Search

zoek- tips

Noordwijkerhout - Weerbare mannen 1672

De lijst met weerbare mannen van Noordwijkerhout is te vinden in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

HHR (toegangsnr. 1.1.1), inv.nr. 9486

[Bestand 88, fol. 1]

Lijste vande mantschappe van Noortwijckerhout

Gerrit Cornelisz van Huchtenburch
Hendrick Jacobsz Croon
Job Dircxsz van der Meer
Crijn Jansz Oostdam
Willem Jorisz Meur
Claes Dircxsz Aerdenburch
Pieter Sijmonsz Schoter
Gerrit Jansz Haesberch
Cornelis Gerritsz Nierop
Aelbert Dircxsz Achthoven
Jeroen Pietersz van Schravendijck
Cornelis Jansz Achthoven
Cornelis Matthijsz van der Linde
Jan Cornelisz Erffvoort
Jan Cornelisz van der Speck
Cornelis Cornelisz van der Speck
Pieter Jacobsz van Duijndam
Isbrandt Jacobsz Duijndam
Cornelis Huijbertsz van Alckema
Leendert Cornelisz Rotterdam
Huijbert Hendricxsz Heemskerck
Jan Hendricxsz Casteleijn op’t huijs te Boeckhorst
Willem Huijbertsz Swil
Huijch Cornelisz van Westgeest
Maerten Jacobsz Verdel
Jan Jansz Klinckan de jonge
Huijbert Maertsz
Cornelis Cornelisz Schoter
Huijbert Hendricxsz Heemskerck
Dirck Pouwelsz Schoter
Claes Maertsz Paridon
Claes Gerritsz Cort
Adriaen Dircxsz Akersloot
Gerrit Claesz van Schravemade
Jan Jansz van Schravemade
Cornelis Claesz van Schravemade
Cornelis Jacobsz Gardijn
Cornelis Danielsz
Pieter Dircxsz Akersloot
Cornelis Pietersz Cort  

[Bestand 89, fol. 1v]

Cornelis Cornelisz Coper
Pieter Hendericxsz Heemskerck
Leendert Maertsz Warmont
Cornelis Jansz Fits
Sijvert Willemsz Erffvoort
Cornelis Jacobsz Arcxhoeck
Adriaen Willemsz Steenvoorden
Jonge Pieter Jacobsz Schravendijck
Huijbert Willemsz Steenvoorden
Cornelis Maertsz van der Linde
Jonge Pieter Jacobsz Arcxhoeck
Cornelis Cornelisz Verdel
Sijmon Cornelisz Oostdam
Crijn Dircxsz Oostdam
Jan Jacobsz Sprockenburgh
Pieter Gijsbertsz van der Mij
Jacob Matthijsz Sonnevelt
Dammis Cornelisz van Griecken
Jan Jeroensz Bronsgeest
Cornelis Cornelisz Cleijpoel
Pieter Pietersz Fits
Ghijsbert Gijsbertsz van Slingerlandt
Adriaen Huijgensz Veenhuijsen
Sijvert Dircxsz Zeestraten
Cornelis Hendericxsz van Leeuwen
Pieter Philpsz van Steijn
Coenraet Pietersz Oostdam
Jacob Cornelisz van Huchtenburch
Jacob Engelsz Duijndam
Willem Pietersz van Thol
Willem Dircxsz van der Meer
Adriaen Jansz Duijvenvoerder
Jacob Adriaensz van der Cluff
Pieter Cornelisz Duijndam
Dirck Jacobsz van der Mol
Gerrit Adriaensz Erffvoort
Maria Huijberts haer knecht
Jeroen Maertsz Warmont
Jan Jacobsz Verdel
Dirck Cornelisz Cooper
Jan Cornelisz Schoter
Pieter Gerritsz Wassenaer
Pieter Dircxsz Aerdenburch
Jan Jacobsz Gardijn  

[Fol. 2]

Pieter Dircxsz Wassenaer
Pieter Jansz Fits
Pieter Cornelisz Wassenaer
Dammis Cornelisz Biersteecker
Pieter Jacobsz Schravendijck
Sijmon Jansz Fits
Cornelis Claesz Arcxhoeck
Cornelis Florisz Zuijlhoff
Pieter Crijnen Oostdam
Gerrit Jansz Verdel
Claes Pietersz Opmeer
Adriaen Huijbertsz Keijser
Willeboort Pietersz
Leendert Leendertsz Duijndam
Davidt Anthonisz Bouckhorst
Sijmon Cornelisz Alckemade
Pieter Cornelisz Duijndam vlasser
Jan Commersz van Thol
Pieter Jansz van Alphen
Mauringh Gerritsz van der Waert
Pieter Davitsz van Veen
Claes Pietersz Craen

Laatste update: 18-02-2024