwe van Sijmon Straffintvelt (E) 
1680: id. (E) 

21: Dirck Gerrewertsz (E/B) – 10 morgen 477 roeden 
1580: Willem Gijsbertsz bakker 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Willem Gijsbertsz bakker (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Willem Gijsbertsz en Gijsbert Willemsz, zijn zoon (E/B) 
1620: Willem Gijsbertsz (E), Gijsbert Willemsz (B) 
1624: id. 
1628: Gijsbert Willemsz bakker (E/B) 
1636: Pieter Jan Roelen te Alphen (E), Jacob Jan Florisz (B) 
1640: id. (E), Peij Jansz (B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Elbert Govertsz (E/B) 
1660: id. 
1664: Gijsbert Jansz Vermij (E/B) 
1668: id. 
1676: id. 
1680: id. 

22: Gerwer Dircxsz (E/B) – 11 morgen 107 roeden 
1580: Jonge Dirck Gerrewertsz, Cornelis Jansz (B) 
1588: Dirck Gerrewertsz 
1592: Dirck Jan Gerrewertsz 
1596: Dirck Jansz Gerrewertsz (E/B) 
1600: Jonge Dirck Gerrewertsz, zijn zoon [van Gerwer Dircxsz] (E/B) 
1604: Dirck Gerrewertsz, zijn zoon (E/B) 
1608: Jonge Dirck Gerrewertsz, zijn zoon (E/B) 
1612: Dirck Gerrewertsz en Claes Dircxsz, zijn zoon (E/B) 
1616: Weduwe van Dirck Gerrewerts en haar kinderen (E), Dirck Dircxsz, zijn zoon (B) 
1620: Claes Dirck Gerrewertsz (E/B) 
1624: Claes Dircxsz en Dirck Dircxsz, broers (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Dirck Dircxsz en de kinderen van Claes Dircxsz (E/B) 
1644: Weduwe en kinderen van Claes Dircxsz en Dirck Dircxsz (E), Dirck Dircxsz en Dirck Claesz (B) 
1648: id. 
1656: Weduwe en kinderen van Claes Dirck Gerrewertsz met Dirck Dircxsz (E/B) 
1660: id. 
1664: Kinderen van Claes Dirck Gerrewertsz en Dirck Dircxsz (E/B) 
1668: id. 
1676: id. 
1680: id. 

23 Jan Hagensz (E/B) – 18 morgen 152 roeden 
1580: Claes Cornelisz 
1588: Claes Cornelisz Bruijnen van 25 morgen 5,25 hond 
1592: Weduwe en kinderen van Claes Cornelisz Bruijnen van 24 morgen 3,5 hond 
1596: Cornelis Claesz Bruijn en Jan Claesz Bruijn, broers (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Geertruijt Gerrit van Straeten te Utrecht (E), Jan Claesz Bruijn (B) 
1612: Goossen van Niendael (E), Jan Claesz Bruijn (B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Goossen van Niendael te Utrecht (E), Willem Harmansz (B) 
1628: id. 
1636: Burgemeester Schoonhoven te Gouda (E), Willem Harmansz (B) 
1640: id. (E), Willem Harmansz (B) 
1644: Advocaart Schoonhoven te Gouda (E), Willem Harmansz  (B) 
1648: id. 
1656: Kinderen van adv. Schoonhoven (E), Willem Harmansz (B) 
1660: id. 
1664: Willem van der Aa secretaris te Rotterdam (E), Willem Harmansz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Erfgenamen van Willem van der Aa (E) 

24: Jacob Roeloffsz (E/B) – 6 morgen 400 roeden 
1580: Claes Jacobsz (E), Adriaen Huijbertsz (B) (19+24) 
1588: Gerrit Gerritsz (19+24) 
1592: Gerrit Gerritsz Twaelffhoven (19+24) 
1596: Claes Jacob Woutersz (E), Jacob Cornelis Joostensz (B) 
1600: id. 
1604: Claes Jacobsz (E), Dirck Claesz, zijn zoon (B) 
1608: Dirck Claesz van Sijll (B) 
1612: id. 
1616: Dirck Claesz van Sijel (E), Claes Dircxsz (B) 
1620: Dirck Claesz van Sijel (E/B) 
1624: Dirck Claesz van Sijel (E), Jan Phillipsz (B) 
1628: id. (E), Claes Jan Phillipsz (B) 
1636: id. 
1640: id. (E), Dirck Pietersz (B) 
1644: Dirck Claesz Versijl (E), Claes Jansz (B) 
1648: id. 
1656: Kinderen van Michiel Dircxsz (E), Pieter Hendricxsz (B) 
1660: id. 
1664: Heer Gerbrant Ornia (E), Pieter Hendricxsz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

25: Gerrit Loeffsz (E/B) strekkende van de Rijndijk tot de kade – 13 morgen 500 roeden 
1580: Geen Sijmonsz te Gouda (E), Mouwerom Michielsz (B) 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Pieter Adriaen Cornelis Jansz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Kinderen van Pieter Adriaensz (E/B) 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: Kinderen van Pieter Adriaensz de Corten (E/B) 
1656: Jan Pietersz met zijn zus (E/B) 
1660: id. 
1664: Jan Pietersz (E/B) 
1668: id. 
1676: ontbreekt 
1680: Tijs Jansz Woerden (E) 

Het navolgende land ligt tussen de Rijndijk en de Hoevense wetering tot de Wiericken.

26: Hendrick Claes Damen (E/B) – 8 morgen 386 roeden 
1580: Weduwe van Dirck Meesz (26+I) 
1588: Mees Dirck Meesz (26+I) 
1592: id. (26+I) 
1596: Mees Dircxsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: Mees Dirck Meesz (E/B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Weduwe en kinderen van Mees Dircxsz (E/B) 
1660: id. 
1664: Jan Mees Dircxsz (E/B) 
1668: id. 
1676: id. 
1680: Weduwe van Volckert Visscher (E/B) 

27: Daniel Claesz (E/B) – 16 morgen 283 roeden  
1580: Claes Danielsz (27+P) 
1588: id. (27+P) 
1592: id. (27+P) 
1596: Claes Danielsz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: Eeijchgen Claes Danielsz weduwe met Daen Claesz, haar zoon (E/B) 
1616: Jan Claes Danielsz, Daen Claes Danielsz en Cornelis Gerrit Buenensz (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Wouter Dircxsz, Cornelis Gerrit Buenensz en Jan Claes Daniels weduwe (E/B) 
1636: Van Papenbroeck te Amsterdam en de weduwe van Jan Claes Daniels weduwe (E), dezelfde weduwe en Hendrick Danielsz (B) 
1640: id. (E), Hendrick Danielsz, Cornelis Gerrit Buenen en de weduwe en kinderen van voorn. Jan Claes Danielsz 
1644: id. (E), Hendrick Danielz, Cornelis Gerrit Buenen en Jan Jansz (B) 
1648: Maerten van Papenbroeck, Cornelis Gerrit Beunen en Jan Jansz (E), id. (B) 
1656: Erfgenamen van Papenbroeck met Panck Willemsz en Jan Jansz (E), Jan Jansz, Panck Willemsz en Hendrick Danielsz (B) 
1660: id. 
1664: jkr. van Papenbroeck, Panck Willemsz en Adriaen Pietersz bakker (E), Panck Willemsz, Adriaen Pietersz bakker en Hendrick Danielsz (B) 
1668: jkr. Van Papenbroeck, Dirck Cornelisz van Lelijen en Adriaen Pietersz bakker (E) 
1676: jkr. Van Papenbroeck, Dirck Cornelisz van Lelijen en Cornelis Adriaensz bakker (E) 
1680: id. (E) 

28: Cornelis Dircxsz (E/B) – 6 morgen 246 roeden 
1580: Jan Sijmonsz Boon (28+N+O) 
1588: id. (28+N+O) 
1592: id. (28+N+O) 
1596: Jan Sijmonsz Boon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: Jan Claes Danielsz (E/B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Jan Claes Danielsz weduwe (E/B) 
1636: id. 
1640: Weduwe en kinderen van Jan Claes Danielsz (E/B) 
1644: Geertgen Pieters weduwe van Jan Claes Danielsz (E), Claes Jansz, haar zoon (B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Huijbert Jansz Vermij (E/B) 
1668: id. 
1676: id. 
1680: id. 

29: Het proevenland en Jan Dircxsz – 7 morgen 417 roeden 
1580: Maerten van Endegeest te Leiden (E), Weduwe van Dirck Meesz (29+33+H) 
1588: Jan Dirck Meesz en Endegeest Claesz te Leiden, mitsgaders het proevenland van Adriaen Claesz te Schoorl (29+33+H) 
1592: Jan Dirck Meesz (29+33+H) 
1596: Jan Dircxsz (E/B) van 2 morgen 4 hond; Jan Dircxsz en Jan Sijmonsz Boon (B) van het proevenland 
1600: Bettgen huisvrouw van Adriaen Dircxsz schoenmaker (E) van 2 morgen 4 hond; Jan Dirck Meesz en de provenier (B) 
1604: Mees Dircxsz (E) van 2 morgen 4 hond; Jan Dircxsz en de provenier (B) 
1608: Jan Dirck Meesz (E/B) van 2 morgen 4 hond; Pieter Ariensz van de Weije (B) van het proevenland 
1612: id. 
1616: Jan Dircxsz (E/B) van 2 morgen 4 hond; weduwe van Pieter Ariensz met haar kinderen (B) van 5 morgen proveniers 
1620: Jan Dirck Meesz (E) van 2 morgen 4 hond; Cornelis Pietersz de Lange (B) van 5 morgen 
1624: Cornelis Pietersz (E) van 2 morgen 4 hond en (B) van proveniers 
1628: Jan Claes Danielsz weduwe en Mees Dircxsz (B) 
1636: Jonge Jan Gerritsz Vermij en Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1640: Jonge Jan Gerritsz Vermij en Gijsbert Elbertsz met zijn kinderen (E/B) 
1644: Jonge Jan Gerritsz Vermij, Gijsbert Elbert Gijssen (E/B) 
1648: id. 
1656: Jan Gerritsz en Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1660: Elbert Gijsbertsz van der Swaen (E/B) 
1664: Jan Dierten Ramp (E) van 5 morgen, Gerrit Jansz Vermij (B), Elbert Gijsbertsz van der Swaen (E/B) van Jan Dircxsz’ land 2 morgen 4 hond 
1668: Jan Dierten Ramp (E) van 5 morgen, Jan Dircxsz (E) van 2 morgen 4 hond 
1676: Jan Dierten Ramp (E) van 5 morgen, Hendrick Gijsbertsz van der Swaen (E) van 2 monrgen 4 hond 
1680: id. (E) 

30: Cornelis Dircxsz (E/B) aan de oostzijde van de molenwetering – 2 morgen 420 roeden 
1580: Elbert Gijsbert Aelbertsz (30+31+M) 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Elbert Gijsbert Aelbertsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: ontbreekt 
1620: Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1660: id. 
1664: Twee kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1668: id. 
1676: Phillips Zanison (E/B) 
1680: id. 

31: Gijsbert Aelbertsz (E/B) – 13 morgen 5 roeden 
1580: Elbert Gijsbert Aelbertsz (30+31+M) 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Elbert Gijsbert Aelbertsz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Gijsbert Elbert Gijsbertsz en Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Cornelis Elbert Gijsbertsz en Gijsbert Elbert Gijsbertsz met zijn kinderen (E/B) 
1644: Cornelis Elbert Gijsbertsz en Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1648: id. 
1656: Kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz en de kinderen van Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1660: Kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) van 6 morgen en de kinderen van Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) van 7 morgen 
1664: Twee kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) van 6 morgen, kinderen van Gijsbert Elbertsz, met namen Jan Gijsbertsz (E/B) van 7 morgen 
1668: id. 
1676: Phillips Zanison (E/B) van 6 morgen, Jan Gijsbertsz van der Swaen (E/B) van 7 morgen 
1680: id. 

32: Gerrit Boeijensz (E/B) – 7 morgen 122 roeden 
1580: Claes Hendrick Maertensz te Woerden (E), Dirck Thomasz (B) (32+L) 
1588: id. (32+L) 
1592: id. (32+L) 
1596: Claes Hendrick Maertensz te Woerden (E), Dirck Thomasz (B) 
1600: Gerrebrant van der Duijn (E), Dirck Thomasz (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Heer van Hoenkoop (E), Dirck Thomasz (B) 
1620: id. 
1624: Heer van Hoenkoop (E), Cornelis Dirck Thomasz (B) 
1628: Erfgenamen van Gerrebrant van der Duijn (E), Cornelis Dirck Thomasz weduwe (B) 
1636: Heer van Hoenkoop (E), Pieter Meesz (B) 
1640: id. 
1644: id. (E), kinderen van Cornelis Dirck Thomasz/Thonisz (B) 
1648: id. (E), Dirck Cornelisz (B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. (E), Dirck Cornelisz van Lelijen (B) 
1668: Jacob en Catharina van Golsteijn en Jan en Floris van Mekeren (E) 
1676: id. 
1680: Nicolaes van der Hoeve (E) 

33: Gerrit Joostensz met het proevenland – 7 morgen 329 roeden 
1580: Maerten van Endegeest te Leiden (E), Weduwe van Dirck Meesz (29+33+H) 
1588: Jan Dirck Meesz en Endegeest Claesz te Leiden, mitsgaders het proevenland van Adriaen Claesz te Schoorl (29+33+H) 
1592: Jan Dirck Meesz (29+33+H) 
1596: Jan Dirck Meesz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Mees Dircxsz (E/B) 
1640: Mees Dircxsz (E), Aelbert Jansz (B) 
1644: id. 
1648: Mees Dircxsz en de erfgenamen van de heer van Endegeest (E), Aelbert Jansz (B) 
1656: Weduwe en kinderen van Mees Dircxsz (E), Aelbert Jansz (B) 
1660: id. 
1664: Kinderen van Mees Dircxsz (E), Aelbert Jansz (B) 
1668: Aelbert Jansz van Randijck (E/B) 
1676: id. 
1680: Pieter Cornelisz van Lelijen (E/B) van 3 morgen 

34: Proevenland van heer Jacob van Endegeest te Leiden (E), Gijsbert Aelbertsz (B) – 7 morgen 383 roeden 
1580: Maerten van Endegeest te Leiden en Pieter Gijsbertsz te Bodegraven samen (34+K) 
1588: Endegeest Claesz te Leiden en Pieter Gijsbert Aelbertsz samen (34+K) 
1592: Pieter Gijsbert Aelbertsz (34+K) 
1596: Weduwe van Pieter Gijsbert Aelbertsz (B) 
1600: Provenier Endegeest Claesz te Leiden (E), weduwe van Pieter Gijsbert Aelbertsz met haar kinderen (B) 
1604: Provenier (E), weduwe van Pieter Gijsbertsz met haar kinderen (B) 
1608: Provenier Endegeest Claesz te Leiden (E), Leentgen weduwe van Pieter Gijsbert Aelbertsz met haar kinderen (B) 
1612: id. 
1616: Leentgen Pieter Gijsbertsz weduwe en haar kinderen (B) 
1620: Provenier Endegeest Claesz te Leiden (E), Willem Pieter Gijsbertsz (B) 
1624: id. 
1628: Willem Pieter Gijsz (B) 
1636: jkr. Jan van Endegeest (E), Willem Pieter Gijsbertsz (B) 
1640: jkr. Pieter Gerritsz van Endegeest (E), Willem Pieter Gijsbertsz (B) 
1644: id. 
1648: Erfgenamen van de heer van Endegeest (E), id. (B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. (E), Cornelis Willemsz Verswaen (B) 
1668: jkr. Pieter van Reijt heer van Broechem (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

35: Roeloff Jacobsz (E/B) – 11 morgen 423 roeden 
1580: Claes Jacob Woutersz (35+E+G) 
1588: id. (35+E+G) 
1592: id. (35+E+G) 
1596: Claes Jacob Woutersz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Lijsbet Jacobs weduwe van Claes Jacobsz (E), Jacob Claesz en Wouter Claesz, haar zoons (B) 
1620: id. 
1624: Lijsbet Jacobs weduwe (E), Wouter Claesz, haar zoon (B) 
1628: Wouter Claes Jacobsz (E/B) 
1636: id. 
1640: Jan Bouwensz (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Kinderen van Jan Bouwensz (E/B) 
1660: id. 
1664: Cornelia Vermij (E), Cornelis Pietersz Keijser (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Mr. Jacob Schijff (E) 

36: Marijtgen Jan Mijen weduwe (E/B) – 17 morgen 100 roeden 
1580: Jonge Gerrit Jansz Vermijen (36+D) 
1588: id. (36+D) 
1592: id. (36+D) 
1596: (Jonge) Gerrit Jansz Vermij, haar zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Jonge Gerrit Jansz Vermij en Jan Gerritsz, zijn zoon (E/B) 
1628: Gerrit Jansz Vermij met zijn twee zonen (E/B) 
1636: id. 
1640: Cornelis Elbert Gijsbertsz en Jonge Jan Gerritsz Vermij en de weduwe en kinderen van Oude Jan Gerritsz Vermij (E/B) 
1644: Jonge Jan Gerritsz Vermij, Cornelis Elbert Gijsbertsz en Marijtgen Claes met haar kinderen (E/B) 
1648: Jonge Jan Gerritsz Vermij en de weduwe en kinderen van Oude Jan Gerritsz Vermij (E/B) 
1656: Jonge Jan Gerritsz Vermij met de kinderen van Oude Jan Gerritsz Vermij (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Kinderen van Oude Jan Gerritsz Vermij en Pieter Willemsz van der Neut (E/B) 
1676: Jan Gijsbertsz van der Swaen en het weeskind van Gijsbert Jansz Vermij met Pieter Willemsz van der Neut (E/B) 
1680: Pieter Willemsz van der Neut, Jan Gijsbertsz van der Swaen, het weeskind van Gijsbert Jansz Vermij en Gijsbert Cornelisz van der Swaen (E/B) 

37: Jonge Aert Wittensz (E/B) – 6 morgen 178 roeden 
1580: Jan Gijsbert Aelbertsz en Jan Joostensz 
1588: Jan Joostensz 
1592: ontbreekt 
1596: Jan Joostensz (E/B) 
1600: (Jonge) Gerrit Jansz Vermij (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Gerrit Jansz Vermij (E), Jan Gerritsz, zijn zoon (B) 
1624: id. 
1628: Jonge Gerrit Jansz Vermij met zijn twee zonen (E/B) 
1636: id. 
1640: Weduwe en kinderen van Oude Jan Gerritsz Vermij (E/B) 
1644: Marijtgen Claes met haar kinderen (E/B) 
1648: id. 
1656: Floris van Alckemade (E), Jacob Leendertsz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

38: Maerten Jansz (E/B) – 8 morgen 268 roeden 
1580: Pieter Pietersz te Gouda (E), Luijt Dircxsz (B) met 8 morgen 2,5 hond; Jacob Willemsz (E), Cornelis Dircxsz en Adriaen Jansz Noortlander (B) met 34 morgen 3 hond (38+39+F) 
1588: Lenert Huijbertsz met 21 morgen 3 hond; Adriaen Huijbertsz met 22 morgen 4,75 hond (38+39+F) 
1592: Lenert Huijbertsz met 21 morgen 3 hond; Adriaen Huijbertsz met 21 morgen 3 hond (38+39+F) 
1596: Lenert Huijbertsz 
1600: Weeskinderen van Joris Jan Evertsz (E), Lenert Huijbertsz (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: jkr. Johan van Wijngaerden (E), Lenert Huijbertsz (B) 
1616: ontbreekt (E), Lenert Huijbertsz (B) 
1620: Bertholt Bartholomeusz te Amsterdam (E), Lenert Huijbertsz (B) 
1624: Bertholt van Teijlingen (E), Claes Leendert Huijbertsz (B) 
1628: ontbreekt (E), Jacob Leendert Huijbertsz (B) 
1636: Floris van Alckemade (E), Jacob Leendertsz (B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

39: Cornelis Luijtensz (E/B) – 22 morgen 36 roeden 
1580: Pieter Pietersz te Gouda (E), Luijt Dircxsz (B) met 8 morgen 2,5 hond; Jacob Willemsz (E), Cornelis Dircxsz en Adriaen Jansz Noortlander (B) met 34 morgen 3 hond (38+39+F) 
1588: Lenert Huijbertsz met 21 morgen 3 hond; Adriaen Huijbertsz met 22 morgen 4,75 hond (38+39+F) 
1592: Lenert Huijbertsz met 21 morgen 3 hond; Adriaen Huijbertsz met 21 morgen 3 hond (38+39+F) 
1596: Adriaen Huijbertsz en Lenert Huijbertsz, broers (E/B) 
1600: Adriaen Huijbertsz (E/B) 
1604: Weduwe en kinderen van Joris Jan Evertsz (E), Adriaen Huijbertsz (B) 
1608: Adriaen Huijbertsz en Lenert Huijbertsz, broers (E/B) 
1612: jkr. Johan van Wijngaerden en Maerten Ariensz (E), Lenert Huijbertsz en Maerten Arien Huijbertsz (B) 
1616: Maerten Arien Huijbertsz (E/B) 
1620: Bertholt Bartholomeusz te Amsterdam (E), Lenert Huijbertsz en Maerten Arien Huijbertsz (B) 
1624: Bertholt van Teijlingen en Maerten Arien Huijbertsz (E), Maerten Ariensz en Claes Leendert Huijbertsz (B) 
1628: Weduwe van Maerten Arien Huijbertsz en Jacob Leendert Huijbertsz (E/B) 
1636: Weduwe en kinderen van Maerten Arien Huijbertsz (E/B) 
1640: id. (E), Jacob Leendertsz en Jan Pietersz (B) 
1644: id. 
1648: id. (E), Jacob Leendertsz en Thijs Jansz (B) 
1656: Tijs Jansz Bos met Jan Pietersz Butterboer (E/B) 
1660: id. 
1664: Tijs Jansz Bos en de weduwe van Jan Pietersz Butterboer (E/B) 
1668: id. 
1676: Heer Adriaen Louff (E/B) [ligt de Wierickerschans deels op] 
1680: id. (E) 

40: Vrouwe van Opmeer met Hertogsland (E), Louweris Gerritsz (B) – 23 morgen 418 roeden 
1580: jkr. Johan Mathenesse Riviere (E), Adriaen Jansz en Gerrit Hendricxsz Noortlander (B) (40+C) 
1588: Johan van Mathenesse Riviere met de vorst van Brunswijck (40+C) 
1592: id. (E), Pieter Dircxsz en Elbert Willemsz (B) 
1596: jkr. Johan Mathenesse Riviere en de heren Staten vanwege de hertog (E), Pieter Dirck Gijsbertsz en Elbert Willem Aertsz (B) 
1600: jkr. Johan Mathenesse Riviere (E), Pieter Dirck Gijsbertsz en Lijsbet weduwe van Elbert Willem Aertsz (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: Weduwe van de heer van Mathenes Riviere (E), Dirck Pietersz en Lijsbeth Jans weduwe van Elbert Willem Aertsz (B) 
1616: Erfgenamen van Johan Riviere (E), Dirck Pietersz en Lijsbet Jansdr weduwe en haar kinderen (B) 
1620: Johan Mathenes Riviere (E), Dirck Pietersz en Lijsbet Jansdr met haar kinderen (B) 
1624: id. 
1628: Erfgenamen van Johan Riviere (E) id. (B) 
1636: De schout van Utrecht (E), Dirck Pietersz en Cornelis Elbertsz (B) 
1640: id. 
1644: Heer van Duijckenburch (E), id. (B) 
1648: id. 
1656: id. (E), Pieter Dircxsz (B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Pieter Dircxsz en Claes Jansz (B) 
1668: id. (E) 
1676: ontbreekt [ligt de Wierickerschans deels op] 
1680: id. (E) 

41: Cornelis Claes Bruggen (E/B) – 8 morgen 462 roeden 
1580: Gijsbert Govertsz te Gouda (E), Huijbert Cornelisz Noortlander (B) van 8 morgen 4,5 hond; Gerrit Pietersz Bruijnen of Gerrit Jansz met 16 morgen 2,5 hond (41+42+B) 
1588: Jan Beuckel Quirijnsz of zijn kinderen te Delft met 8 morgen 4,5 hond; Dirck Jansz de Graeff te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) met 16 morgen 2,5 hond (41+42+B) 
1592: Claes Dircxsz Jonge Dircken met 25 morgen 1 hond (41+42+B) 
1596: Erfgenamen van Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1600: Jacob Boelensz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1604: id. 
1608: Claes Boeloffsz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1612: Jacob Boeloffsz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Jacob de Graeff te Amsterdan (E), Dirck Claesz en Pieter Claesz (B) 
1636: Weijntgen Dircxdr te Amsterdam (E), Dirck Claes Jonge Dircken (B) 
1640: Marijtgen Dircxdr te Amsterdam (E) id. (B) 
1644: Pieter Dircxsz de Graeff (E), Dirck Claesz (B) 
1648: Pieter Trip te Amsterdam (E), Adriaen Dircxsz en Leendert Dircxsz (B) 
1656: id. (E), Adriaen Dircxsz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) [ligt de Wierickerschans deels op] 
1680: Kinderen van Andries de Graeff te Amsterdam (E) 

42: Aeltgen Pieters (E/B) aan de kade – 8 morgen 40 roeden 
1580: Gijsbert Govertsz te Gouda (E), Huijbert Cornelisz Noortlander (B) van 8 morgen 4,5 hond; Gerrit Pietersz Bruijnen of Gerrit Jansz met 16 morgen 2,5 hond (41+42+B) 
1588: Jan Beuckel Quirijnsz of zijn kinderen te Delft met 8 morgen 4,5 hond; Dirck Jansz de Graeff te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) met 16 morgen 2,5 hond (41+42+B) 
1592: Claes Dircxsz Jonge Dircken met 25 morgen 1 hond (41+42+B) 
1596: Erfgenamen van Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1600: Jacob Boelensz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1604: id. 
1608: Claes Boeloffsz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1612: Jacob Boeloffsz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Jacob de Graeff te Amterdam (E), Dirck Claesz en Pieter Claesz (B) 
1636: Weijntgen Dircxdr te Amsterdam (E), Dirck Claes Jonge Dircken (B) 
1640: Marijtgen Dircxdr te Amsterdam (E), id. (B) 
1644: Pieter Dircxsz de Graeff (E), Dirck Claesz (B) 
1648: Pieter Trip te Amsterdam (E), Adriaen Dircxsz en Leendert Dircxsz (B) 
1656: id. (E), Adriaen Dircxsz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Kinderen van Andries de Graeff (E) [ligt de Wierickerschans deels op] 

Dit land is genaamd De Hoeven, is Stichts, en ligt tussen de Zuidzijderkade en de Hoevense wetering, gemeten van de kade waar aan de Wiericken de molen heeft gestaan westwaarts

A: Willem Gerritsz hoeve (E/B) – 10 morgen 562 roeden 
1580: Aert Willem Gerritsz met 5 morgen 2,5 hond; Aert Willem Gerritsz, Gerrit Dircxsz te Koudekerk (B) met 14 morgen (A+1) 
1588: Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz (B) (A+1) 
1592: Aert Willemsz met zijn broer met 10 morgen 5,5 hond en 8 morgen 3 hond (A+1) 
1596: Erfgenamen van Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Jan Willem Gerritsz (B) 
1600: Pieter Dircxsz te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. (E), Aert Willem Gerritsz en Jan Willem Gerritsz (B) 
1624: id. (E), Aert Willem Gerritsz (B) 
1628: id. 
1636: Pieter Dircxsz te Voorburg (E), Hagen Jansz en Pieter Jansz (B) 
1640: Pieter Dircxsz de Graeff (E), id. (B) 
1644: id. 
1648: Pieter Trip te Amsterdam (E) id. (B) 
1656: id. (E), Pieter Jansz en Kors/Kars Hagensz (B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Cars Hagensz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: De kinderen van Andries de Graeff (E) 

B: Aeltgen Pieters hoeve (E/B) – 8 morgen 185 roeden 
1580: Gijsbert Govertsz te Gouda (E), Huijbert Cornelisz Noortlander (B) van 8 morgen 4,5 hond; Gerrit Pietersz Bruijnen of Gerrit Jansz met 16 morgen 2,5 hond (41+42+B) 
1588: Jan Beuckel Quirijnsz of zijn kinderen te Delft met 8 morgen 4,5 hond; Dirck Jansz de Graeff te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) met 16 morgen 2,5 hond (41+42+B) 
1592: Claes Dircxsz Jonge Dircken met 25 morgen 1 hond (41+42+B) 
1596: Erfgenamen van Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1600: Jacob Boelensz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Claes Boeloffsz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1620: Jacob Boeloffsz te Amsterdam (E), Claes Dircxsz Jonge Dircken (B) 
1624: id. 
1628: Jacob de Graeff te Amsterdam (E), Dirck Claesz en Pieter Claesz (B) 
1636: Weijntgen Dircxdr te Amsterdam (E), Dirck Claes Jonge Dircken 
1640: Marijtgen Dircxdr te Amsterdam (E), id. (B) 
1644: Pieter Dircxsz de Graeff (E), Dirck Claesz (B) 
1648: Pieter Trip te Amsterdam (E), Adriaen Dircxsz en Leendert Dircxsz (B) 
1656: id. (E), Adriaen Dircxsz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Kinderen van Andries de Graeff (E) 

C: Vrouwe van Opmeers hoeves (E), Louweris Gerritsz (B) – 24 morgen 128 roeden 
1580: jkr. Johan Mathenesse Riviere (E), Adriaen Jansz en Gerrit Hendricxsz Noortlander (B) (40+C) 
1588: Johan van Mathenesse Riviere met de vorst van Brunswijck (40+C) 
1592: id. (E), Pieter Dircxsz en Elbert Willemsz (B) 
1596: jkr. Johan Mathenesse en Riviere (E), Pieter Dirck Gijsbertsz en Elbert Willem Aertsz (B) 
1600: jkr. Johan Maethenes Riviere (E), Pieter Dirck Gijsbertsz en Lijsbet weduwe van Elbert Willem Aertsz (B) 
1604: Weduwe van Pieter Dirck Gijsbertsz en de weduwe van Elbert Willem Aertsz (B) 
1608: Dirck Pietersz en Lijsbet weduwe van Elbert Willem Aertsz (B) 
1612: Weduwe van de heer van Mathenes Riviere (E), Dirck Pietersz en Lijsbet Jansdr weduwe van Elbert Willem Aertsz (B) 
1616: Erfgenamen van Johan Mathenes Riviere (E), Dirck Pietersz en Lijsbet Jansdr met haar kinderen (B) 
1620: Johan Mathenes Riviere (E), Dirck Pietersz en Lijsbet Jansdr met haar kinderen (B) 
1624: id. 
1628: Erfgenamen van Johan Mathenes Riviere (E), id. (B) 
1636: De schout van Utrecht (E), Dirck Pietersz en Cornelis Elbertsz (B) 
1640: id. 
1644: Heer van Duijckenburch (E), id. (B) 
1648: id. 
1656: id. (E), Pieter Dircxsz (B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Pieter Dircxsz en Claes Jansz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Erfgenamen van de heer Duijckenburch (E) 

D: Cornelis Claes Burggens hoeve (E/B) – 2 morgen 338 roeden 
1580: Jonge Gerrit Jansz Vermijen (36+D) 
1588: id. (36+D) 
1592: id. (36+D) 
1596: (Jonge) Gerrit Jansz Vermije (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Jonge Gerrit Jansz Vermij en zijn twee zonen (E/B) 
1636: Weduwe van Maerten Arien Huijbertsz (E/B) 
1640: Weduwe en kinderen van Maerten Arien Huijbertsz (E), Jan Pietersz (B) 
1644: id. 
1648: id. (E), Tijs Jansz (B) 
1656: Tijs Jansz Bos (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Heer Adriaen Louff (E/B) 
1680: id. 

E: Jacob Roeloffsz’ hoeve (E/B) – 6 morgen 315 roeden 
1580: Claes Jacob Woutersz (35+E+G) 
1588: id. (35+E+G) 
1592: id. (35+E+G) 
1596: Claes Jacob Woutersz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Lijsbet Jacobs, Claes Jacobs weduwe (E), Wouter Claesz en Jacob Claesz, haar zoons (B) 
1620: id. 
1624: Lijsbet Jacob Roeloffsz (E), Wouter Claesz, haar zoon (B) 
1628: Gijsbert Elbert Gijsbertsz en Pieter Evertsz kinderen (E/B) 
1636: Kinderen van Pieter Evertsz (E), Gijsbert Elbertsz en Pons Cornelisz (B) 
1640: Kinderen van Gijsbert Elbertsz en Jan Bouwensz (E), voorn. Gijsbert Elbertsz en Jan Bouwensz (B) 
1644: Gijsbert Elbert Gijsbertsz en Jan Bouwensz (E/B) 
1648: Weduwe en kinderen van Maerten Arien Huijbertsz en Jan Bouwensz (E/B) 
1656: Tijs Jansz Bos en Jan Pietersz Butterboer (E/B) 
1660: id. 
1664: Tijs Jansz Bos en de weduwe van Jan Pietersz Butterboer (E/B) 
1668: id. 
1676: Heer Adriaen Louff (E/B) 
1680: id. 

F: Cornelis Luijtens hoeve (E/B) – 12 morgen 342 roeden 
1580: Pieter Pietersz te Gouda (E), Luijt Dircxsz (B) met 8 morgen 2,5 hond; Jacob Willemsz (E), Cornelis Dircxsz en Adriaen Jansz Noortlander (B) met 34 morgen 3 hond (38+39+F) 
1588: Lenert Huijbertsz met 21 morgen 3 hond; Adriaen Huijbertsz met 22 morgen 4,75 hond (38+39+F) 
1592: Lenert Huijbertsz met 21 morgen 3 hond; Adriaen Huijbertsz met 21 morgen 3 hond (38+39+F) 
1596: Cornelis Luijtensz (E), Adriaen Huijbertsz en Lenert Huijbertsz, broers (B) 
1600: ontbreekt 
1604: Weeskinderen van Joris Jan Evertsz (E), Adriaen en Lenert Huijbertsz, broers (B) 
1608: id. 
1612: Maerten Arien Huijbertsz en jkr. Johan van Wijngaerden (E), Leendert Huijbertsz en Maerten Arien Huijbertsz (B) 
1616: Maerten Arien Huijbertsz en Lenert Huijbertsz (E/B) 
1620: id. 
1624: Bertholt van Teijlingen en Maerten Arien Huijbertsz (E), Claes Leendert Huijbertsz (B) 
1628: Weduwe van Maerten Arien Huijbertsz en jkr. Willem van Maenes (E), voorn. weduwe en Jacob Leendert Huijbertsz (B) 
1636: Floris van Alckemade en de weduwe van Maerten Arien Huijbertsz (E), id. (B) 
1640: id. (E), Jacob Leendertsz en Jan Pietersz (B) 
1644: id. 
1648: id. (E), Tijs Jansz en Jacob Leendertsz (B) 
1656: id. (E), Jacob Leendertsz (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

G: Roeloff Jacobsz’ hoeve (E/B) – 10 morgen 430 roeden 
1580: Claes Jacob Woutersz (35+E+G) 
1588: id. (35+E+G) 
1592: id. (35+E+G) 
1596: Claes Jacob Woutersz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Lijsbet Jacobs weduwe van Claes Jacobs (E), Wouter Claesz en Jacob Claesz, haar zoons (B) 
1620: id. 
1624: Lijsbet Jacob Roeloffsz (E), Wouter Claes Jacobsz (B) 
1628: Wouter Claes Jacobsz (E/B) 
1636: id. 
1640: Jan Bouwensz (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Kinderen van Jan Bouwensz (E/B) 
1660: id. 
1664: Cornelia Vermij (E), Cornelis Pietersz Keijser (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Mr. Jacob Schijff te Oudewater (E) 

H: Gerrit Joostensz’ hoeve (E/B) – 4 morgen 300 roeden 
1580: Maerten van Endegeest te Leiden (E), Weduwe van Dirck Meesz (29+33+H) 
1588: Jan Dirck Meesz en Endegeest Claesz te Leiden, mitsgaders het proevenland van Adriaen Claesz te Schoorl (29+33+H) 
1592: Jan Dirck Meesz (29+33+H) 
1596: Jan Dirck Meesz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Gijsbert Elbert Gijsbertsz en Pieter Evertsz kinderen (E/B) 
1636: Jonge Jan Gerritsz Vermij (E/B) 
1640: Floris van Alckemade (E), Jacob Leendertsz (B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

I: Dirck Meesz’ hoeve (E/B) – 4 morgen 84 roeden 
1580: Weduwe van Dirck Meesz (26+I) 
1588: Mees Dirck Meesz (26+I) 
1592: id. (26+I) 
1596: Mees Dircxsz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: Mees Dirck Meesz (E/B) 
1616: id. 
1620: Jan Dirck Meesz (E/B) 
1624: Mees Dircxsz (E/B) 
1628: id. 
1636: Mees Dirck Meesz (E/B) 
1640: id. (E), Aelbert Jansz (B) 
1644: Mees Dircxsz (E/B) 
1648: id. 
1656: Weduwe en kinderen van Mees Dircxsz (E), Aelbert Jansz (B) 
1660: id. 
1664: Kinderen van Mees Dircxsz (E), Aelbert Jansz (B) 
1668: Jan Meesz (E) 
1676: id. (E) 
1680: Weduwe van Volckert Visscher (E) 

K: Gijsbert Aelbertsz’ hoeve (E/B) – 5 morgen 550 roeden 
1580: Maerten van Endegeest te Leiden en Pieter Gijsbertsz te Bodegraven samen (34+K) 
1588: Endegeest Claesz te Leiden en Pieter Gijsbert Aelbertsz samen (34+K) 
1592: Pieter Gijsbert Aelbertsz (34+K) 
1596: Weduwe en kinderen van Pieter Gijsbert Aelbertsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: Willem Pieter Gijssen (E/B) 
1624: Jan Dirck Meesz (E/B) 
1628: id. 
1636: Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1640: Mees Dircxsz (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Weduwe en kinderen van Mees Dircxsz (E), Jan Meesz (B) 
1660: id. 
1664: Kinderen van Mees Dircxsz (E), Jan Meesz (B) 
1668: Dirck en Pieter Cornelisz van Lelijen (E) 
1676: id. (E) 
1680: Dirck en Cornelis van Lelijen (E) 

L: Gerrit Boeijensz’ hoeve (E/B) – 5 morgen 233 roeden 
1580: Claes Hendrick Maertensz te Woerden (E), Dirck Thomasz (B) (32+L) 
1588: id. (32+L) 
1592: id. (32+L) 
1596: Claes Hendrick Maertensz te Woerden (E), Dirck Thomasz (B) 
1600: Gerrebrant van der Duijn (E), Dirck Thomasz (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Heer van Hoenkoop (E), Dirck Thomasz (B) 
1620: Gerrebrant van der Duijn (E), Cornelis Dirck Thomasz (B) 
1624: Heer van Hoenkoop (E), Cornelis Dirck Thomasz (B) 
1628: Erfgenamen van Gerrebrant van der Duijn (E), Cornelis Dirck Thomasz weduwe (B) 
1636: Heer van Hoenkoop (E), Pieter Meesz (B) 
1640: id. 
1644: Heer van Hoenkoop (E), kinderen van Cornelis Dirck Thomasz/Thonisz (B) 
1648: id. (E), Dirck Cornelisz (B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Jacob en Catharina van Golsteijn en Jan en Floris van Mekeren (E) 
1676: id. (E) 
1680: Nicolaes van der Hoeve (E) 

M: Gijsbert Aelbertsz’ hoeve (E/B) – 11 morgen 
1580: Elbert Gijsbert Aelbertsz (30+31+M) 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Elbert Gijsbertsz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Gijsbert Elbertsz en Cornelis Elbertsz (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Cornelis Elbertsz en  Gijsbert Elbertsz met zijn kinderen (E/B) 
1644: Gijsbert Elbert Gijsbersz en Cornelis Elbert Gijsbertsz, broers (E/B) 
1648: id. 
1656: Kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz en de kinderen van Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1660: Kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) van 5 morgen 3 hond en de kinderen van Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) van 5 morgen 3 hond 
1664: Twee kinderen van Cornelis Elbert Gijsbertsz (E/B) van 5 morgen 3 hond en Jan Gijsbertsz van der Swaen (E/B) van 5 morgen 3 hond 
1668: id. 
1676: Phillips Zanison (E) van 5 morgen 3 hond, Jan Gijsbertsz van der Swaen (E) van 5 morgen 4 hond 
1680: id. (E) 

N: Jan Dircxsz’ hoeve (E/B) – 3 morgen 8 roeden 
1580: Jan Sijmonsz Boon (28+N+O) 
1588: id. (28+N+O) 
1592: id. (28+N+O) 
1596: Dirck Hendricxsz Graeff (E), Jan Sijmonsz Boon (B) 
1600: Jan Sijmonsz Boon of Jan Dirck Meesz (E/B) 
1604: Jan Sijmonsz Boon (E/B) 
1608: id. 
1612: Jan Dirck Meesz (E/B) 
1616: Jan Claes Danielsz (E/B) 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Mees Dirck Meesz (E/B) 
1636: Geertgen Pieters (E/B) 
1640: Gijsbert Elbertsz met zijn kinderen (E/B) 
1644: Gijsbert Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1648: id. 
1656: Elbert Gijsbertsz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Weeskind van Cornelis Jansz Koppert (E/B) 
1680: Hendrick Gijsbertsz van der Swaen (E) 

O: Cornelis Dircxsz’ hoeve (E/B) – 3 morgen 53 roeden 
1580: Jan Sijmonsz Boon (28+N+O) 
1588: id. (28+N+O) 
1592: id. (28+N+O) 
1596: Jan Sijmonsz Boon 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: Jan Claes Danielsz (E/B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: Geertgen Pietersdr weduwe van Jan Claes Danielsz (E/B) 
1636: id. 
1640: id. 
1644: Geertgen Pieters (E), Claes Jansz, haar zoon (B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: Huijbert Jansz Vermij (E/B) 
1668: id. 
1676: id. 
1680: id. 

P: Daniel Claesz’ hoeve (E/B) – 6 morgen 
1580: Claes Danielsz (27+P) 
1588: id. (27+P) 
1592: id. (27+P) 
1596: Claes Danielsz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: Claes Danielsz, zijn zoon, en Jan Claesz, zijn zoons zoon (E/B) 
1608: Claes Danielsz, zijn zoon (E/B) 
1612: Aeltgen weduwe van Claes Danielsz met Daen Claesz, haar zoon (E/B) 
1616: Daen Claes Danielsz en Cornelis Gerrit Buenensz (E/B) 
1620: Jan Claes Danielsz, Daen Claes Danielsz en Cornelis Gerritsz Buenensz (E/B) 
1624: id. 
1628: Wouter Dircxsz, Cornelis Gerritsz Buenensz en Geertgen Pietersdr (E/B) 
1636: Cornelis Gerrit Buenensz en de kinderen van Papenbroeck (E), Hendrick Danielsz en Cornelis Gerritsz (B) 
1640: Papenbroeck te Amsterdam, Cornelis Gerrit Buenen en de weduw en kinderen van Jan Claes Danielsz (E), Hendrick Danielsz, Cornelis Gerritsz en de weduwe en kinderen van Jan Claes Danielsz 
1644: Papenbroeck te Amsterdam, Cornelis Gerrit Beunen en Jan Jansz (E), Hendrick Danielsz, Cornelis Gerrit Beunen en Jan Jansz (B) 
1648: Sr. Papenbroeck, Cornelis Gerrit Beunen en Claes Jansz (E), Hendrick Danielsz, Cornelis Gerritsz en Claes Jansz (B) 
1656: Erfgenamen van Papenbroeck met Claes Jansz en Panck Willemsz (E), voorn. Panck en Claes met Hendrick Danielsz (B) 
1660: id. 
1664: jkr. Van Papenbroeck, Huijbert Jansz Vermij en Panck Willemsz (E), Huijbert Jansz Vermij, Panck Willemsz en Hendrick Danielsz (B) 
1668: jkr. Van Papenbroeck, Huijbert Jansz Vermij en Dirck Cornelisz van Lelijen (E) 
1676: id. (E) 
1680: jkr. Van Papenbroeck, Huijbert Jansz Vermij en de weduwe van Dirck Cornelisz van Lelijen (E) 

Hier begint het land genaamd de Weipoort, wat ligt tussen de kade van de Lange Weide en de Rijndijk, vanaf de Wiericken naar de Weiweg

1: Willem Gerritsz (E/B) – 8 morgen 328 roeden 
1580: Aert Willem Gerritsz met 5 morgen 2,5 hond; Aert Willem Gerritsz, Gerrit Dircxsz te Koudekerk (B) met 14 morgen (A+1) 
1588: Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz (B) (A+1) 
1592: Aert Willemsz met zijn broer met 10 morgen 5,5 hond en 8 morgen 3 hond (A+1) 
1596: Erfgenamen van Dirck Jansz Graeff te Amsterdam (E), Jan Willemsz (B) 
1600: Pieter Dircxsz te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz (B) 
1604: Claes Boelensz te Amsterdam of zijn erfgenamen (E), Jan Willem Gerritsz (B) 
1608: Pieter Dircxsz te Amsterdam (E), Jan Willem Gerritsz (B) 
1612: Jacob Boeloffsz te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz en Jan Willem Gerritsz, broers (B) 
1616: Claes Boeloffsz te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz en Jan Willem Gerritsz (B) 
1620: Pieter Dircxsz te Amsterdam (E), Aert Willem Gerritsz en Jan Willem Gerritsz (B) 
1624: id. (E), Aert Willem Gerritsz en Jan Willem Gerritsz kinderen (B) 
1628: id. (E), Aert Willem Gerritsz en zijn broers kinderen (B) 
1636: Pieter Dircxsz te Voorburg (E), Pieter Jan Willem Gerritsz en Hagen Jansz (B) 
1640: Pieter Dircxsz de Graeff (E), Hagen Jansz en Pieter Jansz (B) 
1644: id. 
1648: Pieter Trip te Amsterdam (E), id. (B) 
1656: id. (E), Kors/Kars Hagensz en Pieter Jansz (B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Cars Hagensz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: Weeskind van heer Schriverius te Amsterdam (E) 

2: Gerrit Meesz (E/B) – 5 morgen 132 roeden 
1580: Jacob Cornelisz Cop 
1588: id. 
1592: id.  
1596: Jacob Cornelisz Cop (E/B) 
1600: Claes Dircxsz Jonge Dircken (E/B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. (E), Dirck Dircxsz, zijn zoon (B) 
1620: id. (E), Panck Willemsz (B) 
1624: Claes Dircxsz Jonge Dircken (E/B) 
1628: Claes Dircxsz Jonge Dircken (E), Pieter Claesz (B) 
1636: Pieter Claes Jonge Dircken (E), Hagen Jansz (B) 
1640: id. 
1644: id. (E), Dirck Cornelisz (B) 
1648: id. (E), Marijtgen Claes (B) 
1656: Pieter Claesz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: id. 
1680: Pieter Willemsz van der Neut (E) 

3: Trijntgen weduwe van Jan Meesz (E/B) – 5 morgen 208 roeden 
1580: Roeloff Aertsz en Willemtgen Jan Meesz met 5 morgen 2 hond; Schout Huijbert tot Waddinxveen (E), Roeloff Aertsz en Willemtgen Jan Meesz (B) (3+4) 
1588: Cornelis Willem Aertsz met zijn zus met 15 morgen 2 hond (3+4) 
1592: Cornelis Willem Aertsz met 15 morgen 2 hond (3+4) 
1596: Cornelis Willem Aertsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Erfgenamen van Cornelis Willem Aertsz (E), Jan Meesz (B) 
1612: Jan Willem Aertsz en Pieter Willem Aertsz (E), Cornelis Dircxsz (B) 
1616: Weduwe van Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (E) Cornelis Dirck Gerrewertsz (B) 
1620: Geertgen weduwe van Pieter Willem Aertsz (E), Pieter Willem Diertensz (B) 
1624: Geertgen Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (E), Cornelis Pietersz (B) 
1628: Sijbrant van Alckemade (E/B) 
1636: Floris van Alckemade (E), Hendrick Pietersz de Lange (B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. (E), Pieter Huijgen Blom (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

4: Gerrit Jansz (E/B), voorn. Trijntgen (B) – 10 morgen 34 roeden 
1580: Roeloff Aertsz en Willemtgen Jan Meesz met 5 morgen 2 hond; Schout Huijbert tot Waddinxveen (E), Roeloff Aertsz en Willemtgen Jan Meesz (B) (3+4) 
1588: Cornelis Willem Aertsz met zijn zus met 15 morgen 2 hond (3+4) 
1592: Cornelis Willem Aertsz met 15 morgen 2 hond (3+4) 
1596: Cornelis Willem Aertsz 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Voorn. erfgenamen van Cornelis Willem Aertsz (E), Jan Meesz (B) 
1612: Jan Willem Aertsz en Pieter Willem Aertsz (E), Cornelis Dircxsz (B) 
1616: Weduwe van Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (E), Cornelis Dirck Gerrewertsz (B) 
1620: Geertgen weduwe van Pieter Willem Aertsz (E), Pieter Willem Diertensz (B) 
1624: Geertgen Pieter Willem Aertsz weduwe met haar kinderen (E/B) 
1628: Sijbrant van Alckemade (E/B) 
1636: Floris van Alckemade (E), Hendrick Pietersz de Lange (B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. (E), Pieter Huijgen Blom (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

5: Willem Aertsz (E/B) – 10 morgen 483 roeden 
1580: Cornelis Willem Aertsz met 17 morgen 1 hond 
1588: Pieter Willemsz Aertsz 
1592: id. 
1596: Pieter Willem Aertsz, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Weduwe van Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (E/B) 
1620: Geertgen weduwe van Pieter Willem Aertsz (E/B) 
1624: Geertgen Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Kinderen van Pieter Willem Aertsz (E/B) 
1644: id. 
1648: Elbert Pietersz (E/B) 
1656: Ootgen Pieters met haar kinderen (E/B) 
1660: id. 
1664: Ootje Pieters en Elbert Pietersz (E/B) 
1668: id. 
1676: Pieter Gijsbertsz van der Neut en Lijsbeth Jans Claeren (E/B) 
1680: id. 

6: Het klooster Abcoude te Leiden (E), Aeltgen Pieters (B) – 11 morgen 431 roeden 
1580: id. (E), Gerrit Jansz (B) 
1588: id. (E), Gerrit Bruijn (B) 
1592: Gerrit Pietersz Bruijnen 
1596: Gerrit Pietersz Bruijn alias Gerrit Jansz (B) 
1600: voorn. Pieter Willem Aertsz (B) 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Weduwe van Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (B) 
1620: Geertgen weduwe van Pieter Willem Aertsz (B) 
1624: Geertgen Pieter Willem Aertsz met haar kinderen (B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Kinderen van Pieter Willem Aertsz (B) 
1644: id. 
1648: Johan Verloo (E), Elbert Pietersz (B) 
1656: Weduwe van Jan Verloo (E), Ootgen Pieters (B) 
1660: id. 
1664: Adriaen Copmoijer procureur bij het Hof van Holland (E), Tijs Tijsbertsz (B) 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

7: Neeltgen Gerrit Bruijnensz (E/B) aan de Weiweg – 18 morgen 481 roeden  
1580: Jacob Claesz te Gouda (E), Frederick Cornelisz (B) 
1588: Maerten Claesz Endegeest (E), Pieter Phillipsz (B) 
1592: id. (E), Cornelis Pancraesz (B) 
1596: Endegeest Claesz te Leiden (E), Cornelis Pancraesz (B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: ontbreekt (E), Cornelis Panckensz (B) 
1616: Endegeest (E), Cornelis Panckensz (B) 
1620: id. 
1624: id. (E), Jan Cornelis Pancken (B) 
1628: id. 
1636: Jan van Berckel (E), Jan Cornelis Pancken (B) 
1640: id. 
1644: Advocaat De Jonge (E), Jan Cornelis Pancken (B) 
1648: id. 
1656: id. (E), Pieter Willemsz van der Neut (B) 
1660: id. 
1664: Weduwe van advocaat de Jonge (E/B) 
1668: Advocaat de Jonge (E) 
1676: id. (E) 
1680: Mevr. Mouiljaert (E) 

8: Huijbert Jansz (E/B) aan de oostzijde van de Weiweg – 7 morgen 246 roeden 
1580: Gerrit Jansz van Waddinxveen c.s. (8+9+10) 
1588: Gerrit Jansz van Cockengen (8+9+10) 
1592: id. (8+9+10) 
1596: Gerrit Jansz van Kockengen (E), Pieter Pietersz de Hooch (B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. (E), Pieter Claesz Spreij (B) 
1612: id. (E), Jan Meesz (B) 
1616: id. 
1620: Weeshuis te Leiden (E), Cornelis Heijndricxsz Quant (B) 
1624: id. (E), Cornelis Jacobsz (B) 
1628: id. 
1636: id. (E), Jan Jan Phillipsz (B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. (E), Jan Jansz Verwoert (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

9 en 10: Dirck Willemsz te Leiden en Huijbert Jansz (E) – 8 morgen 573 roeden 
1580: Gerrit Jansz van Waddinxveen c.s. (8+9+10) 
1588: Gerrit Jansz van Cockengen (8+9+10) 
1592: id. (8+9+10) 
1596: Gerrit Jansz te Kockengen (E), Pieter Pietersz de Hooch (B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. (E), Pieter Claesz Spreij (B) 
1612: id. (E), Jan Meesz (B) 
1616: id. 
1620: Weeshuis te Leiden (E), Cornelis Heijndricxsz Quant (B) 
1624: id. (E), Cornelis Jacobsz (B) 
1628: id. 
1636: id. (E), Jan Jan Phillipsz (B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. (E), Jan Jansz Verwoert (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: id. (E) 
1680: id. (E) 

11, 12 en 13: Het land genaamd De Geer, horende bij het Sint-Catharinagasthuis te Leiden (E), Dirck Jansz (B), gelegen aan beide zijden van de wetering, strekkende van de Rijndijk tot de kade van de Lange Weide – 22 morgen 329 roeden 
1580: id. (E), Dirck Jansz en schout Daem (B) 
1588: id. (E), Daem van Outshoorn (B) 
1592: id. (E), Pieter Willem Aertsz met 24,5 morgen 
1596: Willem Claesz en Pieter Willem Aertsz (B) 
1600: id. 
1604: Pieter Willem Aertsz e.a. (B) 
1608: Pieter Willem Aertsz, Claes Woutersz en Claes Willem Claesz (B) 
1612: id. 
1616: Claes Woutersz, Claes Willem Claesz en de weduwe van Pieter Willem Aertsz (B) 
1620: id. 
1624: Claes Woutersz en Claes Willem Claesz (B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: Willem Claesz en Claes Woutersz (B) 
1644: Claes Willemsz en Pieter Claes Woutersz (B) 
1648: Claes Willem Claesz, Pieter Claes Woutersz en Claes Gijsbertsz (B) 
1656: Pieter Cornelisz, Tijs Jansz Bos en Cornelis Aelbertsz (B) 
1660: id. 
1664: Pieter Cornelisz, Tijs Jansz Bos en Gijsbert Cornelisz (B) 
1668: Pieter Cornelisz, Tijs Jansz Bos en Cornelis Aelbertsz (B) 
1676: id. 
1680: id. 

14: Foeijftgen weduwe van Elbert Jan Gerritsz (E), Jan Elbertsz e.a. (B) – 27 morgen 500 roeden 
1580: Jan Cornelis Gerrit Bruijnen met zijn moeder c.s. (E), Pieter Jansz Noortlander (B) met 6 morgen 2 hond; Jan Jansz Elbertsz met Jasper Elbertsz erfgenamen met 15 morgen 1 hond 
1588: Elbert Willemsz en Claes Lenertsz met 6 morgen 2 hond; Willem Claesz met 40 morgen 2,5 hond (14+15) 
1592: Elbert Willem Aertsz met 6 morgen 2 hond; Willem Claesz met 15 morgen 1 hond 
1596: Willem Claesz met 15 morgen 100 roeden (E/B); Elbert Willem Aertsz met 6 morgen 200 roeden (E/B); Neeltgen weduwe van Claes Cornelisz Bruijn en haar kinderen met 6 morgen 200 roeden (E/B) 
1600: Willem Claesz en Lijsbet weduwe van Elbert Willem Aertsz (E/B) 
1604: Lijsbet weduwe van Elbert Willem Aertsz (E/B) van 12 morgen; Claes Willemsz (E/B) van 15 morgen 1 hond 
1608: id. 
1612: Lijsbet Jans weduwe van Elbert Willem Aertsz (E/B) van 12 morgen, Claes Willem Claesz (E/B) van 15 morgen 1 hond 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Cornelis Elbertsz en de kinderen van Claes Willem Claesz (B) 
1660: Cornelis Elbertsz (E/B), het weeskind van Jan Claes Willemsz en de weeskinderen van Neeltje Claesdr (E), Cornelis Aelbertsz en Diert Roelen Ramp (B) 
1664: id. (E), Cornelis Aelbertsz en Cornelis Dircxsz Afteroff (B) 
1668: id. (E), Cornelis Albertsz en Diert Roelen Ramp (B) 
1676: Weeskinderen van Claes Jansz van der Neut (E/B) van 12 morgen 4 hond; het weeskind van Jan Willem Claesz en de weeskinderen van Neeltje Claesdr (E/B) 
1680: Kinderen van Claes Jansz van der Neut en de heer Jan Santvoort (E) 

15: Marijtgen Jan Mijen weduwe e.a. (E/B) – 25 morgen 139 roeden 
1580: Willem Claesz, Aefftet Aefftetsz Noortlander (B) 
1588: Willem Claesz met 40 morgen 2,5 hond (14+15) 
1592: Cornelis Ponsz 
1596: Cornelis Ponsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: Cornelis Ponsz met zijn zoon (E/B) 
1628: Cornelis Ponsz en Pons, zijn zoon (E/B) 
1636: Jan Hendricxsz Schinckel en Pons Cornelisz (E/B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Jan Hendricxsz met zijn zoon Hendrick Jansz en Cornelis Ponsz van Dobben (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: Jan Hendricxsz met zijn zoon Hendrick Jansz en Jan Jansz van Vliet (E/B) 
1676: Weeskinderen van Hendrick Jansz Schinckel en Jan Jansz van Vliet (E/B) 
1680: id. (E) 

16: Wezen te Leiden (E), Adriaen Pietersz (B) – 6 morgen 246 roeden 
1580: id. (E), Pieter Jansz Dijck (B) 
1588: id. (E), Dirck Jansz Colifier (B) 
1592: id. 
1596: Dirck Jansz Colifier (B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Jacob Jacobsz Blonck (B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Huijg Claesz van Cats (B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: id. (E) 
1680: id. 

17: Adriaen Gerritsz (E), Wigger Gerritsz (B) – 6 morgen 311 roeden 
1580: Gijsbert Govertsz te Gouda (E), Jan Andriesz Noortlander (B) 
1588: Witte Govertsz 
1592: id. 
1596: Witte Govertsz te Gouda (E), Jan Heijndricxsz en Cornelis Jacobsz (B) 
1600: id. (E), Cornelis Jacobsz en de weduwe van Jan Heijnricxsz Versloot timmerman 
1604: id. (E), Cornelis Jacobsz den Arleveender en Willemtgen weduwe van Jan Versloot aan de Nieuwebrug (B) 
1608: id. 
1612: id. (E), Cornelis Jacobsz en Willemtgen Jans weduwe van Jan Heijndricxsz Versloot (B) 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Maritgen Witten te Gouda (E), Aert Jansz Versloot en Fije Pancken (B) 
1640: id. (E), Willem Pietersz Verhoeff (B) 
1644: Willem Pietersz Verhoeff (E/B) 
1648: id. 
1656: Pieter Willemsz Verhoeff (E/B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Cornelis Adriaensz (B) 
1668: id. (E) 
1676: Marrijtje Willems Verhoeff (E) 
1680: id. (E) 

18: Dirck Gijsbertsz (E/B) – 14 morgen 103 roeden 
1580: Neeltgen Dirck Gijsbertsdr, Dirck Jansz snijder Noortlander (B) 
1588: Lenert Geerloffsz (E), Gerrit Dircxsz en Jan Geerloffsz (B) met 25 morgen 5 hond (18+19) 
1592: id. (E) met 24 morgen 1/2 hond (18+19) 
1596: Lenert Geerloffsz (E), Gerrit Dircxsz te Koudekerk (B) 
1600: id. 
1604: Lenert Geerloffsz te Barwoutswaarder of zijn weeskind (E), Gerrit Dircxsz te Koudekerk (B) 
1608: Lenert Geerloffsz (E), Gerrit Dircxsz te Koudekerk (B) 
1612: id. 
1616: Erfgenamen van Lenert Geerloffsz (E), Willem Pieters Hoeven (B) 
1620: Kinderen van Lenert Geerloffsz (E), Willem Pietersz Hoeven (B) 
1624: Willem Pietersz Verhoeff (E/B) 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: Willem Pietersz Verhoeff en Cornelis Poolen (E/B) 
1648: Willem Pietersz Verhoeff (E/B) 
1656: Pieter Willemsz Verhoeff (E/B) 
1660: id. 
1664: id. (E), Cornelis Adriaensz (B) 
1668: id. (E) 
1676: Marrijtje Willems Verhoeff (E) 
1680: id. (E) 

19: Willem Claesz (E/B) – 9 morgen 577 roeden 
1580: Geerloff Sijmonsz in het land van Woerden (E), Jacob Pietersz Verhooch (B) 
1588: Lenert Geerloffsz (E), Gerrit Dircxsz en Jan Geerloffsz (B) met 25 morgen 5 hond (18+19) 
1592: id. (E) met 24 morgen 1/2 hond (18+19) 
1596: voorn. Lenert Geerloffsz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: Lenert Geerloffsz (E), Gerrit Dircxsz te Koudekerk (B) 
1612: Lenert Geerloffsz (E/B) 
1616: Erfgenamen van Lenert Geerloffsz (E), Pieter Lauwerisz (B) 
1620: Kinderen van Lenert Geerloffsz (E), Willem Pietersz Hoeven (B) 
1624: Willem Pietersz Verhoeff (E/B) 
1628: id. 
1636: Jan Corsz in het land van Woerden (E/B) 
1640: id. 
1644: Cornelis Poolen te Woerden (E), Gijsbert Pietersz (B) 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. (E) 
1676: Gijsbert Griffioen (E) 
1680: id. (E) 

20: Gerrit Jansz (E), Cornelis Claesz (B) – 10 morgen 8 roeden 
1580: Pieter Gerritsz weeskind en Louweris Ramp Gerritsz 
1588: Louweris Ramp Gerritsz en Sannetgen Pietersdr 
1592: Louweris Ramp Gerritsz 
1596: Louweris Ramp Gerritsz (E/B) 
1600: id. 
1604: Louweris Gerritsz (E/B) 
1608: Gijsbert Jacobsz (E/B) 
1612: Lenert Geerloffsz en Willem Jan Roeloffsz (E/B) 
1616: Willem Jan Roeloffsz en de erfgenamen van Lenert Geerloffsz (E/B) 
1620: Willem Jan Roeloffsz en Pieter Willem Jan Roeloffsz (E/B) 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Willem Pietersz Verhoeff (E/B) 
1640: Willem Pietersz Verhoeff en voorn. Jan Corsz (E/B) 
1644: id. 
1648: Cornelis Poolen en Willem Pietersz Verhoeff (E), Gijsbert Pietersz en voorn. Willem Pietersz (B) 
1656: Cornelis Poolen en Adriaen Jansz Ploij (E/B) 
1660: Adriaen Jansz Ploij (E/B) 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Weeskind van Adriaen Jansz Ploij (E/B) 
1680: Gijsbertus Griffioen en Pieter Frena (E) 

21: Jochum Hendricxsz e.a. (E), voorn. Jochum (B) – 11 morgen 100 roeden 
1580: Dirck Baerntsz c.s. 
1588: id. 
1592: id. 
1596: Dirck Baerntsz (B) 
1600: Dirck Baerntsz (eigenaar, bewoner of bruiker) 
1604: Dirck Baerntsz (E/B) 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Wouter Dircxsz (E/B) 
1620: Dirck Baerntsz kinderen (E), Wouter Dircxsz (B) 
1624: Huiszitten te Leiden (E), Gerrit Willemsz Bruijn (B) 
1628: id. 
1636: Willem Pietersz Verhoeff (E/B) 
1640: id. 
1644: id. 
1648: id. 
1656: Adriaen Jansz Ploij (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Weeskind van Adriaen Jansz Ploij (E/B) 
1680: Pieter Frena (E) 

22: Jan Dircxsz (E/B) – 10 morgen 550 roeden 
1580: Schout Daem van Outshoorn, Jan Andriesz Noortlander (B) 
1588: Jan Maertensz schout te Reeuwijk, Jacob Pietersz (B) 
1592: jkr. Johan van Mathenes (E), Dirck Baerntsz (B) 
1596: jkr. Johan van Mathenesse tot Lisse (E), Dirck Baerntsz (B) 
1600: jkr. Johan tot Lisse (E), Claes Thijsz te Hazerswoude (B) 
1604: jkr. Johan tot Lisse (E), Claes Thijsz in het Weiland (B) 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Erfgenamen van Johan Mathenes te Lisse (E), Cornelis Claesz Thijsz (B) 
1640: id. 
1644: Pieter Jacobsz de Hooch (E), Cornelis Claes Thijsz (B) 
1648: id. 
1656: Jan Claesz en de weduwe van Pieter Jacobsz de Hooch (E/B) 
1660: id. 
1664: Claes Jansz en de weduwe van Pieter Jacobsz de Hooch (E/B) 
1668: Weduwe van Pieter Jacobsz de Hooch en Pieter Aertsz van der Swaen (E/B) 
1676: Erfgenamen van Willem Pietersz Verhouck en Pieter Aertsz van der Swaen za. (E/B) 
1680: Erfgenamen van Willem Pietersz Verhouck en Pieter Aertsz van der Swaens kinderen (E/B) 

23: Hendrick Dircxsz (E/B) – 10 morgen 542 roeden 
1580: Dirck Hagensz en Jan Hagensz, broers (E), Cornelis Dircxsz Noortlander (B) 
1588: Pieter Woutersz aan de IJsseldijk of zijn moeder 
1592: Marijtgen weduwe van Wouter Pietersz met Claes Woutersz, haar zoon 
1596: Claes Woutersz (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: id. 
1640: id. 
1644: Kinderen van Claes Woutersz (E/B) 
1648: Kinderen van Claes Woutersz (E), Pieter Claesz (B) 
1656: Claes Gijsbertsz (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Heren Casper en Abraham Boogaert (E/B) 
1680: id. 

24: De Bernardieten te Warmond (E), Willem Jacobsz in het Weiland (B) – 11 morgen 491 roeden 
1580: id. (E), Willem Jacobsz (B) 
1588: id. (E), Maerten en Dirck Jansz (B) 
1592: Dirck Jansz schoenmaker 
1596: Reijnout van Oij en Willem van Oij Sijmonsz te Leiden (E), Gerrit Aelbertsz schout te Waarder (B) 
1600: Reijnout van Oij (E), Gerrit Aelbertsz schout te Waarder (B) 
1604: id. 
1608: Willem of Reijnout van Oij (E), Geerloff Pancken en Pieter Lauwerisz (B) 
1612: Gerrit Dircxsz te Koudekerk (E), Gerrit Dircxsz zelf, Pieter Lauwerisz en Diert Willem Diertensz (B) 
1616: Gerrit Dircxsz te Koudekerk (E/B) 
1620: Gerrit Dircxsz te Koudekerk (E), Willem Willemsz (B) 
1624: id. 
1628: id. (E), Cornelis Dircxsz (B) 
1636: Kinderen van Gerrit Dircxsz (E), Cornelis Dircxsz van Dijck (B) 
1640: Pons Cornelisz en Gerrit Dircxsz te Koudekerk (E), Cornelis Dircxsz van Dijck en voorn. Pons Cornelisz (B) 
1644: Pons Cornelisz en Jan Roelen (E), id. (B) 
1648: Dirck Cornelisz (E/B) 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Heren Casper en Abraham Boogaert (E/B) 
1680: id. 

25: Stijntgen Fransdr te Leiden (E), Harman Bouwensz (B) – 10 morgen 110 roeden 
1580: Stijntgen Frans erfgenamen te Leiden (E), Jan Aertsz (B) 
1588: Stijntgen Willems erfgenamen te Leiden 
1592: Jan Aert Claes Thijsz 
1596: Anderen te Leiden (E), Jan Aert Claes Thijsz (B) 
1600: Lenert van Endegeest Claesz te Leiden (E), Neeltgen weduwe van Jan Aert Claes Thijsz en haar kinderen (B) 
1604: id. 
1608: Lenert van Endegeest Claesz te Leiden (E), Aert Jan Aert Claes Thijsz (B) 
1612: id. 
1616: id. 
1620: id. 
1624: id. 
1628: id. 
1636: Aert Jansz (E/B) 
1640: Pieter Aertsz (E/B) 
1644: id. 
1648: id. 
1656: id. 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1680: id. 

26: Pieter Jacobsz (E), Pieter Gerritsz (B) – 12 morgen 210 roeden 
1580: Jacob Pietersz Verhooch 
1588: id. 
1592: Jacob Pietersz Verhooch met 20 morgen 1,5 hond (26+27) 
1596: Jacob Pietersz de Hooch, zijn zoon (E/B) 
1600: id. 
1604: id. 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Weduwe van Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1620: id. (E), Huijg Jacobsz (B) 
1624: id. 
1628: Weduwe van Jacob Pietersz de Hooch met haar kinderen (E/B) 
1636: Kinderen van Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1640: id. 
1644: Pieter Jacobsz de Hooch en Aert Jan Aertsz in het Weiland (E/B) 
1648: Pieter Jacobsz de Hooch (E/B) 
1656: Weduwe en kinderen van Pieter Jacobsz de Hooch (E/B) 
1660: id. 
1664: id. 
1668: id. 
1676: Huijg Gerritsz Verweij en Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1680: Jacob Pietersz de Hoochs huisvrouw (E) 

27: Govert Jansz (E/B) aan de kade – 7 morgen 554 roeden 
1580: Claes Hendricxsz te Woerden (E), Jacob Pietersz de Hooch (B) 
1588: Claes Hendrick Maertensz te Woerden 
1592: Jacob Pietersz Verhooch met 20 morgen 1,5 hond (26+27) 
1596: voorn. Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1600: id. (E/B) 
1604: ontbreekt 
1608: id. 
1612: id. 
1616: Weduwe van Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1620: id. (E), Huijg Jacobsz, haar zoon (B) 
1624: id. 
1628: Weduwe van Jacob Pietersz de Hooch met haar kinderen (E/B) 
1636: Kinderen van Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1640: id. 
1644: Pieter Jacobsz de Hooch en Aert Jansz Versloot (E/B) 
1648: Aert Jansz in het Weiland en de kinderen van Jacob Pietersz de Hooch (E), Pieter Aertsz en Pieter Jacobsz de Hooch (B) 
1656: Weduwe en kinderen van Pieter Jacobsz de Hooch (E/B) 
1660: id. 
1664: Weduwe en kinderen van Pieter Jacobsz de Hooch en Pieter Aertsz Verswaen (E/B) 
1668: id. 
1676: Huijg Gerritsz Verweij en Jacob Pietersz de Hooch (E/B) 
1680: Jacob Pietersz de Hoochs huisvrouw (E) 

Ambachtsbewaarders (handtekeningen en merken) 
1580: Willem Gijsbertsz bakker, Pieter Gijsbert Aelbertsz, Gerrit Dircxsz 
1588: Willem Gijsbertsz bakker, Jan Dirck Meesz, Aert Willem Gerritsz 
1592: Aert Pietersz Bruijn, Elbert Jansz 
1596: Pieter Pietersz de Hooch en Jan Phillipsz 
1600: Aert Pietersz Bruijn, Claes Jacobsz en Pieter Adriaensz 
1604: Jan Huijgensz, Dirck Claesz van Sijl en Cornelis Pancken 
1608: Cornelis Ponsz, Claes Dircxsz Jonge Dircken, Geert Loeffsz …(?), Jacob Pietersz, Willem Jansz Brunt 
1612: Arien Huijbertsz, Gerrit Jansz Vermij, Jan Hasen, Cornelis Ponsz, Geert Dircxsz(?) 
1616: Claes Dircxsz Jonge Dircken, Daniel Claesz, Claes Willemsz, Aert Willemsz, Jelis Gerritsz 
1620: Jan Clasen, Cornelis van Cheen, Huijch Jacobsz Verhooch, Cornelis Dircxsz, Pieter Cornelisz 
1624: Claes Woutersz, Claes Dircxsz, Cornelis Jacobsz, Claes Dircxsz en Aert Jansz. 
1628: Willem Hermsen, Willem Elbertsz, Jan Claesz, Pieter Claesz en Gerrit Willemsz Bruijn 
1636: Jan Willemsz, Jan Gerritsen Vermij, Elbert Pietersz Verhock, Pieter Sijmonsz 
1640: Cornelis Elbertsz, Willem Pietersz Verhoeff, Pieter Jacobsz de Hooch, Hendrick Danielsz, Willem Cornelisz 
1644: Pieter Jacobsz van der Mij, Jan Jansz Kraen, Jan Huijbertsz Vermij, Jan Hendricxsz Schinckel, Aert Jansz Versloot 
1648: Adriaen Pietersz, Elbert Pietersz, Adriaen Jelisz, Dirck Cornelisz van Euverendam, Aelbert Jansz 
1656: Thomas van Blijdesteijn, Aert Pietersz van Nes, Jan Jansen Kraen, Pieter Gijsbertsz, [niet leesbare handtekening], Hendrick Jansz Schinckel 
1660: Jan Pietersz Butterboer, Hendrik Danielsz, Kers Hagensz 
1664: Claes Gijsen van der Swaen, Adriaen Dircxsz van der Neut, Gijsbert Jansz Vermij 
1668: Jan Gijsbertsz van der Swaen, Jan Beuckelsz Vermij, Huijg Jansz Verijssel, Geerloff Gijsbertsz Ramp, Willem Luijten Ramp 
1676: Jan Gijsbertsz van der Swaen, Geerloff Gijsbertsz Ramp, Maerten Tijsz Bos, Cornelis Adriaensz Brunt, Jan Aertsz 
1680: Pieter Frena, Cornelis Adriaensz bakker, Cornelis Jansz de Bruijn, Willem Huijbertsz Verveen 

Enkele stukken land uit de morgenboeken van 1580, 1588 en 1592 zijn niet goed te plaatsen. 
  
Genoemd tussen de percelen 28+N+O en 30+31+M: 
  
1580: Aeltgen Cornelis Dirck Eijmbertsz weduwe, Jonge Dirck Gerrewertsz (B) met 6 morgen 1/2 hond 
1588: Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Claesz Vijff Weecken (E), Jan Thomasz (B) met 6 morgen 1,5 hond 
  
1580: Willem Mouweromsz te Katwijk (E), Claes Cornelisz en Jan Dircxsz (B) met 5 morgen 
1588: Eijmbert Dircxsz met 1 morgen 
1592: id. 
  
1580: Claes Cornelisz en Betgen Dirck Meesz weduwe met 2 morgen 4 hond 
  
Genoemd tussen 40 en 41: 
  
Een desolaat kamp van Cornelis Claes Brugge, waar een Jan Dircxsz het morgengeld voor betaalt, 2 morgen 3,5 hond 

Laatste update: 1-3-2024