Search

zoek- tips

Nieuwerkerk aan den IJssel - Kohier van het gemaal 1680

Het kohier van het gemaal uit 1680 van Nieuwerkerk aan den IJssel is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Nieuwerkerk aan den IJssel. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.

Naammanvrouwboven 10boven 4onder 4inwonendebinnentotaal
[Scan 147, fol. 1]
mr. Esra van Bueren1112
Huijgh Thomasz Griffijn112124,5
Dirck Gerritsz Hopcooper112
Cornelis Ariensz Weijman11213
Hendrick Pouwelsz112
Willem Pouwelsz112
Arien Dircxsz van Nieuwerk.11215
Cornelis Jan Huijgen112215
Cornelis Cornelisz Stolck112114
Maerten Ariensz Timmerman11113
Leendert Claesz Conijnenb.1123
Pieter de Winter11113
[Scan 148, fol. 1v]
Jan Willemsz van Eden112214
Wouter Willemsz Backer1112115
Cornelis Dircxsz Heemskerck1113
Cent Willemsz Doesen112
Jan Pietersz van Raffen11113,5
Claes Maertensz1112,5
Jan Gerritsz Nieuwerk.1113
Albertus van Braeckel112
Pieter Aelbertsz Cleij112
Cornels Pietersz Stofberch11113,5
IJsbrant Pietersz Bos1135
Wed. Willem Ariensz Goethart145
Claes Cornelisz Olijman112
Maerten Dircxsz Broeder112114,5
[Fol. 2]
Cornelis Barentsz Perkouwer11223
Cornelis Aertsz11315,5
Jan Jan Mathijssen134
Arien Jansz van der Kan112
Jan van der Houven11114
Louris Willemsz wed.123
Claes Korf111113,5
Frans Ariensz Gorissendel11113,5
Pieter Ariensz112
Claes Pietersz Cleij112225
Abraham Helenius112428
mr. Bastiaen van der Vrienden1146
Willem Ariensz Zeeuw112
[Scan 149, fol. 2v]
Pieter Jansz d'Groot111324,5
IJsbrant Ham1146
Arien Jacobsz in 't Hout134
Arij Jansz den Ouden11215
Cornelis Pleunen11214,5
Arien Cornelisz van Vliet44
Kindt Pieter Tonisz Ouderk.123
Gerrit Pietersz van Donck1146
Cornelis Pietersz Jongebreur11111115,5
Arien Ariensz Zeeuw314
Arien Huijgen Schoonder1157
Arien Jansz van Dijck112
Goris Ariensz den Ouden1112,5
[Fol. 3]
Aert Ariensz Stolcxman1135
Arien Jansz d'Jonge11416
Claes Pouwelsz wed.1124
Dirck Willemsz Bos1135
Pieter Oliviersz111314,5
Kinderen Cornelis Willemsz Zeeu44
Arij Pouwelsz1135
Jan Claesz Stolcxman1113
Arien Cornelisz Jongebreur123
Arijen Gijsen van Leeuwen11235,5
Pieter Jan Gerritsz123
Jan Ariensz Boer1135
Pieter Huijgen Schoonder1325
Kinderen Arien Jacobsz426
[Scan 150, fol. 3v]
Pieter Ariensz Overleck123
Cornelis Jacobsz in 't Hout1113
Wed. Cornelis Oliviersz1113
Arien Cornelisz van Vliet11213
Arien Willemsz Jongh11124
Willem Jansz d'Jongh11
Gerrit Oliviersz1315
Dirck Willemsz uijt Beijersen11214
Kinderen Claes Ockersz44
Dirck Maertensz Jongebreur1124
Arien Gerritsz Stolcker112
Maritje Gerrits Stolcker123
Thonis Pietersz Stofberch11213
Jacob Willemsz Drooch11113,5
[Fol. 4]
Dirck Willemsz d'Jongh11114
Willem Jansz van der Torn11414
Arien Ockersz11313,5
Cornelis Jansz Stolckman111224
Huijbert Leendertsz van der Pols11114
Aelbrecht Willemsz Stolwijck1135
Dirck Jacobsz Boswerin112
Jan Cornelisz de Jongh11214,5
Arien Gerritsz Vos112
Jan Leendertsz Vos11125
Teuntje Willems Frerick123
Jan Leendertsz Bos11214,5
Gerrit Ariensz Vos112
[Scan 151, fol. 4v]
Leendert Jansz Cluijt11214,5
Arien Leendertsz Slof11213
Huijgh Adriaensz de Jongh134
Willem Willemsz Verbrugge1113
Engebrecht Willemsz Timmerman1112
Jan Fransz112
Jan Maertensz11
Cornelis Jan Maertensz11214,5
Arien Branden111113,5
Jan Jansz Gorisseneel11113
Willem Huijbertsz Tol1113
Teuntje Bastiaens Tromper134
Maerten Jansz Roos1123
Maritje Aelberts112
[Fol. 5]
Hendrick Jacobsz Koij123
Willem Cornelisz Jongebreur11325,5
Eeuwout Willemsz wed.1416
Jannitje Maertens Koevoet1326
Jan Jansz Versnel11
Wed. Cornelis Jansz Perkouwer134
Jan Ariensz Roock1113
Arij Danielsz Cariaen1113
Arien Sijmonsz1112
Thijs Claesz Swack11
Jochem Michielsz Leeflang111224
Maerten Cornelisz Col112116
Leendert Jansz Backer1146
Pieter Michielsz Leeflang11113
Thomas Dircxsz Vrijhouversteijn1124
[Scan 152, fol. 5v]
Arien Jansz Vermeuls wed.11
Aert Cornelisz van Eijck1146
d'wed. Eeuwout Slof14228
d'wed. Michiel Leeflangh112
Arijen Jansz Koijman d'Jonge1112115
Cornelis Jan Lodewijcxsz1124
Cornelis Dircxsz Boos1135
Arien Leendertsz Buijck11112,5
Eeuwout Jansz Cortan111
Claes Pietersz scheepmr.1122
Crijn Claesz Mammensuijger1113
Claes Ariensz Ouweleen111314,5
Pieter Ariensz Ouweleen145
[Fol. 6]
Abraham Leendert Jacobsz1113
Jacob Maertensz Broeder1113
Hendrick Centen scheepmr.112114
Burrit Cornelisz Broeder112124,5
Dirck Alewijnsz Groenevelt1113
Willem Pietersz44
Frans Willemsz Verduijn11215
Arien Claesz Beelt11
Cornelis Pleunen Leeflang112
Jan Willemsz Groor111113,5
Gerrit Willemsz Goor111214
Willem Gerritsz Goor112
Cornelis Tonis Joosten1213
Claes Jan Huijgen1113
[Bestand 153, fol. 6v]
Thonis Joosten112
Claes Cornelis Huijgen1314,5
Leendert Willemsz Butter1112,5
Jan Cornelisz Slof11223
d'wed. Thonis Jansz Cortan1312,5
Arijen Pieter Engebrechts wed.11
Alewijn Groenevelt112
Cornelis Sijmonsz Vis1135
Jan Ariensz Groen11114
Cornelis Jacobsz Verduijn123
Pieter Jansz van der Leest112
Claes Aelbertsz van der Tack112
Cornelis Leendertsz Doncker11215
Jan Aelbrechtsz1113
Pieter Jansz Schaep11316
[Fol. 7]
Dirck Willemsz de Jongh112
Jan Cornelis Huijgen11215
Maerten Pietersz Bloet1124
Arien Dircxsz Blom1124
Teunis Jansz van Heijningen112214
Cornelis Pietersz Mammesuijger1135
Huijgh Pietersz112
Arij Pietersz Ouweleen1112
Dirck Gijsen Broeder111126
Dirck Centen Coijman114117,5
Willem Maertensz Broeder11313,5
Hendrick Cornelisz Koijmans wed.1113
Hendrick Senten Coijman11226
[Scan 154, fol. 7v]
... Cornelisz de Jonghs wed.112
wed. Jan Jan Ingensz134
Leendert Cornelisz van Leeuwen114327,5
Jan Ariens Ouweneel1124
Claes Adriaensz d'Jonge1112
Joris IJsbrantsz Ham1123
Cornelis Claes Mattijssen11
Thonis Ariensz Schouten1113
Jan Jan Louwerensz11
Joris Cornelisz Stolck11213
Barber Korssen1113
Jan Barentsz Perkouwer11113,5
Huijbert Cornelisz van Vliet11417
Jacob Maertensz Bouter11316
[Fol. 8]
Jan Dircxsz Stolck113125,5
Joost Jansz1113
Willem Ariensz Bleijswijck1111114,5
Jan Reijmbrantsz van Velsen1113
wed. Cornelis Leendertsz Ouweleen123
Cornelis Cornelisz Jongescheer111213,5
Arien Willemsz van Wijck1113
Jacobus Eduwardus1122
wed. Jan Claesz van der Chijs1326
Cornelis Willemsz Verlije1124
Claes IJsbrantsz Bos1112
Thonis Lambertsz11214,5
[Scan 155, fol. 8v]
...sjen Vermeul22
Jasper Koster11214
Arent Jacobsz Joncker112
Jan Cornelisz Vermeul112
Annitgen Balten1113
Dirck Claesz1112
Claes Leendertsz Conijnenb.11
Aeltjen Ariens Grootemaet11
Arien Jacobsz cleermr.1113
Willem Maertensz Houter1113
Lijsbeth Gerrits112
Cornelis Claesz Boogert111
Arien Ariensz11225
Jan Ariensz Olij11225
Gijsbert Jacobsz Metselaer1172210
Lourens Ariensz Tas1113
Claes Cornelisz Vermeul11112,5
[Fol. 9]
wed. Jan Jan Leendertsz123
Pieter Cornelisz van der Linden112114,5
Gerrit Ariensz Boer1113
Arij Gerritsz Boer11122,5
Goossen Bastiaensz Groen11
Rengent Pietersz11225
wed. Pieter Jacobsz Stofberch11
Willem Jansz Engelsman112
Willem Jansz Slobbe1112
Pieter Cornelisz Versijde111214
Arij Cornelisz in 't Hout1112
Arij Jansz Backer1113
kinderen Willem Willemsz Steenbr.22
Jaepje Willems Outshoorn112
Claesje Goossens112
Arij Tonisz112
[Scan 156, fol. 9v]
...t Dircxsz123
Jan Bouwensz1112
Jan Ariensz Schaep den ouden1135
Pieter Goossensz Vuijst12123,5
wed. Barent Jansz Koij1335,5
Bouwen Abramsz1112,5
Cornelis Dircxsz in den Bosem11124
Willem Cornelisz in 't Hout112124,5
Leendert Admirael1124
Feijs IJsbrantsz112
Neeltje Jacobs112
Lijsbeth Cornelis112
Huijgh Jansz Peijsen11113,5
Lijsbeth Jacobs11
Wouter Willemsz Vinck11528
[Fol. 10]
Jan Ariensz Krijt1113
Pieter Leendertsz in den Heuvel112
Willem Pietersz Kreuck11315,5
Pieter Karrepris1516,5
Leentjen Coerts1415,5
Aeltjen Jans156
Sijmon Jansz11
Cornelis Dircxsz in 't Hout111113,5
Dirck Jansz Doesen112
Claes Willemsz Craen11416,5
Jan Beelt1135
Jacob Willemsz Hopcooper11113,5
Jannitje Damen11
Pieter Crijnen wed.22
Sara Keijsers112
Claes Jacobsz Verduijn1113
[Scan 157, fol. 10v]
.... Hend. Prins d'Jonge111214
Maerten Crijnen Mammesuijge11214,5
Theunis Willemsz Olshoorn1135
wed. Jeroen Maertensz van der Linden134
Arij Jansz Koijman1135
Arien Claesz Goethart11
Jacob Huijgen van der Cijs11223
Willem Ariensz Poverinder11112,5
d'wed. Arij Jacobsz Poverind.11
Arij Willemsz Hollander11427
Jonas Wiggersz wed.11
Bastiaen Ariensz1113
Arijen Krijnen Mammesuijger1112
wed. Gerrit Benninghof1112,5
[Fol. 11]
Ingen Crijnen Mammesuijger11112,5
Maritge Wiggers11
Cornelis Lourisz scheepmr.1325
Machteltje Cortan11
wed. Maerten Hendricxsz Boos112
Thijs Claesz van der Heuvel21236,5
Sent Jacobsz112
wed. Maerten Leendertsz Beentje112
d'wed. Jan Leendertsz Doncker11
Maerten Leendertsz Koijman112
Leendert Jansz Doncker11113
Maerten Fransz van Dijck11315,5
Jan Leendertsz Koijman112
Pieter Sijmonsz Hollander1168
Jan Maertensz Broeder11213
[Scan 158, fol. 11v]
... Willemsz de Jongh11326
Leendert Jansz Snoeck1112
Claes Cornelisz Coel11214,5
Jan Huijbertsz11223
Cornelis Cornelisz Swanenb.112215
Jan Jansz11427
Dirck Leendertsz Admirael112
Dirck Aelbertsz Vis112
Pieter Willemsz Verduijn11
Jacob Stamper1113
Pieter Fransz van Dijck111123,5
Jan Karsz112
Jan Pietersz van Torren1113
[Fol. 12]
Arij Willemsz Doesen11113,5
Cornelis Ariensz Schaep112215
Willem Fransz Verduijn112215
Dirck Jansz Doncker11315,5
wed. Jan Hendricksz Boos112
Claes Ariensz Coel1112
Arien Willemsz Butter11214,5
Willem Willemsz Butter1135
Cornelis Willemsz Verduijn1124
Heijman Jansz Doncker11225
Jan Jansz Doncker113226
Arien Jansz Beelt112
[Scan 159, fol. 12v]
... Jansz Schipper11
kinderen Kers Pietersz33
Cornelis Leendertsz Schipper112
Crijn Pietersz Mammesuijgers wed.112
Pieter Jansz van Torren1112
Steven Jansz van Torren11124
Cornelis Maertensz Bloet111224
Heijmen Cornelisz Verduijn111214
Dirck Pleunen Crijghsmans wed.11
Pieter Jansz Verduijn11
Leendert Ariensz Broeder1124
wed. Maerten Ariensz Broeder112
Jan Hendricksz Goethart1112
Neeltjen Engelbrechts112
Claes Aelbertsz d'Vries11326
[Fol. 13]
Dirck Leendertsz Bos11214,5
Dirck Claesz Vis1111125,5
Cornelis Jansz Poot112
Leendert Jacobsz Visser11
Jacob Leendertsz Visser11235,5
Cornelis Dircxsz Huijsman11214,5
Marij Teunen11
Pieter van Vliet1124
Willem Pietersz van Vliet112114
Hendrick Pietersz Goethart1113
Claes Thonisz11122,5
Heijmen Maertensz Bloet111314,5
Cornelis Cornelisz Boos11315,5
[Scan 160, fol. 13v]
... Dircxsz11113,5
Theunis Ariensz Goor1112
Dirck Pietersz Cleij123215,5
Pieter Pietersz Stofberch11223
Maerten Jansz Schotsman112
Tijs Andriesz Boos1146
Dirck Andriesz Boos123
Engelbrecht Eldertsz1112
d'wed. Claes Tonisz Conijn11
Thonis Claesz Conijn1135
Gerrit Jansz Haes112
Willem Joosten den Aexter1113
Jan Pietersz Schoutten11315,5
Theunis Ariensz Schaep11223
[Fol. 14]
Maerten Tijssen Boos112
Cornelis Dircxsz Stolck112
Maerten Leendertsz Bruijn11122,5
Grietje Roocken11
d'wed. Maerten Harmensz Kock1224
Trijntje Cornelis112
Frans Teunisz van der Lee112
Cornelis Pietersz Schoutten11
Cornelis Jansz Koster112215
Dirck Cornelisz Biertsteker1113
Arien Cornelisz Schipper1315
Claes Willemsz van Wijck11122,5
Maerten Dircxsz Ganseman1112
Cornelis Cornelisz Oudescheer1124
[Scan 161, fol. 14v]
... Dircxsz Olshooren11
Dirck Cornelisz Olshooren112
Pieter Cornelisz Schoutten1112
Leendert Hendricksz de Bruijn112
Huijgh Jansz Vermij11
Huijgh Leendertsz Bruijn1113

Laatste update: 19-02-2024