Search

zoek- tips

Sluipwijk - ORA index

De scans van het oud rechterlijk archief van Sluipwijk zijn te vinden op FamilySearch. De indexen staan aan het einde van elk inventarisnummer.

q.q. = qualitate qua (met procuratie)

Inv.nr. 1 (1614-1625)
Inv.nr. 2 (1626-1638)
Inv.nr. 3 (1638-1657)
Inv.nr. 4 (1657-1663)
Inv.nr. 5 (1663-1673)
Inv.nr. 6 (1673-1708)
Inv.nr. 7 (1710-1727)
Inv.nr. 8 (1728-1736)
Inv.nr. 9 (1736-1744)
Inv.nr. 10 (1745-1756)

Inv.nr. 1 (1614-1625)

Ariaentie Jans wedue van Roel Willemsz, en desselffs kinderen eijgen ten behoeve van Willem en Jan Roelen gebroeders 11 
Aert Gerritsz en Commertie Gijsen erffgenamen eijgen ten behoeve van Claes Willemsz 17v 
Andries Pietersz getrout hebbende Marritie Jans, met sijn consoort, eijgen ten behoeve van Pieter Ariensz Blonck 27v 
Ariaentie Jans wedue van Roel Willemsz cum sociis, eijgen ten behoeve van Brant Lourisz 62v 
Aechie Willems wedue van Leendert Dircksz haer vertichtbrieff 90 
Adriaen Cornelisz van de Vrijehouff cum sociis, eijgen ten behoeve van Cornelis Jansz 101v 
Denselve eijgen ten behoeve van derselven Cornelis Jansz 102v 
Arien Leendertsz Cats eijgen ten behoeve van Sijmon Jansz Verhouff 110 
Albert Gerritsz eijgen ten behoeve van Cornelis Claesz Huijsman 112 
Aert en Gerrit Jansz Hertoch cum sociis, eijgen ten behoeve van mr. Adriaen Cools 133v 
Arien Theunis wedue vertichtbrieff wegens hare kinderen 175v 
Adriaen Leendertsz Cats rentebrieff ten behoeve van Clementien Alberts Tromperts 179 
 
Brant Lourisz, eijgen ten behoeve van Bouwen Lourisz, sijnen broeder 14 
Denselven rentebrieff ten behoeve van Anna Alberts Trompers wedue van Jacob Hendricksz Lethmaet 14v 
Bartholomeeus Cornelisz Olislager eijgen ten behoeve van Thijman Gerritsz 22v 
Brant Lourisz eijgen ten behoeve van Johan Florisz de Jager en Cornelis Jansz Souburgh 63 
Buijen Jansz Blonck cum sociis, eijgen ten behoeve van Egidius Notheus 82 
Brant Lourisz cum sociis, eijgen ten behoeve van Cornelis Jansz tot Boschkoop 108v 
Denselven eijgen ten behoeve van denselven Cornelis Jansz tot Boschkoop 112v 
Brant Jacobsz Bloos en Gerrit Sijmonsz Verhouff schultbrieff ten behoeve van Cornelis Cornelisz Jongebode 150v 
Bartholomeeus Cornelisz Olislager schultbrieff ten behoeve van Cornelis Jan Huijgensz 186v 
 
Cornelis Claesz Hoijkaes eijgen ten behoeve van Pieter Jacobsz Stolwijck 3 
Denselven Hoijkaes waerbrieff ten behoeve van Pieter Jacobsz Stolwijck 9v 
Noch denselven Hoijkaes rentebrieff ten behoeve van denselven Stolwijck 5 
Den geseijden Hoijkaes rentebrieff ten behoeve van Harmen Dircksz Seel 6 
Noch denselven Hoijkaes eijgen ten behoeve van Cornelis Jan Sijmonsz 7v 
Cornelis Jansz rentebrieff ten behoeve van Marritie Cornelis, wedue van Jan Huijgensz sijn moeder 8v 
Claes Claesz en Sijmon Jansz Verhouff rentebrieff ten behoeve van de weeskinderen van Dirck Jansz Diest 32 
Claes Aerden en Claes Dircksz schultbrieff ten behoeve van Volkie Crijnen wedue wijlen Frans Leendertsz Rottevalle 36 
Claes Gijsbertsz schoenmaecker eijgen ten behoeve van Pieter Willem Aertsz 38v 
Claes Thijsz custinghbrieff ten behoeve van Gerard van Craijesteijn 56 
Cornelis Jansz Souburgh custinghbrieff ten behoeve van Geerloff Pietersz 60 
Denselven Souburgh custingbrieff ten behoeve van Ariaentie Jans wedue van Roel Willemsz cum sociis 64 
Claes Jacobsz Bloos schultbrieff ten behoeve van Emmitie Luijten wedue van Dieloff Jansz 65 
Claes Dirck Ruijchien eijgen ten behoeve van Sijmon Jansz 98 
Denselven waerborghbrieff voor Sijmon Jansz 101 
Cornelis Jansz rentebrieff ten behoeve van Adriaen Cornelisz van Vrijehouff 103v 
Cornelis Jansz van Boschkoop schultbrieff ten behoeve van Brant Lourisz 109v 
Cornelis Jorisz Boslant en Jacob Cornelisz Kaen eijgen ten behoeve van Cornelis Claesz Huijsman 110v 
Cornelis Claesz Huijsman custinghbrieff ten behoeve van Cornelis Jorisz Boslandt 111 
Cornelis Jansz van Boschkoop custinghbrieff ten behoeve van Brant Lourisz 114 
Cornelis Gijsbertsz schultbrieff ten behoeve van Panckras Elbertsz 121v 
Cornelis Willemsz Stolwijck schultbrieff ten behoeve van Pieter van Tresborgh en Jan van Rijswijck 130 
Cornelis Cornelisz schultbrieff ten behoeve van Goossen Claesz 131 
Claes Cornelisz eijgen ten behoeve van Lijsbeth Jacobs wedue van Pieter Leendertsz 147 
Cornelis Cornelisz Jongebode eijgen ten behoeve van Brant Jacobsz Bloos en Gerrit Sijmonsz Verhouff 150 
Cornelis Willemsz int lant van Steijn rentebrieff ten behoeve van Thonis 156 
Cornelis Claes Heijkaes eijgen ten behoeve van Gerrit Claesz 156v 
Cornelis Gijsbertsz de Licht rentebrieff ten behoeve van joncker Carel van Rietwijck 158 
Cornelis Jan Huijgensz rentebrieff ten behoeve van Pleun Gerritsz 159 
Cornelis Claesz Huijsman rentebrieff ten behoeve van Aert Albertsz Trompert en de wedue van mr. Jacob Litmaet 167v 
Cornelis Aerden erffgenamen eijgen ten behoeve van Maerten Reijertsz Schoonhoffsman 170v 
Cornelis Jan Huijgen eijgen ten behoeve van Mees Cornelisz Olislager 172v 
Cornelis Jan Sijmonsz schultbrieff ten behoeve van Louris Brantsz 174v 
Cornelis Jansz eijgen ten behoeve van Adriaen Claesz Derckel 181v 
Cornelis Jan Huijgensz eijgen ten behoeve van Bartholomeeus Cornelisz Olislager 185 
Cornelis Gijsbertsz eijgen ten behoeve van Adriaen Jansz 187 
Cornelis Jansz eijgen ten behoeve van Kars Sijmonsz 188 
 
Dirck Cornelisz in Gravekoop schultbrieff ten behoeve van Pieter Jacobsz Stolwijck 8v 
Dirck en Willem Leendertsz, midtsgaders Hillegont Claes haer scheijtbrieff 143 
Dirck Claesz schultbrieff ten behoeve van Maerten Cornelisz 155v 
Dirck Jacobsz wedue rentebrieff ten behoeve van Margrietie Jan Aertsz 182 
 
Emmitie Wouters wedue van Cornelis Gerritsz haer vertichtbrieff 60v 
Elbert Gijsbertsz erffgenamen eijgen ten behoeve van Gijsbert Elbertsz 65v 
Deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Cornelis Elbertsz 66v 
Evert Jansz kinderen eijgen ten behoeve van Ruth Gerritsz Subburgh en Michiel Cornelisz Bisschop 143v 
Engeltie Claes cum sociis rentebrieff ten behoeve van Margrietie Jan Aertsz 180 
 
Fredrick van Dam per procuratie van Govert Pietersz Knol eijgen ten behoeve van Govert Jansz Mangelaer 50v 
Furck Jansz op Hoff schultbrieff ten behoeve van Pietertie Pieters wedue van Jan Harmensz 169v 
 
Goosen Claesz eijgen ten behoeve van Pietertie Pieters wedue van Jan Harmens 19v 
Geertie Stevens kinderen opdracht off accoort met Jan Jacobsz haer stieffvader 20 
Gerrit Gerritsz wedue en kinderen eijgen ten behoeve van Huijch Leendertsz Moolenaer 25v 
Gerrit Dircksz van Slingelandt per procuratie van Adriaen Dircksz Slingelandt eijgen ten behoeve van Sijmon Jansz Verhouff 30v 
Denselven eijgen ten behoeve van Claes Claesz 31 
Gerrit Joosten en Hans Bartholomeeusz eijgen ten behoeve van Arien Cornelisz van Vrijehouff 33 
Gerrit Adriaensz Cool eijgen ten behoeve van Claes Aerden 37 
Denselven eijgen ten behoeve van Claes Dircksz 38 
Gerrit Jacobsz Cool en Jacob Leendertsz custinghbrieff ten behoeve van Jacob Reijertsz d’Swaen cum sociis 44 
Deselve rentebrieff ten behoeve van deselve 45v 
Govert Jansz Mangelaer custinghbrieff ten behoeve van Hendrick Joosten 49v 
Gerrit Meesen eijgen ten behoeve van Jan Pietersz 53 
Gerardt van Craijesteijn eijgen ten behoeve van Claes Gijsen 55v 
Geerloff Pietersz eijgen ten behoeve van Johan Florisz de Jager en Cornelis Jansz Souburgh 59 
Gerrit Jacobsz Cool schultbrieff ten behoeve van de kinderen van Aeltien Aerts wedue van Jacob Jansz 79 
Denselven Cool waerborgh brieff voor Jacob Leendertsz 80 
Noch denselven Cool schultbrieff ten behoeve van Pieter Jacobsz Stolwijck 81 
Item noch denselven Cool rentebrieff ten behoeve van Joost Bosman 81v 
Gees Claesz eijgen ten behoeve van Cornelis Cornelisz 120 
Gerrit en Aert Jansz Hertoch cum sociis eijgen ten behoeve van mr. Adriaen Cools 133v 
Geertruij Leenderts wedue van Pieter Willemsz eijgen ten behoeve van Gerrit Jacobsz 135v 
Gerrit Roelen rentebrief ten behoeve van Euwoutien Roelen sijne suster 137v 
Denselven rentebrieff ten behoeve van Andries Dircksz Bockenburgh 138 
Denselven waerborghbrieff ten behoeve van Willem Roelen 140v 
Gerrit Sijmonsz Verhouff en Brant Jacobsz Bloos schultbrieff ten behoeve van Cornelis Cornelisz Jongebode 150v 
Gerrit Claesz rentebrieff ten behoeve van Cornelis Claesz 157v 
Gerrit Roeloffsz rentebrieff ten behoeve van Andries Dircksz Bockenburgh 162v 
Geertie Leenderts erffgenamen rentebrieff ten behoeve van Reijer Gerritsz cum sociis 166v 
 
Hillebrant Pietersz Heerenbras eijgen ten behoeve van Mees Cornelisz Olislager 10 
Hans Bartholomeeusz en Gerrit Joosten eijgen ten behoeve van Arien Cornelisz van Vrijehouff 33 
Heemraden van Sluijpwijck quitantie aen den ontfanger generael van Hollandt 33v 
Hendrick Joosten eijgen ten behoeve van Govert Jansz Mangelaer 49 
Hendrick Willemsz eijgen ten behoeve van Jan Pietersz Poer 51v 
Hendrick Bosman eijgen ten behoeve van Gerrit Jacobsz Cool 77v 
Harmen Dircksz Heij erffgenamen eijgen ten behoeve van Hendrick en Jasper Leendertsz 92v 
Harmen Jansz kinderen eijgen ten behoeve van Maerten Maertensz Blonck 95 
Hendrick Dircksz Vossenburgh en Maerten Lambertsz Huijdecooper schultbrieff ten behoeve van Pieter en Gerrebrant Jacobsz de Licht 125 
Hendrick Maertensz Caeskooper eijgen ten behoeve van Marritie Michiels wedue van Jan Huijbertsz 126 
Hendrick Dircksz Vossenburgh, Maerten Lambertsz Huijdekooper en mr. Sijmon de Licht haer scheijtbrieff off grontlootingh 127v 
Hendrick Willemsz Bulck erffgenamen eijgen ten behoeve van Gerrit Roelen 136 
Hillegont Claes midtsgaders Willem en Dirck Leendertsz haer scheijtbrieff 143 
Hendrick Willemsz Bol erffgenamen eijgen ten behoeve van Huijch Maertensz 144v 
Huijch Maertensz schultbrieff ten behoeve van de erffgenamen van Hendrick Willemsz Bol 145v 
Huijch Willemsz Cronenburgh schout rentebrieff ten behoeve van Andries Dircksz Bockenburgh 163v 
Huijch Maerten Huijgen eijgen ten behoeve van Maerten Cornelisz Camerick 173 
Huijch Willemsz Cranenburgh schout rentebrieff ten behoeve van Andries Dircksz Bockenburgh 183 
 
Jan en Willem Roelen rentebrieff ten behoeve van Ariaentien Jans haer moeder 13 
Joost Dircksz Loncq eijgen ten behoeve van Reijnier Cornelisz Schoonhoffsman 16 
Jacob Reijniersz de Swaen cum sociis, eijgen ten behoeve van Jacob Leendertsz van Waddinxveen en Gerrit Jacobsz Cool 42 
Jacob Leendertsz en Gerrit Jacobsz Cool custinghbrieff ten behoeve van Jacob Reijniersz de Swaen cum sociis 44 
Deselve rentebrieff ten behoeve van deselve cum sociis 45v 
Jacob Reijniersz de Swaen cum sociis eijgen ten behoeve van Thonis Cornelisz van de Vrijehouff 47v 
Jan Pietersz Poer custinghbrieff ten behoeve van Hendrick Willemsz 52 
Jan Pietersz in Papecoop eijgen ten behoeve van Claes Cornelisz van de Ruijgeweijde 54 
Jonckheer Johan van Wijnoorden met sijn huijsvrouw eijgen ten behoeve van Leendert Huijbertsz 67v 
Jacob Leendertsz eijgen ten behoeve van Gerrit Jacobsz Cool 78 
Jacob Jacobsz Blonck wedue eijgen ten behoeve van Crijn Joosten 85v 
Jan Jacobsz eijgen ten behoeve van Jacob Jansz 106 
Jacob Jansz rentebrieff ten behoeve van Jan Jacobsz 107 
Jacob Cornelisz Kaem en Cornelis Jorisz Boschlant eijgen ten behoeve van Cornelis Claesz Huijsman 110v 
Jan en Willem Roeloffsz cum sociis eijgen ten behoeve van Maerten Ariensz tot Bodegraven 114v 
Jan Maertensz Blonck schultbrieff ten behoeve van Maerten Maertensz Blonck sijnen vader 123v 
Jacob Adriaensz de Licht erffgenamen eijgen ten behoeve van Hendrick Dircksz Vossenburgh en Maerten Lambertsz Huijdecooper 124 
Jan Dircksz eijgen ten behoeve van Pieter Aertsz 146 
Jan Cornelisz Bleijcker rentebrieff ten behoeve van Cornelis Gerritsz van Borren 153v 
Denselven Bleijcker rentebrieff ten behoeve van Euwout Joosten 164v 
Jan Harmensz wedue eijgen ten behoeve van Furck Jorisz Ophoff 169 
Jan Sijmonsz Verhouff rentebrieff ten behoeve van Maerten Pietersz Verwerff 177v 
 
Leendert Huijbertsz Rosmolenaer eijgen ten behoeve van Barthout en Augustijn van Teijlingen 70v 
Leendert Dircksz wedue vertichtbrieff 90 
Leentie Jans wedue van Pieter Gijsbertsz eijgen ten behoeve van Willem Pietersz haren soon 134 
Leendert Jansz eijgen ten behoeve van Hillegont Claes sijn muije 142 
Lauris Brantsz eijgen ten behoeve van Wouter Kersen int lant van Steijn 161 
Denselven waerborghbrieff ten behoeve van Wouter Kersen voornt. 162 
Noch denselven eijgen ten behoeve van Cornelis Jan Sijmonsz 174 
Noch denselven Lauris Brantsz rentebrieff ten behoeve van Annitie Arien wedue van Maerten Huijgen 184 
 
Marritie Floris erffgenamen eijgen ten behoeve van Pieter Jansz Hoogenboom 1 
Marritie Joppendr eijgen ten behoeve van Claes Cornelisz 76v 
Marritie Aerts wedue van Jacob Jacobsz Blonck eijgen ten behoeve van Crijn Joosten 85v 
Machteltie Jacobs wedue van Pieter Ariensz eijgen ten behoeve van Crijn Joosten 86 
Maerten Maertensz Blonck rentebrieff ten behoeve van de kinderen van Gerrit Harmensz 96v 
Denselven Blonck eijgen ten behoeve van Jan Maertensz Blonck sijn soon 122v 
Maerten Lambertsz Huijdecooper en Hendrick Dircksz Vossenburgh schultbrieff ten behoeve van Pieter en Gerrebrant Jacobsz de Licht 125 
Deselve Huijdecooper, Vossenburgh en mr. Sijmon de Licht haer scheijt off grontlootbrieff 127v 
Maerten Cornelisz eijgen ten behoeve van Dirck Claesz tot Bodegraven 155 
Maerten Reijertsz Schoonhoffsman schultbrieff ten behoeve van Claes Aerden wedue cum sociis 171v 
Marritien Ariens wedue van Arien Theunisz vertichtbrieff wegens hare kinderen 175v 
Marritie Branden wedue van Dirck Jacobsz rentebrieff ten behoeve van Margrietien Jan Aertsz 182 
 
Pieter Jacobsz Stolwijck eijgen ten behoeve van Cornelis Claesz Hoijkaes 2v 
Denselven Stolwijck waerbrieff ten behoeve van denselven Hoijkaes 3v 
Noch denselven Stolwijck eijgen ten behoeve van Dirck Cornelisz in Gravecoop 7 
Pieter Hendricksz int Schaeck per procuratie van Pieter Jacobsz de Licht eijgen ten behoeve van Reijnier Cornelisz Schoonhoffsman 18v 
Panck Elbertsz rentebrieff ten behoeve van Gerrit Gerritsz Verheuvel 21v 
Pieter Adriaensz Blonck rentebrieff ten behoeve van Arien en Annitie Jans kinderen van Jan Arien Pietersz en Annitie Gerrits 29 
Pieter Pietersz voor hem selven en als procuratie hebbende van de verdere erffgenamen van Pieter Willem Aertsz eijgen ten behoeve van Dirck Jansz 40 
Pieter Claesz Kaem eijgen ten behoeve van Johan Florisz de Jager en Cornelis Jansz Souburgh 57 
Pieter Ariensz wedue eijgen ten behoeve van Crijn Joosten 86 
Pieter Sijmonsz schultbrieff ten behoeve van Sijmon Jacobsz sijnen vader 116v 
Panckras Elbertsz eijgen ten behoeve van Cornelis Gijsbertsz 121 
Pieter Gijsbertsz wedue eijgen ten behoeve van Willem Pietersz haren soon 134 
Pieter Willemsz wedue eijgen ten behoeve van Gerrit Jacobsz 135v 
Pieter Sijmonsz Verkuijl per procuratie eijgen ten behoeve van Gerrit Meertensz 148 
Denselven per procuratie eijgen ten behoeve van Daniel Claesz van Bodegraven 149 
Pieter Ariensz Blonck sijn vertichtbrieff 151v 
Pieter Jansz Hoogenboom erffgenamen eijgen ten behoeve van Dirck Thijmensz Verharst 165v 
Pietertie Pieters wedue van Jan Harmensz eijgen ten behoeve van Furck Jorisz Ophoff 169 
 
Roel Willemsz wedue en kinderen eijgen ten behoeve van Willem en Jan Roelen gebroeders 11 
Reijnier Cornelisz Schoonhoffsman custinghbrieff ten behoeve van Weijntie Dircx Loncq 16v 
Denselven Schoonhoffsman custinghbrieff ten behoeve van Pieter Jacobsz de Licht 19 
  
Sijmon Gerritsz eijgen ten behoeve van Huijch Leendertsz Moolenaer 25 
Sijmon Jansz Verhouff en Claes Claesz rentebrieff ten behoeve van de weeskinderen van Dirck Jansz Diest 32 
Denselven Verhouff schultbrieff ten behoeve van Thonis Cornelisz van de Vrijehouff 75v 
Sijmon Jansz eijgen ten behoeve van Claes Dircksz Ruijchien 99 
Scheijdingh tusschen Sijmon Jansz en Claes Aertsz 100 
Scheijtbrieff tusschen Willem Pietersz en de wedue van Jacob Pietersz 
104v 
Sijmon Jacobsz eijgen ten behoeve van Pieter Sijmonsz sijnen soon 115v 
Mr. Sijmon de Licht, Hendrick Dircksz Vossenburgh en Maerten Lambertsz Huijdecooper haer scheijt off grontlootbrieff 127v 
Sijmon Jansz Verhouff houwelijcxgift aen sijn soon Jan Sijmonsz Verhouff 
 
Thijman Gerritsz schultbrieff ten behoeve van Bartholomeeus Cornelisz Olislager 23v 
Denselven rentebrieff ten behoeve van denselven Olislager 24 
Thonis Cornelisz van de Vrijehouff custinghbrieff ten behoeve van Jacob Reijniersz de Swaen cum sociis 98v 
Denselven eijgen ten behoeve van Sijmon Jansz Verhouff 75 
Thomas Evertsz Puttershouck per procuratie eijgen ten behoeve van Cornelis Willemsz Stolwijck 129v 
Thijmen Gerritsz rentebrieff ten behoeve van Clementia Alberts Trompert 132v 
Trijntie Maertens wedue van Willem Cornelisz eijgen ten behoeve van Govert Jansz Mangelaer 153 
Deselve wedue eijgen ten behoeve van deselven Mangelaer 154 
Thomas Evertsz Puttershouck per procuratie rentebrieff ten behoeve van Cornelis Jansz Klocke en Marritie Poulus 159v 
 
Willem en Jan Roelen rentebrieff ten behoeve van Ariaentien Jans haer moeder 13 
Willem Cornelis Geerloffsz eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Bleijcker 73v 
Willem en Jan Roeloffsz cum sociis, eijgen ten behoeve van Maerten Ariensz tot Bodegraven 114v 
Willem Leendertsz per procuratie eijgen ten behoeve van Leendert Jansz 141 
Willem en Dirck Cornelisz, midtsgaders Hillegont Claes haer scheijtbrieff 143 
Willem Cornelisz wedue eijgen ten behoeve van Govert Jansz Mangelaer 153 
Deselve wedue eijgen ten behoeve van denselven Mangelaer 154 
Willem Cornelisz Pint rentebrieff ten behoeve van Meijndert Florisz Kant 160v 

Inv.nr. 2 (1626-1638)

Cornelis Gijsbertsz verlijt rentebrieff aen Anna Aelbert Tromppertsdr fo. 201 
Adriaen Jansz verlijt rentebrief aen Dirck Gerritsz ende Panckras Pancrasz, voochden etc. cum socijs, fol. 41 
Adriaen Maertensz Vermeul, Willem Jan Sijmonsz, cum socijs, passeerden grontlotingh, fo. 41v 
Aeltjen Cornelis opdracht aen Jan ende Neeltjen Cornelis, haer suster ende broeder respective, fo. 52v 
Adriaen Cornelisz als man ende voocht van Claertjen Claes, ende Gouwertjen Leenderts weduwe van Willem Claesz etc. cum socijs opdracht aen Willem Pietersz fo. 56 
Adriaen Jansz Dus opdracht aen Gerrit Pietersz van Beest, fo. 59 
Aert Cornelisz van Deurswaert verlijt schuldebrief aen Cornelis Reijniersz Block, fo. 68 
Arien Aertsz Huijdecooper verlijt schuldebrief aen Trijntjen Claes, fo. 75v 
Allert Stevensz van Beijeren opdracht aen Jan Cornelisz, fo. 82v 
Arien Leendertsz opdracht aen Willem Jan Sijmonsz fo. 85v 
Aert Ponsz verlijt schuldebrief aen Willem Jan Sijmonsz cum socijs, fo. 87 
Adriaen Leendertsz opdracht aen Dirck Adriaensz de Wit, fo. 104 
Arien en Cornelis Jansz voor hun selven, Sijmon Woutersz als man ende voocht etc. cum socijs opdracht aen Leendert Sijmonsz, fo. 164 
Anthonis Adriaensz opdracht aen Jacob Adriaensz, fo. 171 
Arien Dircksz bode van Oucoop verlijt rentebrief aen Jan Hendricksz Cincq, fo. 185 
Aert Cornelisz Deurswaert opdracht aen Jan Pietersz Blonck, fo. 204v 
 
Brant Lourisz woonende Oudecoop opdracht aen Hendrick Dirck Vossenburg fo. 26 
Brant Lourisz opdracht aen Bouwen Louwen fo. 70 
Bouwen Louwen opdracht aen Crijn Joosten van der Neut, fo. 70v 
Bartholomeus Cornelisz opdracht aen Hendrick Cornelisz Ramp, fo. 91 
Bartholomeus Cornelisz opdracht aen Leendert Jansz Ridder, fo. 166 
 
Cornelis Willemsz verlijt rentebrief aen Maria Wittens, fo. 34 
Cornelis Willemsz opdracht aen Gerrit Wittensz, fo. 37 
Cornelis Cornelisz Stuijt cum socijs opdracht aen Dirck Maertensz Westerhout, fo. 38 
Cornelis Cornelisz Stuijt cum socijs opdracht aen Jan Brantsz, fo. 38v 
Claes Pietersz Nieubruch als procuratie hebbende opdracht aen de gemeene erffgen. van Machtelt Jansdr fo. 60 
Cornelis Jelisz cum socijs opdracht aen Willem Pietersz fo. 61v 
Cornelis Jansz Mol opdracht aen Adriaen Cornelisz Stoeldraijer, fo. 64v 
Cornelis Jan Huijgen opdracht aen Pieter Claesz cum socijs, fo. 65 
Cornelis Reijniersz Block opdracht aen Aert Cornelisz van Deurswaert, fo. 67 
Claes Ariensz opdracht aen Pieter Jacobsz, fo. 72v 
Crijn Joosten van der Neut opdracht aen Cornelis Jansz Decker, fo. 84v 
Cornelis Jansz Decker verlijt schuldebrief aen Crijn Joosten van der Neut, fo. 85 
Claes Huijgensz Ruijt opdracht aen Gerrit Thonusz Huijdecooper, fo. 89 
Claes Reijersz opdracht aen Claes Meesz, fo. 102 
Claes Meesz verlijt lijffrente aen Claes Reijersz, fo. 103 
Cornelis Jansz Landtman verlijt schuldebrief aen Leendert Cornelisz van de Vrijehouff, fo. 110 
Cornelis Jansz Lantman verlijt schuldebrief aen Thonis Cornelisz van de Vrijehouff, fo. 115 
Cornelis Beuijensz Blonck opdracht aen Gijsbert Stoffelsz, fo. 117 
Claes Cornelisz als procuratie hebbende opdracht aen Jan Hendricksz wonende in Cattenbroeck sijn swager, fo. 129 
Claes Huijgen, Jan Huijgen den ouden ende Jan Huijgen den Jongen passeerden grontlotingh, fo. 141 
Cornelis Beuijensz Blonck opdracht aen Gerrit Mellen, fo. 142 
Cornelis Jansz wonende tot Boscoop opdracht aen Werrebout Stevensz, fo. 149 
Cornelis Luijtensz opdracht van rentebrief aen Cornelis Gijsbertsz Schuijt, fo. 172 
Claes Cornelisz Huijsman cum socijs opdracht aen Pieter Danielsz, fo. 193 
Claes Meesz als getrout gehadt hebbende Marritjen Wouters van Leuwen, Willem Woutersz van Leuwen, cum socijs passeerden wtcoop, fo. 195 
Cornelis Aertsz Mastemaker als procuratie hebbende van Louris Claesz Tol pontgaerder cum socijs opdracht aen Leendert Fransz Versijl, fo. 198 
Cornelis Aertsz Mastemaker als procuratie hebbende van Louris Claesz Tol pontgaerder tot Rotterdam cum socijs opdracht aen Maerten Cornelisz van Rossen, fo. 199v 
Cornelis Aertsz Mastemaker als procuratie hebbende van Lourens Claesz Tol pontgaerder tot Rotterdam cum socijs opdracht aen Lourens Pietersz Visch, fo. 201 
Claes Huijgensz Ruijt schout ende schepen van Sluijpick bij decreet opgedragen aen Dirck Adriaensz Buttersloot, fo. 207v 
 
Daem Willemsz van Abbesteegh verlijt schuldebrief aen dr. Theodoro Vlack curator, fo. 10v 
Dirck Maertensz Westerhout verlijt schuldebrief aen Maerten Reijniersz Schoonhooffsman, fo. 36 
Dirck Gerritsz ende Panckraes Panckraesz oomen etc. cum socijs opdracht aen Adriaen Jansz fo. 40 
Dirck Ariensz Wit opdracht aen Jan Dircksz de Bruijn, fo. 63v 
Daem Willemsz Abbestegh opdracht aen Dirck Maertensz Westerhout, fo. 116 
Dirck Ariensz de Wit opdracht aen Leendert Jansz, fo. 123 
Dirck Diert opdracht aen Jan Sijmonsz Verhoeff, fo. 130 
Dirck Maertensz Westerhout verlijt schuldebrief aen Quirijn Jansz Verhooch cum socijs, fo. 155 
Daem Minne verlijt schuldebrief aen de erffgen. van wijlen Marritjen Crijnen, fo. 159 
Dirck Gijsbertsz Snel opdracht aen Dirck Thijmensz Verharst, fo. 164 
Dirck Cornelisz Camerick, Lendert Jansz de Bruijn, voochden, cum socijs passeerden wtcoop, fo. 206v 
Dirck Cornelisz Camerick ende Brant Sijmonsz als voochden etc. cum socijs opdracht aen Willem Jansz, fo. 210 
 
Erm Gerritsz alsmede erffgen. voor een achtiende paert van wijlen Maritjen Branden opdracht aen Gerrit Sijmonsz Verhoeff, fo. 122 
Euwout Pietersz van Beest opdracht aen Aeltgen Willemsdr de Lange, fo. 186 
 
Feijs Jansz verlijdt schuldebrief aen de erffgen. van Heijltjen Meesdr, fo. 197 
 
Gerrit Roelen verlijt rentebrief aen Andris Dircksz Bouckenburch, fo. 2 
Gerrit Bouwensz van Hijselendoorn schout tot Boscoop cum socijs grontscheijdingh, fo. 33 
Gerrit Bouwensz van Hijdelendoorn opdracht aen Dirck Jansz tot Reuwijck fo. 33 
Gerrit Pietersz Beest als procuratie hebbende opdracht aen Adriaen Cool, fo. 43v 
Gerrit Pietersz Beest als procuratie hebbende opdracht aen Eqoudt Pietersz Beest, fo. 44v 
Gijsbert Gijsbertsz van Kerff opdracht aen heer Hillebrant den Otter, fo. 46v 
Gijsbert Elbertsz aen Wouter Claesz zijn swager, fo. 80v 
Geertjen Jansdr weduwe cum socijs opdracht aen Jan Brantsz, fo. 81 
Govert Jansz Mangelaer verlijt rentebrief aen Pieter Kievit, fo. 100 
Gerrit Melchiorsz opdracht aen Jacob Pietersz Cuijper, fo. 105 
Grietjen Jansdr van Bergen opdracht aen Leendert Ariensz Spruijt, fo. 111 
Gerrit Sijmonsz Verhoeff opdracht aen Gerrit Melchiorsz, fo. 124 
Govert Jansz Mangelaer verlijt schuldebrief aen Pieter Isbrantsz Kievit, fo. 125 
Gerrit Mellen opdracht aen Jan Roelen fo. 131 
Gijsbert Stoffelsz verlijt schuldebrief aen Jacob Pietersz Blonck, fo. 157 
Gerrit Mellen reuijlinge aen Cornelis Jansz van Bekenes decker, fo. 150 
Gerrit Jacobsz Cool verclaert scheijdingh gemaeckt te hebben, fo. 154 
Gerrit Hopcoper als procuratie hebbende opdracht aen Dirck van Noordingen, fo. 162 
Gijsbert Stoffelsz Block, verlijt schuldebrief aen Pieter Adriaensz Blonck, fo. 176 
Gijsbert Pietersz Boon verlijt rentebrief aen mr. Reijnier Cool, fo. 189 
 
Huijch Willemsz Craenenburch verlijt rentebrief aen Andris Dircksz Bouckenburch, fo. 27 
Hendrick Claesz Polen verlijt rentebrief aen Hillebrant den Otter, fo. 45 
Huijch Willemsz Cranenburch verlijt rentebrief aen heer Hillebrant den Otter, fo. 47v 
Huijch Willemsz Cranenburch opdracht aen Gijsbert Stoffelsz, fo. 57 
Hendrick Meesz, Claes Meesen, cum socijs opdracht aen Heijltjen Mees, fo. 58 
Huijch Willemsz Cranenburch opdracht aen Claes Hugen Ruijt, fo. 69 
Hillegont Jansdr de Vrije weduwe verlijt rentebrief aen Jan Reijniersz de Swaen, fo. 78 
Huijch Jansz opdracht aen Jacob Pietersz Blonck, fo. 170 
Hendrick Willemsz Vos als procuratie hebbende opdracht aen Aeltjen Willems de Lange weduwe, fo. 192 
 
Jan Cornelisz Bleijcker opdracht aen Govert Jansz Mangelaer, fo. 1 
Jan Cornelisz wonende tot Swamerdam, ende Jacob Claesz getrout hebbende etc. cum socijs opdracht aen Willem Dircksz op de Cade, fo. 14 
Jan ende Arien Jansz Backer, gebroeders, ende Jan Jansz als getrout hebbende etc. cum socijs opdracht aen Lijsbeth Huijgen weduwe wijlen Cornelis Jan Sijmonsz, fo. 19 
Jan Pietersz van Waerder, Neeltjen Pieterdr weduwe wijlen Lambert Adriaensz van Velsen, cum socijs opdracht aen Allert Stevensz van Beijeren, fo. 60v 
Jan Jacobsz wonende in den lande van Steijn ende Pieter Jacobsz cum socijs opdracht aen Jan Reijniersz de Swaen, fo. 66 
Jan Dircksz de Bruijn opdracht aen Gerrit Thonisz Huijdecooper, fo. 72 
Jan Brantsz verlijt schuldebrief aen Geertjen Jansdr weduwe, fo. 81v 
Jan Dircksz de Bruijn verlijt rentebrief aen Cornelis Hendricksz, fo. 92 
Jan Cornelisz, Jacob Claesz getrout hebbende etc. cum socijs opdracht aen Dirck Maertensz Westerhout, fo. 106 
Jan Cornelisz, Jacob Claesz getrout hebbende etc. cum socijs opdracht aen Thonis Cornelisz van de Vrijehouff, fo. 107 
Jan Coenen als voocht opdracht aen Jan Roelen, fo. 118 
Jan Roelen verlijt rentebrief aen de weeskinderen van Euwoutjen Roelen, fo. 119 
Jan Cornelis Pancken ende Claes Gerritsz etc. opdracht aen Jan Gerritsz, fo. 120 
Jacob ende Dirck Willemsz gebroeders, item Neeltjen, Trijntjen ende Marritjen Willems dochteren, etc. opdracht aen Jan Roelen, fo. 127 
Jan Roelen verlijt schuldebrief aen de weeskinderen van Willem Dircksz op de cade, fo. 128 
Jacob Pietersz Blonck opdracht aen Gijsbert Stoffelsz, fo. 136 
Jan Sijmonsz Verhoeff opdracht aen Gerrit Sijmonsz Verhoeff, fo. 147 
Jan ende Gerrit Sijmonsz Verhoeff verlijden schuldebrief aen Andries Dircksz Bouckenburch, fo. 148 
Jan Sijmonsz Verhoeff verlijt schuldebrief aen Pieter Isbrantsz Kievit, fo. 151 
Jacob Jansz opdracht aen Steven Huijberden Verlaen, fo. 153 
Johan Westerhout secretaris als procuratie hebbende opdracht aen Daem Minne, fo. 158 
Job Jansz van Duijeren als procuratie hebbende opdracht aen Pieter Aertsz, fo. 161 
Johan Verloo schout van Swammerdam als gemachtichde van de weled. jonckheer Jacob van Berchem cum socijs opdracht aen de advocaet van Vianen, fo. 177 
Jan Sijmonsz Verhoeff verlijt schuldebrief aen Leendert Ariensz Spruijt, fo. 179 
Jan Jacobsz Backer verlijt schuldebrief aen Lijsbeth Jacobsdr weduwe, fo. 188 
Jan Coenen verlijt rentebrief aen Hillebrant den Otter, fo. 203 
Jan Pietersz Blonck schuldebrief aen Aert Cornelisz Deurswaert, fo. 205v 
Johan de Jonge als procuratie hebbende Johanna van Merode etc. opdracht aen Maxmiliaen baron etc., fo. 209v 
Ideken Jacobsdr weduwe van Pieter Maertensz Verkorff ende Pieter Robbertsz cum socijs passeerden grontlotinch ende scheijdingh, fo. 212 
 
Leendert Ariensz Kats als procuratie hebbende opdracht aen Maerten Lambertsz Huijdecooper, fo. 4 
Louweris Brantsz opdracht aen Crijn Joosten aen de Driebrugge, fo. 23v 
Leendert Dircksz Blonck verlijt schuldebrief met believen van Willem Dircksz aen Jacob Dircksz Loncq, fo. 99 
Leendert ende Thonis Cornelisz van de Vrijehoeff opdracht aen Cornelis Jansz Landtman, fo. 128v 
Leendert Ariensz Spruijt verlijt schuldebrief aen Grietjesn Jansdr van Bergen, fo. 112 
Lijntjen Pauwelsdr weduwe cum socijs opdracht aen Jan Brantsz, fo. 114 
Leendert Jansz Ridder als procuratie hebbende cum socijs opdracht aen Dirck Maertensz Westerhout, fo. 134 
Leendert Jansz Pater opdracht aen Cornelis Beuijensz Blonck, fo. 139 
Leendert Sijmonsz verlijt schuldebrief aen de erffgen. van sa. Jan Jacobsz, fo. 165 
Leendert Jansz Ridder verlijt schuldebrief aen Bartholomeus Cornelisz, fo. 166v 
Leendert Jansz Ridder verlijt rentebrief aen Bartholomeus Cornelisz, fo. 168 
Leendert Adriaensz Spruijt opdracht aen Jan Sijmonsz Verhoeff, fo. 178 
Leendert Dircksz opdracht aen Pieter Adriaensz, fo. 180 
Lijsbet Jacobsdr weduwe cum socijs opdracht aen Jan Jacobsz Backer, fo. 187 
Leentjen Meesdr weduwe cum socijs opdracht aen Feijs Jansz, fo. 196 
Leendert Fransz Versijl verlijt schuldebrief aen de erffgenamen van sa. Hillegont Claesdr, fo. 198v 
Lourens Pietersz Vis verlijt schuldebrief aen de gemeene erffgen. van sa. Hillegont Claesdr, fo. 202 
Lourens ende Pieter Pietersz Vis, gebroeders, opdracht aen Kers Sijmonsz fo. 204 
 
Marrichjen Brandendr weduwe wijlen Dirck Jacobsz cum socijs opdracht aen Pieter Adriaensz Blonck, fo. 17 
Maerten Cornelisz van Camerick verlijt rentebrief aen Kers Sijmonsz, fo. 22v 
Maerten Cornelisz Camerick verlijt rentebrief aen Haijman Gerritsz Wijck [Bick], fo. 62v 
Marritjen Cornelisdr weduwe opdracht aen Jan Reijniersz de Swaen, fo. 88 
Maerten Maertensz Blonck opdracht aen Maerten Cornelisz Blonck, fo. 94 
Maerten Cornelisz Blonck verlijt schuldebrief aen Maerten Maertensz Blonck, fo. 94v 
Marritjen Cornelisdr weduwe van Beuijen Jansz Blonck verlijt rentebrief aen mr. Floris de Jager, fo. 155 
Marritjen Beuijensdr weduwe van Beuijen Jansz Blonck verlijt rentebrief aen Andries Bouckenburch, fo. 162 
Marritjen Cornelisdr weduwe van Beuijen Jansz Blonck verlijt rentebrief aen Elisabeth Meijnders Kant, fo. 191 
Maerten Cornelisz van Rossen verlijt schuldebrief aen de gemeene erffgen. van sa. Hillegont Claesdr, fo. 200v 
Marritjen Cornelisdr weduwe van Beuijen Jansz Blonck verlijt rentebrief aen Dirck Harmensz Heij, fo. 208v 
 
Pieter Dircksz in Oucoop verlijt rentebrief aen Jan Hendricksz Cinck, fo. 12 
Pieter Sijmonsz verlijt rentebrief aen Cers Sijmonsz, fol. 31 
Pieter Willemsz van Velthuijsen opdracht aen Dirck Maertensz Westerhout, fo. 35 
Pancraes Elbertsz opdracht aen Dirck Adriaensz de Wit, fo. 50 
Pancraes Elbertsz opdracht aen Huijch Jansz, fo. 54 
Pieter Adriaensz Blonck opdracht aen Jan Coenensz, fo. 54v 
Pieter Adriaensz Blonck opdracht aen Jan Coenensz, fo. 55 
Pieter Jacobsz verlijt schuldebrief aen Claes Ariensz, fo. 73v 
Pieter Dircksz opdracht aen Leendert Leendertsz Jas, fo. 76v 
Pieter Dircksz wt Oucoop opdracht aen Jan Jacobsz Backer, fo. 77 
Pieter Willemsz Backer ende Jan Cornelisz op Hoeck, passeerden grontscheijdingh, fo. 83v 
Pieter Aertsz opdracht aen Feijs Jansz, fo. 90 
Pouwels Leendertsz Jas cum socijs opdracht aen Dirck Gijsbertsz Snel, fo. 97 
Pieter Pietersz Roscam opdracht aen Lourens Dircksz, fo. 130 
Pool, Coen ende Mees Hendricksz gebroeders cum socijs passeerde wtcoop met haer stieffmoeder, fo. 133 
Pieter Adriaensz Blonck opdracht aen Jacob Pietersz Blonck sijn soon, fo. 138 
Pieter Dircksz wonende tot Oudewater opdracht aen Crijn Joosten van der Neut, fo. 142 
Pieter Jacobsz opdracht aen de weduwe van Johan Florisz de Jager, fo. 143 
Pieter Adriaensz Blonck opdracht aen Gijsbert Stoffelsz Blocq, fo. 175 
 
Reijnier ende Johan Schaep cum socijs opdracht aen Johan Thins, fo. 157 
Reijnier Cool opdracht aen Gijsbert Pietersz Boon, fo. 189 
 
Thijman Gerritsz opdracht aen Meijnert Florisz Kant, fo. 3 
Theodorus Vlack als curateur opdracht aen Leendert Cornelisz van de Vrijehoeff cum socijs, fo. 11 
Trijntjen Jacobs weduwe cum socijs opdracht aen Adriaen Maertensz Vermeul, fo. 28 
Theodoris Vlack als curateur opdracht aen Leendert ende Thonis Cornelisz van de Vrijehoeff, fo. 49 
Trijntjen Claes opdracht aen Adriaen Aertsz Huijdecooper, fo. 74v 
Trijntjen Claesdr weduwe cum socijs opdracht aen Kers Sijmonsz, fo. 79v 
Trijntjen Jansdr weduwe wijlen Maerten Cornelisz Camericker gepasseert vertichtingh met haer kinderen, fo. 121 
Trijntjen Claesdr weduwe cum socijs verlijt rentebrief aen Johan Reijniersz de Swaen, fo. 173 
Trijntjen Claes weduwe ende Cornelis Claesz Huijsman, passeerden waerbrieff, fo. 174v 
Trijntjen Claesdr weduwe cum socijs opdracht aen Dirck Maertensz Westerhout, fo. 183 
 
Willem Dircksz op de Cade cum socijs verlijden rentebrief aen Jan Cornelisz van Swammerdam cum socijs, fo. 15 
Willem Dircksz op de Cade opdracht aen Cornelis Ponsz in de Weijpoort, fo. 25 
Willempjen Mellendr weduwe wijlen Daen Claesz cum socijs opdracht aen Jacob Pietersz, fo. 29 
Willem Pietersz Biesenaer, man ende voocht van Gooltjen Cornelis, Jan Gerritsz man ende voocht van Weijntje Cornelis, ende Steven Huijbertsz van der Laen cum socijs passeerden scheijdingh ende grontlotingh, fo. 51 
Willem Pietersz Backer opdracht aen Pieter Willemsz Backer, fo. 83 
Willem Jansz wonende in de Willens cum socijs opdracht aen Aert Ponsz, fo. 86v 
Willem Dircksz op de Cade opdracht aen Leendert Dircksz Blonck, fo. 98 
Werrebout Stevensz verlijt schuldebrief aen Cornelis Jansz sijn swager, fo. 145 
Wouter Hendricksz Backer tot Goverwellesluijs, Claes Pietersz Backer etc. cum socijs opdracht aen Jan Jansz wonende in Heeckendorp, fo. 146 
Willem Jansz verlijt rentebrief aen de weeskinderen van Maerten Cornelisz Camerick, fo. 211 

Inv.nr. 3 (1638-1657)

Aert Matthijsz van Waerder schultbrieff ten behoeve van Thomas Maertensz Camerick 11 
Denselven van Waerder schultbrieff ten behoeve van de erffgenamen van Pieter Adriaensz Blonck 12 
Adriaen Cornelisz Stoeldreijer schultbrieff ten behoeve van de weeskinderen van Cornelis Gijsbertsz 16 
Agnietien Claes wedue van Huijch Willemsz Cranenburgh eijgen ten behoeve van Trijntien Sijmons Verhouff wedue van Nicolaes Huijgen Ruijt 
Adriaen Huijbertsz van Eijck schout tot Reeuwijck cum sociis eijgen ten behoeve van Hendrick Dircksz Vossenburg 36 
Adriaen Aertsz Huijdecooper eijgen ten behoeve van Feijs Jansz 61v 
Adriaen Jobsz Gansenburgh eijgen ten behoeve van Adriaen Matthijsz 66 
Adriaen Mathijsz schultbrieff ten behoeve van Adriaen Jobsz Gansenburgh 66v 
Adriaen Aertsz Huijdecooper eijgen ten behoeve van Frans Jansz ‘t Hart 76 
Aeltie Gerritsz wedue van Bouwen Jansz eijgen ten behoeve van Pieter Bouwensz haren soon 78v 
Arien Gijsbertsz in Polsbrouck eijgen ten behoeve van Pieter Willemsz Bijeman 92v 
Adriaen Huijgen secretaris van de Ruijgeweijde per procuratie van sijn vader eijgen ten behoeve van Huijbert Pietersz Blonck 93 
Arien en Claes Jansz gebroeders eijgen ten behoeve van de kinderen van Maerten Lambertsz Verhoorn 101 
Adriaen Jansz eijgen ten behoeve van Pieter Sijmonsz 122v 
Arien Maertensz Blonck rentebrieff ten behoeve van Pieter Isbrantsz Kievith 133 
Annitie Claes wedue van Dirck de Wit eijgen ten behoeve van Leendert Jansz Ridder 132v 
Aeffie Buijens wedue van Thonis Jansz van Leeuwen rentebrieff ten behoeve van Aert Gerritsz Doncker 135v 
Arien en Gijsbert Gijsbertsz eijgen ten behoeve van Willem Pietersz Bijeman 137 
Arien Matthijsz eijgen ten behoeve van Willem Dircksz de Wit 144 
Ariaentie Leenderts wedue van Gijsbert Pietersz Boon met hare kinderen eijgen ten behoeve van Willem Dircksz Langenbent 145 
Annitie Gerrits Cool erffgenamen eijgen ten behoeve van Dirck van Haestenburgh 150v 
Adriaen Maertensz Blonck rentebrieff ten behoeve van den e. Pieter Kievith 152 
Denselven en Huijch Maertensz Blonck eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Hoogerdijck 153 
Arien Maertensz Blonck rentebrieff ten behoeve van Pieter Isbrantsz Kievith 154v 
Arien Huijgen secretaris van de Langeweijde cum sociis eijgen ten behoeve van Thonis Ariensz Verhoren 162 
Deselve als voochden van Hillichien Huijgen rentebrief ten behoeve van Marritie Sijmons tot Gouda 163 
Adriaen Huijbertsz van Eijck als curateur van den boedel van Maerten Maertensz Blonck eijgen ten behoeve van Cornelis Huijbertsz Outshoorn 169 
Arien Maertensz Blonck rentebrief ten behoeve van het weeskindt van Aert van Waes en Grietie Cool 173v 
Denselven Blonck eijgen ten behoeve van Pieter Claesz 178v 
Adriaen Ghielisz Veraer eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Blonck 180 
Adriaen Maertensz Blonck eijgen ten behoeve van Cornelis Jansz Lomberson 193 
Denselven Blonck rentebrieff ten behoeve van Fijtie Joosten Couck wedue van Dirck Jacobsz Pou 194 
Noch denselven Blonck rentebrieff ten behoeve van deselve Fijtie Joosten Couck 206v 
Adriaen Huijbertsz van Eijck schout tot Reeuwijck als curateur over den desolaten boedel van Gerrit Sijmonsz Verhouff eijgen ten behoeve van Thonis Ariensz Verhoren 223 
Ariaentie Dircx erffgenamen transport ten behoeve van Hillegont en Catharina Oudevelt 230v 
 
Buijen Jansz Blonck wedue eijgen ten behoeve van Jan Adriaensz d’Jonge 6 
Bouwen Jansz wedue eijgen ten behoeve van Pieter Bouwensz haren soon 78v 
Bastiaen Werboutsz custinghbrieff ten behoeve van Jannitie Gerrits wedue van Jan Coenen 143 
Bastiaen Werboutsz Ravensbergh eijgen ten behoeve van Adriaen Aertsz Verhoren 170 
 
Cornelis Puttershouck als curateur over den boedel van Cornelis Gijsbertsz en Claesien Cornelis eijgen ten behoeve van de erffgenamen van Annitien Albertsdr in haer leven wedue van mr. Jacob Lethmaet 13 
Cornelis Jan Huijgen en Jan Coenen als grootvaders van de kinderen van Cornelis Gijsbertsz en Claesien Cornelis eijgen ten behoeve van Adriaen Cornelisz Stoeldreijer 15 
Cornelis Buijensz Blonck en Pietertien Aerts erffgenamen eijgen ten behoeve van den e. Hendrick Vossenburgh 19 
Cornelis Willemsz Stolwijck eijgen ten behoeve van Maerten Feijsen 28 
Cornelis Puttershouck per procuratie van d’heer Hillebrant den Otter eijgen ten behoeve van Michiel Leendertsz 30 
Cornelis Cornelisz Stuijt eijgen ten behoeve van Mees Andriesz 37 
Cornelis Puttershouck per procuratie van Willem van Stopelen eijgen ten behoeve van Sijmon Jansz Coster 38v 
Claes Dirck Ruijch eijgen ten behoeve van Cers Sijmonsz Verschuijren 43 
Claes Matthijsz kinderen en erffgenamen eijgen ten behoeve van Euwoutien Huijberts wedue van cappiteijn Dirck bij Nacht en Christiaen van Beest 54 
Christiaen van Beest en Euwoutien Huijberts wedue custinghbrieff ten behoeve van Claes Matthijsz kinderen en erffgenamen 55 
Cornelis Puttershouck per procuratie van Jacob Ariensz Swanenburgh transport ten behoeve van Aert Gijsbertsz Verharst 85 
Cornelis van der Stael en Johan Balbiaen eijgen ten behoeve van Hillebrant Pietersz Heerenbras 89 
Claes Huijgen eijgen ten behoeve van Jan Huijgen 94 
Claes en Arien Jansz gebroeders eijgen ten behoeve van de kinderen van Maerten Lambertsz Verhoorn 101 
Cornelis Jansz Mol wedue rentebrieff ten behoeve van Cornelis Daemsz Hoogenbergh 105 
Cornelis Albertusz de Jager eijgen ten behoeve van Sijmon Maertensz 109v 
Claes Cornelisz Huijsman eijgen ten behoeve van Leendert Jansz d’Bruijn 112v 
Cornelis Leendertsz van Claveren eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Hoogerdijck 125v 
Denselven van Claveren transport ten behoeve van Aert Cornelisz Ravesteijn 126v 
Cornelis Claesz Bruijcker eijgen ten behoeve van Cornelis Jansz Decker 127 
Claes Cornelisz Huijsman eijgen ten behoeve van Huijch Maertensz Blonck 127v 
Cornelis Albertsz de Jager rentebrieff ten behoeve van Jan Gijsbertsz Cincq 129 
Cornelis Jansz en Pieter Cersz voochden van de kinderen van Willem Jansz en Ariaentie Pieters eijgen ten behoeve van Commer Dircksz Asman 157v 
Cornelis Jansz Mol kinderen eijgen ten behoeve van Huijch Maertensz Blonck 159 
Claes en Jacob Leendertsz Vermeulen transport ten behoeve van Jacob Trist 177v 
Cornelis Pietersz van Bilwijck rentebrieff ten behoeve vant weeskint van Erckien Cornelis 188v 
Claes Bastiaensz van der Hardt en Pieter Bouwensz eijgen ten behoeve van Claes Jansz Biersteker 191 
Claes Crijnen van der Scheijt rentebrieff ten behoeve van Dirck Dircksz Schoonhouwen 209 
Cornelis, Claes en Jacob Leendertsz gebroeders rentebrieff ten behoeve van Goosen Jansz Harles 228 
Claes Werboutsz eijgen ten behoeve van Willem Adriaensz Spruijt 
Cornelis Dircksz Achteroff eijgen ten behoeve van Gijsbert Cornelisz Verswaen 234v 
Cornelis Jansz Lomberson eijgen ten behoeve van Jannitie Danen wedue van Pieter Pieter Sijmonsz 236 
 
Dirck Maertensz Westerhouts kinderen en erffgenamen eijgen ten behoeve van Frans Jansz ‘t Hert 20 
Deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Pieter Sijmonsz 21 
Noch deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Commer Dircksz 22 
Item noch deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Thonis Adriaensz Huijdecooper 23 
Noch deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Mol 25 
Daem Albertsz Minne erffgenamen eijgen ten behoeve van Jan Reijniersz de Swaen 74 
Dirck Govertsz erffgenamen eijgen ten behoeve van Maerten Jansz Hofflandt 76v 
Dirck Jan Willemsz kinderen haer scheijtbrieff 103 
Dirck de Wit wedue eijgen ten behoeve van Leendert Jansz Ridder 132v 
Daen Daensz wedue vertichtbrieff jegens hare kinderen 146 
Dirck van Haestenburgh custinghbrieff ten behoeve van de erffgenamen van Annitie Gerrits Cool 151v 
Denselven Haestenburgh eijgen ten behoeve van Maerten Jacobsz Verrijn 176v 
Dirck Leendertsz wedue eijgen ten behoeve van Claes Huijgen 235v 
 
Euwoutien Huijberts wedue van cappiteijn Dirck bij Nacht en Christiaen van Beest custinghbrieff ten behoeve van Claes Thijsz kinderen en erffgenamen 55 
Elsgen Aerts wedue van Sijmon Jansz Coster met haer kinderen eijgen ten behoeve van Pieter Pietersz Keijser 192 
Emmitien Hendricx wedue van Huijch Maertensz Blonck uijtcoopbrieff jegens de kinderen van haer man 210 
Deselve wedue eijgen ten behoeve van Sijmon Claesz Ruijt 214 
Emmitie Hendricx wedue voornt. vertichtbrieff jegens hare kinderen 219 
Elsgen Aerts wedue van Sijmon Jansz Coster rentebrieff ten behoeve van Ariaentien Dircx wedue van Jacob Cornelisz Pou 221v 
 
Gijsbert Pietersz Boon rentebrieff ten behoeve van Gerrit Jacobsz Cool 4 
Govert Jansz Mangelaers erffgenamen eijgen ten behoeve van mr. Gerrard Marcelles 8 
Deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Leendert Fransz Verzijl 9 
Noch deselve erffgenamen eijgen ten behoeve van Jan Reijniersz de Swaen 26 
Gerrit Cersz rentebrieff ten behoeve van Huijch Aertsz Verweij 52v 
Geertie Cornelis wedue van Huijbert Jansz van Eijck eijgen ten behoeve van Thonis Gijsbertsz 67 
Gerrit Jansz cum sociis eijgen  ten behoeve van Jan Maertensz Blonck 86v 
Gijsbert Jansz eijgen ten behoeve van Pieter Jansz de Jonge 134v 
Gijsbert Jansz tot Bodegraven eijgen ten behoeve van Cornelis Pietersz 136v 
Gijsbert en Arien Gijsbertsz eijgen ten behoeve van Willem Pietersz Bijeman 137 
Gijsbert Pietersz Boon wedue en kinderen eijgen ten behoeve van Willem Dircksz Langerbent 145 
Gerrit Ingensz van der Starre rentebrieff ten behoeve van Dirck Dircksz Schoonnouwen 167v 
Gijsbert Puttershouck per procuratie van Maerten Dircksz Bos rentebrieff ten behoeve van Johan Balbiaen 189v 
Denselven Puttershouck per procuratie van d’heer Hendrick Godijn eijgen ten behoeve van Cornelis Jansz Lomberson 190v 
Gijsbert Dircksz Camerick rentebrieff ten behoeve van Rijck Cornelisz cum sociis 205v 
Gerrit Ingensz van der Sterre rentebrieff ten behoeve van Aeltien Jans wedue van Jacob Huijbertsz van der Laen 211v 
Grietie Thijsz wedue van Jan Brantsz rentebrieff ten behoeve van cappiteijn Dirck Crijnen Verveen 213 
Gerrit Jan Aerden eijgen ten behoeve van Leendert Jansz Ravensbergh 227v 
Gerrardt Souburgh erffgenamen eijgen ten behoeve van d’heer Donatus Groenendijck 237 
 
Huijbert Jansz van Eijck schout tot Reeuwijck custinghbrieff ten behoeve van de erffgenamen Pieter Maertensz Korff 2 
Huijch Willemsz Cranenburghs wedue eijgen  ten behoeve van Trijntie Sijmons Verhouff wedue van Nicolaes Huijgensz Ruijt 17 
Mr. Hendrick Lethmaet voor hem selven en per procuratie eijgen  ten behoeve van Thomas Maertensz Camerick 27 
Huijbert Pietersz Blonck eijgen ten behoeve van Jan Roelen 50v 
Huijbert Stevensz van der Slooth rentebrieff ten behoeve van Pieter Isbrantsz Kievith 60 
Huijbert Pietersz Blonck schultbrieff ten behoeve van Leendert Fransz Verzijl 65v 
Huijbert Jansz van Eijck wedue eijgen ten behoeve van Thonis Gijsbertsz 67 
Huijch Maertensz Blonck vertichtbrieff tegens sijne kinderen 75 
Huijbert Fransz Cunnick en Louris Pietersz Visch eijgen ten behoeve van Cornelis Leendertsz van Claveren 88 
Hendrick Cornelisz Camp executeurs eijgen ten behoeve van Pieter Claesz 114v 
Huijbert Stevensz van der Slooth rentebrieff ten behoeve van d’heer Pieter Kievith 137v 
Hendrick Claesz Polen wedue en kinderen eijgen ten behoeve van Maria en Willemina Aerts Doncker 141v 
Huijch en Adriaen Maertensz Blonck eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Hoogerdijck 153 
Huijbert Stevensz van der Slooth eijgen ten behoeve van Dirck van Dijck brouwer tot Haerlem 158v 
Hendrick Jansz Hofflandt als curateur van den boedel van Huijbert Stevensz van der Slooth eijgen ten behoeve van Gerrit Ingensz van der Sterre 165 
Joncker Harmen van den Bergh per procuratie van d’heer Gerrardt Stempels wedue eijgen ten behoeve van Pieter Rutten 187v 
Huijch Maertensz Blonck wedue eijgen ten behoeve van Sijmon Claesz Ruijt 214 
Harmen Cornelisz Vergans rentebrieff ten behoeve van Aert Jansz 226 
 
Jan Coenen en Cornelis Jan Huijgensz als grootvaders van de kinderen van Cornelis Gijsbertsz en Claesien Cornelis eijgen ten behoeve van Adriaen Cornelisz Stoeldreijer 15 
Jan Coenen van Ravensbergh rentebrieff ten behoeve van Cornelis van der Stael 34 
Jan Dircksz d’Bruijn rentebrieff ten behoeve van Frans Adriaensz Basson 35 
Jannitie Gerrits wedue wijlen Jan Coenen Ravensbergh met desselffs kinderen eijgen ten behoeve van Adriaen Vroesen 42 
Deselve wedue en kinderen rentebrieff ten behoeve van Cornelis Gijsbertsz 43v 
Johan Balbiaen, Willem Jansz van Suijren en Lourens Dircksz schultbrieff ten behoeve van de waterschap van Sluijpwijck 47 
Jannitie Ariens wedue van Cornelis Pancken de Jonge eijgen ten behoeve van Jan Reijniersz de Swaen 47v 
Jan Saerelsz cleermaecker eijgen ten behoeve van Thonis Aertsz van Soest 51 
Johan Balbiaen, Willem Jansz van Suijren en Lourens Dircksz eijgen ten behoeve van Pieter Ariensz Rijswijck 56 
Deselve eijgen ten behoeve van Maria Molen wedue van Adriaen Willemsz Rijswijck 56v 
Jacob Adriaensz Swanenburgh eijgen ten behoeve van Thonis Gijsbertsz 57v 
Jan Maertensz Blonck met sijn kinderen eijgen ten behoeve van Huijbert Stevensz van der Slooth 59 
Ingetien Pieters wedue van Jan Huijgen den Ouden eijgen ten behoeve van Jan Huijgen de Jonge 62 
Jan Huijgen den Jonge schultbrieff ten behoeve van Ingetien Pieters wedue van Jan Huijgen den Ouden 63 
Johan van Roon en Thonis Aertsz Soest eijgen ten behoeve van Pieter Sijmertsz 64 
Jan Sijmonsz Verhouff eijgen ten behoeve van docter Martinus Blonck 69v 
Denselven Verhouff rentebrieff ten behoeve van Pieter Isbrantsz Kievith 70 
Jan Dircksz d’Bruijn rentebrieff ten behoeve van Cornelis Schuijt 71v 
Jan Sijmonsz Verhouff rentebrieff ten behoeve van Pieter Isbrantsz Kievith 72v 
Jan Willem Gijsen wedue eijgen ten behoeve van Arien Jansz haren soon 77v 
Joost Jansz eijgen ten behoeve van Harmen Cornelisz Vergans 79 
Johan Balbiaen eijgen ten behoeve van Matthijs Dijvoort 84 
Jan Coenen Ravensbergh erffgenamen eijgen ten behoeve van Gerrit en Leendert Jansz 85v 
Jan Maertensz Blonck eijgen ten behoeve van Huijbert Fransz Cunninck en Louris Pietersz Visch 87v 
Johan Balbiaen en Cornelis van der Stael eijgen ten behoeve van Hillebrant Pietersz Heerenbras 89 
Jan Dircksz d’Bruijn rentebrieff ten behoeve van Willem Cornelisz Verslooth 91 
Jan Huijgen eijgen ten behoeve van Claes Huijgen 95 
Jan Sijmonsz Verhouffs landt bij decreet opgedragen aen Pieter Isbrantsz Kievith 95v 
Jacob Pietersz Verhouck eijgen ten behoeve van d’heer en mr. Anthonis Vossenburgh 100v 
Jan Willemsz aen de Vlist eijgen ten behoeve van Maerten Cersz Ravesteijn 108 
Denselven eijgen ten behoeve van Jacob Jansz 108v 
Jan Jansz Verrijn eijgen ten behoeve van Marrichie Claes wedue van Jan Gerritsz Vermij 111v 
Jan Huijgen in de Willens rentebrieff ten behoeve van Aeltien Andries wedue wijlen Dirck Adriaensz Looij 113v 
Johan Honius notaris per procuratie van Maria en Catharina van Schouwen eijgen ten behoeve van Pieter Maertensz van de Vrijehouff 115v 
Jan Jansz d’Bruijn custinghbrieff ten behoeve van Teuntie Jans sijne moeder voor d’een helft sijn broeders en swagers voor de andere helft 119 
Denselven d’Bruijn rentebrieff ten behoeve van Pieter Isbrantsz Kievith 120 
Jan Pietersz eijgen ten behoeve van Jan Pietersz Blonck 121 
Jan Pietersz Blonck custinghbrieff ten behoeve van Jan Pietersz 121v 
Jannitie Huijgen wedue van Willem Leendertsz Moolenaer eijgen ten behoeve van Pieter Pieter Sijmonsz 123 
Jan Dircksz d’Bruijn wedue en erffgenamen rentebrieff ten behoeve van Cornelis Schuijt 123v 
Jan Gerritsz Mouringhs eijgen ten behoeve van Christiaen van Beest 125 
Jan Cornelisz Hoogerdijck custinghbrieff ten behoeve van Cornelis Leendertsz van Claveren 126 
Denselven Hoogerdijck rentebrieff ten behoeve van Cornelis Huijbertsz Outshoorn 128 
Jan Dircksz d’Bruijns wedue eijgen ten behoeve van Huijch Maertensz Blonck 136 
Jan Cornelisz Hoogerdijck rentebrieff ten behoeve van Cornelis Huijbertsz Outshoorn 138v 
Jan Jansz d’Bruijn eijgen ten behoeve van Adriaen Andriesz 140 
Jannitie Gerrits wedue van Jan Coenen eijgen ten behoeve van Bastiaen Werboutsz 142v 
Jan Cornelisz Hoogerdijck rentebrieff ten behoeve van Cornelis Huijbertsz Outshoorn 148 
Denselven Hoogerdijck rentebrieff ten behoeve van Pieter Dircksz Waterblom 153v 
Jan Hendricksz Schinckel eijgen ten behoeve van Huijbert Pietersz Blonck 156 
Jan Jacobsz van Wiltenburgh rentebrieff ten behoeve van Johan Schade 156v 
Jan Dircksz d’Bruijn en Teuntie Jans kinderen eijgen ten behoeve van Thonis Ariensz Verhoorn 161v 
Jan Jacobsz van Wiltenburgh eijgen ten behoeve van Cornelis Jansz Lomberson 169v 
Jan Sijmonsz Verhouff landt bij decreet aen Thonis Adriaensz Verhooren 175 
Denselven Verhouffs lant bij decreet aen de kinderen en erffgenamen van Pieter Kievith 175v 
Jacob Jansz eijgen ten behoeve van Maerten Carsz Ravesteijn 177 
Jacob en Claes Leendertsz Vermeulen transport ten behoeve van Jacob Trist 177v 
Jan Cornelisz Hoogerdijck hoffstede en landen bij decreet aen Maerten Dircksz Bos 180v 
Jan Cornelisz Blonck eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Mol 184v 
Jan Cornelisz Mol rentebrieff ten behoeve vant weeskint van Cornelis Cornelisz Mol 185v 
Jacob Pietersz Blonck eijgen ten behoeve van Elsien Aerts wedue van Sijmon Jansz Coster 200 
Jan Brantsz wedue rentebrieff ten behoeve van cappiteijn Dirck Crijnen Verveen 213 
Jan Jansz Beuckel rentebrieff ten behoeve van Elbert Jansz Boer 217 
Jan Woutersz van Nes eijgen ten behoeve van Kers Cornelisz van Claveren 221 
Jacob van der Tocht per procuratie van sr. Dirck de Swaen eijgen ten behoeve van Jacob Ariensz Gansenburgh 222 
Jan Huijgen de Jonge rentebrieff ten behoeve van Jacob Cornelisz Swaen 224 
Jannitie Gerrits wedue van Jan Coenen haer erffgenamen eijgen ten behoeve van Harmen Cornelisz Vergans 225v 
Jacob, Cornelis en Claes Leendertsz gebroeders rentebrieff ten behoeve van Goosen Jansz Harles 228 
Jacobus Puttershouck per procuratie van de erffgenamen van juffr. Maria Tams eijgen ten behoeve van sr. Cornelis Clock 236v 
 
Leendert Dircksz Blonck wedue vertichtbrieff jegens hare kinderen 32 
Lourens Dircksz, Johan Balbiaen en Willem Jansz van Suijren schultbrieff ten behoeve van de waterschap van Sluijpwijck 47 
Leendert Gijsbertsz Boon custinghbrieff ten behoeve van mr. Reijnier Cool 50 
Leendert Jansz Ridder eijgen ten behoeve van Hendrick Cornelisz Camp 53v 
Lourens Dircksz, Johan Balbiaen en Willem Jansz van Suijren eijgen ten behoeve van Pieter Adriaensz Rijswijck 56 
Deselve eijgen ten behoeve van Maria Moolen wedue van Adriaen Willemsz Rijswijck 56v 
Leendert Fransz Verzijl eijgen ten behoeve van Huijbert Pietersz Blonck 65 
Leendert Gijsbertsz Boon eijgen ten behoeve van Louris Pietersz Visch en Claes Cornelisz Poel 82v 
Louris Pietersz Visch en Huijbert Fransz Cunninck eijgen ten behoeve van Cornelis Leendertsz van Claveren 88 
Leendert Gijsbertsz Boon schultbrieff ten behoeve van Maerten Cornelisz van Rossen 97v 
Louris Pietersz Visch wedue eijgen ten behoeve van Claes Cornelisz Poel 102 
Leentie Pieters wedue van Cornelis Jansz Mol rentebrieff ten behoeve van Cornelis Daemsz Hoogenbergh 105 
Louris Dircksz de Lange wedue en erffgenamen eijgen ten behoeve van Poulus Cornelisz Clocke 110 
Lucia Thins eijgen ten behoeve van Hillebrant Pietersz Heerenbras 117v 
Leendert Jansz Decker eijgen ten behoeve van Huijbert Stevensz van der Slooth 132 
Leendert Jansz de Ridder rentebrieff ten behoeve van Maria Loncq wedue van Meijndert Florisz Cant 133 
Leendert Gijsbertsz Boon rentebrieff ten behoeve van Cornelis Huijbertsz Outshoorn 143v 
Leendert Dircksz Blonck wedue eijgen ten behoeve van Maria Loncq wedue van Meijndert Cant 149 
Lijsbeth Huijgen Verijssel erffgenamen eijgen ten behoeve van Wouter Hendricksz van Swieten 203v 
 
Marritie Cornelis wedue van Buijen Jansz Blonck eijgen ten behoeve van Jan Adriaensz de Jonge 6 
Maerten Feijsen schultbrieff ten behoeve van Cornelis Willemsz Stolwijck 29 
Michiel Leendertsz schultbrieff ten behoeve van d’heer Hillebrant den Otter ambachtsheer tot Sluijpwijck 31 
Marrichie Maertens wedue van Leendert Dircksz Blonck vertichtbrieff jegens hare kinderen 32 
Maerten Maertensz Blonck eijgen ten behoeve van Leendert Jansz Decker 51v 
Marritien Ariens wedue van Jan Willem Gijsen eijgen ten behoeve van Arien Jansz haren soon 77v 
Maerten Arien Huijbertsz wedue met haer kinderen eijgen ten behoeve van Cers Sijmonsz Verschuijren 90 
Maerten Cornelisz van Rossen eijgen ten behoeve van Leendert Gijsbertsz Boon 97 
Maerten Maertensz Blonck schultbrieff ten behoeve van Faes Gerritsz Bick 99 
Marrichie Sijmons wedue van Louris Dircksz en sijn erffgenamen eijgen ten behoeve van Poulus Cornelisz Clocke 110 
Mees Andriesz eijgen ten behoeve van Maria Loncq wedue van Meijndert Florisz Cant 117v 
Marritie Dircx Blonck wedue van Hendrick Claesz Polen met hare kinderen eijgen ten behoeve van Maria en Willemina Aerts Doncker 141v 
Marritie Jans wedue van Daen Daensz vertichtbrieff jegens hare kinderen 146 
Marritien Maertens wedue van Leendert Dircksz Blonck eijgen ten behoeve van Maria Loncq wedue van Meijndert Cant 149 
Meijnsien Cornelis Mollen cum sociis eijgen ten behoeve van Jan Cornelisz Mol 171 
Maerten Dircksz Bosch rentebrieff ten behoeve van Pieter Dircksz Waterblom 183 
Denselven Bosch custing rentebrieff ten behoeve van Johan Balbiaen secretaris van Blommendael 183v 
Maerten van Rossen custinghbrieff ten behoeve van Pieter Bastiaensz in Blommendael 201v 
D’heer docter Martinus Blonck eijgen ten behoeve van Commer Dircksz Asraper 208 
Maerten Dircksz Bosch sijn hoffstede en landen bij decreet aen Theodorus Groenesteijn 217v 
Marritie Thijmens wedue van Dirck Leendertsz eijgen ten behoeve van Claes Huijgen 235v 
 
Nicolaes Huijgensz Ruijt wedue schultbrieff ten behoeve van Agnietien Claes wedue van Huijch Willemsz Cranenburgh 18 
Deselve wedue vertichtbrieff jegens hare kinderen 39v 
 
Pieter Maertensz Korffs erffgenamen eijgen ten behoeve van Huijbert Jansz van Eijck schout tot Reeuwijck 1 
Pieter, Cornelis, Willem ende Aert Pietersz eijgen ten behoeve van Elbert en Ootie Pieters 5 
Pieter Adriaensz Blonck erffgenamen en Thomas Maertensz Camerick eijgen ten behoeve van Aert Matthijsz van Waerder 10 
Pieter Jansz Jut eijgen ten behoeve van Dirck Cornelisz Verslooth 38 
Pieter Ariensz Blonck erffgenamen eijgen ten behoeve van Thomas Maertensz Camerick 80 
Pieter Albertsz Verburghs erffgenamen eijgen ten behoeve van Cornelis Albertusz de Jager 109 
Poulus Cornelisz Clocke custinghbrieff ten behoeve van de wedue en erffgenamen van Louris Dircksz de Lange 111 
Pieter Maertensz van de Vrijehouff transport ten behoeve van Maria en Catharina van Schouwen 116 
Denselven eijgen ten behoeve van Jan Pietersz 116v 
Pieter Sijmonsz eijgen ten behoeve van Hilbrant Pietersz Heerenbras 122 
Pieter Jansz de Jonge custinghbrieff ten behoeve van Gijsbert Jansz 134v 
Pieter Coenen Cranenburghs wedue custinghbrieff ten behoeve van Lourens de Haer brouwer tot Haerlem 150 
Pieter Cersz en Cornelis Jansz voochden over de kinderen van Willem Jansz en Ariaentgien Pieters eijgen ten behoeve van Commer Dircksz Asman 157v 
Pieter Sijmonsz eijgen ten behoeve van Pieter Pietersz sijnen soon 160 
Pieter Pietersz rentebrieff ten behoeve van Pieter Sijmonsz sijnen vader 160v 
Pieter Jansz de Jonge rentebrieff ten behoeve van Jan Hendricksz in der Hoven 181v 
Pieter Bastiaensz en Claes Bastiaensz van der Hardt eijgen ten behoeve van Claes Jansz Biersteker 191 
Pieter Lourisz Visch cum sociis eijgen ten behoeve van Pieter Bastiaensz in Blommendael 197v 
Pieter Bastiaensz in Blommendael rentebrieff ten behoeve van Pieter Lourisz Visch cum sociis 198v 
Pieter Lourisz Visch cum sociis eijgen ten behoeve van Adriaen Ariensz Verhooren 199v 
Pieter Bastiaensz eijgen ten behoeve van Maerten van Rossen 201 
Pieter Pietersz Keijser rentebrieff ten behoeve van Catharina en Hillegont Oudevelts 220 
Pieter Pieter Sijmonsz eijgen ten behoeve van Jacob Ariensz Gansenburgh 230 
Pieter Willemsz erffgenamen eijgen ten behoeve van juffrou Maria Dircx Loncq wedue van Meijndert Florisz Cant 233v 
Pieter Claesz eijgen ten behoeve van Claes Gijsbertsz van der Swaen 235 
 
Mr. Reijnier Cool eijgen ten behoeve van Cornelis van der Stael, Hillibrant Pietersz Heerenbras, Johan Balbiaen en Adriaen Cornelisz Visch 48v 
Denselven Cool eijgen ten behoeve van Leendert Gijsbertsz Boon 49 
Rijck Cornelisz cum sociis eijgen ten behoeve van Gijsbert Dircksz Camerick 204v 
 
Schout en heemraden van Reeuwijck etc. eijgen ten behoeve van Hendrick Dircksz Vossenburgh 36 
Schout en heemraden van de waterschap van Sluijpwijck eijgen ten behoeve van het Heijlichgeesthuijs der stadt Gouda 45 
Deselve schout en heemraden eijgen ten behoeve van Johan Balbiaen, Willem Jansz van Suijren en Lourens Dircksz 
Sijmon Jansz Coster rentebrieff ten behoeve van d’heer Anthonis Vossenburgh 99v 
Scheijdinge tusschen de kinderen van Dirck Jan Willemsz 103 
Sijmon Maertensz van Cingel rentebrieff ten behoeve van Pieter Fredricksz Honselaer 148v 
Sijmon Jansz Costers wedue en kinderen eijgen ten behoeve van Pieter Pietersz Keijser 192 
Sijmon Claesz Ruijt eijgen ten behoeve van Gijsbert Hendricksz Cmaerick 215 
Denselven Ruijt rentebrieff ten behoeve van Adriaen en Jacob Huijgen Blonck 216 
Sijmon Jansz Costers wedue rentebrieff ten behoeve van Adriaentie Dircx wedue van Jacob Cornelisz Pou 221v 
 
Thomas Maertensz Camerick en Pieter Adriaensz Blonck eijgen ten behoeve van Aert Matthijsz van Waerder 10 
Trijntien Sijmons Verhouff wedue van Nicolaes Huijgensz Ruijt schultbrieff ten behoeve van Agnietien Claes wedue van Huijch Willemsz Cranenburgh 18 
Thonis Adriaensz Huijdekooper schultbrieff ten behoeve van de erffgenamen van Dirck Maertensz Westerhout 24 
Trijntien Sijmons Verhouff wedue van Nicolaes Huijgensz Ruijt vertichtbrieff jegens hare kinderen 39v 
Thomas Maertensz Camerick eijgen ten behoeve van Adriaen Jansz Mol 41v 
Thonis Gijsbertsz custinghbrieff ten behoeve van Jacob Adriaensz Swanenburgh 58 
Thonis Gijsbertsz voornt. custinghbrieff ten behoeve van Geertie Cornelis wedue van Huijbert Jansz van Eijck 68 
Denselven rentebrieff ten behoeve van Bouwen Jansz Rampensis 68v 
Thomas Maertensz Camerick eijgen ten behoeve van Harmen Cornelisz Vergans 81 
Thonis Gijsbertsz Velthuijsens landt bij decreet aen Claes en Bastiaen Werboutsz 83 
Trijntie Willems wedue van Maerten Arien Huijbertsz met haer kinderen eijgen ten behoeve van Cers Sijmonsz Verschuijren 90 
Trijntien Branden wedue van Louris Pietersz Visch eijgen ten behoeve van Claes Cornelisz Poel 102 
Teuntie Jans wedue van Jan Dircksz de Bruijn cum sociis rentebrieff ten behoeve van Cornelis Schuijt 123v 
Thonis Gijsbertsz Velthuijsen landt bij decreet aen Boudewijn Jansz Rampensis 133v 
Thonis Jansz van Leeuwen wedue rentebrieff ten behoeve van Aert Gerritsz Doncker 135v 
Teuntie Jans wedue van Jan Dircksz d’Bruijn eijgen ten behoeve van Huijch Maertensz Blonck 136 
Trijntie Sijmons Verhouff wedue van Pieter Coenen Cranenburgh custinghbrieff ten behoeve van Lourens de Haer brouwer tot Haerlem 150 
Thonis Ariensz Verhooren rentebrieff ten behoeve van Willem Verslooth 202v 
Denselven Verhooren rentebrieff ten behoeve van juffr. Maria Hoochwouts 232v 
 
Wouter Kersz cum sociis eijgen ten behoeve van Gerrit Kersz 3 
Werbout Stevensz erffgenamen eijgen ten behoeve van Jacob Jan Pancken 7 
Willem Jansz van Suijren, Johan Balbiaen en Lourens Dircksz schultbrieff ten behoeve van de waterschap van Sluijpwijck 47 
Deselve eijgen ten behoeve van Pieter Adriaensz Rijswijck 56 
Noch deselve eijgen ten behoeve van Maria Molen wedue van Adriaen Willemsz Rijswijck 56v 
Willem Jan Sijmonsz kinderen en erffgenamen eijgen ten behoeve van Willem Jansz in Graucoop 96 
Willem Leendertsz Moolenaers wedue eijgen ten behoeve van Pieter Pieter Sijmonsz 123 
Willem Dircksz Langenbent transport ten behoeve van den e. Jacob Trist 182 
Willem Cornelisz Verslooth eijgen ten behoeve van Gijsbert Hendricksz Camerick 186v 
Willem Jansz Verweij eijgen ten behoeve van Jan Danielsz Kalff 223v 
Willem Cornelisz Verslooth eijgen ten behoeve van Gijsbert Hendricksz Camerick 227 
Willem Gerritsz eijgen ten behoeve van Claes Gerritsz 229 
Wouter Claesz eijgen ten behoeve van Willem Jansz Verweij 229v 
Willem Pietersz Verhouff erffgenamen eijgen ten behoeve van Jan Danielsz Kalff 239 

Inv.nr. 4 (1657-1663)

Adriaen Schoonhoven als getrout hebbende Maria Donckers etc. opdracht aen Arien Jansz van Wensveen fo. 4v 
Arien Jansz verlijt rentebrief aen versz Schoonhoven, fo. 5v 
Arien Jansz verlijt rentebrief aen Hartochvelt, fo. 6v 
Arien Maertensz Blonck opdracht aen Jannitjen Danen, fo. 23 
Arien Claesz de Jonge rentebrieff aen Aeltje Daniels Deurhoff, fo. 45 
Arien Verhoorn opdracht Cornelis Bilck, fo. 46 
Arien Willemsz Croon opdracht aen Leendert Fransz Versijl, fo. 49 
Arien Maertensz Blonck rentebrief aen Annichjen Jacobs weduwe, fo. 51v 
Annitjen Pieters van Erckel weduwe rentebrief aen Sijvert Kaen, fo. 52v 
deselve cum socio opdracht aen Cornelis Cockuijt, fo. 66 
Arien Jansz de Jonge rentebrief aen Annitje Jan Gijsen, fo. 92v 
  
Bastiaen Ravensberch schout als curateur opdracht aen Jan Hendricksz in der Hoven, fo. 3 
 
Claes Cornelisz Poel opdracht aen Arien Jansz de Jonge, fo. 13v 
Cornelis Jansz Decker opdracht aen Pieter en Gerrit Jacobsz van der Enge, fo. 16v 
Christiaen van Beest opdracht aen Jan Jacobsz Geut, fo. 25 
Cornelis Willemsz Wiltenburch opdracht aen Cornelia Vermij, fo. 34v 
Cornelis Willemsz versz opdracht aen Willem Jansz, fo. 35v 
Claes Crijnen van der Scheijt opdracht aen Aert Maertensz, fo. 41 
Cornelis Leendertsz de Bruijn opdracht aen Gijsbert Snater, fo. 58 
Claes Pietersz van de Vrijehoeff opdracht aen Jannitjen Danen, fo. 63v 
Cornelis Jansz Cockuijt custingh rentebrief aen Thonis Aertsz van Soest, fo. 72 
Commer Dircksz custingh rentebrief aen het weeskint van Mathijs Dijvoort, fo. 73v 
Christiaen van Beest willige decreet opdracht aen Adriaen Vroesen, fo. 75 
Claes Jansz Vuijck rentebrief aen Gerrit Roelen, fo. 103v 
Claes Jansz Vuijck opdracht aen Wouter Claesz, fo. 108 
Denselven opdracht aen Willem Jansz in Gravescoop, fo. 110 
Claes Meesz weduwe rentebrief aen de drie weeskinderen van Grietje Jacobs van Honsbeeck salr., fo. 112 
  
Dirck Feijsz opdracht aen Aert Emitsz Snoij, fo. 26 
Daem Hartoch rentebrief aen Gerrit Brouckman, fo. 48 
Diewertje Jacobs opdracht aen Pieter Goossensz, fo. 54 
Dirck Feijsz Hoskam opdracht aen Jannitjen Harmens Feel, fo. 81 
Dirck Gaeuw custingh rentebrief aen Jacob Harmensz Vertoorn, fo. 83 
Daem Hartoch rentebrief aen Gerrit Brouckman, fo. 94 
Dirck Sijmonsz van den Singel opdracht aen Jacob Claesz Blonck, fo. 95 
Daem Hartoch opdracht aen Jop Gansenburch, fo. 104v 
 
Burgemeester Floris Cant opdracht aen Gijsbert Duijn, fo. 114 
  
Gerrit Jagen verlijt rentebrief aen Aeltge Daniels Deurhoff, fo. 11v 
Denselven verlijt acte van toestaen nastinge aen Gijsbert Stoffelsz, fo. 12v 
Grietje Thijsz weduwe rentebrief aen Cornelis Branden, fo. 19 
Gerrit Ingensz opdracht aen d’heer Johan de Vrij, fo. 38 
Grietje Thijsz opdracht aen Jan Adriaensz de Jonge, fo. 42v 
Gijsbert Feijsz rentebrief aen Cornelia Cornelisdr, fo. 43v 
Gijsbert Schravelaer rentebrief aen Jan Pietersz Blonck, fo. 50v 
d’heer Gerardt Cincq en Cornelis Dijvoort als voochden opdracht aen Commer Dircksz, fo. 69v 
Gerrit Roelen opdracht aen Claes Jansz Vuijck, fo. 84 
Gerrit Cornelisz Licht weduwe opdracht aen Dirck Gaeuw en Jacob Jansz Coster, fo. 89v 
Grietje Thijsz weduwe opdracht Pieter Leendertsz, fo. 97v 
Gijsbert Duijn custingh rentebrief aen erffgen. Maria Loncq, fo. 115 
Gijsbert Stoffelsz rentebrief aen t’weeskint van Mathijs Dijvoort, fo. 119 
 
Harmen Hendricksz van Fleringen en Jan Claesz opdracht aen Dirck [= Claes] Gerritsz, fo. 8 
 
Jan Cornelisz Mol opdracht aen Gijsbert van der Laen, fo. 14 
Jan Cornelisz Mol verlijt rentebrief aen Cornelia Cornelisdr, fo. 15 
Jan Hendricksz in der Hoven opdracht aen Jan Pieter Sijmonsz, fo. 17 
Jannitjen Danen weduwe verlijt rentebrief aen Fijchjen Joosten Kouck, fo. 22 
Jannitjen Danen rentebrief aen de weeskinderen van Daniel Danielsz, fo. 24 
Jacob Harmensz Vertoorn verlijt custingh rentebrief aen de kinderen van Anna Westerhout, fo. 29 
Jannitjen Danen weduwe rentebrief aen Fijtjen Joosten Kouck, fo. 37 
Jan Cornelisz Mol opdracht aen Jan Danielsz Kalff, fo. 42 
Denselven opdracht aen Arien Claesz, fo. 44 
Jan Pietersz Blonck opdracht aen Gijsbert Schravelaer, fo. 50 
Jannitjen Danen rentebrief aen Fijtjen Joosten Kouck, fo. 53v 
Jan Jacobsz Wiltenburch opdracht aen Pieter Goossensz, fo. 55v 
Jan Cornelisz Bloncq opdracht aen Dirck Ariensz, fo. 56v 
Isbrant Kievit als voocht opdracht aen Maerten Verrijn, fo. 61v 
Jannitjen Danen opdracht aen Willem Jansz Groen, fo. 62v 
Jannitjen Danen rentebrief aen Annitjen Aelberts, fo. 64 
Isbrant Kievit als voocht opdracht aen Dirck Ariensz, fo. 67 
Denselven als procuratie hebbende opdracht aen Niclaes Nieubruch, fo. 67v 
de procuratie staet fo. 73 
Jannitjen Daniels rentebrief aent weeskint van Daniel Danielsz, fo. 70v 
Jacob Harmensz Vertoorn opdracht aen Dirck Paeuw, fo. 82 
Jacob Jansz Coster ende Dirck Paeuwelsz custingh rentebrief aen de weduwe Gerrit Licht 90v 
Jan Aertsz van Dobben opdracht aen Goris Ariensz Hoogenboom 96v 
Jacob en Claes Leendertsz Vermeul rentebrieff aen Willem de Man, fo. 101 
Jan van Ravensberch als procuratie van Cornelis Clockt etc. opdracht aen Pieter Goossensz, fo. 101v 
Jan Huijgen de Jonge rentebrief aen Jannitjen Harmens Feel, fo. 111 
Jan en Cornelis Maertensz van Rossen etc. opdracht aen Gijsbert Duijn, fo. 116 
Jan Pietersz Blonck etc. opdracht aen d’heer Johan de Vrij, fo. 118 
  
Leendert Jansz Ravensberch opdracht aen Harmen Hendricksz van Fleringen, fo. 30 
Leendert Jansz Ravensberch bode ex officio opdracht aen Pieter Rutten, fo. 36 
Leendert Ridder opdracht aen Cornelis Duijff, fo. 87v 
Leendert Jansz Ravensberch bode decreet opdracht aen d’heer de Vrij tlant Jannitjen Danen, fo. 99 
Leendert Jansz de Bruijn rentebrief aen sijn soon Cornelis Leendertsz de Bruijn, fo. 121v 
 
Marritje Cornelis Vermeer opdracht aen Cornelis Rommertsz Boldoot, fo. 18 
Martinus Westerhout etc. opdracht aen Pieter Cornelisz de Jonge, fo. 19v 
Martinus Westerhout etc. opdracht aen Jacob Harmensz Vertoorn, fo. 28 
Marritjen Maertens weduwe Thonis Verhoorn etc. opdracht aen Maerten Jacobsz Verrijn, fo. 39v 
Deselve opdracht aen Jacob en Gerrit Ariensz Gansenburch, fo. 40 
Michiel Leendertsz Cranenburch opdracht aen d’heer Johan de Vrij, fo. 47 
Marritje Pieters weduwe Jacob Cornelisz Swanenburch etc. opdracht mr. Murier, fo. 79v 
Michiel Leenen Cranenburch opdracht aen d’heer Johan de Vrij, fo. 117 
  
Niclaes en Adriaen van Rijswijck etc. opdracht aen Arien Claesz, fo. 10v 
Niclaes Nieubruch rentebrief aen Maria van Soelen, fo. 68v 
 
Pieter Cornelisz de Jonge custingh rentebrieff aen Anna Cornelis Westerhout, fo. 20v 
Panckras Evertsz en Willem Joosten opdracht aen Dirck Gerrit Roelen, fo. 30v 
Pieter en Willem Jansz van der Sluijs opdracht aen Diewertje Jacobs, fo. 31v 
Pieter Cornelisz Verswaen opdracht aen Willem Jansz in Gravecoop, fo. 58v 
Pieter Willemsz Loij cum socio opdracht aen Leendert Fransz Versijl, fo. 65 
Pieter van der Broucke als rentmr. opdracht aen d’heer Johan de Vrij, fo. 78 
Pieter Cornelisz weduwe opdracht aen Jacob Harmensz Vertoorn, fo. 86 
Pieter Jacobsz van der Enge opdracht aen Robebrt Vos, fo. 102v 
Pieter Goossensz de Bruijn rentebrief aen de twee weeskinderen van Daniel Danielsz, fo. 113 
 
Rijck Cornelisz opdracht aen Jan Danielsz Kalff, fo. 57 
 
Thomas Camericker verlijt rentebrief aen Willem de Langen en Adriaen Groenendijck als voochden, fo. 9 
Thonis Dircksz van der Neut opdracht aen Wouter Hendricksz van Swieten, fol. 32v 
Copie scheijdingh de versz van der Neut, fo. 33v 
Thonis Aertsz van Soest opdracht aen Cornelis Cockuijt, fo. 60 
 
Willem Dircksz de With cum socijs opdracht aen Maerten Jacobsz Verrijn, fo. 1 
Willem Jansz opdracht aen Jan Crijnen, fo. 59 
  
Actens ontslaginge van speciael hiptheecq
Adriaen Mathijsz 3 ma. 1 hont de helft nu Maerten Verrijn hebbende, fo. 2 
Jan Cornelisz van der Ree als schoonvader 4 ma. lant van Jan Cornelisz Mol, fo. 16 
  
Taxatien
Adriana Gijsbertsdr de Lange salr. van de Gouda, fo. 4 
Jacob Cornelisz Swanenburch salr. int lant van Steijn, fo. 77 
Francoijs Marcellis salr. tot Leijden overleden, fo. 89 
Adriaen van Nath, fo. 92 
Neeltje Beuckels Duldermerck salr., fo. 120v 
Grietje Cornelis salr. huijsvrouw van Claes Huijgen aen de Karmelcksloot, fo. 121 
  
Verclaringhe wegens
jonckheer Hagrieth, fo. 107

Inv.nr. 5 (1663-1673)

Arien Aertsz Verhoorn opdracht, fo. 38v 
Aechge Hendricxs weduwe van Pieter Pieter Simensz erffgen. opdrachtsbrieff, fo. 62 
Aeffje Buijens weduwe van Tonis Jansz van Leeuwen rentebrieff, fo. 75v 
Aeltge Daniels Deurhoff ontslagingh, fo. 86v 
Arij Claesz de Jonge opdrachtsbrieff, fo. 87v 
Annetje Pieters weduwe van Willem Jansz Groenevelt opdrachtsbrieff, fo. 136v 
Adriaen van Schie opdrachtsbrieff, fo. 141v 
d’Heer Amelius Cool opdrachtsbrieff, fo. 140v 
Arij Maertensz Blonck opdrachtsbrieff, fo. 146 
Arij Jansz de Jonge opdrachtsbrieff, fo. 148 
Adriaen van Schie opdrachtsbrieff, fo. 152 
d’Heer Adriaen Basson q.q. custingbrieff, fo. 152v 
Adriaen van Schie opdrachtsbrieff, fo. 153v 
Adriaen van Rijswijck q.q. opdrachtsbrieff, fo. 155v 
Aert Thijsen van Woerden opdrachtsbrieff, fo. 161 
Juffr. Amelia Verhoorn opdrachtsbrieff, fo. 48v 
  
Boudewijn Rampensius opdrachtsbrieff, fo. 74 
Bastiaen Pietersz cum socijs opdrachtsbrieff, fo. 95v 
  
Cornelis Jansz Decker opdrachtsbrieff, fo. 1 
Cars Simonsz opdrachtsbrieff, fo. 2 
d’Heer Cornelis de Jager opdrachtsbrief, fo. 6v 
Coen Henricxsz van Polen opdrachtsbrieff, fo. 13v 
Cornelis Willemsz van der Swaen custingbrieff, fo. 27 
d’Heer Cornelis Becqs custingbrieff, fo. 31v 
Cornelis Jansz Kockuijt rentebrieff, fo. 53v 
Cornelis Lenertsz de Bruijn rentebrief, fo. 55 
Cors Cornelisz van Klaveren rentebrief, fo. 61v 
Cornelis Cornelisz Bruijnsen custingbrief, fo. 64v 
Commer Dircxsz Asraper opdrachtsbrieff, fo. 75 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 77v 
Cornelis de Jager opdrachtsbrieff, fo. 101 
Claes Cornelisz Paeuw custingbrief, fo. 102 
Cornelis Rommertsz Boldoot opdrachtsbrieff, fo. 121v 
Claes Pietersz vande Vrijehouff rentebrieff, fo. 122 
Claes Huijgensz Ruijts erffgen. opdrachtsbrieff, fo. 129v 
Claes Pietersz van de Vrijehouff opdrachtsbrieff, fo. 133v 
Crijntgen Andries weduwe van Pieter Leendertsz opdrachtsbrieff, fo. 146v 
Claes Cornelisz Poel custingbrieff, fo. 147v 
Cornelis Jansz Blocklander custingbrieff, fo. 165 
 
Dirck Pouwelsz rentebrieff, fo. 1v 
Dieuwertge Jans weduwe van Jacob Leendertsz Vermeul wtcoop, fo. 11 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 12 
Dirck Cornelisz van Swieten rentebrieff, fo. 45v 
d’Heer Dammas van Swaenswijck q.q. opdrachtsbrieff, fo. 70 
Dirck Gerrit Roelen cum socijs transport, fo. 76v 
Dirck Herpers custingbrieff, fo. 102 
Dirck Cornelisz van Swieten rentebrieff, fo. 116v 
Dirck Wittekop custingbrieff, fo. 135v 
Dirck Gerritsz Gravesteijns erffgen. opdrachtsbrieff, fo. 145 
  
Emmetgen Hendricks laetst weduwe van Cornelis Harmansz Vergans wtcoop, fo. 123v 
  
Frans van Bronckhorst cum socijs decreetbrieff, fo. 90 
Frans Lodewijcxsz van der Cemp custingbrieff, fo. 126v 
 
Gerrit Roelen Ramp opdrachtsbrieff, fo. 26 
D’selve approbatie, fo. 27v 
d’Heer Ghijsbert van Craijesteijn opdrachtsbrieff, fo. 39v 
Gijsbert Stoffelsz Blonck opdrachtsbrieff, fo. 49v 
Ghijsbert Cornelisz van der Hoogh cum socijs opdrachtsbrieff, fo. 65v 
Gijsbert Joosten Butterman opdrachtsbrieff, fo. 66 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 67 
Ghijsbert Schravelaer custingbrieff, fo. 78v 
D’selve overgifte, fo. 82 
D’selve custingbrief, fo. 157 
Gerrit Gansenburch opdrachtsbrieff, fo. 79v 
d’Heer Gerbrant Ornia erffpachtsbrieff, fo. 113 
Geleijn Pietersz cum socijs opdrachtsbrieff, fo. 134v 
Gerrit Woutersz van der Wel opdrachtsbrieff, fo. 149 
 
Huijbert Pietersz Blonck opdrachtsbrieff, fo. 38 
Harmen Hendricxsz van Fleringen opdrachtsbrieff, fo. 40v 
Hendrickje Tonis weduwe van Maerten Feijsen opdrachtsbrieff, fo. 42 
Harmen Cornelisz Vergans opdrachtsbrieff, fo. 84v 
d’Heer Herpert van der Meijde q.q. opdrachtsbrieff, fo. 105v 
Huijbert Pietersz Blonck opdrachtsbrieff, fo. 111 
d’Heer Hans Bontemantel opdrachtsbrieff, fo. 112v 
Huijbert Stevensz van der Sloot opdrachtsbrieff, fo. 122 
Huijch Woutersz opdrachtsbrieff, fo. 127 
Hiop Gansenburch custingbrieff, fo. 142v 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 155 
 
Jan Crijnen custingbrieff, fo. 4v 
Johannis Ravensbergh q.q. opdrachtsbrieff, fo. 16v 
Jan Cornelisz Bloncks weduwe opdrachtsbrieff, fo. 23 
Jan Anthonisz van Velsen custingbrieff, fo. 24 
Jan Pieter Simonsz de Jonge opdrachtsbrieff, fo. 25 
Jonckheer Johan Haketh opdrachtsbrieff, fo. 29v 
De voochden over de boedel van Jacob Jansz Coster opdrachtsbrieff, fo. 34v 
d’Heer Johan de Vrij custingbrieff, fo. 50v 
Jan Ravensbergh q.q. opdrachtsbrieff, fo. 54 
Jan Anthonisz van Velsen opdrachtsbrieff, fo. 63 
Jan Crijnen opdrachtsbrieff, fo. 67v 
Jacob Gansenburch opdrachtsbrieff, fo. 79v 
Jacob Woutersz Hofflant opdrachtsbrieff, fo. 80v 
Jacob Commersz rentebrieff, fo. 83 
Jan Ravensbergh opdrachtsbrieff, fo. 99v 
Jan Danielsz Kalff nader verseeckertheijt, fo. 100 
Jan Jansz Crijnen opdrachtsbrieff, fo. 103 
Jan Anthonisz van Velsen rentebrieff, fo. 109 
Jan Ariensz Blonck rentebrieff, fo. 115 
De executeurs van den boedel van Jan Commersz opdrachtsbrieff, fo. 117v 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 118 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 119 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 119v 
Jacob Harmansz Vertoorn opdrachtsbrieff, fo. 120v 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 125v 
Jannitje Jans weduwe van Arij Jansz de Jonge opdrachtsbrieff, fo. 128 
Jan Anthonisz van Velsen rentebrieff, fo. 132v 
Jannitje Pieters Ramp weduwe van mr. Nicolaes Nieuburgh opdrachtsbrieff, fo. 143v 
d’Heer Johan den Haen custingbrieff, fo. 144v 
Jan Ariensz Ronaer custingbrieff, fo. 154 
Jan Danielsz Kalff rentebrieff, fo. 158v 
Jan Jacobsz Blonck opdrachtsbrieff, fo. 162v 
Jacob Jansz Blonck wtcoop, fo. 165v 
 
Leendert Jansz Ravensberch custingbrieff, fo. 81 
d’Heer Lambertus Gansenburch opdrachtsbrieff, fo. 156 
 
Marijtgen Hendricxs weduwe van Cars Simonsz [Verschuijr] rentebrieff, fo. 33 
D’selve rentebrieff, fo. 52 
D’selve rentebrieff, fo. 56v 
D’selve rentebrieff, fo. 72v 
D’selve [erfgenamen] opdrachtsbrieff, fo. 93 
Marritgen Pieters weduwe van Ghijsbert Feijsz wtcoop, fo. 68v 
Meijnsge Jacobs weduwe van Ghijsbert van der Laen opdrachtsbrieff, fo. 79 
Maria de Jager opdrachtsbrieff, fo. 101 
Maerten Cornelisz Bloncks erffgen. opdrachtsbrieff. 104v 
Maritgen Andries weduwe van Cornelis Cornelisz Bruijsen opdrachtsbrief 108v 
Maerten Huijgen Blonck cum socijs opdrachtsbrieff, fo. 114 
Marijtgen Jans weduwe van Aert Thonisz van de Vrijehouff rentebrieff, fo. 131v 
Marcus Jaspersz Sudaen transport, fo. 141 
Maria van Winsen testament, fo. 149v 
De voochden over tweeskint van Marijtge Jans Verweij weduwe van Claes Meesz opdrachtsbrieff, fo. 159 
Maerten Jansz Braker rentebrieff, fo. 160 
Mathijs Willemsz Aelsvel opdrachtsbrieff, fo. 164 
  
Neeltgen Huijberts van der Laen schenckinge, fo. 47v 
Nicolaes Straffintvelt q.q. opdrachtsbrieff, fo. 138v 
  
Pieter Goosen de Bruijn opdrachtsbrieff, fo. 3v 
D’selve transport, fo. 5v 
D’selve opdrachtsbrieff, fo. 17v 
Pieter van der Vult opdrachtsbrieff, fo. 36v 
Pieter Pietersz Keijser rentebrieff, fo. 44v 
Pieter Jansz Koster q.q. opdrachtsbrieff, fo. 51v 
Pieter Joosten Butterman opdrachtsbrieff, fo. 66 
De selve opdrachtsbrieff, fo. 67 
Pieter van der Vult opdrachtsbrieff, fo. 94v 
Paulus Bolnes erffgen. opdrachtsbrieff, fo. 107v 
d’Heer Pieter Latriere opdrachtsbrieff, fo. 115v 
Pietertgen Ghijsberts weduwe van Pieter Rutten opdrachtsbrieff, fo. 124v 
 
Simon Claesz Ruijt rentebrieff, fo. 71v 
De selve wtcoop, fo. 137 
  
Trijntgen Simons weduwe van Pieter Coenen rentebrieff, fo. 19 
Juffr. Theresa Thart opdrachtsbrieff, fo. 20v 
Thomas Maertensz Kamericker rentebrieff, fo. 58v 
Trijntgen Simons weduwe van Pieter Coenen rentebrieff, fo. 85v 
Trijntgen Pieters erffgen. opdrachtsbrieff, fo. 96v 
  
Wouter Claesz donatie, fo. ?? 
Willem Claesz Ruijt rentebrieff, fo. 1?? 

Inv.nr. 6 (1673-1708)

Armen tot Reeuwijk word getransporteerd een rentebrief door Aart Thonisz van Leeuwen 22 
Abbinga (vrouwe Anna Francisca van) taxatie van hare goederen 167 
Ane (Cornelis Cornelisz en Cornelis Theunisz van) word getransporteerd door Arien en Pieter Klaasz Vermeul 216 
Armen van den lande van Steijn word getransporteerd een rentebrief door de weduwe Cornelis Harmensz Vergans 55-x 
Armen van Sluijpwijck word getransporteerd een rentebrief door Huijch Woutersz de Hoogh 187 
Armen tot Reeuwijk word getransporteerd een rentebrief door Jacob Jansz Blonk 93v 
Armen tot Reeuwijk word getransporteerd een rentebrief door Jacob Jansz Blonk 109v 
Ane (Cornelis Cornelisz van) word getransporteerd door Pieter Klaasz Vermeul 215v 
Alberts (Joost) taxatie van zijn goederen 122v 
Abrahams (Grietjen) weduwe Cornelis Jansz van Leeuwen transporteert aan Jan Gijsbersz van der Swaan 14 
Alberts (Joost) taxatie van zijne goederen 48 
Alkemade (de heer Hendrik van) van Berkenrode taxatie van zijne goederen 160v 
Ariens (Marritjen) weduwe van Joris Keul transporteert aan Arien Jansz Blonk 119v 
Aartsz (Teunis) van de Vrijehouf transporteert aan Willem Priem 230v 
Aalsvel (Matthijs Willemsz) transporteert aan Cornelis Jansz Bloklander 48 

Basson (Adriaan) taxatie van zijne goederen 70 
Bosch (Beatricx en Maria) transporteren aan Cornelis Schravelaar 92 
Boerefijn (Balten Willem) uijtkoop wegens zijne kinderen 126v 
Blonk (Arien Jansz) transporteert aan Jacob Pietersz Blonck 231v 
Blonck (Jacob Pietersz) word getransporteerd door Arien Jansz Blonck 231v 
Billick (Cornelis Pietersz van) transporteert aan Dirk Jansz Ravensberg 1v 
Blonck (Gerrit en Jan Jansz) word getransporteerd door Cornelis Leendertsz Vermeul 9v 
Block (Cornelis) word getransporteerd door de weduwe van Cornelis Harmensz Vergans 3 
Bruijn (Jan Leendertsz de) word getransporteerd door Cornelis Claesz Huijsman 115v 
Bruijn (Jan Leendertsz de) word getransporteerd door de weduwe van Cornelis Leendertsz de Bruijn 123v 
Bruijn (De weduwe Cornelis Leendertsz de) transporteert aan Jan Leendertsz de Bruijn 123v 
Brund (Dirk Cornelisz) en Claas Schalkwijk transporteeren aan d’heer Nicolaas van der Hoeve 58v 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Neeltjen Dirks Coster, weduwe van Pieter Claasz Vermeul, word getransporteerd door David Ariensz van Kempen en Neeltje Oudshoorn 234v 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Neeltje Dirks Coster, weduwe van Claas Vermeul, word getransporteerd door Dirk Jansz van Wilk 239 
Boeren (Aart Thijsz) word getransporteerd door Gijsbert Dirksz Camerik 5 
Boon (Goosen) als curateur in den boedel van Jan Danielsz Kalst transporteert aan Anthonij van Vollenhove 59v 
Boudens (Georgius) transporteert aan Sijmon Jansz Hoogerdijk 223v 
Blonck (Huijch Maartensz) transporteert aan Grietje Jacobs van Bamker, huisvrouw van Hendrik Oosterling 195v 
Blonck (Jan Ariensz) transporteert aan Huijbert Pietersz Blonk 66 
Blonck (Jan Pietersz) scheijtbrief tegens zijne kinderen 67v 
Blonck (Jacob Huijgen) transporteert aan Pieter Floren Puselaar 73v 
Blonck (Jacob Jansz) transporteert aan Huijbert Pietersz Blonck 92v 
Blonck (Huijbert Pietersz) word getransporteerd door Jan Ariensz Blonck 66 
Blonck (Jacob Jansz) transporteert aan den gemeenen huisarmen tot Reeuwijk 93v 
Blonck (Jacob Jansz) transporteert aan den gemeenen huisarmen tot Reeuwijck 109v 
Blonck (Jan Pietersz) kinderen en erfgenamen transporteeren aan Pieter Pietersz Trimp 136v 
Blommendaal (Jacob Ariensz) vertigting wegens zijn kint 144 
Bos (Pieter) en Daniel van der Kodde word getransporteert door Johan Schaaf 201v 
Bergh (Cornelis Gillis van den) word getransporteert door Jan de Jong 220 
Bloklander (Jan Cornelisz) transporteert aan Grietje Dirks Dicke, weduwe van Ingen Cornelisz Bloklander 222 
Blonk (Jacob Claasz) transporteert aan Cornelis Pietersz Loendersloot 241v 
Balbian (Laurens) gemagtigde van vrouwe Maria van Stralen weduwe van capitein Pieter Gauraux de Laterire transporteert aan Margareta Cornings weduwe van Daniel van Stralen 30 
Balbian (Laurens) gemagtigde van de heer Pieter van Wassenaar transporteert aan Johan Schaaff 118 
Boon (Leendert Gijsbertsz) kinderen transporteeren aan Leendert Klaasz Vermeul 130v 
Bos (Pieter) en Daniel van der Kodde word getransporteerd door Johan Schaaf 201v 
Bos (Leendert Jansz) transporteert aan Jan van Ravensberg 242 
Braaker (Maarten Jansz) transporteert aan Joris Keul 42v 
Bloklander (Cornelis Jansz) word getransporteerd door Matthijs Willemsz Aalsvel 48 
Bosch (Maria en Beatrix) transporteeren aan Cornelis Schravelaar 92 
Blonck (Arien Jansz) word getransporteerd door Marritjen Ariens weduwe Joris Keul 119v 
Blonck (Marritje Jans) weduwe Klaas Cornelisz Poel transporteert aan Willem Klaasz Ruijt 125 
Blonck (de weduwe van Maarten Huijgen) transporteert aan de kinderen van Neeltje Ariens Blonck 147v 
Boer (Neeltje Ariens) weduwe van Aart Pietersz Steijn transporteert aan Maarten Pietersz Blonk 165v 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Neeltje Dirks Koster weduwe Pieter Klaasz Vermeul transporteeren aan David Ariensz van Kempen en Neeltje Jans Outshoorn 234 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Neeltje Dirks Koster weduwe Pieter Klaasz Vermeul word getranspoort door Neeltje Jans Outshoorn en David Ariensz van Kempen 234v 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Neeltje Dirks Koster weduwe Pieter Klaasz Vermeul transporteeren aan Dirk Jansz van der Wilk 238v 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Neeltje Dirks Koster weduwe Pieter Klaasz Vermeul transporteeren aan Steven Matse 256v 
Blonck (de weduwe Pieter Jacobsz) uitkoop brief wegens hare kinderen 88 
Bergh (Cornelis Gillis van den) word getransporteert door Pieter Pietersz Trimp 136v 
Boon (Jan) word getransporteerd door Pieter Gerritsz Maas als gemagtigde van de executeurs van het testament van den heer van Berkenroode 216v 
Blonck (Pieter Hendriksz) en Pieter Klaasz Vermeul transporteeren aan Lambert Gansenburgh 224v 
Bos (Thijs Jansz) kinderen transporteeren aan de heer Adriaen Louf 45v 
Buijs (Willem Ariensz) passeert aan Maria Aarts van Erkel schuldbrief 24v 
Blommendaal (Jacob Ariensz) word getransporteerd door de erffgenamen van Willem Pietersz Verhoek 191 
Buijren (Pieter Cornelisz van) word getransporteerd door Hendrik Harmensz van Vlaardingen gemagtigde van Jan de Jong 206v 
Blom (Marritjen Ariens) weduwe Claas Gerritsz Gravesteijn word getransporteerd door Harmen Hendriksz van Vlaardingen 221v 

Costerus (de kinderen van Neeltge Ariens) word getransporteerd door Annetje Ariens Blonck weduwe van Maarten Huijgen Blonck 147v 
Claveren (Annetje Dirks van) weduwe Arien Klaasz van der Haas, Dirk Voorbij en Hendrik van Vlaardingen word getransporteert door Bastiaan Pietersz Trimp 233 
Coster (de erfgen. Arien Jans) den ouden, transporteeren aan Jan van Ravensberg 214 
Claveren (Annetje Dirks van) weduwe Arien Klaasz van der Haas transporteert aan Dirk Voorbij en Hendrik van Vlaardingen 233v 
Claveren (de erfgen. Cors Cornelisz van) transporteeren aan Jan Cornelisz Hoogerdijk 51 
Claveren (Klaas Dirksz van) cum sociis transporteerd aan Dirk Ariensz van Claveren 155v 
Cornelis (Belichje) haar gemagtigde transporteerd aan Cornelis Jansz Swart 158 
Claveren (Annetje Dirks van) en Dirk Voorbij word getransporteerd door Klaas Lalande 235 
Coster (Neeltje Dirks) weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck word getransporteerd door David Ariensz van Kempen en Neeltje Jans Outshoorn 234v 
Claveren (de erfgen. Cors Cornelisz van) transporteeren aan Jan Cornelisz Hogerdijk 51 
Coster (Neeltje Dirks) weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck word getransporteerd door Dirk Jansz van der Wilck 239 
Camerick (Emmitjen Hendrik) kinderen haar scheijtbrief 99v 
Cant (mr. Floris) taxatie van zijne goederen 77v 
Camerick (Gijsbert Dirksz) verbind aan Jan Hendriksz Oosterling 4v 
Camerick (Gijsbert Dirksz) verbind aan Aart Thijsz Boeren 5 
Camericker (Gijsbert Dirksz) transporteert aan Jan Hendriksz Oosterling 25 
Camericker (Gijsbert Dirksz) transporteerd aan Jan Woutersz Hofland 27 
Cooren (Gerrit Huijgen) transporteerd aan Hendrik Woutersz van Swieten 47 
Cats (Pieter en Jan Euwoutsz) word getransporteerd door Gerrit van Zuijlen bode tot Sluijpwijck van de hoffstede van Sijmon Klaasz Ruijt 80 
Camerick (Thomas Maartensz) zijn hoffsteede word getransporteerd door Gerrit van Zuijlen bode tot Sluijpwijck aan capitein Cornelis van der Zaan 95v 
Camericker (Gijsbert Hendriksz) transporteerd aan Cornelis Klaasz Huijsman 114v 
Camericker (Gijsbert Hendriksz) taxatie van zijnen goederen 156 
Clercq (Heijltje de) en Cornelis Lomberson erfgen. transporteeren aan Jan Crijnen Mastwijk 259 
Cool (Jan Maartensz) word getransporteerd door Jan Ariensz Vijffhoven c.s. 73 
Cats (Jan Euwoutsz) taxatie van zijne goederen 91v 
Costerus (Cornelis Pietersz) word getransporteerd door Jan Woutersz Hofland 134v 
Clock (d’heer Jacobus) taxatie van zijn goederen 174v 
Conincks (Margareta) weduwe van Daniel van Stralen word getransporteerd door Laurens Balbian gemagtigde van vrouwe Maria van Stralen weduwe van capiteijn Pieter Gauraux de Laterire 30 
Claes (Neeltje) haar taxatie 40v 
Coster (Neeltje Dirks) weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck transporteeren aan David Ariensz van Kempen en Neeltje Jans Outshoorn 234 
Coster (Neeltje Dirks) weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck word getransporteerd door Neeltje Jans Outshoorn en David Ariensz van Kempen 234v 
Coning (Adriaan de) en Cornelis Cappellenaar worden getransporteerd door Poulus de Want gemagtigde van Cornelis Jansz Kockuijt 12v 
Coster (Neeltje Dirks) weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck transporteeren aan Dirk Jansz van der Wilck 238v 
Coster (Neeltje Dirks) weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck transporteeren aan Steven Matse 256v 
Cappellenaar (Cornelis) en Adriaan de Coning word getransporteerd door Paulus de Wandt gemagtigde van Cornelis Jansz Kockuijt 12v 
Cant (Margareta) word getransporteerd door Pieter Jansz Voogelesang 69 
Cats (Pieter Euwoutsz) taxatie van zijn goederen 143v 
Cats (de erfgen. Pieter Ewouts) de jonge transporteeren aan Bastiaan Pietersz Trimp 145v 
Costerus (Ds. Isbrandus) word getransporteerd door Roelof de Zeeuw 186 
Costerus (Sijtje Pieters) weduwe Pieter Jacobsz Blonck uitkoopbrief wegens hare kinderen 88 
Coster (Sijmon Jansz) vertigting wegens zijn kinderen 258v 
Cock (Trijntje Leenderts) weduwe Klaas Cornelisz van Leeuwen vertigting wegens hare kinderen 254v 
Cats (Pieter Euwoutsz) de jonge taxatie van zijn goederen 143v 
Camerick (Gijsbert Hendriksz) taxatie van zijn goederen 156 
Clock (d’heer Jacobus) taxatie van zijn goederen 174v 
Cornelis (Niesje) taxatie van hare goederen 17v 
Claas (Neeltje) taxatie van hare goederen 40v 
Cant (mr. Floris) taxatie van zijne goederen 77v 
Cats (Jan Euwouts) taxatie van zijne goederen 91v 
Coster (Cornelis Ariensz) word getransporteerd door Wouter Eno in qualite als bode van Sluijpwijck in den boedel van Jan Ariensz Blonck 82 
Cloot (mr. Willem van der) als gemagtigde van de heer Philip van der Hoeven transporteerd aan de heer mr. Johan van der Hoeven 256 
Claveren (Annitje Dirks van) weduwe Arien Klaasz van der Haas transporteerd aan Hendrik van Vlaardingen 235v 
Cool (Cornelis Maartensz) word getransporteerd door Cornelis Leendertsz Vermeul 10v 
Cornelis (Neeltje Dirks) en Arien Klaasz Vermeul transporteeren aan Klaas Florisz Liesvelt 253 
Clercq (Heijltje de) erfgenamen en Cornelis Lomberson transporteerden aan Jan Crijnen Mastwijk 259 
Ceters (Jacob van) gemagtigde transporteerd aan Jan Jansz van Dobbe 166 
Claren (de weduwe Leendert Jansz) word getransporteerd door Jacob Thonisz van den Engh 129v 

Dam (Cornelis Ariensz van) word getransporteerd door Arien Ariensz Hogeveen 154 
Decker (Aart COrnelisz) taxatie van zijn goederen 155 
Decker (Aart Cornelisz) erfgenamen transporteeren aan Dirk Ariensz Blom 158 
Duijf (Cornelis) word getransporteerd door Evert Wijnen 104 
Dobbe (Jan Jansz van) word getransporteerd door Floris Damen van Outshoorn van Jacob Ceters 166 
Dam (Cornelis Ariensz van) word getransporteerd door Gijsbert Pieter Maartensz 121v 
Daasdonck (de heeren Hendrik) en Matthijs de Grande, gecommitteerde in den boedel van Emmitjen Hendriks weduwe Cornelis Harmensz Vergans, transpoteeren aan Cornelis Cornelisz Vergans 163v 
Derval (Cornelis) word getransporteert door Hendrik Gerritsz Versloot 170v 
Dirks (Lijsbeth en Barbera) word getransporteerd door Jan Jacobsz Eenichman 94v 
Dicke (Grietje Dirks) weduwe Ingen Cornelisz Bloklander word getransporteerd door Jan Cornelisz Bloklander 222v 
Dicke (Grietje Dirks) weduwe Ingen Cornelisz Bloklander leenbrieft 229v 
Doeijenburg (Maarten Jacobsz) transporteerd aan Pieter Jansz Verhooch 178 
Doeijenburg (Maarten Jacobsz) word getransporteerd door d’heer Petrus Ens 176 
Doeijenburg (Maarten Jacobsz) word getransporteerd door Pieter Jansz Verhooch 178v 
Decker (Aart Cornelisz) taxatie van zijn goederen 155 
Derval (d’heer Cornelis) word getransporteerd door Willem Vleertman 133 
Drooch (juffr. Margareta) weduwe Fredrik van Dijk word getransporteerd door Willem Klaasz Ruijt 202 
Diemen (Dirk Pietersz van) cum sociis transporteerd Willem Cornelisz Spruijt 247v 
Daniels (Neeltje) weduwe Pieter Pietersz Keijzer transporteerd aan Cornelis de Jongh 21v 

Eenichman (Jan Jacob) transporteert aan Pieter Klaasz Vermeul Lijsbeth en Barbera Dirks 94v 
Engh (Jacob Thonis van den) transporteerd aan Belitje Willems weduwe Leendert Jansz Claren 129v 
Eno (Wouter) word getransporteert door Jan Willemsz Ruijt 164v 
Engh (Jacob Thonisz van den) transporteerd aan Pieter Klaasz Vermeul 179v 
Ens (de heer Petrus) transporteerd aan Maarten Jacobsz Doeijenburgh 176 
Engh (Jacob Thonisz van den) word getransporteerd door Pieter Klaasz Vermeul 180 
Ens (de heer Petrus) transporteerd aan Pieter en Arien Klaasz Vermeul 192 
Engelgraaf (Robertus) gemagtigde in den boedel van Cornelis Derval transporteerd aan Jan van Ravensberg 200v 
Eijck (Vincent van) als gemagitgde in den boedel van Klaas van der Kerk transporteerd aan Wouter Eno 12 
Eno (Wouter) word getransporteerd door Vincent van Eijck gemagtigde in den boedel van Klaas van der Kerk 12 
Eijck (Vincent van) als gemagtigde in den boedel van Maria Euwouts weduwe Huijbert Pietersz van der Laan transporteerd aan d’heer Jacobus van Leeuwen 56 
Eijck (Vincent van) als gemagtigde in den boedel van Marritje Thonis van Leeuwen transporteerd aan Aart Thonisz van Leeuwen 125v 
Eijck (Vincent van) gemagtigde in den boedel van Geertjen Pieters Geerland weduwe Aart Thonisz van Leeuwen transporteerd aan Adriaan Maartensz Ravesteijn 172 
Eijck (Vincent van) gemagtigde transporteerd aan Jan van Ravensberg 185 
Eijck (Vincent van) transporteerd aan Klaas Corsz van der Haas 213v 
Eno (Wouter) schout transporteerd aan Arien Leendertsz Helt 61v 
Eno (Wouter) als bode van Sluijpwijck transporteerd aan Jan Woutersz Hofland 64 
Eno (Wouter) als gemagtigde in den boedel van Jan Ariensz Blonck transporteerd aan Cornelis Ariensz Koster 82 
Erkel (Maria Aarts van) word verlijd door Willem Ariensz Buijs schuldbrief 24 
Eno (Wouter) word getransporteerd door Willem Klaasz Ruijt 127v 
Eno (Wouter) word getransporteerd door Willem Klaasz Ruijt 212 

Gravesteijn (Adriaantjen en Willem Gerritsz) transporteeren aan Claas Gerritsz Gravesteijn en Harmen Hendriksz van Vlaardingen 2v 
Gravesteijn (Claas Gerritsz) en Harmen Hendriksz van Vlaardingen word getransporteerd door Adriaentje en Willem Gerritsz Gravesteijn 2v 
Gaegh (Arien Maartensz van der) transporteerd aan Jan van Ravensberg 50 
Gaegh (Arien Maartensz van der) transporteerd aan Joris Maartensz van der Gaegh 63 
Gaegh (Joris Maartensz van der) word getransporteerd door Arien Maartensz van der Gaegh 63 
Gaegh (Arien Maartensz van der) transporteerd aan Willem Jansz Hogeveen 87 
Groenesteijn (de weduwe dr. Theodrus) transporteerd aan Willem Vleertman 132v 
Gerrits (Geertje, Gerritje en Dirkje) worden getransporteerd door Dirk Willemsz Hockeling en Joris de Vries 72 
Gerrits (Dirkje) taxatie van hare goederen 170 
Gansenburg (Gerrit) taxatie van zijn goederen 53v 
Gravesteijn (Gijsbert Cornelisz) transporteerd aan Willem Maartensz Ravesteijn 137v 
Gravesteijn (Geertje Cornelis) weduwe scheidinge jegens de kinderen van Thijs Aartsz Verwoert 149 
Gravesteijn (Geertje Cornelis) verticht wegens haar kind 151 
Gravesteijn (Claas Gerritsz) word verlijd een rentebrief door Harmen  Hendriksz van Vlaardingen 8 
Gerritsz (Hendrik) uit land van Steijn cum sociis word getransporteerd door juffr. Catharina Verboom 8v 
Gansenburgh (Lambert) word verlijd door Huijch Woutersz de Hooch een rentebrief 110v 
Grande (de heeren Mathijs de) en Hendrik Daasdonk, als gecommitteerd in den boedel van Emmetje Hendriks weduwe Cornelis Harmensz Vergans, transporteeren aan Cornelis Cornelisz Vergans 163 
Gansenburgh (Lambertus) transporteerd aan Huijch Woutersz 41 
Gansenburgh (Lambertus) transporteerd aan Willem Klaasz Spruijt 42 
Gansenburgh (Lambertus) transporteerd aan Willem Klaasz Spruijt 97v 
Gansenburgh (Lambertus) transporteerd aan Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck 224 
Gijbe (Neeltje Jans) weduwe Klaas Harmensz Vergans uitkoop van haar kinderen 3v 
Gravesteijn (Willem Thijsz) word getransporteerd door Philippus Marsbag schout 229 
Gravesteijn (Pieter Willemsz) word getransporteerd door Pieter Jansz Vogelesang 237v 
Graaf (Schrevel Cornelis van der) gemagtigde van Thomas Jansz Ronaar transporteerd aan Leendert Jacobsz Vermeul 249v 
Gravesteijn (Gijsbert Cornelisz) word getransporteerd door Willem Maartensz Ravesteijn 138 

Hoflandt (Arien Thonisz) bode tot Sluijpwijck decreetbrief ten behoeve van Lijsbeth Hales weduwe Aart Verharst 16 
Hales (Lijsbet) weduwe Aart Verharst decreetbrief ten haren behoeve 16 
Hoflandt (Arien Thonisz) q.q. decreetbrief ten behoeve van Maria Hales 18 
Hales (Maria) decreetbrief ten haren behoeve 18 
Hoflandt (Arien Thonisz) bode tot Sluijpwijck decreetbrief ten behoeve van Jan van Ravensberg 33 
Hockeling (Dirk Willemsz) en Joris de Vries worden getransporteerd door Arien Gerritsz van Leeuwen 71v 
Haketh (Elisabeth Prestenaar weduwe Johan) transporteerd aan Jan van Ravensberg 85v 
Hogeveen (Willem Jansz) word getransporteerd door Arien Maartensz van der Gaegh 87 
Hogenels (Arien Ariensz) transporteerd aan Cornelis Ariensz van Dam 154 
Hoijncoop (Anna Willems) taxatie van haar goederen 161 
Heijn (de weduwe Aart Pietersz) transporteerd aan Maarten Pietersz Blonck 165v 
Hofland (Jan Woutersz) transporteerd aan Cornelis Pietersz Costerus 134v 
Haas (Annetje Dirks van Claveren weduwe Arien Claasz van der) Dirk Voorbij en Hendrik van Vlaardingen word getransporteerd door Bastiaan Pietersz Trimp 233 
Hogerdijk (Jan Cornelisz) word getransporteerd door Cors Cornelisz van Claveren 51 
Hoeve (de heer Nicolaas van der) word getransporteerd door Claas Schalkwijck en Dirk Cornelisz Brundt 58v 
Huijsman (Cornelis Claasz) transporteerd aan Jan Leendertsz de Bruijn 115v 
Huijsman (Cornelis Claasz) gemagtigde van Beliche Cornelis weduwe Gijsbert Hendriksz Camerik transporteerd aan Cornelis Jansz Swart 158 
Huijsman (Cornelis Claasz) word getransporteerd door Cornelis Jansz Swart 159 
Hockeling (Dirk Willemsz) en Joris de Vries transporteeren aan Geertje, Gerritje en Dirkje Gerrits 72 
Herberts (Dirk) transporteerd aan Jan Jacobsz van Luijk 227v 
Hendriks (Emmetje) weduwe Cornelis Harmensz Vergans transporteerd aan Jacob Hendriksz Zaal 29 
Hendriks (Emmetje) weduwe Cornelis Harmensz Vergans transporteerd aan den armen van den lande van Steijn 55 
Hendriks (Emmetje) weduwe Cornelis Harmensz Vergans transporteerd Cornelis Block 37 
Hofland (Jan Woutersz) word getransporteerd door Gijsbert Dirksz Camericker 27 
Huijsman (Cornelis Claasz) word getransporteerd door Gijsbert Hendriksz Camericker 114v 
Hogendijk (Sijmon Jansz) word getransporteert door Georgius Boudens als gemagtigde van Clara van der Zaan 223v 
Hooch (Huijch Woutersz de) transporteert aan Lambert Gansenburch 110v 
Hendriks (Jasper) word getransporteerd door Hillegond Pieters weduwe Willem van Leeuwen 175v 
Hooch (Huijch Woutersz de) transporteerd aan den armen van Sluijpwijck 187 
Huijsman (Rochus) en Gerrit Wijten word getransporteerd door de erfgen. van Jan Theunisz van Velsen en Maargen Ariens Klinkert 74v 
Haan (Johan den) taxatie van zijne goederen 141 
Hartogh (Johan) word getransporteerd door Jan Leendertsz Ravensberg 199 
Herberts (Dirk) word getransporteerd door Jan Jacobsz Luijk 228 
Heijnegom (Maria) word getransporteerd door Leendert Jacobsz Vermeul 251v 
Harles (de erfgen. van Maarten) transporteeren aan Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan 244 
Hofland (Jan Woutersz) word getransporteerd door Pieter Cornelisz van der Swaan 116v 
Hogerdijk (Sijmon Jansz) uitkoop wegens zijne kinderen 194 
Haas (Klaas Korsz van den) word getransporteerd door Theunis Jansz Ronaar 205v 
Haas (Klaas Korsz van der) word getransporteerd door Vincent van Eijck 213v 
Helt (Arien Leendertsz) word getransporteerd door Wouter Eno schout 61v 
Hofland (Jan Woutersz) word getransporteerd door Wouter Eno als bode van Sluijpwijck 64 
Hogeveen (Willem Jansz) transporteerd aan Gerrit Simonsz Ruijt 217v 
Hoeven (de heer mr. Johan van der) word getransporteerd door mr. Willem van der Cloot gemagtigde van d’heer Philip van der Hoeven 256 
Hendriks (Grietje) weduwe van Frans Lodewijksz van der Kemp transporteert aan Jacob Harmensz Overtoorn 20v 

Jonge (Harmen Leendertsz de) word getransporteerd door Arien Hendriksz Oosterling per procuratie van Jan Hendriksz Oosterling 61 
Jonge (Annitje Leenderts weduwe Pieter Pietersz de) vertigting van haar kind 135 
Jonge (Arien Jansz) transporteerd aan Jan van Ravensberg 165 
Jongh (de erfgen. van Cornelis de) transporteeren aan Jan de Jong commissaris 207 
Jonge (Grietje Pieters weduwe Pieter Cornelis de) transporteerd aan Dirk Pieters de Jonge 189v 
Jonge (Dirk Pietersz) word getransporteerd door Grietje Pieters weduwe Pieter Cornelisz de Jonge 189v 
Jongh (Jan de) transporteerd aan e. Joan van Santvoort 207v 
Jongh (Jan de) transporteert aan COrnelis Gillisz van den Berg 220 
Jongh (Jan de) transporteerd aan Jan Pietersz van Tol en Jan Cornelisz Sonne 247 
Jans (Marritje) weduwe Cornelis Gerritsz Visser transporteerd aan Arien Jorisz Quick cum sociis 85 
Jong (juffr. Maria de) taxatie van hare goederen 86v 
Jager (Margareta de) taxatie van hare goederen 177v 
Jongh (Cornelis de) word getransporteerd door Neeltje Famiels weduwe Pieter Pietersz Keijzer 21v 
Jonge (Pieter Jansz de) word getransporteerd door Pieter Andries van der Waal 78 
Jongh (de weduwe Pieter Cornelisz de) uitkoop wegens haar kinderen 100v 
Jongeneel (Cornelis Klaasz) en Pleun Willemsz Verniel worden getransporteerd door Pleun Pietersz van de Leck 235v 
Jongeneel (Cornelis Klaasz) en Pleun Willemsz Verniel transporteeren aan Pleun Pietersz van der Leck 246 
Jonge (Huijch Jansz de) word getransporteerd door Sijmon Klaasz Ruijt 46 
Jongh (Jan Pietersz de) word getransporteerd door de heer Allard Ravensburg 237 

Kleijnmeel (Alida) taxatie van hare goederen 176v 
Kraan (Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz) word getransporteerd door Alida Sicx en Willem Kerkman 232 
Kraan (Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz) transporteeren aan Alida Sicx en Willem Kerkman 232v 
Kerman (Willem) en Alida Sicx transporteeren aan Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan 232 
Kerman (Willem) en Alida Sicx word getransporteerd door Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan 232v 
Kockuijt (Cornelis Jansz) procuratie op Paulus de Mandt 13v 
Kempen (David Ariensz van) en Neeltje Outshoorn transporteeren aan Neeltjen Dirks Coster weduwe Pieter Claasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonk 234v 
Kerkman (Elbert) taxatie van zijn goederen 160 
Kamp (de weduwe Frans Lodewijk van der) transporteerd aan Jacob Harmensz Vertoorn 20v 
Kaest (Jan Danielsz) zijn curateur transporteerd aan Anthonij van Vollenhove 59v 
Klinkert (d’erfgen. van Maartgen Ariens) en Jan Theunisz van Velsen transporteeren aan Rochus Huijsman en Gerrit Wijten 74v 
Keul (de weduwe Joris) transporteerd aan Arien Jansz Blonck 119v 
Kuijst (Jan Cornelisz) transporteerd aan Jacobus en Adriana Pauw 200v 
Kodde (Daniel van der) en Pieter Bos word getransporteerd door Johan Schaaff 201v 
Kraan (Leendert Cornelisz) en Jan Ariensz Molenaar transporteeren aan Pieter Klaas Vermeul 218v 
Kraan (Leendert Cornelisz) cum sociis transporteerd aan Christina Verhorst huisvrouw van Pieter Pauw 243 
Keul (Joris) word getransporteerd door Maarten Jansz Braecker 42v 
Kraan (Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz) word getransporteerd door de erfgen. van Maarten Harles 244v 
Kraan (Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz) transporteeren aan Pieter van Leeuwen 250v 
Kraan (Leendert Cornelisz, Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz) Jan Ariensz Molenaar en Jan Jacob van Luijk worden getransporteerd door Christina Verhorst huisvrouw van Pieter Pauw 242v 

Leeuwen (Aart Thonisz van) transporteerd aan den armen tot Reeuwijk 22 
Leeuwen (Arien Gerritsz van) transporteerd aan Joris de Vries en Dirk Willemsz Hockeling 71v 
Leenderts (Annetje) weduwe Pieter Pietersz de Bruijn vertigting van haar kind 135 
Lange (de weduwe Arien Jansz de) word getransporteer door Arien Sijmons 205 
Leeuwen (de weduwe van Cornelis Jan van) transporteerd aan Jan Gijsbertsz van der Swaan 14 
Lange (de heer mr. Cornelis de ) als curateur over den boedel van Willem Ariensz Buijs transporteerd aan d’heer Jacob Verrijn 120v 
Lalande (Klaas) transporteerd aan Dirk Voorbij en Annitje Dirks van Claveren weduwe A. Claasz van der Haas 235 
Luijk (Jan Jacobsz van) word getransporteerd door Dirk Herberts 227v 
Leck (Pleun Pietersz van de) word getransporteerd door Dirk Meesse Ruijgeweijer 241 
Loij (Floris Pietersz) transporteerd aan Floris Hendriksz Loij 210v 
Loij (Floris Hendriksz) word getransporteerd door Floris Pietersz Loij 210v 
Laan (Hendrik Stevensz van der) en Marritje Pieters Verhouk kinderen transporteeren aan Dirk Klaasz Landsgeloof 105 
Landsgeloof (Dirk Klaasz) word getransporteerd door de kinderen van Huijbert Stevensz van der Laan en Marritje Pieters Verhouk 105 
Lomberson (de erfgen. Cornelis) en Heijltje de Clercq transporteeren aan Jan Crijnen Mastwijck 259 
Leeuwen (Gijsbert van) word getransporteerd door Jan Maartensz Vogelsang 1 
Leeuwen (Jannitje Cornelis van) en Jan Meesen transporteeren aan de weduwe van Volkert Visscher 76 
Luijk (Jan Jacobsz) transporteerd aan Dirk Herberts 228 
Loendersloot (Cornelis Pietersz) word getransporteerd door Jacob Klaasz Blonck 241v 
Louft (de heer Adriaan) word getransporteerd door Maarten Verhouf en Roelof Jansz Ramp q.q. 62 
Liesveldt (Klaas Florisz) word getransporteerd door de weduwe Pieter Klaasz en Arien Klaasz Vermeul 253 
Loendersloot (Cornelis Pietersz) word getransporteerd door Pieter Maartensz Ravesteijn 228v 
Leck (Pleun Pietersz van de) word getransporteerd door Pleun Willems Verniel en Cornelis Klaasz Jongeneel 246 
Last (Thonis Willemsz) transporteerd aan Aart Danielsz van Rijn 197 
Louf (de heer Adriaan) word getransporteer door de kinderen van Thijs Jansz Bos 45v 
Loij (Willem Cornelisz) transporteerd aan de weduwe Otto Ruijterhof 57v 
Leeuwen (de weduwe Willem van) transporteerd aan Jasper Hendriks 175v 
Leeuwen (Pieter van) word getransporteerd door Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan cum sociis 250v 
Luijck (Jan Jacobsz) Jan Ariensz Molenaar, Leendert Cornelisz, Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan worden getransporteerd door Christina Verhorst huisvrouw van Pieter Pauw 242v 
Leeuwen (de weduwe Klaas Cornelisz) haar vertigting 254v 

Moeringh (Albartus) word getransporteer door Aart Emitsz Snoeij 145 
Melle (Bastiaan Willemsz) transporteerd aan Jan Cornelisz van der Wolf en Jan Leendertsz Polsbrouker 181 
Muijsse (Dirk) gemagtigde van de weduwe Jacob Harmensz Vertoorn transporteerd aan Pieter Klaasz Vermeul 212v 
Marsbag (Philippus) schout word getransporteerd door Hendrik van Vlaardingen bode van Sluijpwijck 202v 
Mastwijck (Jan Crijnen) word getransporteerd door Heijltje de Clercq en de erfgen. Cornelis Lomberson 259 
Meesen (Jan) en Jannitje Cornelis van Leeuwen transporteeren aan de weduwe van Volkert Visscher 76 
Molenaar (Jan Ariensz) en Leendert Cornelisz Kraan transporteeren aan Pieter Klaasz Vermeul 218v 
Matse (Steven) word getransporteerd door de weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck 256v 
Maes (Pieter Gerritsz) gemagtigde van de executeurs van den testamente van den heer van Berkenroode transporteerd aan Jan Boon 216v 
Marsbag (Philippus) schout transporteerd aan Willem Thijsz Gravesteijn 229 
Moens (jonkheer Hendrik) taxatie van den titel van de leenen van Ravensberg onder Sluijpwijck 175 
Molenaar (Jan Ariensz) Jan Jacob van Luijk, Leendert Cornelisz, Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan worden getransporteerd door Christina Verhorst huisvrouw van Pieter Pauw 242v 

Neut (Dirk en Hilletjen Jans van der) haar scheidbrief 167v 
Neut (Gijsbert van der) taxatie van zijn goederen 186v 
Nobelaar (de heer Justus de) taxatie van zijn goederen 129v 
Nieuwerkerk (Cornelis Aartsz van) word getransporteerd door Jacobus Klaasz Vermeul 198 
Neut (Ootje Cornelis van der) taxatie van hare goederen 169 

Outshoorn (Maarten) en Cornelis Klaas Poel transporteeren aan Jan van Ravensberg 231 
Outshoorn (Neeltje Jans) en David Ariensz van Kempen transporteeren aan Neeltjen Dirks Coster weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonk 234v 
Outshoorn (Floris Daamen van) gemagtigde van Jacob van Ceters transporteerd aan Jan Jansz van Dobbe 166 
Oosterling (Jan Hendriksz) word getransporteerd door Gijsbert Dirksz Camerick 4v 
Oosterling (Jan Hendriksz) word getransporteerd door Gijsbert Dirksz Camericker 25 
Ornia (de heer Gerbrand) taxatie 139v 
Oosterling (Jan Hendriksz) transporteerd aan Arien Hendriksz Oosterling 28 
Oosterling (Arien Hendriksz) word getransporteerd door Jan Hendriksz Oosterling 28 
Oosterling (Jan Hendriksz) transporteerd aan Arien Hendriksz Oosterling 54 
Oosterling (Arien Hendriksz) word getransporteerd door Jan Hendriksz Oosterling 54 
Outshoorn (Floris Damen van) word getransporteerd door Jacob Wantenaar gemagtigde van juffr. Franchoise Woulpart 225 
Os (Heijltje Cornelis van) word getransporteerd door Theunis van der Pick sum sociis 253v 
Oosterling (Arien Hendriksz) gemagtigde van Jan Hendriksz Oosterling transporteerd aan Harmen Leendertsz de Jonge 61 

Polsbrouker (Jan Leendertsz) Jan Cornelisz van der Wolf word getransporteerd door Bastiaan Willemsz Melle 181 
Poel (de weduwe Claas Cornelisz) transporteert aan Willem Claasz Ruijt 125 
Pauw (Jacobus, Adriana en Catharina) word getransporteerd door Cornelis Jacobsz Verrijn 153 
Poel (Cornelis Klaasz) en Maarten Outshoorn transporteeren aan Jan van Ravensberg 231 
Pieter (Grietje) weduwe Pieter Cornelisz de Jongh uitkoopbrief van haar kinderen 100v 
Pieters (Gijsbert Maartensz) transporteerd aan Cornelis Ariensz van Dam 121v 
Pieter (Grietje) weduwe Pieter Cornelisz de Jonge transporteerd aan Dirk Pietersz de Jonge 189v 
Polsbrouker (Jan Leendertsz) word getransporteerd door Gerrit Jansz Verhouft 219v 
Pieters (Hillegond) weduwe Willem van Leeuwen transporteerd aan Jasper Hendriksz 175v 
Puselaar (Pieter Floren) word getransporteerd door Jacob Huijgen Blonck 73v 
Parceval (de heer Meijnard de) gouverneur van Hulst transporteerd aan d’heer mr. Jacob van der Hoeve 108v 
Pick (Theunis van der) transporteerd aan Heijltje Cornelis van Os 253v 
Priem (Willem) word getransporteerd door Theunis Aartsz van de Vrijehouf 230v 
Priem (Willem) word getransporteerd door Arien Klaasz Vermeul 239v 
Pauw (Jacobus en Adriana) worden getransporteerd door Jan Cornelisz Kuijst 200v 

Quick (Arien Jorisz) en Arien Jansz Versluijs transporteeren aan Sijmon Claasz Ruijt 140v 
Quick (Arien Jorisz) cum sociis word getransporteerd door de weduwe Cornelis Gerritsz Visser 85 

Reeuwijk (armen tot) word getransporteerd door Aart Thonisz van Leeuwen 22 
Ravensbergh (Jan van) word getransporteerd door Arien Thonisz Hofland bode van Sluijpwijck 33 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Arien Maartensz van der Gaagh 50 
Rijkaart (Hendrik) word getransporteerd door Arien Leendertsz Thelt 78v 
Ravensberg (Jan van) word getransproteerd door Anna Elisabeth Prestenaar weduwe de heer Johan Haketh 85v 
Roon (Aaltjen van) weduwe van Maarten Jacobsz Verrijn transporteerd aan Cornelis Jacobsz Verrijn cum sociis 102 
Ruijt (Sijmon Claasz) word getransporteerd door Arien Jorisz Quik en Arien Jansz Versluijs 140v 
Rijn (Anthonij van) schout tot Bodegraven per procuratie van jonkheer Johan Pabtiste van Saren en vrouwe Josina Karremans transporteerd aan Mees Jansz van ‘t Riet 171 
Ravesteijn (Adriaan Maartensz) transporteerd aan Thonis Jansz Ronaar 185v 
Ronaar (Thonis Jansz) word getransporteerd door Adriaan Maartensz Ravesteijn 185v 
Ravensberg (Jan Leendertsz van) word getransporteerd door Jan Gerritsz Versloot 113 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Arien Jansz Coster 210 
Ravensberg (Dirk Jansz) word getransporteerd door Cornelis Pietersz van Billick 8v 
Ruijt (Willem Claasz) word getransporteerd door de weduwe Claas Cornelisz Poel 125 
Roon (Claas Woutersz van) ende kinderen van Marritje Cornelis van der Wolf haar scheidbrief 173 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Cornelis Klaasz Poel en Maarten Outshoorn 231 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Dirk Voorbij en Hendrik van Vlaardingen 236 
Ruijgeweijer (Dirk Meesse) transporteerd aan Pleun Pietersz van de Leck 241 
Ravesteijn (Willem Maartensz) word getransporteerd door Gijsbert Cornelisz Gravesteijn 137v 
Rijckaart (Hendrik) transporteerd aan Jan van Ravensberg 97 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Hendrik Rijckaart 97 
Ravensberg (Jan van) word getransproteerd door Hendrik van Vlaardingen als bode van Sluijpwijck en den boedel van Jan Cornelisz Hogerdijk 188 
Reeland (Hugo) gemagtigde van de erfgen. van Grietje Braenden transporteert aan Pieter Jansz Vogelsang 200 
Reeuwijk (armen tot) word getransporteerd door Jacob Jansz Blonck 93v 
Reeuwijk (gemeenen huis armen tot) word getransporteerd door Jacob Jansz Blonck 109v 
Renst (Johanna) taxatie van hare goederen 146v 
Reijnst (Johanna en Johan) transporteeren aan Johanna Rogge 161v 
Rogge (Johan) word getransporteerd door Johanna en Johan Reijnst 161v 
Ruijt (Jan Willemsz) transporteerd aan Wouter Eno 164v 
Ravensberg (Jan Leendertsz) transporteerd aan Johan Hartogh 199 
Ruijt (Jan Willemsz) transport aan Jan Jansz van de Vijver 204 
Riet (Mees Jansz van ‘t) word getransporteerd door Ida Adriaans Slecht weduwe Volkert Visscher 208v 
Rogge (Johan) transporteerd aan Grietje Jans Romeijn weduwe Jan Leendertsz Stolwijk 214 
Ruijt (Jan Willemsz) transporteerd aan Dirk Jansz Vermij 222v 
Romeijn (Grietje Jans) weduwe Jan Leendertsz Stolwijk transporteerd aan Johan Rogge 214 
Ruijt (Jan Willemsz) transporteerd aan Dirk Meessen Ruijgeweijer 240 
Ruijgeweijer (Dirk Meessen) word getransporteerd door Jan Willemsz Ruijt 240 
Ruijt (Jan Willemsz) transporteerd aan Jan van Ravensberg 240v 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Jan Willemsz Ruijt 240v 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Leendert Jansz Bos 242 
Ramp (Roelof Jansz) en Maarten Verhouft transporteeren aan de heer Adriaan Louft 62 
Ravesteijn (Pieter Maartensz) taxatie van zijn goederen 79v 
Ravesteijn (Pieter Maartensz) transporteerd aan Cornelis Pietersz Loendersloot 228v 
Ravensberg (Jan van) word getransporteerd door Robertus Engelgraaf gemagtigde in den boedel van Cornelis Derval 200v 
Rijn (Aart Danielsz van) word getransporteerd door Thonis Willemsz Last 197 
Ruijterhof (Otto) zijn weduwe transporteerd aan Willem Cornelisz Loij 57v 
Ruijt (Willem Klaasz) transporteerd aan Wouter Eno 127v 
Ravesteijn (Willem Maartensz) transporteerd aan Gijsbert Cornelisz Gravesteijn 138 
Ruijt (Willem Klaasz) transporteerd aan juffr. Margareta Drooch weduwe Fredrik van Dijck 202 
Ruijt (Willem Klaasz) transporteerd aan Wouter Eno 212 
Ruijt (Gerrit Simonsz) word getransporteerd door Willem Jansz Hogeveen 217v 
Ravesteijn (Willem Maartensz) transporteerd aan Hendrik van Vlaardingen 249 
Ravensberg (de heer Allard) transporteerd aan Jan Pietersz de Jongh 237 

Salen (Aaltje Cors van) weduwe Cornelis Leendertsz de Bruijn transporteerd aan Jan Leendertsz de Bruijn 123v 
Sonnemans (de heer mr. Adriaan) taxatie van zijne goederen 142v 
Snoeij (Aart Emitsz) transporteerd aan d’heer Albartus Moeringh 145 
Sijmons (Arien) transporteerd aan de weduwe Arien Jansz de Lange 205 
Schravelaar (Cornelis) word getransporteerd door Beatrix en Maria Bosch 92 
Swart (Cornelis Jansz) word getransporteer door Bastiaan Pietersz Trimp 204v 
Sicx (Alida) en Willem Kerkman transporteeren aan Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan 232 
Sicx (Alida) en Willem Kerkman word getransporteerd door Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan 232v 
Swaan (Jan Gijsbertsz van der) word getransporteerd door de weduwe Cornelis Jansz van Leeuwen 14 
Steijn (armen van den lande van) word getransporteerd door de weduwe Cornelis Harmensz Vergans 55 
Schalkwijk (Claas) en Dirk Cornelisz Brundt per procuratie transporteeren aan d’heer Nicolaas van der Hoeve 58v 
Stompwijck (Cristina van) taxatie van hare goederen 69v 
Swaan (Cornelis Willemsz van der) transporteerd aan Cornelis Pietersz van der Swaan 106 
Swaan (Cornelis Pietersz van der) word getransporteerd door Cornelis Willemsz van der Swaan 106 
Stralen (Cathrina van) taxatie van hare goederen 123 
Spruijt (Willem Claesz) word getransporteerd door Pieter Claasz Vermeul per procuratie van de kinderen van Frans Verzijl 128v 
Schravelaar (Cornelis) taxatie van zijn goederen 138v 
Spruijt (Willem Claesz) word getransporteerd door Cornelis Cornelisz Vergans 148v 
Swart (Cornelis Jansz) word getransporteerd door Cornelis Claesz Huijsman gemagtigde van Beliche Cornelis weduwe van Gijsbert Hendricksz Camerick 158v 
Swart (Cornelis Jansz) transporteerd aan Cornelis Claasz Huijsman 159 
Steijn (Jacob Ariensz van) word getransporteerd door Cornelis en Paulus Jansz Ruitenbroek 206 
Six (Alida) en Willem Kerkman word getransporteerd door Cornelis Alewijnsz en Alewijn Ariensz Kraan 232v 
Spruijt (Willem Cornelisz) word getransporteer door Dirk Pietersz van Diemen 247v 
Stompwijk (Elisabeth van) taxatie van hare goederen 89 
Swaan (Jan Gijsbert van der) word getransporteerd door Grietje Abrahams 14 
Swaan (Gijsbert Cornelisz van der) transporteerd aan Pieter Cornelisz van der Swaan 15 
Swaan (Pieter Cornelisz van der) word getransporteerd door Gijsbert Cornelisz van der Swaan 15 
Swaan (Gijsbert Cornelisz van der) taxatie van ‘t land 15v 
Schie (Geertruijd van) taxatie van haar goederen 17 
Swieten (Hendrik Woutersz van) word getransporteerd door Gerrit Huijgen Cooren 47 
Spruijt (Gijsbert Melsz) transporteert aan Roelof de Zeeuw 90v 
Sluijpwijck (armen van) word getransporteer door Huijch Woutersz 187 
Schade (Johan) transporteerd aan Pieter van Soest 6v 
Soest (Pieter van) word getransporteerd door Johan Schade 6v 
Schaaf (Johan) transporteerd aan Daniel van der Kodde en Pieter Bos 201v 
Santvoort (e. Joan) word getransporteerd door Jan de Jongh 207v 
Slecht (Ida Adriaans) weduwe Volkert Visscher transporteerd aan Mees Jansz van ‘t Riet 208v 
Sonne (Jan Cornelisz) en Jan Pietersz van Tol worden getransporteerd door Jan de Jongh 247 
Spruijt (Willem Klaasz) word getransporteerd door Lambertus Gansenburgh 42 
Spruijt (Willem Klaasz) word getransporteerd door Lambertus Gansenburgh 97v 
Schaaf (Johan) word getransporteerd door Laurens Balbian gemagtigde van de heer Pieter van Wassenaar 118 
Spruijt (Mels en Willem Ariensz) transporteeren aan Roelof de Zeeuw 36 
Sitter (Thomas de) word getransporteer door de gemagtigde van Maria Jans van Zant weduwe Otto Ruijterhoff 211 
Spelt (Grietje van der) weduwe Donatis van der Spelt word getransporteerd door Maarten Verschuijr 248v 
Swaan (Pieter Cornelisz van der) transporteert aan Philippus Sanison 39v 
Sanison (Philippus) word getransporteerd door Pieter Cornelisz van der Swaan 39v 
Swaan (Pieter Cornelisz van der) transporteerd aan Jan Woutersz Hofland 116v 
Swaan (Pieter Cornelisz van der) transporteerd aan Thijs Aartsz van Woerden 117v 
Sanison (de erfgen. van de heer Philippus) en juffr. Maria van Wout transporteeren aan Cornelis Jansz Verhouff 217 
Spruijt (Gijsbert Melsz) word getransporteerd door Roelof de Zeeuw 89v 
Schade (Johan) word getransporteerd door juffr. Thresa Thart 6 
Schriverus (d’heer Willem) taxatie van zijn goederen 62v 
Spruijt (Willem Ariensz) transporteerd aan Gijsbert Melsz Spruijt 84 
Spruijt (Gijsbert Melsz) word getransporteerd door Willem Ariensz Spruijt 84 
Snouk (de kinderen en erfgen. van Jacob Jansz van der) word getransporteerd door Arien Klaas Vermeul 251 
Six (de erfgen. van juffr. Alida) transporteeren aan Kars Pieter Verweij 257v 
Six (de erfgen. van juffr. Alida) transporteeren aan Willem Klaasz Spruijt 258 
Spruijt (Willem Klaasz) word getransporteerd door de erfgen. van juffr. Alida Six 258 

Thelt (Arien Leendertsz) transporteerd aan Hendrik Rijkaart 78v 
Trimp (Bastiaan Pietersz) transporteerd aan Cornelis Jansz Swart 204v 
Trimp (Bastiaan Pietersz) transporteerd aan Annetje Dirks van Claveren weduwe Arien Claasz van der Haas, Dirk Voorbij en Hendrik van Vlaardingen 233 
Trimp (Pieter Pietersz) word getransporteerd door de kinderen en erfgen. van Jan Pietersz Blonck 136 
Tol (Jan Pietersz van) en Jan Cornelis Sonne worden getransporteerd door Jan de Jongh 247 
Trimp (Pieter Pietersz) transporteerd aan Cornelis Gillisz van den Berg 136v 
Thart (juffr. Thresa) transporteert aan Johan Schade 6 

Uitenbroek (Cornelis en Poulus) transporteeren aan Jacob Ariensz van Steijn 206 

Vlaardingen (Harmen Hendriks van) en Klaas Gerritsz Gravesteijn word getransporteerd door Adriaantgen en Willem Gerritsz Gravesteijn 2v 
Verharst (Lijsbet Hales weduwe Aart) word getransporteerd door Arien Thonisz Hofland bode van Sluijpwijck 16 
Vries (Joris de) en Dirk Willemsz Hockelingh word getransporteerd door Arien Gerritsz van Leeuwen 71v 
Verrijn (Aaltjen van Roon weduwe van Maarten Jacobsz) transporteerd aan Cornelis Jacobsz Verrijn cum sociis 102 
Verrijn (Cornelis Jacobsz) word getransporteerd van Aaltjen van Roon weduwe Maarten Jacobsz Verrijn 102 
Versluijs (Arien Jansz) en Arien Jorisz Quik transporteeren aan Sijmon Claasz Ruijt 140v 
Vossenburg (mr. Arent) taxatie van zijne goederen 182v 
Vermeul (Arien en Pieter Claasz) transporteeren aan Gerrit Verrijn 193 
Verrijn (Gerrit) word getransporteerd door Arien en Pieter Claasz Vermeul 193 
Vollenhoven (Anthonij) tranposrteerd aan Pieter Gerritsz Verweij 209 
Verweij (Pieter Gerritsz) word getransporteerd door Anthonij Vollenhoven 209 
Voorbij (Dirk) Annitje Dirks van Claveren weduwe Arien Claasz van der Haas en Hendrik van Vlaardingen word getransporteerd door Bastiaan Pietersz Trimp 233 
Vlaardingen (Hendrik) Annitje Dirks van Claveren weduwe Arien Claasz van der Haas en Dirk Voorbij word getransporteerd door Bastiaan Pietersz Trimp 233 
Vermeul (Arien en Pieter Claasz) transporteeren aan Cornelis en Cornelis Theunisz van Ane 216 
Vermeul (Arien Claasz) transporteerd aan Thomas van Vijanen 220v 
Vijanen (Thomas van) word getransporteerd door Arien Claasz Vermeul 220v 
Vergans (de weduwe Claas Harmensz) uitkoopbrief wegens haar kinderen 2v 
Vermeul (Cornelis Leendertsz) transporteerd aan Gerrit en Jan Jansz Blonck 9v 
Vermeul (Cornelis Leendertsz) transporteerd aan Cornelis Maartensz Kool 10v 
Verswaan (Claas Gijsbertsz) transporteerd aan Hendrik Gijsbertsz Verswaan 11v 
Verswaan (Hendrik Gijsbertsz) word getransporteerd door Claas Gijsbertsz Verswaan 11v 
Vergans (de weduwe Cornelis Harmensz) transporteert aan Jacob Hendriksz Zaal 29 
Vergans (de weduwe Cornelis Harmensz) transporteerd aan Cornelis Block 37 
Verweij (Claas Gerritsz) transporteerd aan Pieter Gerritsz Verweij 52 
Verweij (Pieter Gerritsz) wprd getransporteerd door Claas Gerritsz Verweij 52 
Vergans (de weduwe Cornelis Harmensz) transporteerd aan den armen van den lande van Steijn 55 
Vlaardingen (Hendrik van) word getransporteer door Annitje Dirks van Claveren weduwe van Arien Klaasz van der Haas 135v 
Visser (de weduwe Cornelis Gerritsz) transporteerd aan Arien Jansz Quick cum sociis 85 
Verzijl (Cornelis en Leendert) transporteeren aan Pieter en Leendert Claasz Vermeul 98 
Vermeul (Pieter en Leendert Claasz) word getransporteerd door Cornelis en Leendert Verzijl 98 
Verrijn (d’heer Jacob) word getransporteer door de heer mr. Cornelis de Lange als curateur over den boedel van Willem Ariensz Buijs 120v 
Vermeul (Pieter Cornelis) per procuratie van de kinderen van Frans Verzijl transporteert aan Willem Claasz Spruijt 128v 
Vergans (Cornelis Cornelisz) transporteerd aan Willem Claasz Spruijt 148v 
Verrijn (Cornelis Jacobs) cum sociis transporteerd aan Jacobus, Adriana en Catharina Pauw 153 
Vergans (Cornelis Cornelisz) transporteerd aan de best geregtigde van den boedel van Emmitjen Hendriks weduwe Cornelis Harmensz Vergans 163v 
Vergans (Cornelis Cornelisz) word getransporteer door Claas Verkleij 223 
Vermeul (Pieter Claasz) word getransporteerd door Cornelis Cornelisz van Ane 215v 
Verhorst (Christina) huisvrouw van Pieter Pauw transporteerd aan Hendrik van de Vlist 221 
Vlist (Hendrik van de) word getransporteerd door Christina Verhorst huisvrouw van Pieter Pauw 221 
Vlaardingen (Harmen Hendriksz van) tranporteerd aan Claas Gerritsz Gravesteijn 8 
Voorbij (Dirk) en Annetje Dirks van Claveren weduwe A. Klaas van der Haas word getransporteerd door Klaas Lalande 235 
Vries (Joris de) en Dirk Willemsz Hockeling transporteeren aan Geertje, Gerritje en Dirkje Gerrits 72 
Verduijn (Pieter Ariensz) word getransporteerd door Pieter Wittecop 203 
Vermeul (Pieter Klaasz) word getransporteerd door Dirk Muijsse gemagtigde van de weduwe Jacob Harmensz Vertoorn 212v 
Voorbij (Dirk) en Hendrik van Vlaardingen transporteeren aan Jan van Ravensberg 236 
Vlaardingen (Hendrik van) en Dirk Voorbij transporteeren aan Jan van Ravensberg 236 
Verhouck (Elbert Pietersz) taxateerd van zijn goederen 24 
Vergans (Emmetje Hendriks weduwe Cornelis Harmensz) transporteerd aan Jacob Hendriksz Zael 29 
Vertoorn (Jacob Harmensz) word getransporteerd door de weduwe Frans Lodewijk van der Kemp 20v 
Vollenhove (Anthonij van) word getransporteerd door Goosen Boon curateur van Jan Danielsz Kaest 59v 
Verharst (Gijsbert) taxatie van zijn goederen 183v 
Verhouft (Gerrit Jansz) transporteert aan Jan Leendertsz Polsbrouker 219v 
Verkleij (Klaas) word getransporteerd door Cornelis Cornelisz Vergans 223 
Verboom (juffr. Catharina) word getransporteerd door Hendrik Gerritsz uit land van Steijn cum sociis 8v 
Versloot (Hendrik Gerritsz) transporteerd aan Cornelis Derval 170v 
Vlaardingen (Hendrik van) als bode van Sluijpwijck in de boedel van Cornelis Hogerdijk transporteerd aan Jan van Ravensberg 188 
Verharst (juffr. Helena) transporteerd aan Jacobus Klaasz Vermeul 196v 
Vermeul (Jacobus Klaasz) word getransporteerd door juffr. Helena Verharst 196v 
Vogelsang (Pieter Jansz) word getransporteerd door Hugo Reeland gemagtigde van de erfgen. van Grietje Branden 200 
Vlaardingen (Hendrik van) bode van Sluijpwijck transporteerd aan Philippus Marsbag schout 202v 
Vlaardingen (Hendrik Harmensz van) gemagtigde van Jan de Jong transporteert aan Pieter Cornelis van Buijren 206v 
Vlaardingen (Harmen Hendriksz van) transporteerd aan Marritjen Ariens Blom weduwe Klaas Gerritsz Gravesteijn 221v 
Vogelsang (Jan Maartensz) transporteerd aan Gijsbert van Leeuwen 1 
Verzijl (Jacob) taxatie van zijn goederen 44 
Vijfhoven (Jan Ariensz) cum sociis transporteerd aan Jan Maartensz Cool 73 
Velsen (de erfgen. van Jan Theunisz van) en Maartgen Ariens Klinkert transporteeren aan Rochus Huijsman en Gerrit Wijten 74v 
Verduijn (Annetje Klaas) taxatie van hare goederen 255 
Visscher (de weduwe van Volkert) word getransporteerd door Jan Meesen en Jannitje Cornelis van Leeuwen 76 
Valckenaar (juffr. Johanna) taxatie van haare goederen 79 
Vermeul (Pieter Klaasz) en Lijsbeth en Barbera Dirks word getransporteerd door Jan Jacob Enichman 94v 
Verschuur (Maarten Cornelisz) word getransporteerd door de erfgen. van Jannitje Willems 107 
Versloot (Jan Gerritsz) transporteerd aan Arien Harmensz van Vlaardingen 111v 
Vlaardingen (Arien Harmensz van) word getransporteerd door Jan Gerritsz Versloot 111v 
Versloot (Jan Gerritsz) cum sociis transporteerd aan Jan Leendertsz van Ravensberg 113 
Vermeul (Pieter Klaasz) word getransporteer door Jacob Thonisz van den Engh 179v 
Vermij (de erfgen. Jacob Jansz) transporteeren aan Marritje en Annitje Jans Vermij 157 
Vermij (Marritje en Annitje Jans) word getransporteerd door de erfgen. van Jacob Jansz Vermij 157 
Vermeul (Jacob Klaasz) transporteerd aan Cornelis Aartsz van Nieuwerkerk 198 
Vijver (Jan Jansz van de) word getransporteerd door Jan Willemsz Ruijt 204 
Vermeul (Pieter Klaasz) word getransporteerd door Jan Ariensz Moolenaar en Leendert Cornelisz Kraan 218v 
Vermij (Dirk Jansz) word getransporteerd door Jan Willemsz Ruijt 222v 
Verhoorn (juffr. Maria) taxatie van hare goederen 83v 
Verzijl (Leendert en Cornelis) transporteeren aan Pieter en Leendert Klaasz Vermeul 98 
Vermeul (Leendert en Pieter Klaasz) word getransporteerd door Leendert en Cornelis Verzijl 98 
Vermeul (Leendert en Pieter Klaasz) transporteeren aan de kinderen en erfgenamen van d’heer Francois Verzijl 99 
Verzijl (de kinderen en erfgen. van Francois) word getransporteerd door Leendert en Pieter Klaasz Vermeul 99 
Vermeul (Leendert Klaasz) word getransporteerd door de kinderen van Leendert Gijsbertsz Boon 130v 
Vermeul (Leendert Klaasz) transporteerd aan Thomas Jansz van Vijanen 131 
Vermeul (Leendert Klaasz) transporteerd aan Hendrik Willemsz van de Vlist 208 
Vijanen (Thomas van) word getransporteerd door Leendert Klaasz Vermeul 131 
Vlist (Hendrik Willemsz vander) word getransporteerd door Leendert Klaasz Vermeul 208 
Vermeul (Pieter Klaasz) en Pieter Hendriksz Blonck worden getransporteerd door Lambertus Gansenburgh 224v 
Verhorst (Christina) huisvrouw van Pieter Pauw word getransporteerd door Leendert Cornelisz Kraan 243 
Vermeul (Leendert Jacobsz) transporteerd aan Maria Heijnegom 251v 
Vermeul (Leendert Klaasz) transporteerd aan Thomas Vijanen 254 
Vijanen (Thomas) word getransporteerd door Leendert Klaasz Vermeul 254 
Verhouft (Maarten) en Roelof Jansz Ramp q.q. transporteeren aan d’heer Adriaan Louft 62 
Verhouk (de kinderen van Marritje Pieters) en Huijbert Stevensz van der Laan transporteeren aan Dirk Klaasz Landsgeloof 105 
Verrijn (de heer Martinus) taxatie van zijn goederen 151v 
Verhooch (Pieter Jansz) word getransporteerd door Maarten Jacobsz Doeijenburg 178v 
Verschuijr (Maarten) transporteerd aan Grietje van der Spelt weduwe Donatis van der Spelt 248v 
Vermeul (Arien Claasz en de weduwe Pieter Claasz) transporteeren aan Claas Florisz Liesvelt 253 
Vermeul (de weduwe Pieter Klaasz) en Pieter Hendriksz Blonck transporteeren aan Steven Matse 256v 
Vermeul (Pieter Klaasz) uitkopp wegens zijn kint 7 
Vogelesang (Pieter Jansz) transporteerd aan juffr. Margareta Cant 69 
Vogelesang (Pieter Jansz) transporteerd aan Klaas Willemsz Vergeet en Dirkje Jans van der Veer 103 
Vergeer (Klaas Willemsz) en Dirkje Jans van der Veer worden getransporteerd door Pieter Jansz Vogelesang 103 
Veer (Dirkje Jans van der) en Klaas Willemsz Vergeer worden getransporteerd door Pieter Jansz Vogelesang 103 
Verrijn (Pieter Jacob) word getransporteerd door Pieter Klaasz Vermeul 139v 
Vermeul (Pieter Klaasz) transporteerd aan Jacob Thonisz van den Engh 180 
Vermeul (Pieter Klaasz) transporteerd aan Gerrit Verrijn 190v 
Verrijn (Gerrit) word getransporteerd door Pieter Klaasz Vermeul 190v 
Vermeul (Pieter en Arien Klaasz) word getransporteerd door de heer Petrus Ens 192 
Verwoert (Philippus Jansz) gemagtigde van de hoog e. geb. vrouwe Florentia Valkenaar transporteerd aan d’heer Sijmon Vlaar 211v 
Vlaar (de heer Sijmon) word getransporteer door Philippus Jansz Verwoert gemagtigde van de hoog e. geb. vrouwe Florentia Valkenaar 211v 
Vermeul (Pieter Klaasz) transporteerd aan Gerardus Verrijn 213 
Verrijn (Gerardus) word getransporteerd door Pieter Klaasz Vermeul 213 
Vermeul (Pieter en Arien Klaasz) transporteeren aan Cornelis Cornelisz en Cornelis Thonisz van Ane 216 
Verhouf (Cornelis Jansz) word getransporteerd door de erfgen. van de heer Philippus Sanison en juffr. Maria van Wou1 217 
Vermeul (de weduwe Pieter Klaasz) en Pieter Hendriksz Blonck transporteeren aan David Ariensz van Kempen en Neeltje Outshoorn 234 
Verniel (Pleun Willemsz) en Cornelis Klaasz Jongeneel worden getransporteerd door Pleun Pietersz van der Leck 234v 
Verniel (Pleun Willemsz) en Cornelis Klaasz Jongeneel transporteeren aan Pleun Pietersz van de Leck 246 
Verwoerd (de kinderen van Thijs Aartsz) scheidinge met Geertje Cornelis Gravesteijn 149 
Vermeul (Leendert Jacobsz) word getransporteerd door Schrevel Cornelis van der Graaf gemagtigde van Thonis Jansz Ronaar 249v 
Vrijehouf (Theunis Aartsz van de) transporteerd aan Willem Priem 230v 
Vleertman (Willem) schout word getransporteerd door dr. Theodorus van Groenesteijn 132v 
Visscher (de weduwe d’heer Volkert) transporteerd aan d’heer Maarten Vork 195 
Vork (de heer Maarten) word getransporteerd van de weduwe d’heer Volkert Visscher 195 
Visscher (de weduwe Volkert) transporteerd aan Mees Jansz van ‘t Ried 208v 
Vleertman (Willem) schout transporteerd aan de heer Cornelis Derval 133 
Verhoeck (de erfgen. Willem Pietersz) transporteeren aan Jacob Ariensz Blommendaal 191 
Vlaardingen (Hendrik van) word getransporteerd door Willem Maartensz Ravesteijn 249 
Vermeul (Arien Klaasz) transporteerd aan Willem Priem 239v 
Vermeul (Arien Klaasz) transporteerd aan de kinderen en erfgen. van Jacob Jansz van der Snouk 251 
Verweij (Kars Pietersz) word getransporteerd door de erfgen. van juffr. Alida Six 257v 
Verhorst (Christina) huisvrouw van Pieter Pauw transporteerd aan Leendert Cornelisz Kraan, Jan Ariensz Molenaar, Jan Jacobsz Luijk, Alewijn Ariensz en Cornelis Alewijnsz Kraan 242v 

Wolf (Jan Cornelisz van der) en Jan Leendertsz Polsbrouker word getransporteerd door Bastiaan Willemsz Melle 181 
Waterblom (Cornelia) weduwe dr. Theodorus Groenesteijn transporteerd aan Willem Vleertman 132v 
Wolf (de kinderen van Marritje Cornelis van der) en Claas Woutersz van Roon haar scheidbrief 173 
Wittecop (Dirk) transporteerd aan Pieter Ariensz Verduijn 203 
Wilck (Dirk Jansz van der) transporteerd aan Pieter Hendriksz Blonk en Neeltje Dirks Coster weduwe Pieter Klaasz Vermeul 239 
Wijnen (Evert) transporteerd aan Cornelis Duijf 104 
Wijten (Gerrit) en Rochus Huijsman word getransporteerd door de erfgen. van Jan Theunisz van Velsen en Maartgen Ariensz Klinkert 74v 
Willems (de erfgen. van Jannitje) transporteeren aan Maarten Cornelisz Verschuur 107 
Wantenaar (Jacob) gemagtigde van juffr. Francisca Woulpart transporteerd aan Floris Damen van Outshoorn 225 
Woutersz (Huijch) word getransporteerd door Lambertus Gansenburgh 41 
Wilck (Dirk Jansz van der) word getransporteerd door Neeltje Dirks Coster weduwe Pieter Klaasz Vermeul en Pieter Hendriksz Blonck 238v 
Want (Paulus de) gemagtigde van Cornelis Jansz Kockuijt aan Cornelis Cappellenaar en Adriaan de Coning 12v 
Waal (Pieter Andries van der) transporteerd aan Arien Jansz de Jonge 78 
Woerden (Thijs Aartsz van) word getransporteerd door Pieter Cornelisz van der Swaan 117v 
Wouw (de erfgen. van juffr. Maria van) en d’heer Philippus Sanison transporteeren aan Cornelis Jansz Verhouff 217 
Wolf (de kinderen van Marritje Cornelis van der) scheidinge met Klaas Woutersz van Roon 173 

Zaal (Jacob Hendrik) word getransporteerd door de weduwe Cornelis Harmensz Vergans 29 
Zuijlen (Gerrit van) bode van Sluijpwijck transporteerd aan Pieter en Jan Euwoutsz Cats de hoffsteede van Sijmon Claasz Ruijt 80 
Zeeuw (Roelof de) word getransporteerd door Gijsbert Melsz Spruijt 90v 
Zuijlen (Gerrit van) bode van Sluijpwijck transporteerd aan cappiteijn Cornelis van der Zaan van de hofstede van Thomas Maartensz Camerick 95v 
Zaan (Cornelis van der) word getransporteerd door Gerrit van Zuijlen van de hofsteede van Thomas Maartensz Camerick 95 
Zaan (Clara van der) haar gemagtigde transporteerd aan Sijmon Jansz Hogendijk 223v 
Zeeuw (Roelof de) word getransporteerd door Mels en Willem Ariensz Spruijt 36 
Zant (Maria Jans van) weduwe Otto Ruijterhof haar gemagtigde transporteerd aan Thomas de Sitter 211 
Zeeuw (Roelof de) transporteerd aan Gijsbert Melsz Spruijt 89v 
Zeeuw (Roelof de) transporteerd aan ds. Isbrandus Costerus 186

Inv.nr. 7 (1710-1727)

Arien Klaesz Vermeul transporteert aen Leendert Klaesz van de Genuchte een huijs en lant 2v 
Arien Klaesz Spruijt wert getransporteert van de erfgen. van Willem Klaesz Spruijt van een hofstede 4 
Vrouw Alida Six erfgen. transporteren aan Willem Pietersz Alphenaer een stuk lant 25v 
Anries Timmer gemagtigt van de erfgen. van d’heer Johan Bos transporteert aan Jan Jansz Stolwijk een stuk lant 26v 
Die armen van Sluijpwijk wert getransporteerd van Geertje Gerrits van Ravensberg cum socio een huijsje 32v 
Dr. Arnoldus Kemp cum socio executeurs in die boedel van Matthijs Aelsvel transporteren aan d’heer Adriaen de Grande een stuk lant 43v 
D’heer Adriaen de Grande wert getransporteerd van utsupra Arien Cornelisz Huijsman cum socio koop voorwaerden bij executie van een huijs en lant van Hendrik Stevens 51 
Vrouwe Alida Six erfgen. voormaels weduwe van d’heer dr. Johan de Vrije transporteren aan Jacob Ariensz Butter een huijs en lant 55 
Deselve aen Pieter Cornelisz Schipper een stuk lant 56 
Deselve aen Cornelis Lodewijksz van Quickelenburg 2 parcelen lant 67v 
Andries van Ravensbergh cum socio erfgen. van Jan van Ravensberg transporteren aen Pieter Cornelisz Schipper 2 parcelen lant 61 
Andries Timmer wert getransporteerd van Cornelis de Vor erfgen. van Geertruijt Walop cum socio een stuk lant 84 
Albertus van Ravensberg cum socio erfgen. van Jan van Ravensberg transporteren aan Jan Dircksz van Klaveren een stuk lant 92v 
Deselve aan Pieter Cornelisz Schipper een huijs en lant 93 
Deselve aan Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 94 
Deselve aan Gerrit Pietersz Uijthol een stuk lant 95 
Deselve aan Andries van Ravensberg een erfje 96 
Andries van Ravensberg wert getraposrteerd van deselve een erfje 
Albertus van Ravensberg cum socio uts. aen Jan Dircksz verboeking een huijs en lant 102 
Aeltje Gerrits Verhoef wert gedoneert inter vivos van haer vader Gerrit Jansz Verhoef hofstede en verdre goederen 117v 
Albertus van Ravensberg transporteert aan Pieter Cornelisz Schipper een stuk lant 119 
Andries van Ravensberg wert getransporteerd van J. Isbandsz van Koppe een stuk lant 128 
Aert Evertsz Oudenhuijsen wert getransporteerd van Grietje Jans Romeijn weduwe Jan Leendertsz Stolwijck een hofstede 132v 
Denselve verlijd aen deselve een rentebrief 133v 
Aeltje Dirx Boot weduwe van Klaas Jansz Ram transporteert aen Pieter Hendriksz Stortdenbeker een stuk lant 134v 
Albertus van Ravensbergh wert getransporteerd van d’erfgen. van Cornelis Vergans een hofstede 135v 
Alewijn en Cornelis Kraen transporteren aen Bruijn Leendertsz Liefte een huijs en lant 138 
Deselve aan Jan Ariensz Molenaer een partij lant 140v 
D’heer Arent van der Burch cum socio erfgen. van vrouwe Sara Vossenburg transporteren aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 153 
D’heer Arent van der Burch in qte. voorsz transporteert aen Arien Klaesz Gravesteijn een stuk lant 154 
Arien Klaaesz Gravesteijn wert getransporteerd uts. 
Arien Cornelisz Huijsman transporteert aen Marritje Bergman weduwe Huijsman 2/3 van een huijs en lant 165 
Andries van Ravensberg transporteert aen Kors Gerritsz de Bruijn een erfje 168v 
Arnoldus Krol geauthoriseert wegens Willem Straffintvelt transporteert aan Jan Pietersz van Vliet d’eeuwige erfhuijr van een stuk lant 184v 
Aart Evertsz Oudenhuijsen transporteert aan Bastiaan van Ravensberg een stuk lant 190 
Denselve wert getransporteert van de erfgen. van Jan Jansz Stolwijk 3/4 parten van een partij lant 191 
Arien Gerritsz Boer wert getransporteerd van Gijsbert Gerritsz Boer d’helft van een hofstede 192v 
Alewijn Ariensz Kraen cum socio separatie en verdeeling van 3 parcelen lant 193v 
Abraham Klaesz van Raffa wert getransporteerd van juffr. Sara de Clercq een partij lant 195v 
D’heer Adriaan de Grande gemagtigt van juffr. Louf transporteert aan Jacobus van der Weijde een stuk lant 196 
Alewijn Ariensz Kraan transporteert aan Willem Kranenburg een hofstede 197 
Arien Lodewijksz Hartijser wert getransporteerd van Jan Jansz Ravensberg een huijs en erve 206 
Denselve wert getransporteerd van Willem Dirksz de Jong een hoffstede 207 
Denselve verlijd aen Cornelis Bijlant een schuldbrief 208 
Anna Rijneveen wert getransporteerd van d’heer Gerardus de Rotte als procuratie hebbende van juffr. Maria Wittecop een stuck lant 213 
Aelbert Glimmerveen in den naam van Anna Rijneveen verlijd aen juffr. Maria Wittecop een kustingbrief 214 

Boudewijn Verdoes wert getransporteerd van Jan Tol cum socio 1/3 van een hofstede 76 
Bruijn Leendertsz Liefte wert getransporteerd van Alewijn en Cornelis Kraen een huijs en lant 138 
Denselve verlijd aan Helena Verharst cum sociis een kustingbrief 139 
Denselve transporteert aan Jan Louresz Hogerdijk een huijs en lant 173v 
Denselve transporteert aen Jannetje Jacobs Kraan weduwe van Claes Florens Liesvelt een kustingbrief 175v 
Bastiaan van Ravensberg wert getransporteerd van Aart Oudenhuijsen een stuk lant 190 

Cornelis Ariensz van Nieuwerkerk transporteert aan Jan Ariensz Verkerk een huijs en lant 1 
Claes Floren Liesvelt wert getransporteerd van Leendert van de Genuchte d’helfte van een huijs en lant 3v 
Cornelis Klaesz Spruijt wert getransporteerd van de erfgen. van Willem Klaesz Spruijt 7/8 van een stuk lant 5v 
Cornelis Jansz Swart wert getransporteerd van Huijg Wouetersz de Hoog een stuk lant 9 
Cornelis Cornelisz van Anen transporteert aan Jacob Pietersz Keijser een hofstede 9v 
Claes Jacobsz Verburg gemagticht van Simon Vlaar transporteert aan Hendrik Woutersz van Swieten een stuk lant 11 
Cornelis Vergans transporteert aan Jacob Pietersz Blonk een huis en lant 15v 
Denselve wert getransporteerd van Jacob Huijgen Blonk cum sociis een hofstede 16 
Cornelis Haek gemagticht van Elisabet van der Muijl transporteert aen Elisabet Trist d’1/2 van een stuk lant 29v 
Claes Korsz van der Haes transporteert aen Willem Schoutedel en Claes Mourisz van der Meer een huijs en lant 34v 
Claes Mourisz van der Meer cum socio wert utsupra 
Cornelis de Haes wert getransporteerd van Job Gansenburg eenige parcelen lant 36v 
Denselve wert getransporteerd van Jacob Ariensz van Steijn een stuk lant 37v 
Vrouw Catharina Emmerentiana van Ornia, ambagtsvrouwe van Sluijpwijk, transporteert of alodialiseert door haer gemagtigde aen Claes Arende van der Linde een hoffstede 38v 
Claes Arende van der Linde wert utsupra 
Catharina de Vries weduwe Cornelis Soet transporteert aan d’heer Philips van Haerlem q.q. een losrentebrief op t’gemeenlant 41v 
Cornelia Poot weduwe Cornelis Duijf transporteert aan Leendert van de Genuchte een stuk lant 54v 
Vrouwe Catharina Emmerentiana van Ornia, ambagtsvrouwe van Sluijpwijk, transporteert of alodialiseert door haer gemagtigde aan Hendrik van Vlaerdingen een stuk lant 62v 
Deselve alsvoren aan Maria Aerts van Vliet weduwe van Arien Ariensz Hogenels een hoffstede 70v 
Deselve alsvoren aan Cornelis Vergans een stuk lant 72 
Cornelis Vergans wert utsupra 
Cornelis Lodewijksz van Quickelenburg wert getransporteerd van d’erfgen. van Alida Six 2 parcelen lant 67v 
Denselve verlijd aen Jacobus van Halteren een rentebrief 68v 
Claes Floren Liesvelt transporteert aan Jan Ariensz Molenaer een huijs en lant 77v 
Cornelis Klaesz Molenaer wert getransporteerd van Jan Ariensz Molenaer een huijs en lant 79v 
Denselve verlijd aen denselve een kustingbrief 81 
Cornelis de Vor erfgen. van Geertruijd Walop sum socio transporteert Andries Timmert een stuk lant 84 
Claes Jansz Ram cum socio wert getransporteerd van Job Gansenbuerg een stuk lant 90 
Denselve cum socio verlijt aen denselve een kustingbrief 91 
Cornelis Klaesz Hoflant wert getransporteerd van Jan Dul de helft van een stuk lant 97v 
Denselve transporteert aan Jan Hendriksz van Dorp een stuk lant 98v 
Catharina de Lange erfgen. van Philibert de Laat cum socio transporteert aan Sara de Clercq weduwe Overvelt een stuk lant 99 
Claes Jansz Ram en Willem van Leeuwen acte van separatie van een stuk lant 103v 
D’heer Cornelis Wittert wert getransporteerd van de erfgen. van de weduwe van d’heer Viglius van Schroijesteijn een stuck lant 106 
Claes Dirksz Landsgeloof wert getransporteerd van Kars Maertensz Ravesteijn 2 parcelen lant 108 
Denselve verlijd aan denselve een rentebrief 109v 
Clara de Vrije weduwe Job Gansneburg transporteert aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 116v 
Claesje Jans Donker weduwe van Maerten Ariensz Blom transporteert aen Philip Tijsz Verwoert een stuk lant 125 
Deselve aan Jan Hendriksz van Dorp 2 stucken lant 126 
Claes Jansz Rams weduwe transporteert aan Pieter Hendriksz Stortdenbeker een stuk lant 134v 
Cornelis Vergans erfgen. transporteren aen Albertus van Ravensberg een hofstede 135v 
Deselve aen Jan Dirksz Verbocking een stuk lant 136v 
Cornelis Lodewijksz van Quickelenburgs erfgen. transporteren aen Jan en Klaes Jansz van Egmont 2 stucken lant 144 
Claes Huijgen de Hoogh cum socio erfgen. van Huijgh Woutersz de Hoog transporteren aen Lambert van Heukelom een huijs en lant 149v 
Deselve aen Jan Klaesz van Velsen en Jacob Leendertsz Bon een stuk lant 150 
Deselve aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 151 
Deselve aen Gerrit Simonsz Ruijt een stuk lant 152 
Claes van Buijren en Fredrik van Dijck werd getransporteerd van Lodewijk van Seller een stuk lant 155 
Deselve verlijt aan denselve een kustingbrief 155v 
Cornelis Bijland wert getransporteerd van Jan Jansz Ravensberg een stuk lant 163v 
Cornelis Klaesz Jongeneel wert getransporteerd van Maria Dircks d’helft van een huijs en erve 167v 
Cornelis Willemsz van Leeuwen wert getransporteerd van Fredrik van Dijck d’helft van een stuk lant 169 
Claes Christiaensz van Leeuwen wert getransporteerd van Pieter Hendriksz Stortdenbeker een stuk lant 171 
Denselve verlijd aen Cornelis Klaesz Vermeul een kustingbrief 171v 
Claes Korsz van der Haes wert getransporteerd van Steven Matse een stuk lant 172v 
Cornelis Klaesz Spruijt cum socio separatie in de verdeeling van 3 stucken lant 182v 
Cornelis Jansz Mastwijck cum socio utsupra 
Cornelis Rijneveen wert getransporteerd van Isbrand de Jong een stuk lant 185v 
Denselve verlijd Jan Dirksz Verbocking een kustingbrief 186 
Cornelis Verhoef wert getransporteerd van Maarten Ramp d’eeuwige erfhuijr van een stuk lant 187 
Cornelis Alewijnsz Kraan cum socio separatie en verdeeling van 3 parcelen lant 193v 
Cornelis Klaesz Vermeul en Kors Alewijnsz Kraen wert getransporteerd van Leendert Jacobsz Vermeul cum socio een hofstede 199 
Claas Kristiaensz van Leeuwen verlijd Abraham Klaesz van Raffa een kustingbrief 201v 
Cornelis Klaesz Molenaer wert getransporteerd van Jaspar Hendricksz een stuck lant 209 
Cornelis Rijneveen wert getransporteerd door Jan Dircksz Verbocking een huijs en hennipwerf 211v 
Denselve verlijt aan denselve Verbocking een kustingbrief 212 
Claes Jansz van Egmont en Jan Jansz van Egmont separatie van lant 215 
Cornelis Theunen van Anen weduwe transporteert aen Claes Arentsz van der Linde een hofstede 217 
Claes Arentsz van der Linde wert getransporteerd van deselve een hofstede 

Daniel van Beke gemagtigt van de erfgen. van d’heer Jacob van Ceters transporteert aan Jan Jansz van Dobbe een eeuwige erfhuijr van een stuk lant 19 
Denselve in qte. voorsz aen Thijs Maertensz Bos de eeuwige erfhuijr van een stuk lant 20 
Dirk van der Wilk transporteert aan Joris Gijsen van Rijck een huijs en lant 24 
Dirk Ariensz Bloms weduwe transporteert aen Jan Hendriksz van Dorp een hofstede 44v 
Deselve aen Maerten Ariensz Blom 3 parcelen lant 47 
Deselve aan Jan Jansz Dul cum socio een stuk lant 48 
David van Kempe wert getransporteerd van Neeltje Jans Outshoorn de helft van een stuk lant 130v 
Dirk en Jan Ariensz Hogenels werden getransporteerd door d’heer Reijnier Crabeth q.q. een partije lant 209v 

Elisabet van der Muijl transporteert door gemagtigde aen Elisabet Trist de helft van een stuk lant 29v 
Elisabet Trist wert getransporteerd van deselve utsupra 
Elisabet Dankerts erfgen. transporteren aen Pieter en Jacob Loendersloot d’eeuwige erfhuijr van een stuck lant 86 

D’heer Frans Verrijn wert getransporteerd van Pieter Jansz Capiteijn een partije lant 162 
Fredrick van Dijck transporteert aan Cornelis Willemsz van Leeuwen d’helft van een stuk lant 169 
D’heer Ferdinand van Arkel cum socio erfgen. van de weduwe van d’heer Rudolf van Arkel, heere van Broekhuijsen, transporteren aan d’heer Jacob Lambrechts de eeuwige erfhuijr van een stuk lant 177 

Gerrit Simonsz Ruijt verlijd aen Kars Pietersz Verweij een rentebrief 28v 
Geertje Gerrits van Ravensberg cum socio transporteert aan den armen van Sluijpwijk een huijsje 32v 
Gijsbert en Arien Gerritsz Boer wert getransporteerd van Kars Pietersz Verweij een stuk lant 76v 
Gerrit Pietersz Uijthol wert getransporteerd van de erfgen. van Jan van Ravensberg een stuk lant 95 
Gerrit Jansz Verhoef donatie inter vivos aen sijn dogter Aeltje Gerrits Verhoef van een hofstede en verdre goederen 117v 
Gijsbert en Arien Gerritsz Boer wert getransporteerd van Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 121 
Grietje Jans Romeijn weduwe Jan Leendertsz Stolwijk transporteert aan Aart Evertsz Oudenhuijsen een hofstede 132v 
Gerrit Verhoek wert getransporteerd van Jan Dirksz Verbocking een stuk lant 137v 
Gijsbert van Akeren erfgen. van Cornelis Lodewijksz van Quickelenburg transporteert aen Jan en Klaes Jansz van Egmont 2 stucken lant 144 
Denselve transporteert aen Jacobus van Halteren een rentebrief 146 
Gerrit Simonsz Ruijt wert getransporteerd van d’erfgen. van Huijg Woutersz de Hoog een stuk lant 152 
Gerrit Spruijt gemagtigt van Dirk van der Lijden cum socio transporteert aen Maria van Kats cum socio 2 stucken lant 158 
D’heer Govert Suijs wert getransporteerd van d’heer Willem de Gaij q.q. een partij lant 179v 
Gijsbert Gerritsz Boer transporteert aen Arien Gerritsz Boer d’helft van een hofstede 192v 
Gijsbert van Heusden wert getransporteert van Wouter Huijgen de Hoogh 1/2 mergen lant 204v 
D’heer Gerardus de Rotte als procuratie hebbende van juffr. Maria Wittecop transporteert aen Anna Rijneveen een stuk lant 213 

Hendrik van Vlaerdingen cum socio wert getransporteerd van d’erfgen. van Willem Klaesz Spruijt een stuk lant 8 
Huijg Woutersz de Hoog transporteert aan Cornelis Jansz Swart een stuk lant 9 
Hendrik Woutersz van Swieten wert getransporteerd van Simon Vlaer een stuk lant 11 
Hendrik Stevens wert getransporteerd van Jan Ariensz Verkerk een huijs en lant 42v 
Hendrikje Kannens van Oosten weduwe van Dirk Ariensz Blom transporteert aan Jan Hendriksz van Dorp een hofstede 44v 
Deselve aan Maerten Ariensz Blom 3 parcelen lant 47 
Deselve aan Jan Jansz Dul cum socio een stuk lant 48 
Hendrik Stevens huijs en lant bij executie aen Arien Cornelisz Huijsman en Jan Huijgen Hillegersom 51 
Hendrik van Vlaerdingen wert gealodialiseert door de vrouwe van Sluijpwijk een stuk lant 62v 
Denselve transporteert aen Kars Verweij d’helft van een stuk lant 66v 
Huijg Woutersz de Hoog transporteert aen Wouter Huijgen de Hoog een stuk lant 113 
D’heer Hendrik Grimes cum socio execut. in den boedel van d’heer Pieter Koijmans transporteren aen mr. Johan Arnout Soutman een stuk lant 124 
Hendrik Pietersz Gravesteijn wert getransporteerd van d’erfgen. van Pieter Willemsz Gravesteijn 4/5 van een stuk lant 127 
Huijg Woutersz de Hoogs erfgen. transporteren aen Lambert van Heukelom een huijs en lant 149v 
Deselve aen Jan van Vegen en Jacob Bon een stuk lant 150 
Deselve aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 151 
Deselve aen Gerrit Simonsz Ruijt een stuk lant 152 
Hendrik van Vlaardingen transporteert aan Leendert Hoosbeek een stuk lant 194v 

Jan Ariensz Verkerk wert getransporteerd van Cornelis Aartsz van Nieuwerkerk een hofstede 1 
Denselve verlijd aen de weeskinderen van Arien Roelen van der Berg een rentebrief 1v 
Jacob Pietersz Keijser wert getransporteerd van Cornelis van Anen een huijs en lant 9v 
Denselve verlijd aan denselve een kustingbrief 10v 
Jacob Pietersz Blonk wert getransporteerd van Cornelis Vergans een huijs en lant 15v 
Jacob Huijgen Blonk cum sociis transporteren aan Cornelis Vergans een hofstede 16 
D’heer Jacob van Ceters erfgen. transporteren door gemagtigde aen Jan Jansz van Dobbe de eeuwige erfhuijr van een stuk lant 19 
Deselve aen Thijs Maertense Bos alsvoren 20 
Jan Jansz van Dobbe wert getransporteerd van d’erfgen. van Jacob van Ceters alsvoren 19 
Joris Gijsen van Rijck wert getransporteerd van Dirk van der Wilk een huijs en land 24 
Denselve verlijd aen denselve Van der Wilk een kustingbrief 24v 
D’heer Johan de Bos erfgen. transporteert door gemagtigde aen Jan Jansz Stolwijk een stuck land 26v 
Jan Jansz Stolwijk wert getransporteerd van denselve een stuk lant 
Job Gansenburg transporteert aen Cornelis de Haes eenige parcelen lant 36v 
Jacob Ariensz van Steijn transporteert aen Cornelis de Haas een stuk lant 37v 
Jan Ariensz Verkerk transporteert aan Hendrik Stevens een huijs en lant 42v 
Jan Hendriksz van Dorp wert getransporteerd van de weduwe van Dirk Ariensz Blom een hofstede 44v 
Denselve verlijd aan Maerten Ariensz Blom een rentebrief 45v 
Jan Jansz Dul wert getransporteerd van de weduwe van Dirk Ariensz Blom een stuck lant 48 
Jan Hendriksz van Swieten verlijd aen Johannes Kalshoven een rentebrief 49 
Jan Huijgen Hillegersom cum socio koopvoorwaerden bij executie van een hofstede van Hendrik Stevens 51 
Jacob Ariensz Butter wert getransporteerd van Willem Kerkman cum socio erfgen. van Alida Six een huijs en lant 55 
Jan van Ravensbergs erfgen. transporteren aen Pieter Cornelisz Schipper 2 parcelen lant 61 
Jan van Tol cum socio transporteren aan Boudewijn Verdoes 1/3 van een hofstede 76 
Jan Ariensz Molenaer wert getransporteerd van Claes Floren Liesvelt een huijs en lant 77v 
Denselve verlijd aen denselve een kunstingbrief 78v 
Denselve transporteert aen Cornelis Klaesz Molenaer een huijs en land 79v 
Jacob Isbrandsz van Koppe wert getransporteerd van Willem Pietersz Alphenaer een stuk lant 82 
Johan Pot cum socio erfgen. van Elisabet Dankerts transporteert aan Pieter en Jacob Loendersloot een stuk lant 86 
Jan Leendertsz Ravensberg transporteert aen Jan Jansz Ravensberg een huijs en erve 87v 
Jan Jansz Ravensberg wert getransporteerd van denselve uts. 
Jacob Ariensz Butter verlijd aen Willem Dirksz de Jong een rentebrief 88v 
Job Gansenburg transporteert aen Claes Jansz Ram en Willem van Leeuwen een stuk lant 90 
Jan van Ravensberghs erfgen. transporteert aen Jan Dirksz van Klaveren een stuk lant 92v 
Deselve aen Pieter Cornelisz Schipper een huijs en lant 93 
Deselve aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 94 
Deselve aen Andries van Ravensberg een erfje 96 
Deselve aen Gerrit Pietersz Uijthol een stuk lant 95 
Jan Jansz Ravensberg wert getransporteerd van Pieter Jansz Stolwijck een stuk lant 97 
Jan Jansz Dul transporteert aen Cornelis Klaesz Hofland de helfte van een stuk lant 
Jan Hendriksz van Dorp wert getransporteerd van Cornelis Klaesz Hoflant een stuk lant 98v 
Jan van Ravensberghs erfgen. transporteren aan Jan Dirksz Verbockingh een huijs en lant 102 
Jan Dirksz Verbocking transporteren aen Pieter Cornelisz Schipper een huijs en lant 104 
Jan Jansz Ravensberg verlijd aen Leendert van Ardenne een kustingbrief 107 
Denselve verlijd aan Gerrit Maertensz Bloed een kustingbrief 112 
Jacob Ariensz Butter transporteert aen Willem Dirksz de Jong een huijs en lant 116 
Job Gansenburgs weduwe transporteert aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 116v 
Jan Cornelisz Schipper cum socio wert getransporteerd van de executeurs in den boedel van vrouwe Margareta Bonser weduwe d’heer Hendrik Storm een hofstede 122 
Jan Dirksz Verbocking wert getransporteerd van Pieter Hendriksz Blonk een huijs en hennipwerf 123v 
Mr. Johan Arnout Soutman wert getransporteerd van de executeurs in den boedel van d’heer Pieter Koijmans een stuk lant 124 
Jan Hendriksz van Dorp wert getransporteerd van d’weduwe van Maerten Ariensz Blom 2 stucken lant 126 
Jacob Isbrandsz van Koppen transporteert aen Andries van Ravensberg een stuk lant 128 
Jacob Pietersz Ravesteijn wert getransporteerd van Willem Cornelisz Spruijt een stuk lant 129 
Denselve verlijd aen denselve een rentebrief 129v 
Jacobus Goedkoop wert getransporteerd van Willem van Leeuwen een stuck lant 131 
Jan Dirksz van der Neut transporteert aan Nelletje Doeden weduwe Floris Versloot een stuk lant 132 
Jan Pietersz Verbocking wert getransporteerd van d’erfgen. van Cornelis Vergans een stuk lant 136v 
Denselve transporteert aen Gerrit Verkoek een stuk lant 137v 
Jan Ariensz Molenaer wert getransporteerd van Alewijn en Cornelis Kraen een partij lant 140v 
Denselve verlijd aen Helena Verhaeft cum socio een kustingbrief 141v 
Jacob Pietersz Gravesteijn wert getransporteerd van Willem Thijsz Gravesteijn een huijs 143 
Jan en Klaes Jansz van Egmont wert getransporteerd van Gijsbert van Akeren erfgen. van Cornelis Lodewijksz van Quickelenburg 2 stucken lant 144 
Deselve verlijd aen denselve een rentebrief 144v 
Jacob Pietersz Gravesteijn en Philip Thijsz Verwoert accoord wegens een overpad 146v 
Jan Klaesz van Velsen en Jacob Leendertsz Bon wert getransporteerd van de erfgen. van Huijg Woutersz de Hoog een stuk lant 150 
Isbrand Willemsz de Jong wert getransporteerd van Lodewijk van Seller een stuk lant 156v 
Denselve verlijd aen Klaes Korsz van der Haes een rentebrief 157 
Jan Jansz Ravensberg transporteert aen Cornelis Bijlant een stuk lant 163v 
Jacob Pietersz Gravesteijn verlijd aen Arien van Waeij een rentebrief 164 
Jan Lourisz Hogerdijk wert getransporteerd van Bruijn Leendertsz Liefte een huijs en lant 173v 
Denselve verlijd aen denselve een kustingbrief 174v 
Jacob Pietersz Blonk transporteert aen Jacob Leendertsz Bon een erf en lant 176v 
Jacob Leendertsz Bon wert getransporteerd alsvoren 
D’heer Jacob Lambrechts wert getransporteerd van d’erfgen. van d’heer Van Broekhuijsen d’eeuwige erfhuijr van een stuk lant 177 
Jan Hendriksz van Swieten verlijd Klaes Jansz Reukel een rentebrief 178v 
Johannes Kip transporteert aan Kors de Bruijn een stuk lant 181 
Mr. Johan Arnold Soutman transporteert aan Jan Dirksz van Klaveren cum socio een stuk lant 182 
Jan Dirksz van Klaveren cum socio wert getransporteerd van mr. Johan Arnold Soutman een stuk lant 
Jan Krijnen Mastwijks erfgen. verdeeling van drie stucken lant 182v 
Jan Pietersz van Vliet wert getransporteerd van Arnold Krol 1.1. d’eeuwige erfhuijr van een stuk lant 184v 
Isbrand de Jong transporteert aan Cornelis Rijneveen een stuk lant 185v 
Jacob Jacobsz Hasersouwer wert getransporteerd van d’weduwe Lambert van Heukelom d’helfte van een hofstede 188 
Jan Jansz Ravensberg verlijd Wessel Kraan cum socio een rentebrief 189 
Jan Jansz Stolwijks erfgen. transporteren aen Aart Oudenhuijsen 3/4 parten van een partije lant 191 
Jan Hendriksz Prins in houwel. hebbende Grietje Dirks van der Neut transporteert aen Pieter Jansz Hogendoorn een stuck lant 192 
Jacobus van der Weijde wert getransporteerd wegens Maria en Anna Louf een stuck lant 196 
Joris Gijsen van Rijk wert getransporteerd van de weduwe Maarten Verschuijr een stuk lant 200v 
Jan Dirksz Verbocking transporteert aan d’heer Huijbert van Eijck een kusting rentebrief 202v 
Joris Gijsen van Rijck transporteert aen Jacob Klaesz Hasersouwer een stuk lant 205v 
Jacob Klaesz Hasersouwer wert getransporteerd van utsupra 
Jan Jansz Ravensberg transporteert aen Arien Lodewijcksz Hartijser een huijs en erve 206 
Jaspar Hendricksz transporteert aen Cornelis Molenaer een stuk lant 209 
Jan Dirksz Verbocking transporteert aen Cornelis Rijneveen een huijs en hennipwerf 211v 
Jan Jansz van Egmont en Klaes Jansz van Egmont separatie van lant 215 
Jacobus van der Weijde wert getransporteerd wegens d’weduwe Jan Boon een stuck lant 216 

Kars Pietersz Verweij wert getransporteerd van Hendrick van Vlaerdingen de helfte van een stuk lant 66v 
Denselve transporteert aen Gijsbert en Arien Gerritsz Boer een stuk lant 76v 
Kars Maertensz Ravesteijn transporteert aen Klaes Dirksz Lantsgeloof 2 parcelen lant 108 
Kors Gerritsz de Bruijn wert getransproteerd van Andries van Ravensbergh een erfje 168v 
Denselve uts. van Johannes Kip een stuk lant 181 
Krijn Jansz Mastwijk cum socio verdeeling van drie parcelen lant 182v 

Leendert van de Genuchte wert getransporteerd van Arien Klaesz Vermeul een huijs en lant 2v 
Denselve transporteert aan Klaes Floren Liesvelt d’helfte van een huijs en lant 3v 
Leendert Jansz Donker wert getransporteerd van Neeltje Dirks weduwe Pieter Klaesz Vermeul een huijs en lant 53 
Denselve verlijt aen deselve een kustingbrief 53v 
Leendert van de Genuchte wert getransporteerd van Cornelia Poot weduwe Cornelis Duijf een stuk lant 54v 
Leendert Jansz Doncker transporteert aan Maerten Theunisz van Veen een huijs en lant 119v 
Lambert van Heukelom wert getransporteerd van d’erfgen. van Huijg Woutersz de Hoogh een huijs en lant 149v 
Lodewijk van Seller erfgen. van Jacobus Pouw transporteren aan Klaes van Buijren en Fredrik van Dijk een stuk lant 155 
Denselve aen Isbrand Willemsz de Jonge een stuk lant 156v 
Lambert van Heukeloms weduwe transporteert aen Jacob Hasersouwer d’helft van een hofstede 188 
Leendert Pietersz Hoosbeek wert getransporteerd van Hendrik van Vlaerdingen een stuk lant 194v 
Leendert Jacobsz Vermeul cum socio transporteert aen Cornelis Klaesz Vermeul cum socio een hofstede 199 

Maria de Jong weduwe van Willem Klaasz Spruijt cum socio transporteert aen Arien Klaesz Spruijt 7/8 van een hofstede 4 
Deselve aen Cornelis Klaesz Spruijt 7/8 van een stuk lant 5v 
Deselve aen Pieter Gerritsz Verweij een stuk lant 6v 
Deselve aen Hendrik van Vlaerdingen cum socio een stuk lant 8 
Matthijs Aelsvel en Daniel Stuijt q.q. wert getransporteerd van Pieter Pauw d’helfte van een hofstede 31v 
Maarten Ariensz Blom cum socio executeurs van de testament van Trijntje Ariensz Blom transporteren aen Gerrit Klaesz Gravesteijn en Mels Banraad een rentebrief 33v 
Matthijs Aelsvels executeurs transporteren aen d’heer Adriaan de Grande een stuk lant 43v 
Maarten Ariensz Blom wert getransporteerd van d’weduwe van Dirk Ariensz Blom 3 parcelen lant 47 
Maria Aerts van Vliet weduwe van Arien Ariensz Hogenels wert getransporteert of gealodialiseert van vrouwe Catharina Emmerentiana van Ornia een hofstede 70v 
Maerten Jansz Kool cum socio executeurs van de testament van de weduwe Viglius van Schroeijesteijn transporteren aen d’heer Cornelis Wittert een stuk lant 106 
Maerten Theunisz van Veen wert getransporteerd van Leendert Jansz Donker een huijs en lant 119v 
Denselve verlijt aen denselve een kustingbrief 120 
Vrouwe Margareta Bonser weduwe d’heer Hendrik Storms executeurs transporteren aen Jan Cornelisz Schipper cum socio een hofstede 122 
Maerten Ariensz Bloms weduwe transporteert aen Philip Thijsz Verwoert een stuck lant 125 
Deselve aen Jan Hendriksz van Dorp 2 stucken lant 126 
Maria van Kats weduwe Pieter van den Berg cum socio wert getransporteerd van Gerrit Spruijt q.q. 2 stukken lant 158 
Marritje Bergman weduwe Cornelis Huijsman wert getransporteerd van Arien Cornelisz Huijsman 2/3 van een huijs en lant 165 
Maria Dirx weduwe Dirk van der Starre wert getransporteerd van Pleun Pietersz van de Leck d’helft van een huijs en lant 165v 
Deselve verlijd aen denselve een kustingbrief 166v 
Deselve transporteert aen Cornelis Klaesz Jongeneel d’helft van een huijs 167v 
Maerten Willemsz Ramp in houwel. hebbende Nelletje Doedes transporteert aen Cornelis Verhoef d’eeuwige erfhuijr van een stuk lant 187 
Maarten Verschuijrs weduwe transporteert aen Joris Gijsen van Rijck een stuck lant 200v 
Machteltje Cornelis Merelevelt weduwe van Cornelis Theunisz van Anen transporteert aen Claes Arentsz van der Linde een hofstede 217 

Neeltje Dirks weduwe Pieter Klaesz Vermeul transporteert aen Leendert Jansz Donker een huijs en lant 53 
Neeltje Jans Outshoorn transporteert aen David van Kempe d’helfte van een stuk lant 130v 
Nelletje Leenderts Doedes weduwe Floris Versloot wert getransporteerd van Jan Dirksz van der Neut een stuk lant 132 
Neeltje Sterrenburg weduwe van Lambert van Heukelom transporteert aen Jacob Hasersouwer d’helft van een hofstede 188 

Pieter Gerritsz Verweij wert getransporteerd van d’erfgen. van Willem Klaesz Spruijt een stuk lant 6v 
Pieter Pauw erfgen. van de weduwe van Klaes Pauw transporteert aen Matthijs Aelsvel en Daniel Stuijt q.q. d’helft van een hofstede 31v 
Pieter Pietersz Trims weduwe cum socio transporteert aen Klaes Arendsz van der Linde een hofstede 38v 
Pieter Cornelisz Schipper wert getransporteerd van Willem Kerkman cum socio erfgen. van vrouw Alida Six een stuk lant 56 
Denselve wert getransporteerd van de erfgen. van Jan van Ravensberg 2 parcelen lant 61 
Pieter en Jacob Cornelisz Loendersloot wert getransporteerd door de erfgen. van Elisabet Dankerts d’eeuwige huijre van een stuk lant 86 
Pieter Cornelisz Schipper wert getransporteerd door d’erfgen. van Jan van Ravensberg een huijs en lant 93 
Pieter Jansz Stolwijk wert getransporteerd door de erfgen. van Jan van Ravensberg een stuk lant 94 
Denselve transporteert aen Jan Jansz Ravensberg een stuk lant 97 
Pleun Pietersz van de Leck wert getransporteerd door de weduwe van Pleun Willemsz Verniel d’helft van een hofstede 101 
Pieter Cornelisz Schipper wert getransporteerd van Jan Dirksz Verbocking een huijs en lant 104 
Pietertje Elderts weduwe van Pieter Jansz Verhoogh transporteert aen Pieter Hendriksz Blonk een huijs en erf 114 
Pieter Jansz Verhoogs weduwe utsupra 
Pieter Hendriksz Blonk wert getransporteerd van de weduwe van Pieter Jansz Verhoog een huijs en hennipwerf 114 
Denselve verlijt aan deselve weduwe een kustingbrief 114v 
Pieter Jansz Stolwijk wert getransporteerd van Clara de Vrij weduwe van Job Gansenburg een stuk lant 116v 
Pieter Cornelisz Schipper wert getransporteerd van Albertus van Ravensberg een stuk lant 119 
Pieter Jansz Stolwijk transporteert aen Gijsbert en Arien Gerritsz Boer een stuck lant 121 
Pieter Hendriksz Blonk transporteert aan Jan Dirksz Verbokking een huijs en hennipwerf 123v 
D’heer Pieter Koijmans executeur transporteren aen mr. Johan Arnout Soutman een stuk lant 124 
Philip Thijsz Verwoert wert getransporteerd van de weduwe van Maerten Ariensz Blom een stuk lant 125 
Pieter Willemsz Gravesteijns erfgen. transporteren aen Hendrik Pietersz Gravesteijn 4/5 van een stuk lant 127 
Pieter Hendriksz Stortdenbeker wert getransporteerd van de weduwe Klaes Ram een stuk lant 134v 
Philip Thijsz Verwoert en Jacob Pietersz Gravesteijn accoort wegens een overpad 146v 
Pieter Jansz Stolwijck wert getransporteerd van de erfgen. van Huijg Woutersz de Hoogh een stuk lant 151 
Denselve uts. van erfgen. van vrouwe Sara Vossenburg weduwe d’heer Van der Burch een stuk lant 153 
D’heer Pieter Deijnoot erfgen. van Catharina Deijnoot weduwe van d’heer Gerend de Lange transporteert aen Pieter Jansz Capiteijn een partije lant 159v 
Pieter Jansz Capiteijn wert getransporteerd van d’heer Pieter Deijnoot in qte. voorsz een partije lant 
Denselve verlijt aen d’heer Pieter Deijnoot een kustingbrief 160v 
Denselve transporteert aen mr. Frans Verrijn een partije lant 162 
Pleun Pietersz van de Leck transporteert aen Maria Dirx weduwe van Dirk van der Starre d’1/2 van een huijs en lant 165v 
Pieter Hendriksz Stordenbeker transporteert aen Klaes Christiaensz van Leeuwen een stuk lant 171 
Pieter Jansz Stolwijk cum socio transporteert aen Aart Oudenhuijsen 3/4 parten van een partije lant 191 
Pieter Jansz Hogendoorn wert getransporteerd van Jan Hendriksz Prins een stuck lant 192 
Pieter Jansz Stolwijk wert getransporteerd door d’heer Reijnier Crabeth q.q. een stuk lant 210v 
Pieter Maas als procuratie hebbende van d’weduwe Jan Boon cum socio transporteert aen Jacobus van der Weijde een stuk land 216 

D’heer Reijnier Crabeth als executeur in den nagelaten boedel van mevrouw De Vrije transporteert aan Dirk en Jan Hogenels een partije lant 209v 
Denselve in qualite voorsz transporteert aan Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 210v 

Simon Vlaer transporteert door gemagtigde aen Hendrik Woutersz van Swieten een stuk lant 11 
Simon Jansz Hogerdijk verlijd aen Gerrit Klaesz Gravesteijn een rentebrief 18 
Steven Cornelisz Matse verlijd aen d’heer Gerardus de Rotte een rentebrief 65v 
Sara de Clercq weduwe van Roeland van Overvelt wert getransporteerd door Catharina de Lange wedue Philibert de Laat cum socio een stuk lant 99 
Sara Jacobs Koster weduwe van Pleun Willemsz Verniel transporteert aen Pleuijn Pietersz van de Leck d’1/2 van een hofstede 101 
Vrouwe Sara Vossenburg weduwe d’heer Aelbregt van der Burchs erfgen. transporteren aen Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 153 
Deselve aan Arien Klaesz Gravesteijn een stuk lant 154 
Steven Cornelisz Matse transporteert aan Klaes Korsz van der Haes een stuk lant 172v 
Juffr. Sara de Clercq weduwe Roeland van Overvelt transporteert aen Abraham Klaesz van Raffa een partije lant 195v 
Susanna Smits weduwe Maerten Verschuijr transporteert aen Joris Gijsen van Rijck een stuk lant 200v 

Thijs Maertens Bos wert getransporteerd door de erfgen. van Jacob van Ceters de eeuwige erfhuijr van een stuk lant 20 

Vincent van Eijck als procuratie hebbende van vrouwe Catharina Emmerentiana van Ornia, ambachtsvrouwe van Sluijpwijk, transporteert en alodialiseert aan Klaes Arentsz van der Linde een hofstede 38v 
Deselve in qte. voorsz aen Hendrik van Vlaerdingen een stuk lant 62v 
Deselve in qte. voorsz aen Maria Aerts van Vliet weduwe van Arien Ariensz Hogenels een hofstede 70v 
Deselve in qte. voorsz aen Cornelis Vergans een stuk lant 72 

Willem Klaesz Spruijts erfgen. transporteren aan Arien Klaesz Spruijt 7/8 parten van een hofstede 4 
Deselve aen Cornelis Klaesz Spruijt 7/8 parten van een stuk lant 5v 
Deselve aan Pieter Gerritsz Verweij een stuk lant 6v 
Deselve aen Hendrik van Vlaerdingen cum socio een stuck lant 8 
Willem Kerkman cum sociis erfgen. van vrouwe Alida Six transporteren aen Willem Pietersz Alphenaer een stuk lant 25v 
Willem Pietersz Alphenaer wert getransporteerd van Willem Kerkman cum socio een stuk lant 
Willem Schoutedel cum socio wert getransporteerd van Klaes Korsz van der Haes een huijs en lant 34v 
Denselve cum socio verlijdt aen Klaes Korsz van der Haes een kustingbrief 35v 
Willem Kerkman cum socio erfgen. van vrouwe Alida Six weduwe d’heer Johan de Vrije transporteren aen Jacob Ariensz Butter een huijs en lant 55 
Deselve aen Pieter Cornelisz Schipper een stuk lant 56 
Deselve aen Cornelis Lodewijksz van Quickelenburg 2 parcelen lant 67v 
Willem Pietersz Alphenaer transporteert aen Jacob Isbrandsz van Koppen een stuk lant 82 
Wouter Hendriksz van Swieten verlijd aen d’heer Abraham van Bleijswijk een kusting rentebrief 83 
Willem van Leeuwen cum socio wert getransporteerd van Job Gansenburg een stuk lant 90 
Denselve cum socio verlijdt aen Job Gansenburg een kustingbrief 91 
Denselve cum socio separatie van een stuk lant 103v 
Wouter Huijgen de Hoog wert getransporteerd van Huijg Woutersz de Hoog een stuk lant 113 
Willem Dirksz de Jong wert getransporteerd van Jacob Ariensz Butter een huijs en lant 116 
D’heer Willem van den Kerkhoven cum socio executeurs in den boedel van vrouwe Margareta Bonser weduwe d’heer Hendrik Storm transporteren aen Jan Cornelisz Schipper en Cornelis Karelsz de Heij een hofstede 122 
Willem Cornelisz Spruijt transporteert aen Jacob Pietersz Gravesteijn een stuk lant 129 
Willem van Leeuwen transporteert aen Jacobus Goedkoop een stuk lant 131 
Willem Thijsz Gravesteijn transporteert aen Jacob Pietersz Gravesteijn een huijs 143 
Wouter Hendriksz van Swieten verlijd aen Dirk van Linschoten en Willem Vermij een rentebrief 148v 
D’heer Willem de Gaij als executeur van de testamente van d’heer mr. Frans Verrijn transporteert aen d’heer mr. Govert Suijs een partije lant 179v 
Willem Straffintvelts representant transporteert aen Jan Pietersz van Vliet d’eeuwige erfhuijr van een stuk lant 184v 
Willem Kranenburg wert getransporteerd van Alewijn Ariensz Kraan een hofstede 197 
Denselve verlijd mr. Johan Arnold Soutman een kustingbrief 198 
Wouter Huijgen de Hoogh transporteert aen Gijsbert van Heusden 1/2 mergen lant 204v 
Willem Dirksz de Jong transporteert aan Arien Lodewijcksz Hartijser een hofstede 207 

Register van de procuratien, uijt krachte van welke opdrachten zijn gedaen 

Procuratie van Simon Vlaer op Claes Jacobsz Verburgh 12 
Procuratie van de erfgenamen van Maria Gijsberts van de Vrijehouf op Jan Dirksz Verbocking 17 
Procuratien van de erfgen. van Jacob van Ceters op Daniel van Beke schout tot Bodegraven 21, 22, 23 
Procuratie van de erfgen. van de heer Johan de Bos op den procureur Andries Timmer 27v 
Procuratie van juffr. Elisabet van de Muijl op Cornelis Haeck 30v 
Procuratie van vrouwe Catharina Emmerentiana van Ornia, ambachtsvrouwe van Sluijpwijk, op Vincent van Eijck schout tot Reeuwijk 39v, 64, 73v 
Procuratie van de mede erfgenaemen van Martinus Walop op Francois de Monchij 85 
Procuratie van Casparus Dankerts op Johannes Pot en Gerard Backer 
Procuratie van Martinus de Bosch op d’heer Reijnier Crabeth 100 
Procuratie van de crediteuren van vrouwe Margareta Bonser weduwe Hendrik Storm op d’heer Willem van den Kerkhoven cum socio 123 
Procuratie van Dirk van Eijden en Elisabet Maria Oudenrogge op Gerrit Spruijt 159 

Register van de vertichtingen en uijtkoopen 

Jacobus Claasz Vermeul weduwenaer van Aagje Engels Cool 13 
Simon Jansz Coster weduwenaer van Ingetje Aarts Blonk 14 
David Ariensz van Kempe weduwenaer van Jaapje Jans Outshoorn 50 
Maria Dirx Verniel weduwe Dirk van der Starre 169v 
Trijntje Dirks de Jong weduwe van Jan Lourisz Hogerdijk 203 

Registers van actens van afkoop van erpachten of renten in dit prothocol geregistreert 

Cornelis Pietersz Londersloots weduwe afkoop van een erfpacht 57 
Grietje Romeijn weduwe van Jan Leendertsz Stolwijk afkoop van 3 erfpagten 58 
De erfgen. van vrouwe Alida Six weduwe van d’heer Johan de Vrije afkoop van een erfpacht 59 
Deselve afkoop van een rente en 2 erfpagten 60 
Jan Jansz Stolwijks erfgen. afkoop van een erfpagt 62 
De erfgen. van vrouwe Alida Six weduwe van d’heer Johan de Vrije afkoop van 2 erfpagten 69v 
Pieter Cornelisz Schipper afkoop van een erfpagt 75 
De weduwe van d’heer Jacobus van Leeuwen afkoop van een erfpagt 91v 
Kars Maertensz Ravesteijn afkoop van een erfpagt 100v 
Albertus van Ravensbergh afkoop van 3 erfpagten 104v 
Denselve afkoop van een erfpagt 111 
Pieter Cornelisz Schipper afkoop van een erfpagt 115v 
Jan Dirksz Verbocking afkoop van een erfpagt 103 

Inv.nr. 8 (1728-1736)

Aert Evertsz Oudenhuijsen transporteert aen Arien van de Wateringe een hofstede 3 
Arien van de Wateringe wert getransporteerd van alsvoren 
Arien Blonck cum socio transporteren aan de erfgen. van Arien Klaasz Gravesteijn een stuk lant 7 
Arien Klaasz Gravesteijns erfgen. wert getransporteert van alsvoren 
Alewijn Ariensz Kraan transporteert aan Kors ALewijnsz Kraan een stuk lant 17 
Annetje Jans van Vliet weduwe Klaas Dirksz Lantsgeloof transporteert aan Pieter Dirksz Lantsgeloof lant 29v 
Andries Dros wert getransporteerd van Pieter van Dulken cum socio erfgen. van Cornelis de Haas een huis en land 34v 
Arien Jansz van Luijk wert getransporteerd van Leendert Kraan een turfschuijr en lant 45v 
Arien Gerritsz Boer transporteert aan Cornelis Huijgen Oosterwijk een huijs en lant 47v 
Anna Schoenderwoert weduwe Klaas Korsz van der Haas cum socio transporteert aen Engelbrecht van der Wadding en Jacobus Franken een stuk lant 51v 
Andries Dros wert getransporteerd van Evert van Enkhuijsen een stuk lant 53v 
Anna Willems Alphenaer cum socio transporteert aen Klaas Gerritsz Roggeveen een stuk lant 58v 
Anthoni van Krimpen cum socio q.q. transporteren aen Willem hendriksz de Wit een stuk lant 61v 
Andries Dros wert getransporteerd van de weduwe Jacob Pietersz Gravesteijn een stuk lant 81 
Andries Timmers procuratie hebbende van d’heer Nobeling erfgen. van d’heer van Abbesteech transporteert aen Gerrit van Leeuwen 2 parcelen lant 84 
D’heer Adriaan en Johan Wittert wert getransporteerd van Jan de Laat 2 parcelen lant 86v 
D’heer Arent van der Burch transporteert aen d’heer Adriaan Wittert een stuk lant 89v 
D’heer Adriaan Wittert getransporteerd van d’heer Arent van der Burch een stuk lant 
Andries Timmer transporteert aan d’heer Adriaan Wittert een stuk lant 90 
D’heer Adriaan Wittert wert getransporteerd van Andries Timmer een stuk lant 
Denselve werd getransporteerd van d’heer Huijbert van Eijck een stuk lant 91 
Denselve uts. van Jan en Arien van Luijk een stuk land 92v 
Denselve en Johan Wittert wert getransporteerd van de erfgen. van de weduwe Pieter Cornelisz Schipper een huijs en lant 98 
Arien Kerkhof wert getransporteerd van Pieter Versluijs een stuk lant 101 
Andries Dros wert getransporteerd van Philips Verwoert een hofstede 102v 
Annetje van Linschoten weduwe van Wouter van Swieten verlijd aan Dirk van Linschoten cum socio een rentebrief 111 
D’heer Adriaan Wittert wert getransporteerd van Dirk en Jan Ariensz Hogenels een hofstede 114v 
Andries Dros en d’heer Johan van der Hoeve werden getransporteert van Jan van Dorp een hofstede 123v 
Andries van Ravensberg cum socio werden getransporteerd van Pieter Simonsz Versluijs een huijs en lant 125 
Andries Dros wert getransporteerd van Philips Thijsz Verwoert een stuk lant 133 
Anthonij Carlier verlijd aen David Elecourt een rentebrief 133v 
Arien Harmensz van Vlaardingen erfgen. transporteren aan Jan van Vlaardingen een huijs 138v 
Deselve aen Pieter Hoornweg en Maria de Bruijn een hofstede 140v 
Andries Dros doneert aan sijn soon Martinus Dros een hofstede 150v 
D’heer Arent van der Burch erfgen. transporteren aan Andries Dros cum socio lant 158 
Andries Dros cum socio wert getransporteerd van de erfgen. van d’heer Arent van der Burch lant 
Arien Lodewijksz Hartijser transporteert aan Frans Garstenscheijt een huijs 165 
Andries Dros wert getransporteert van Dirk Cornelisz Vergans een parceel lant 167 

Bartholomeus Verrijs erfgen. transporteren aan do. Cornelius Havitius lant 25v 
Bastiaan Cornelisz Koster werd getransporteerd van Klaas Jansz van Egmont een partij lant 44v 
Bastiaan Lambertsz Wees wert getransporteerd van Mourits Callenberg een huijs en lant 59v 
Bastiaan Lambertsz Wees verlijd aan d’heer Huijbert van Eijck rentebrief 60v 
Bastiaan Lambertsz Wees cum socio wert getransporteerd van de erfgen. van de weduwe Pieter Cornelisz Schipper een partij lant 100 
Bastiaan Lambertsz Wees verlijd aan d’heer Huijbert van Eijck een rentebrief 145 

Cornelis Klaasz Molenaar wert getransporteerd van Lodewijck van Seller een stuk lant 12 
Denselve transporteert aan Jan Gerritsz de Bruijn huijs en lant 16 
Denselve verlijd aan Pieter Jacobsz Trompert een custingbrief 18 
Do. Cornelius Havitius wert getransporteerd van de erfgen. van Bartholomeus Verrijs lant 25v 
Cornelis de Haas erfgen. transporteren aen d’heer Cornelis Wittert 7 mergen lant 33v 
Cornelis de Haas erfgen. transporteren aen Andries Dros een huijs en lant 34v 
Cornelis de Haas erfgen. transporteren aan Evert van Enkhuijsen een stuk lant 36 
Cornelis de Haas erfgen. transporteren aan Joris Gijsen van Rijck 1 mergen lant 38 
D’heer Cornelis Wittert werd getransporteerd van de erfgen. Cornelis de Haas 7 mergen lant 33v 
Cornelis Cornelisz Huijsman wert getransporteerd van Joris Huijsman cum socio 6/7 in 2/3 van een huijs en lant 46v 
Cornelis Huijgen Oosterwijck wert getransporteerd van Arien Gerritsz Boer een huijs en lant 47v 
Cornelis Huijgen Oosterwijck verlijd aen denselven Boer een rentebrief 48v 
Cornelis Leendertsz van der Neut wert getransporteerd van Gijsbert Cornelisz van der Neut 2 parcelen lant 54v 
Cornelis Leendertsz van der Neut verlijd aen Kors Ariensz Vermij een rentebrief 55 
Cornelis Jansz van der Sman wert getransporteerd van Jacob Pietersz Keijser een partij lant 69 
Cornelis Jansz van der Sman verlijd aen denselve een kustingbrief 70 
Cornelis Alewijnsz Kraan verlijd aen Maria Metfort een rentebrief 85v 
D’heer Cornelis Wittert transporteert aan d’heer Johan van der Hoeve en Andries Dros een partije lant 92 
Cornelis Klaasz Vermeul wert getransporteerd van Kors Alewijnsz Kraan 2 huijsen en een stuk lant 95 
Cornelis Klaasz Spruijt transporteert aen Kars Pietersz Verweij een stuk lant 96v 
Cornelis Leendertsz van der Neut verlijd aen de heer Huijbert van Eijck een rentebrief 101v 
Cornelis Klaasz Spruijt en Cornelis Jansz Mastwijk verdeling erfje met Krijn Mastwijk 105 
Cornelis Jansz van Swieten verlijd aen Johannes Kalshoven een rentebrief 106 
Cornelis Huijgen Oosterwijk verlijd aan Jan van Velsen een kustingbrief 108 
Cornelis Pietersz Goutkade wert getransporteerd van Pieter Jacobsz Trompert een huijs en boomgaart 115v 
Cornelis Klaasz Molenaar transporteert aan David van Kempe een huijs en lant 116 
Cornelis Klaasz Spruijt transporteert aan Krijn van Mastwijk twee parcelen lant 120v 
Cornelis Stevensz Matse wert getransporteerd van Pieter Simonsz Versluijs een huijs en lant 126 
Denselve verlijd aen denselve een kustingbrief 127 
Denselve transporteert aan Pieter DIrksz de Jonge een huijs en lant 152 
D’heer Cornelis Wittert executeurs transporteren aan Leendert van der Graaf 2 parcelen lant 154, 155v 
Cornelia Jacobs Verkaik weduwe Willem Claren wert getransporteerd van de erfgen. van d’heer Francois Hemonij een parceel lant 164v 

David van Kempe wert getransporteerd van Lodewijck van Seller lant en water 15 
Dirk en Hendrik Vergans wert getransporteerd van Klaas Jansz van Egmont een stuk lant 27v 
David van Kempe transporteert aen Willem Dirksz van Vliet een huijs en lant 49v 
Dirk en Jan Ariensz Hogenels transporteren aen d’heer Adriaan Wittert een hofstede 114v 
David van Kempe werd getransporteerd van Cornelis Molenaar een huijs en lant 116 
Denselve verlijd aan denselve een kustingbrief 117 
Denselve transporteert aan Pieter Jansz Trompert een kustingbrief 118 
Dammis Hooft wert getransporteerd van Krijn van Mastwijk drie parcelen lant 122v 
David van Kempe wert getransporteerd van Jacob Klaasz Verduijn een huijs en lant 129v 
Denselve transporteert aan d’heer Johan Wittert utsupra 130 
Dammis en Adriaan Hooft wert getransporteerd van d’erfgen. van Gijsbert Melsz Spruijt een stuk lant 132 
Dirk Jansz Nedersticht cum sociis transporteren aan Gerrit Pietersz Vermeul een stuk lant 144v 
Dirk Cornelisz Vergans transporteert aan Andries Dros een parceel lant 167 

Evert van Enkhuijsen wert getransporteerd van Pieter van Dulken cum socio erfgen. van Cornelis de Haas een stuk lant 36 
Evert van Enkhuijsen verlijd een custingbrief aan deselve 37 
Engelbrecht van der Wadding cum socio wert getransporteerd van d’erfgen. Klaas Korsz van der Haas een stuk lant 51v 
Evert van Enkhuijsen transporteert Andries Dros een stuk lant 53v 

Floris Loij doneert aan sijn dogter Jannichje Loij huijsvrouw van Bart Weselenburg een stuk lant 113 
D’heer Francois Hemenoij erfgen. transporteren aan Leendert van der Graaf een stuk lant 160 
D’heer Francois Hemenoij erfgen. transporteren aan Cornelis Jacobs Verkaik weduwe Willem Claren een stuk lant 164v 
Frans Garstenscheijt wert getransporteerd van Arien Lodewijksz Hartijser een huijs 165 

Geertje Jans Blonk voormael. weduwe van Arien Klaesz Spruijt transporteert aan d’heer Johan van der Hoeve een hofstede 40 
Gerrit Simonsz Ruijt transporteert denselve heer Van der Hoeve een hofstede 42v 
Gijsbert Cornelisz van der Neut transporteert aan Cornelis Leendertsz van der Neut 2 percelen lant 54v 
Gerrit Verhoeks executeurs transporteren aen Willem Hendriksz de Wit een stuk lant 61v 
Gijsbert Jorisz van Rijck wert getransporteerd van de weduwe Dirk Pietersz de Jong een huijs en lant 75 
Gijsbert Jorisz van Rijck verlijd aan deselve een kustingbrief 77 
Grietje Klaas Bekman weduwe van Jacob Pietersz Gravesteijn transporteert aen Andries Dros een stuk land 81 
Gerrit van Leeuwen wert getransporteerd van d’erfgen. van d’heer Willem van Abbesteech 2 parcelen lant 84 
Gijsbert Simonsz Koster wert getransporteerd van Neeltje Pieters de Jong weduwe Leendert Klaesz Vermeul lant 97 
Gijsbert Simonsz Koster transporteert aan Pieter Willemsz Ouweneel een partij lant 109 
Gijsbert Simonsz Koster wert getransporteerd van Leendert van de Genugte een hoekje lant 119v 
Gerrit Manshooft wert getransporteerd van Kars Verweij een stuk lant 127v 
Gijsbert Melsz Spruijts erfgen. transporteren aan Dammis en Adriaan Hooft een stuk lant 132 
Gerrit Pietersz Vermeul wert getransporteerd van Dirk Jansz Nedersticht een stuk lant 144v 
Gerrit Pauwen wert getransporteerd van Maria Neuteboom een huijs 162 

Harmen Hendriksz Steven wert getransporteerd van Klaes van Buijren een parceel lant 4v 
Hendrik Pietersz Gravesteijns erfgen. transporteren aen de erfgen. van Arien Klaesz Gravesteijn lant 7 
D’heer Huijbert van Eijck wert getransporteerd van Lodewijk van Seller een stuk lant 11v 
Huijg Jansz van Egmont wert getransporteerd van Klaas Jansz van Egmont een partije lant 43v 
Hendrik Cornelisz Vergans transporteert aan Hendrik Jansz Knecht een partij lant 56v 
Hendrik Jansz de Knecht wert uts. van denselve Vergans uts. 
Huijg Jansz van Egmond wert getransporteerd van Klaes Verschrieck cum socio een partij lant 65v 
Huijg Jansz van Egmond transporteert aan Hendrik Jansz de Knecht cum socio een parceel lant 66v 
Hendrik Jansz de Knecht cum socio wert getransporteerd van Huijg van Egmont een parceel lant 
Huijg Jansz van Egmont transporteert aen Leendert Pietersz Hoosbeek een parceel lant 67 
Hendrik Jansz de Knecht cum socio separatie lant 87v 
D’heer Huijbert van Eijck transporteert aan d’heer Adriaan Wittert een stuk lant 91 
Hendrik van Suijlen en Maria Kleijweg echtelieden verlijen aen Cornelis Klaesz Molenaar een custingbrief 146 
Deselve verlijen aen d’heer Jacob Mispelblom Beijer een rentebrief 168 

Jan Baltensz Boerefijn wert getransporteerd van Marritje Jans Mul weduwe Cornelis Jansz Swart een huijs en lant 2 
Jan en Arien van Luijk wert getransporteerd van Lodewijk van Seller een stuk lant 13 
Jan Gerritsz de Bruijn wert getransporteerd van Cornelis Klaesz Molenaar een huijs en lant 16 
Jan Ariensz Molenaar transporteert aan Leendert Kraan land 20 
Jan Klaasz van Velsen en Jacob Leendertsz Bon separatie van gemeen land 23 
Jan Pietersz de Jonge erfgen. transporteren aen Jacob van Heijningen een huijs en land 24v 
Jacob van Heijningen wert getransporteerd  van alsvoren 
Jan Leendertsz Bon wert getransporteerd van de erfgen. van Simon Jansz Hogerdijk een hofstede 26v 
D’heer Jan Baptist de Blois van Treslong transporteert door gemagtigde van Thijs Maartensz Bos lant 28v 
Jan Baltensz Boerefijn wert getransporteerd van Marritje Jans Mul weduwe Cornelis Jansz Swart een hofstede 30v 
Denselve verlijd aen deselve een custingbrief 31v 
Jannichje Aelberts Glimmerveen weduwe Cornelis Rijneveen transporteert aan Pieter Jacobsz Trompert een huijs 32v 
Joris Gijsen van Rijck wert getransporteerd van d’erfgen. van Cornelis de Haas 1 mergen lant 38 
Joris Gijsen van Rijck verlijd aen deselve een custingbrief 39 
D’heer Johan van der Hoeve wert getransporteerd van Geertje Jans Blonk een hofstede 41 
D’heer Johan van der Hoeve verlijd aan deselve een rentebrief 41 
D’heer Johan van der Hoeve wert getransporteerd van Gerrit Simonsz Ruijt een hofstede 42v 
Joris Cornelisz Huijsman cum socio transporteren aan Cornelis Cornelisz Huijsman 6/7 in 2/3 van een huijs en lant 46v 
Jacobus Franken cum socio wert getransporteerd van d’erfgen. van Klaas Korsz van der Haas een stuk lant 51v 
Jacob Cornelisz Loendersloot transporteert aan Jan Maartensz Bos de eeuwige erfhuur van lant 52v 
Jan Maartensz Bos wert getransporteerd van denselve Loendersloot utsupra 
Jan Jansz van Egmont transporteert aan Klaas Verschriek cum socio een parceel lant 64v 
D’heer Johan van der Hoeve en Andries Dros wert getransporteerd van Pieter Jansz Stolwijk twee stukken lant 68 
Jacob Pietersz Keijser transporteert aan Cornelis Jansz van der Sman een partij lant 69 
Jan Ariensz Molenaar transporteert aan Pieter Simonsz Versluijs een huijs en lant 71 
Jan Ariensz Molenaar transporteert aen denselve de helft van een huijs en lant 73 
Jannetje Jans Overrijnder weduwe Dirk Pietersz de Jong transporteert aan Gijsbert Jorisz van Rijck een huijs en lant 75 
Jan Klaesz van Velsen transporteert aen Klaas van Leeuwen en Cornelis Oosterwijk een partij lant 77v 
Jan Hendriksz van Dorp transporteert aen Philips Thijsz Verwoert een stuk lant 82 
Johan de Laat transporteert aen d’heer Adriaan en Johan Wittert 2 parcelen lant 86v 
Jan Jansz Broekhuijsen en Hendrik de Knegt separatie land 87v 
Jan en Pieter Hogendoorn transporteert aen Jan en Willem de Baars een stuk lant 88v 
Jan en Willem de Baars wert getransporteerd van Jan en Pieter Hogendoorn een stuk lant 
D’heer Johan van der Hoeve en Andries Dros wert getransporteerd van d’heer Cornelis Wittert een partije land 92 
Jan en Arien van Luijk transporteert aan d’heer Adriaan Wittert een stuk lant 92v 
Jan Dirksz van Klaveren en Arien Thonisz Blonk transporteren aen d’heer Johan Wittert een stuk lant 93v 
D’heer Johan Wittert wert getransporteerd van Jan Dirksz van Klaveren cum socio een stuk lant 
Jan Dirksz van Klaveren transporteert aan d’heer Johan Wittert een stuk lant 94 
D’heer Johan Wittert wert getransporteerd van Jan Dirksz van Klaveren een stuk lant 
Jacob van Heijningen transporteert aen Pieter Willemsz Ouweneel een partij lant 95v 
Jan Cornelisz Schipper cum socio erfgen. van Neeltje Sonne weduwe Pieter Cornelisz Schipper transporteren aen de heren Adriaan en Johan Wittert een huijs en land 98 
Jan Cornelisz Schipper cum socio erfgen. van Neeltje Sonne weduwe Pieter Cornelisz Schipper transporteren aen d’heer Jacob Mispelblom Beijer een huijs en landen 99 
D’heer Jacob Mispelblom Beijer wert getransporteerd van Jan Cornelisz Schipper cum socio een huijs en landen 99 
Jan Cornelisz Schipper cum socio erfgen. van Neeltje Sonne weduwe Pieter Schipper transporteren aen Bastiaen Lamberts Wees cum socio een partij lant 100 
Jacob Ariensz Blommendaal transporteert aan Philip Thijsz Verwoert een hofstede 104 
Jacob Leendertsz Bon transporteert aan Pieter Jansz Stolwijk een partij lant 107 
Jan Lambertsz Krooswijk cum socio wert getransporteerd van Kors Kraan een schuur en lant 110 
Jan van Velsen transporteert aan Harmanus Sceperus een kustingbrief 112 
Jannichje Loij wert gedoneert van haer vader Florus Loij een stuk lant 113 
Jan Hendriksz van Dorp transporteert aan d’heer Johan van der Hoeve en Andries Dros een hofstede 123v 
D’heer Johan van der Hoeve en Andries Dros wert getransporteerd van Jan van Dorp een hofstede 
Jacobus van der Weijde transporteert aan Philips Thijsz Verwoert een stuk lant 124v 
Jacobus Klaasz Verduijn transporteert aan David van Kempe een huijs en lant 129v 
Jaspar Hendriksz erfgen. transporteren aen Willem Pietersz Trimp een huijs 131 
Jan Leendertsz Bon transporteert en Jacob Bon een mergen lant 135v 
Jacob Leendertsz Bon wert getransporteerd utsupra 
Jan van Vlaardingen wert getransporteerd van de erfgen. van Arien van Vlaardingen een huijs 138v 
Jan van Vlaardingen verlijd aen Cornelis Swanenburg een kustingbrief 139v 
Jacob van Heijningen transporteert aan Maria Dirks Neuteboom huijsvrouw van Klaas van der Helm een huijs 147 
D’heer Johan Wittert wert getransporteerd van David van Kempe een huijs en lant 130 
Jacobus Goedkoops erfgen. transporteren aan Kars Pietersz Verweij een stuk lant 153 
Jan Fredriksz van der Laan verlijd aan Jacob van Heijningen een custingbrief 161 
Jacob van Heijningen wert verleden van Jan Fredriksz van der Laan een custingbrief 
D’heer Jacob Mispelblom Beijer wert getransporteerd van Maria Neuteboom een stuk lant 162v 
Jan en Willem den Baars wert getransporteerd van de erfgen. van Pieter Cornelisz van der Swaan een stuk lant 163v 

Klaas van Buijren transporteert aen Harmen Steven land 4v 
Kors Alewijnsz Kraan wert getransporteerd van Alewijn Kraan een stuk lant 17 
Klaas Jansz van Egmond transporteert aen Dirk ende Hendrik Vergans een partij lant 27v 
Klaas Jansz van Egmont transporteert aan Huijg Jansz van Egmont lant 43v 
Klaas Jansz van Egmont transporteert aan Bastiaan Cornelisz Koster lant 44v 
Klaas Korsz van der Haas erfgen. transporteren aan Engelbrecht van der Wadding cum socio een stuk lant 51v 
Klaas Gerritsz Roggeveen wert getransporteerd van d’kinderen van Willem Pietersz Alphenaar 1 stuk lant 50v 
Klaas Willemsz Verschriek cum socio wert getransporteert van Jan Jansz van Egmond een partij land 64v 
Klaas Willemsz Verschriek cum socio transporteren aan Huijg Jansz van Egmont een partij lant 65v 
Klaas van Leeuwen en Cornelis Oosterwijk werd getransporteert van Jan Klaesz van Velsen lant 77v 
Klaas van Leeuwen en Cornelis Oosterwijk verlijen aen Jan Klaesz van Velsen een kunstingbrief 78v 
Kors Alewijnsz Kraan transporteert aen Cornelis Klaesz Vermeul de helft van 2 huijsen en een partij land 95 
Kars Pietersz Verweij wert getransporteerd van Cornelis Klaasz Spruijt een stuck lant 96v 
Krijn Jansz van Mastwijk aandeling erfje 105 
Kors Alewijnsz Kraan transporteert aan Jan Lamberts Krooswijk cum socio een schuijr en lant 110 
Krijn Jansz van Mastwijk wert getransporteerd van Cornelis Klaasz Spruijt 2 parcelen lant 120v 
Krijn Jansz van Mastwijk transporteert aen Dammis Hooft 3 parcelen 122v 
Krijn Jansz van Mastwijk verlijd aen Cornelis Klaasz Spruijt een rentebrief 121v 
Kars Pietersz Verweij transporteert aan Gerrit Manshooft een stuk lant 127v 
Klaas van Leeuwen wert getransporteerd van Pieter Jansz Stolwijk een huijs en lant 149 
Denselve transporteert aan Kars Pietersz Verweij een stuk lant 150 
Kars Pietersz Verweij wert getransporteerd van Klaas van Leeuwen een stuk lant 
Kars Pietersz Verweij wert getransporteerd van de erfgen. van Jacobus Goedkoop lant 153 
D’heer Karel Fredrik van Wartensleben verlijd aan d’heer Reijnier Crabeth een rentebrief 157 
D’heer Karel Fredrik van Wartensleben transporteert aen Samuel van Velthuijsen de hofstede genaamt Wiltenburg 166 

Lodewijk van Seller transporteert aen Mourits Callenberg een huijs en lant 9 
Denselve transporteert aan d’heer Huijbert van Eijck een stuk lant 11v 
Denselve aan Cornelis Klaasz Molenaar een stuk land 12 
Denselve aan Jan en Arien van Luijk een stuk land 13 
Denselve aan Pieter Willemsz Ouweneel een stuk land 14 
Denselve aan David van Kempe een partij land en water 15 
Leendert Cornelisz Kraan wert getransporteerd van Jan Ariensz Molenaar lant 20 
Denselve verlijd aan deselve een kustingbrief 21 
Leendert Cornelisz Kraan transporteert aan Arien Jansz van Luijk een turfschuijr en lant 45v 
Leendert Klaasz van de Genuchte transporteert aan Pieter Simonsz Versluijs een stuk lant 62v 
Leendert Pietersz Hoosbeek werd getransporteerd van Huijg van Egmont een stuk lant 67 
Leendert Klaasz van de Genuchte transporteert aan Willem Krakenburg d’helft van een huijs en lant 79 
Leendert Klaasz van de Genuchte transporteert aan Gijsbert Simonsz Koster een hoekje lant 119v 
Leendert Joosten van Vliet cum socio wert getransporteerd van d’erfgen. van Maria Berkel een stuk lant 128v 
Leendert Cornelisz Kraan verlijd aan Pieter Jacobsz Trompert een kustingbrief 137v 
Leendert van der Graaf wert getransporteerd van d’heer Cornelis Witterts executeurs 2 stukken lant 154, 155v 
Leendert van der Graaf wert getransporteerd van d’erfgen. van de heer Francois Hemenoij een stuk lant 160 

Marritje Jans Mul weduwe van Cornelis Jansz Swart werd getransporteerd van Pieter Jansz Hogenes cum socio een huijs en lant 1 
Deselve aan Jan Baltensz Boerefijn een huijs en land 2 
Mourits Callenberg wert getransporteerd van Lodewijk van Seller een huijs en lant 9 
Denselve verlijd aen denselve een kustingbrief 10v 
Marritje Jans Mul weduwe van Cornelis Jansz Swart transporteert aan Jan Baltensz Boerefijn een hofstede 30v 
Mourits Callenberg transporteert aan Bastiaan Lambertsz Wees een huijs en lant 59v 
Maria Dirks Neuteboom verlijd aan Jacobus Klaasz Verburg een rentebrief 118v 
Maria Berkels erfgen. transporteren aan Leendert van Vliet en Willem Westhoek een stuk lant 128v 
Maria de Bruijn weduwe Harmanus van Vlaardingen verlijd aan Hendrik van Heuven een kustingbrief 141v 
Maria de Bruijn weduwe Harmanus van Vlaardingen transporteert aan Arien Koster een huijs 143v 
Maria Dirks Neuteboom huijsvrouw van Klaas van der Helm wert getransporteerd van Jacob van Heijningen een huijs 147 
Klaas van der Helm verlijd aan d’heer Huijbert van Eijck een rentebrief 147v 
Martinus Dros wert geschonken van sijn vader Andries Dros een hofstede 150v 
Maria Dirks Neuteboom transporteert aan Gerrit Pauwen een huijs 162 
Maria Dirks Neuteboom transporteert aan d’heer Jacob Mispelbloem Beijer een stuk lant 162v 

Neeltje Pieters de Jong weduwe Leendert Klaasz Vermeul transporteert aan Gijsbert Simonsz Koster lant 97 

Pieter Jansz Hogenes cum socio transporteert aan Marritje Jans MUl weduwe Cornelis Jansz Swart een huijs en land 1 
Pieter Jansz Stolwijk transporteert aen Pieter Karsz Verweij een stuk lant 5v 
Pieter Karsz Verweij wert getransporteerd van Pieter Jansz Stolwijk een stuk lant 
Pieter Willemsz Ouweneel wert getransporteerd van Lodewijk van Seller een stuk lant 14 
Denselve wert getransporteerd van Willem Kranenburg een hofstede 19 
Pieter Dirksz Lantsgeloof wert getransporteerd van Annetje Jans van Vliet weduwe van Klaas Dirksz Lantsgeloof lant 29v 
Pieter van Dulken cum socio erfgen. van Cornelis de Haas transporteren aan d’heer Cornelis Wittert 7 mergen lant 33v 
Pieter van Dulken cum socio erfgen. van Cornelis de Haas transporteren aan Andries Dros een huijs en lant 34v 
Pieter van Dulken cum socio erfgen. van Cornelis de Haas transporteren aan Evert van Enkhuijsen een parceel lant 36 
Pieter van Dulken cum socio erfgen. van Cornelis de Haas transporteren aan Joris Gijsen van Rijck 1 mergen lant 38 
Pieter Jacobsz Trompert wert getransporteerd van d’weduwe Cornelis Rijneveer een huijs 32v 
Pieter Jansz Stolwijk transporteert aan Pieter Simonsz Versluijs een stuk lant 57v 
Pieter Simonsz Versluijs wert getransporteerd van denselve Stolwijk utsupra 
Pieter Simonsz Versluijs werd getransporteerd van Leendert van de Genuchte een stuck lant 62v 
Pieter Simonsz Versluijs verlijd aen denselve een kustingbrief 63v 
Pieter Jansz Stolwijk transporteert aen d’heer Johan van der Hoeve en Andries Dros 2 parcelen lant 68 
Pieter Simonsz Versluijs wert getransporteerd van Jan Ariensz Molenaar een huijs en lant 71 
Pieter Simonsz Versluijs verlijd aen denselve een kustingbrief 72 
Pieter Simonsz Versluijs wert getransporteerd van denselve d’helft van een huijs 73 
Pieter Simonsz Versluijs verlijd aen denselve een kustingbrief 74 
Philips Thijsz Verwoert werd getransporteerd van Jan Hendriksz van Dorp een stuk lant 82 
Pieter Willemsz Ouweneel wert getransporteerd van Jacob van Heijningen een stuk lant 95v 
Pieter Simonsz Versluijs transporteert aen Arien Kerkhof een stuk lant 101 
Philip Thijsz Verwoert transporteert aan Andries Dros een hofstede 102v 
Philip Thijsz Verwoert wert getransporteerd van Jacob Ariensz Blommendael een hofstede 104 
Pieter Jansz Stolwijk werd getransporteerd van Jacob Leendertsz Bon een partij lant 107 
Pieter Willemsz Ouweneel werd getransporteerd van Gijsbert Simonsz Koster een partije lant 109 
Pieter Jacobsz Trompert transporteert aan Cornelis Pietersz Goutkade een huijs en bogaart 115v 
Philips Thijsz Verwoert wert getransporteerd van Jacobus van der Weijde een stuk lant 124v 
Pieter Simonsz Versluijs transporteert aan Andries van Ravensberg cum socio een huijs en lant 125 
Pieter Simonsz Versluijs transporteert aan Cornelis Matse huijs en lant 126 
Philips Thijsz Verwoert transporteert aan Andries Dros een stuk lant 133 
Pieter Simonsz Versluijs transporteert aan Pieter Jacobsz Trompert een custingbrief 134v 
Pieter Jacobsz Hoornweg en Maria de Bruijn wert getransporteerd van de erfgen. van Arien van Vlaardingen een hofstede 140v 
Pieter Jansz Stolwijk transporteert aan Klaas van Leeuwen een huijs en lant 149 
Pieter Dirksz de Jong werd getransporteerd van Cornelis Stevensz Matse een huijs en lant 152 
Pieter Cornelisz van der Swaans erfgen. transporteren aan Jan en Willem den Baars een stuk lant 163v 

D’heer Reijnier Crabeth als procuratie hebbende van d’heer Van Wartensleben transporteert aan Samuel van Velthuijsen de hofstede genaamt Wiltenburg 

Simon Jansz Hogerdijks erfgen. transporteren aan Jan Leendertsz Bon een hofstede 26v 
D’heer Samuel van Velthuijsen werd getransporteerd van d’heer Karel Fredrik van Wartensleben de hofstede genaamt Wiltenburg 166 

Thijs Maartensz Bos wert getransporteerd van d’heer Jan Baptist de Blois van Treslong lant 28v 

Willem Kranenburg transporteert aan Pieter Willemsz Ouweneel een hofstede 19 
Wijnand Bonte gemagtigt van d’heer Jan Baptist de Blois van Trslong transporteert aan Thijs Maartensz Bos lant 28v 
Willem Dirksz van Vliet wert getransporteerd van David van Kempe een huijs en lant 49v 
Willem Dirksz van Vliet verlijd aan David van Kempe een custingbrief 50v 
Willem Pietersz Alphenaars kinderen transporteren aan Klaas Gerritsz Roggeveen een stuk lant 50v 
Willem Hendriksz de Wit wert getransporteerd van de executeurs van Gerrit Verhoek een stuk lant 61v 
Willem Kranenburg wert getransporteerd van Leendert van de Genuchte d’helft van een huijs en lant 79 
Willem Kranenburg verlijd aen denselve een kustingbrief 80 
Willem Pietersz Trimp wert getransporteerd van de erfgen. van Jaspar Hendriksz een huijs 131 

Registere van de vertichtingen en uijtkoopen 

Klaasje Jans van Duijn weduwe Jacob Dirksz Heij 22 
Marritje Cornelis Kleijweg weduwe van Maarten van Veen 8 
Grietje Klaas Beekman weduwe van Jacob Pietersz Gravesteijn 
Cornelis Stevensz Matse weduwenaar van Annetje Backer 13

Inv.nr. 9 (1736-1744)

Andries Dros wert getransporteert van de heer Johan van der Hoeve d’helft van een hofstede 4 
Andries Dros transporteert aan d’heer Johan van der Hoeve 2 parcelen lant 5 
Andries Dros cum sociis wert getransporteerd van de voogden van Grietje Klaas van der Haas een partij lant 9 
Alewijn Priem wert getransporteerd van Jan Capiteijn een partij lant 12 
Arien Conijn cum socio wert getransporteerd van Jan Captieijn een partij lant 16 
Andries en Simon Dros wert getransporteerd van de weduwe Joris Gijsen van Rijk huijs en lant 18v 
Deselve transporteert aan Pieter Joppen van Dijk een huijs en lant 19v 
Arien Jansz van Luijk en Willem Vermeul wert getransporteert van Jan Nobelstede 1/3 van 2 huijsen enz. 29 
Arien Chielen van de Watering transporteert aan juffr. Adriana van Rijsbergen weduwe Peekstok een hofstede 33 
Juffr. Adriana van Rijsbergen weduwe Peekstok wert getransporteerd van Arien van de Watering een hofstede 
Andries Dros wert getransporteerd van de voogden van Neeltje Buijteweg een hofstede 34 
Anthoni Eelbo cum socio wert getransporteerd van Jan Jacobsz Blonk de eeuwige erfhuur van 3 hont lant 41 
Arent Klaasz van der Linde verlijd aan Pieter Klaesz Pauw een rentebrief 53v 
Juffr. Aletta Loij erfgen. van Daniel Stuijt transporteert aan de heer Samuel Beijerman een hofstede 64 
Aart van Dam transporteert aan Willem van der Swaan en Jan van Leeuwen de eeuwige erfhuur van 2 parcelen lant 67 
Aart Jansz Droog transporteert aen Zeger Jasparsz van Nederveen de helft van een stuk lant 81v 
Anthoni van Dorrelant werd getransporteerd van Zeger Jasparsz van Nederveen 1/4 part van een stuk lant 83v 
Arien van der Meijde en Cornelis van Rijn wert getransporteerd van Jan Rogge eenige parcelen lant 88 
Andries Dros werd getransporteerd van Bastiaan Wees een huijs en lant 89v 
Adrianus en Dirk Jacobsz Heij werd getransporteerd van Bastiaan Wees cum sociis een stuk lant 99 
Arien Lodewijksz Hartijser verlijd aan Haasje van der Spoor weduwe Gerrit Verhoek een rentebrief 100 
Arien van der Meijde en Cornelis van Rijn wert getransporteerd van d’heer Cornelis Wevering lant 107v 
Andries van Ravensberg cum sociis transporteren aan Jacob Jacobsz Hasersouwer een huijs en lant 112 
Andries van Ravensberg transporteert aen Pieter Karsz Verweij een stuk lant 117v 
Arent Klaasz van der Linde transporteert aen Cornelis Pietersz Goutkade een huijs en lant 123 
Arienv an den Ring wert getransporteerd van Klaas van Leeuwen en Gerrit van Straten een huijs 126 
Abraham van Heukelom cum sociis transporteert aen Jacob Jacobsz Hasersouwer een gedeelte van een huijs en lant 127 
Anthoni van Dorrelant cum socio wert getransporteerd van Jan Jansz Droog lant 144v 
Alewijn Priem boedels curateurs transporteren Engelbrecht van der Wadding cum socio een huijs en lant 151v 
Deselve aen Pieter Ouweneel een stuk lant 152v 
Deselve aen Maarten van den Bos de eeuwige erfhuur van een stuk lant 153 
Adrianus Jacobsz Heij wert getransporteerd van de erfgenamen van Klaasje Jans van Duijn een huijs 156v 
Adrianus en Dirk Jacobsz Heij verlijen aen Jacob van Heijningen een schuldbrief 157v 
 
Balten Swijnenburg wert getransporteerd van Wijnand Bonte een stuk lant 40 
Barent Groenendijk wert getransporteerd van Cornelis van der Neut lant 53 
Bastiaan Lamberts Wees com socio transporteert aen Andries Dros een huijs en lant 89v 
Denselve verlijd aen d’heer Huijbert van Eijck een rentebrief 91v 
Denselve cum sociis transporteren aen Adrianus ende Dirk Heij een stuk lant 99 
Barent Groenendijk werd getransporteerd van Kars Nannesz Verweij een stuk lant 111 
Bastiaan Lamberts Wees cum socio transporteren aen Adrianus Heij een huijs 156v 
 
D’heer Cornelis Wevering cum socio qualitate qua transporteren aen juffr. Geertruijt van der Nieuburg 2 parcelen lant 2v 
Cornelis de Licht cum socio q.q. transporteren aen Gijbsert Simonsz Koster een stuk 6v 
Cornelia Poot weduwe Duijf executeurs transporteren utsupra 
Cornelis van Velsen transporteert aan Jan van der Starre een partij lant 10 
Cornelis Karelsz de Heij en Jan Schipper transporteren aen Jacobus van Vliet een hofstede 22v 
Cornelis Alewijnsz Kraan verlijd aan Willem Kluijting een rentebrief 26 
Cornelis Willemsz van Leeuwen weduwe transporteert aan Pieter Ouweneel een parceel lant 29v 
Cornelis Proost cum socio q.q. transporteren aen Andries Dros een hofstede 34 
Cornelis Jansz van Veen wert getransporteerd van Gerard van Leeuwen 2 percelen lant 43v 
Cornelis Jongeneel en Jan van der Starre wert getransporteerd van Jacob Loendersloot een mergen lant 45 
Cornelis Hogerdijk transporteert aen Simon de Bruijn de helft van een huijs en lant 46v 
Cornelis Leendertsz van der Neut transporteert aan Barent Groenendijk lant 53 
Cornelis Chielen Jongeneel wert getransporteerd van de erfgen. Klaas Arende van der Linde een huijs en lant 55v 
Cornelis Leendertsz de Koning cum socio wert getransporteerd van Engelbrecht van der Wadding cum socio lant 61v 
Cornelis Groenendijk cum socio wert getransporteerd van Kars Nannesz Verweij een stuk lant 73 
Cornelis Leendertsz van der Neut transporteert aan Jan Woutersz Hoflant een stuk lant 74 
Cornelis van Rijn en Arien van der Meijde werd getransporteerd van Jan Rogge eenige parcelen lant 88 
Cornelis Pietersz Goutakde verlijd aan d’heer Huijbert van Eijck een rentebrief (geroijeerd) 97 
Cornelis Jansz van der Sman sijn landen bij executie verkogt conditien en brieven van koop van deselve 103 en 104v 
D’heer Cornelis Wevering in houwelijk hebbende vrouwe Geertruijt van der Nieuburg transporteert aen Cornelis van Rijn en Arien van der Meijde lant 107v 
Cornelis van Rijn cum socio wert getransporteerd van d’heer Cornelis Wevering lant 
Cornelis Pietersz Goutkade wert getransporteerd van Arent van der Linde een huijs en lant 123 
Cornelis van Rijn werd getransporteerd van de weduwe van Arien van der Meijde lant 129 
Cornelis Chiele Jongeneel wert getransporteerd van Jan Lambertsz Krooswijck cum socio een schuijr en lant 131 
Cornelis van Swieten verlijd aen Johannes Kalkoven een rentebrief 121 
Cornelis Leendertsz de Koning en Jacobus t’Hooft separatie en verdeling van een parceel lant 133 
Cornelis Jansz Droog cum socio transporteren aan Cornelis Groenendijk de helft van een stuk lant 134v 
Cornelis Groenendijk wert getransporteerd van Cornelis Jansz Droog cum socio d’helft van een stuk lant 
Cornelis Dirksz Droog wert getransporteerd van Wijnant Bonte als curateur de eeuwige erfhuur 135v 
Cornelis Leendertsz de Konink verlijt aen Cornelis Bontekoe een rentebrief 146 
Cornelis Jansz van Mastwijk transporteert aen de erfgen. van de heer Lodewijk van Zeller lant 159v 
 
Dirk van Stavel transporteert aen Leendert van der Graaf de helft van een hofstede 17v 
Dammis en Adriaan Hooft transporteren aen Klaas van Leeuwen een stuk lant 101 
Dammis Hooft transporteert aen do. Johannes Wilhelmus a Marck drie parcelen lant 122 
Dingenaar van der Giet wert getransporteerd van Pieter Ouweneel een huijs 136v 
 
Juffr. Elisabet Adriana Peekstok wert getransporteerd van Klaes Arende van der Linde een hofstede 36 
Engelbrecht van der Wadding cum socio transporteren aan Jacobus t’Hooft en Cornelis de Koning lant 61v 
Denselve cum socio wert getransporteerd van de curateurs in den boedel van Alewijn Priem een huijs en lant 151v 
Denselve cum socio transporteren aen Frans van der Hout een huijs en lant 154 
 
Fredrik Bruijns wert getransporteerd van Geertje Jans van Dobbe de eeuwige erfhuur van 2 parcelen 63 
Fredrik Thuijl werd getransporteerd van Pieter Versijden cum socio een huijs en lant 69 
Denselve verlijd aen deselve een custingbrief 70 
Frans van der Hout wert getransporteerd van Engelbrecht van der Wadding cum socio een huijs en lant 154 
Denselve verlijt aen deselve een kustingbrief 155 
 
Juffr. Geertruijt van der Nieuburg wert getransporteerd van d’erfgen. van d’heer Johan Meerman 2 parcelen lant 2v 
Gijsbert Simonsz Koster wert getransporteerd van de executeurs van Cornelia Poot weduwe Duijf lant 6v 
Denselve verlijd een kustingbrief aan Jan Hogenels 7v 
Goris van der Kust in houwelijk hebbende Cornelia van Lier transporteert aen Jan Jacobsz Blonk de eeuwige huur van 2 parcelen lant 20v 
Gijsbert Jorisz van Rijk verlijd aen Pieter Jacobsz Trompert een custingbrief 27 
Gijsbert Simonsz Koster en Pieter Ouweneel contract van erfhuur van een hoekje lant 42 
Gerard van Leeuwen transporteert door procuratie aen Cornelis van Veen 2 parcelen lant 43v 
D’heer Gerardus de Rotte executeurs transporteren aen Leendert van der Graaf lant 47v 
Deselve transporteren aen denselve lant 48v 
Deselve transporteren aen Pieter Joppen van Dijk lant 50 
Deselve transporteren aen Korstiaan Stolk cum socio lant 51 
Gijsbert van Heusden transporteert door gemagtigden aen Simon Dros een huijs en lant 54 
Gerrit van Straten wert getransporteerd van Klaas van der Helm cum socio een huijs 56v 
Denselve verlijd aen deselve een custingbrief 57v 
Geertje Jans van Dobbe transporteert aan Fredrik Bruijns de eeuwige erfhuur van 2 parcelen lant 63 
Gijsbert Simonsz Koster conditien van koop van een stuk lant van Cornelis van der Sman bij executie verkogt 103 
Gijsbert Jorisz van Rijk cum socio wert getransporteerd van Leendert Kraan een huijs en lant 130 
Gerrit van Straten transporteert aen Pieter Jacobsz Trompert een huijs 137v 
 
Harmen Hendriksz Stevens weduwe transporteert aen Pieter Ouweneel een parceel lant 30v 
Hendrik van Suijlen cum socio verlijen aen de weduwe van Arien van Es een custingbrief 31 
Huijg van Egmont wert getransporteerd van Leendert Hoosbeek een parceel lant 34v 
D’heer Hendrik Pieter van Beek wert getransporteerd van d’heer Jan Breij curateur in den boedel van de weduwe Wouter van Swieten d’helft van een hofstede 75v 
Hendrick Gerritsz Benschops representanten transporteren aen Jan Ariensz de Lange een stuk lant 120 
 
D’heer Johan Meermans erfgen. transporteren door gequalificeerdens aan juffr. Geertruijd van der Nieuburg 2 parcelen lant 2v 
D’heer Johan van der Hoeve transporteert aan Andries Dros de helft van een hofstede 4 
Denselve wert getransporteerd van Andries Dros twee parcelen lant 5 
Jan Fredriksz van der Laan transporteert aan Pieter Ouweneel een stuk lant 8v 
Jan Timmer cum socio voogden over Grietje Klaas van der Haas transporteren aen Andries Dros cum socio een partij lant 9 
Jan Dirksz van der Starre wert getransporteerd van Cornelis van Velsen een stuk lant 10 
Jan Jansz Broekhuijsen werd getransporteerd van Willem Dirksz van Vliet een huijs en lant 10v 
Jan Capiteijn in houwelijk hebbende Maria Boldoot transporteert aen Trijntje van Oosten een huijs 11v 
Denselve transporteert aen Alewijn Priem lant 12 
Denselve transporteert aen Pieter Versijden en Cornelis Hogerdijk lant 13 en 14 
Denselve transporteert aen d’heer Jacob Mispelblom lant 15 
Denselve transporteert aen Arien Conijn en Frans Gerstenscheijt lant 16 
D’heer Jacob Mispelblom Beijer wert getransporteerd van Jan Capiteijn lant 15 
Jan Jacobsz Blonk wert getransporteerd van Goris van der Kust lant 20v 
Jan Leendertsz Bon transporteert aen d’heer Jacob Mispelblom Beijer een hofstede 22 
D’heer Jacob Mispelblom Beijer wert getransporteerd van Jan Leendertsz Bon een hofstede 
Jacobus van Vliet werd getransporteerd van Cornelis de Heij cum socio een hofstede 22v 
Denselve verlijd aen deselve een custingbrief 23v 
Jan Gerritsz Nobelstede transporteert aan Arien van Luijk en Willem Vermeul 1/3 van 2 huijsen en lant 29 
Jacob Pietersz Blonk transporteert aan Jan Ariensz Molenaar een huijs en lant 36v 
Jan Ariensz Molenaar wert getransporteerd van Jacob Pietersz Blonk een huijs en lant 
Denselve verlijd aen denselve een custingbrief 37v 
Jan Jacobsz Blonk transporteert aan d’heren Anthoni Eelbo cum socio de eeuwige erfhuur van 3 hont lant 41 
Jacob Loendersloot transporteert aan Cornelis Jongeneel en Jan van der Stane lant 45 
Jan van der Stane werd getransporteerd van Jacob Loendersloot lant 
Jacob van Heijningen wert getransporteerd van de weduwe Cornelis van Leeuwen een erf en schuur 45v 
D’heer Jan Jacob van Dijksloot executeurs van de testamente van d’heer Gerardus de Rotte transporteert aan Leendert van der Graaf lant 47v en 48v 
Denselve q.q. transporteert aen Pieter Joppen van Dijck een stuk lant 50 
Denselve q.q. transporteert aen Korstiaan Stolk cum sociis lant 51 
Jan Harmensz Poot wert getransporteerd van Krijn van Mastwijk een hoekje lant 58v 
Denselve verlijd aan Jacob van Heijningen een custingbrief 59 
Denselve transporteert aan Jacob Klaasz Verburg een huijs en hoekje lant 61 
Jacob Klaasz Verburg wert getransporteerd van Jan Poot uts. 
Jacobus Jansz t’Hooft en Cornelis de Koning werd getransporteerd van Engelbrecht van der Wadding lant 61v 
Jan van Leeuwen en Willem van der Swaan werd getransporteert van Aart van Dam de eeuwige erfhuur van 2 parcelen lant 67 
Jan Ariensz Molenaar transporteert aan Jacobus Hoornweg een huijs en lant 68 
Jacobus Hoornweg wert getransporteerd van Jan Ariensz Molenaar uts. 
Jacob van Heijningen en Pieter Ouweneel een contract van erfhuur van een hoekje lant 71 
Jan Woutersz Hoflant wert getransporteert van Cornelis Leendertsz van der Neut een stuk lant 74 
D’heer Jan Breij curateur in den boedel van d’weduwe Wouter van Swieten transporteert aen d’heer Hendrik Pieter van Beek d’helft van een hofstede 75v 
Jan en Aart Jansz Droog werd getransporteerd van Kars Pietersz Verweij een stuk lant 80 
Denselve verlijen aan Kars Verweij een custingbrief 80v 
Jan de Ronde transporteert aen Willem Jansz Goudsblom 1/3 van een stuk lant 84v 
Jan Jansz Droog verlijd aan Kristiaan van Luijnenburg en Anthoni van Dorrelant een custingbrief 87 
D’heer Jan Rogge transporteert aan Cornelis van Rijn en Arien van der Meijde eenige parcelant 88 
Isbrand Ariensz Koij werd getransporteerd van d’weduwe Pieter Ariensz Verduijn een stuk lant 94 
Jan Jansz Evenblij cum socio werd getransporteerd van de weduwe Pieter Ariensz Verduijn een stuk lant 95 
Deselve verlijen aan deselve weduwe een custingbrief 96 
Jacob Jacobsz Hasersouwer werd getransporteerd van Andries van Ravensberg cum socio een huijs en land 112 
Denselve aen deselve verlijd een custingbrief 113 
Jacob Pietersz Keijser transporteert aan Jan Gerritsz de Bruijn een huijs en lant 114 
Jan Gerritsz de Bruijn werd getransporteerd van Jacob Pietersz Keijser een huijs en lant 
Jacobus Carliers erfgen. transporteren aen do. Samuel Beijerman een huijs en lant 115v 
Deselve transporteren aan Klaas en Arien Verschriek 2 parcelen lant 116v 
Jan Ariensz de Lange werd getransporteerd van de representanten van Hendrik Gerritsz Benschop een stuk lant 120 
Ds. Johannes Wilhelmus a Marck werd getransporteerd van Dammes Hooft drie parcelen lant 122 
Jacob Jacobsz Hasersouwer werd getransporteerd van Abraham van Heukelom cum socio een gedeelte van een huijs en lant 127 
Jacob Jacobsz Hasersouser verlijd aan Bastiaan van Ravensberg een rentebrief 128 
Jannigje Claren weduwe Arien van der Meijde transporteert aan Cornelis van Rijn lant 129 
Jan Jansz Broekhuijsen cum socio werd getransporteerd van Leendert Kraan een huijs en lant 130 
Jan Lambertsz Krooswijk cum socio transporteren aen Cornelis Chiele Jongeneel een schuur en lant 131 
Jacobus Jansz t’Hooft en Cornelis de Koning separatie en verdeling van een parceel lant 133 
Jan Jansz Droog transporteert aen Anthoni van Dorrelant cum socio lant 144v 
Denselve transporteert aen Jacob van Heijningen een huijs 145v 
Jacob van Heijningen wert getransporteerd van Jan Jansz Droog een huijs 
Denselve wert getransporteerd van Pieter Ouweneel lant 148 
Denselve transporteert aen Jacob Eldertsz de Jong cum socio 2 huijsen en lant 149 
Jacob Eldertsz de Jong cum socio werd getransporteerd van Jacob van Heijningen 2 huijsen en lant 
Denselve en Paulus van Klaveren verlijen aen Jacob van Heijningen een kustingbrief 149v 
Denselve cum socio wert getransporteerd van Pieter Ouweneel een schuur en lant 150v 
Jacob Pietersz Blonk transporteert aen Jan Baltensz Boerefijn cum socio een kustingbrief 156 
 
Klaas Gerritsz Gravesteijns erfgen. wert getransporteerd een hofstede 1 
Krijntje de Groot weduwe Cornelis van Leeuwen transporteert aen Pieter Ouweneel lant 29v 
Klaas Arende van der Linde transporteert aan juffr. Elisabet Adriana Peekstok een hofstede 36 
Denselve wert getransporteerd van Pieter Ouweneel een huijs en lant 38v 
Krijntje de Groot weduwe Cornelis van Leeuwen transporteert aen Jacob van Heijningen een schuur en erfje 45v 
Korstiaan Stolk cum socio wert getransporteerd van de executeurs van d’heer Gerardus de Rotte lant 51 
Klaas Arende van der Linde erfgen. transporteren aan Cornelis Chielen Jongeneel een huijs en lant 55v 
Klaas van der Helm en Maria Neuteboom transporteren aen Gerrit van Straten een huijs 56v 
Krijn van Mastwijk transporteert aan Jan Poot een hoekje lant 58v 
Kars Pietersz Verweij cum socio werd getransporteerd van Willem Hendriksz de Wit een stuk lant 72 
Kars Nannesz Verweij transporteert aan Cornelis Groenendijk cum socio een stuk lant 73 
Krijn Jansz van Mastwijk transporteert aan d’heer Samuel van Velthuijsen een stuk lant 78 
Kars Pietersz Verweij transporteert aan Jan en Aart Jansz Droog een stuk lant 80 
Kristiaan van Luijnenburg werd getransporteerd van Zeger van Nederveen 1/4 van een stuk lant 82v 
Kors Gerritsz de Bruijn transporteert aan Klaasje Jans van Duijn een huijs 90v 
Klaasje Jans van Duijn werd getransporteerd van Kors Gerritsz de Bruijn een huijs 
Klaas van Leeuwen werd getransporteerd van Dammis en Adriaan Hooft een stuk lant 101 
Denselve verlijd aan deselve een rentebrief 102 
Kars Nannesz Verweij transporteert aan Barent Groenendijk een stuk lant 111 
Klaes van Leeuwen en Gerrit van Straten werd getransporteerd van Maerten Trimp cum socio een huijs 114v 
Klaas en Arien Verschriek werd getransporteerd van de erfgen. Jacobus Carlier 2 parcelen lant 116v 
Klaas Mourisz van der Meers weduwe transporteert aen Willem Schoutedel d’helft van een huijs en lant 124 
Klaas van Leeuwen en Gerrit van Straten transporteren aen Arien van den Ring een huijs 126 
Klaas Leendertsz Vermeul verlijd aen Pietertje van Leeuwen weduwe Den Baars een kustingbrief 132 
Kars Pietersz Verweij registratie van een acte van donatie inter vivos van een hofstede en landen etc. aen sijn soon Pieter Karsz Verweij 139 
Kristiaan van Luijnenberg en Anthoni van Dorrelant wert getransporteerd van Jan Droog de helft van een stuk lant 144v 
Klaasje Jans van Duijns erfgen. transporteren aen Adrianus Jacobsz Heij een huijs 156v 
 
Leendert van der Graaf wert getransporteerd van Dirk van Stavel de helft van een hofstede 17v 
Leendert Pietersz Hoosbeek transporteert aan Huijg van Egmont lant 34v 
Leendert van der Graaf wert getransporteerd van de executeurs van d’heer Gerardus de Rotte lant 47v 
Leendert Aartsz Mul cum socio werd getransporteerd van de weduwe Pieter Ariensz Verduijn een huijs en land 95 
Lambert van Heukelom erfgen. transporteren aan Jacob Hasersouwer een gedeelte van een huijs en land 127 
Leendert Cornelisz Kraan transporteert aan Gijsbert van Rijk en Jan Broekhuijsen een huijs en lant 130 
Lodewijk van Zellers erfgen. wert getransporteert van Cornelis van Mastwijk een stuk lant 159v 
 
Marritje Cornelis Broer weduwe Willem Kranenburg werd getransporteerd van d’weduwe Joris Gijsen lant 19 
Maria Klaas Gravesteijn cum socio wert getransporteerd van Willem Theunisz Stolk 1/4 van een hofstede 24v 
Marritje Cornelis Broer weduwe Willem Kranenburg transporteert aan Pieter Ouweneel lant 39 
Maria Neuteboom nevens haer man transporteren aan Gerrit van Straten een huijs 56v 
Juffr. Maria Theresa Wittecop transporteert door een gemagtigde aan Pieter Ouweneel een custingbrief 62 
Maria Dirks Neuteboom transporteert aan Pieter Jacobsz Trompert een custingbrief 86v 
Maarten Pietersz Trimp en Gerrit Vermeul transporteren aan Klaes van Leeuwen cum socio een huijs 114v 
Maria Jans Ravensberg weduwe Klaas Mourisz van der Meer transporteert aen Willem Schoutedel d’helft van een huijs en lant 124 
Maarten van den Bos wert getransporteerd van de curateurs in den boedel van Alewijn Priem de eeuwige erfhuur van een stuk lant 153 
D’heer Michiel van Coxie als procuratie hebbende van sijn soon Pieter van Coxie verlijt aen do. Johannes Wilhelmus a Marck een rentebrief 160 
 
Neeltje Joris weduwe Harmen Hendriksz Steven transporteert aen Pieter Ouweneel lant 30v 
Neeltje Buijtewegs voogden transporteren aan Andries Dros een hofstede 34 
Neeltje Pieters de Jong huijsvrouw van Jan van Dorp verlijd aan Pieter Jacobsz Trompert een rentebrief 98 
 
Pieter Willemsz Ouweneel wert getransporteerd van Jan Fredriksz van der Laan lant 8v 
Pieter Cornelisz Versijden en Cornelis Hogerdijk werd getransporteerd van Jan Capiteijn lant 13 en 14 
Deselve wert getransporteerd van Trijntje van Oosten een huijs 17 
Pieter Joppen van Dijk wert getransporteerd van Andries en Simon Dros een huijs en lant 19v 
Denselve verlijd aen deselve een custingbrief 21 
Pieter Ouweneel werd getransporteerd van de weduwe Cornelis van Leeuwen lant 29v 
Denselve uts. van de weduwe Harmen Steven 30v 
Denselve transporteert aen Klaas Arende van der Linde een huijs en lant 38v 
Denselve werd getransporteerd van de weduwe Willem Kranenburg een huijs en lant 39 
Denselve en Gijsbert Koster contract van erfhuur van een stukje lant 42 
Pieter Joppen van Dijk werd getransporteerd van de executeurs van d’heer Gerardus de Rotte lant 50 
Denselve verlijd ten behoeve van deselve een rentebrief 52 
Pieter Cornelisz Versijden en Simon de Bruijn transporteren aan Fredrik Thuijl een huijs en lant 69 
Pieter Ouweneel en Jacob van Heijningen een contract van erfhuur van een hoekje lant 71 
Pieter Hijselendoorn werd getransporteerd van Trijntje Cornelis Outshoorn de eeuwige erfhuur van een stuk lant 74v 
Pieter Jacobsz Trompert werd getransporteerd van Maria Dirks Neuteboom een rentebrief 86v 
Pieter Ariensz Verduijns weduwe transporteert aan Isbrand Ariensz Koij een parceel lant 94 
Pieter Ariensz Verduijns weduwe transporteert aan Jan Jansz Evenblij en Leendert Aartsz Mul een huijs en lant 95 
Pieter Willemsz Ouweneel conditien van koop van land van Cornelis van der Sman bij executie verkogt 105v 
Pieter Joppen van Dijk transporteert aan Pieter Willemsz Ouweneel een huijs en lant 109 
Pieter Willemsz Ouweneel werd getransporteerd uts. 
Denselve verlijd aen Pieter Lantsgeloof en Arien van Canten een custingbrief 110 
Pieter Karsz Verweij werd getransporteerd van Andries van Ravensberg een stuk lant 117v 
Denselve verlijd aen denselve een custingbrief 118v 
Pieter Hijselendoorns boedels curateur transporteert aen Cornelis Dirksz Droog de eeuwige erfhuur 135v 
Pieter Willemsz Ouweneel transporteert aen Dingenaer van der Giet een huijs 136v 
Pieter Jacobsz Trompert werd getransporteerd van Gerrit van Straten een huijs 137v 
Pieter Karsz Verweij werd gedoneert van sijn vader Kars Verweij huijs en landen 139 
Denselve transporteert aen Anthoni van Dorrelant cum socio een kustingbrief 143v 
Denselve verlijd aen Willem Jacobsz Romeijn een rentebrief 147 
Pieter Willemsz Ouweneel transporteert aen Jacob van Heijningen land 148 
Denselve transporteert aen Jacob Eldertsz de Jong en Paulus van Klaveren een schuur en lant 150v 
Denselve wert getransporteerd van de curateurs in den boedel van Alewijn Priem lant 152v 
Pieter Ariensz Verduijn transporteert aen Werbout Jansz van Leeuwen lant 158v 
Pieter Dirksz Lantsgeloof erfgenaem transporteert aen Werbout Jansz van Leeuwen lant 
Pieter van Coxie verlijd een rentebrief aen do. Johannes Wilhelmus a Marck 160 
 
Simon de Bruijn werd getransporteerd van Cornelis Hogerdijk d’helft van een huijs en lant 46v 
Simon Dros wert getransporteerd van Gijsbert van Heusden een huijs en lant 54v 
D’heer Samuel Beijerman wert getransporteerd van juffr. Aletta Loij een hofstede 64 
D’heer Samuel van Velthuijsen werd getransporteerd van Krijn Jansz van Mastwijk een stuk lant 78 
Denselve verlijd aen denselve een rentebrief 79 
D’heer Samuel Beijerman werd getransporteerd van d’erfgen. van Jacobus Carlier een huijs en land 115v 
 
Trijntje van Oosten weduwe Joris Gijsen van Rijck werd getransporteerd van Jan Capiteijn een huijs 11v 
Deselve transporteert aan Pieter Versijden cum socio een huijs 17 
Deselve transporteert aan Andries en Simon Dros een huijs en lant 18v 
Deselve transporteert aen Marritje Cornelis Broer weduwe Willem Kranenburg lant 19 
Deselve transporteert aen Johannes van Rijk een turfscheepje 32v 
Trijntje Cornelis Outshoorn transporteert door haer gemagtigde aan Pieter Hijselendoorn de eeuwige erfhuur van een stuk lant 74v 
 
D’heer Vincent van Eijck cum socio curateurs in den boedel van Alewijn Priem transporteren aen Engelbrecht van der Wadding cum socio een huijs en lant 151v 
Deselve aen Pieter Willemsz Ouweneel een stuk lant 152v 
Deselve aen Maarten van den Bos de eeuwige erfhuur van een stuk lant 153 
 
Willem Theunisz Stolk transporteert aen de erfgen. van Klaas Gerritsz Gravesteijn een hofstede 1 
Willem Dirksz van Vliet transporteert aan Jan Jansz Broekhuijsen een huijs en lant 10v 
Willem Theunisz Stolk transporteert aen Maria Klaes Gravesteijn 1/4 part van een hofstede 24v 
Willem Kranenburgs weduwe transporteert aan Pieter Ouweneel een huijs en lant 39 
Wijnant Bonte transporteert aen Balten Swijnenburg een stuk lant 40 
Willem Pietersz van der Swaan cum socio wert getransporteerd van Aart van Dam de eeuwige erfhuur van 2 parcelen lant 67 
Willem Hendriksz de Wit transport aan Kars Pietersz Verweij cum socio een stuk lant 72 
Wijnant Bonte als gemagtigde van Trijntje Outshoorn transporteert aen Pieter Hijselendoorn de eeuwige erfhuur van lant 74v 
Wouter van Swietens boedel curateur transporteert aen d’heer Hendrik Pieter van Beek d’helft van een hofstede 75v 
Willem Jansz Goutsblom werd getranspoteerd van Jan de Ronde 1/3 van een stuk lant 84v 
Denselve verlijd aan Korstiaan en Jan Stolk een custingbrief 85v 
Wijvetje Ariens van Veen weduwe Pieter Ariensz Verduijn transporteert aan Isbrand Ariensz Koij een stuk lant 94 
Deselve transporteert aan Jan Jansz Evenblij cum socio een huijs en lant 95 
Willem Cornelisz Schoutedel werd getransporteerd van d’weduwe Klaas Mourisz d’helft van een huijs en lant 124 
Willem Cornelisz Schoutedel verlijd aen Pieter Ariensz Bloed een rentebrief 125 
Wijnant Bonte curateur in den boedel van Pieter Hijselendoorn transporteert aan Cornelis Dirksz Droog de eeuwige erfhuur van lant 135v 
Werbout Jansz van Leeuwen wert getransporteerd van d’erfgen. Pieter Dirksz Lantsgeloof lant 158v 
 
Zeger Jaspartsz van Nederveen werd getransporteerd van Aart Jansz Droog d’helft van een stuk lant 81v 
Zeger Jaspartsz van Nederveen transporteert aan Kristiaan van Luijnenburg 1/4 van een stuk lant 82v 
Zeger Jaspartsz van Nederveen transporteert aan Anthoni van Dorrelant 1/4 van een stuk lant 
 
Register van Vertichtingen, uijtkoop en andere actens 
  
Willem Theunisz Stolk en de erfgen. van Klaas Gerritsz Gravesteijns accoord 1 
Cornelis Stevensz Matse vertichting 7v 
Maria Cornelis Broer weduwe Willem Kranenburg vertichting 28 
Cornelis Proost en Jan Mesen van Riet acte van cautie ten behoeve van Andries Dros 35v 
Gijsbert Simonsz Koster en Pieter Ouweneel contract van erfhuur van een hoekje lant 42 
Aaltje Krijnen Swartendijk weduwe Jan Cornelisz Vergans vertichting 60 
Juffr. Aletta Loij en Clara van Hoven acte van guarand ten behoeven van d’heer Samuel Beijerman 65 
Pieter Ouweneel en Jacob van Heijningen een contract van erfhuur van een hoekje lant 71 
Cornelis van der Sman sijn landen bij executie verkogt conditie en brieven van koop 103 en 105v 
Maria Jans Ravensberg weduwe van Klaas Mourisz van der Meer vertigting 77 
Wijvetje van Veen weduwe Pieter Ariensz Verduijn en Willem Pietersz Verduijn separatie en verdeling van 2 parcelen lant 93 

Inv.nr. 10 (1745-1756)

Andries Domburg word getransporteerd door Jacob Loendersloots gemachtigde land fo. 4 & 5 
Anna Rijneveen en Jan van der Helm egteliede transporteert Pieter Willemsz Ouweneel land & water 15v 
Arij Pomp en Jan van Leeuwen word getransporteerd door Pieter Karsz Verweij 2 parceele land 21 
Arij Pomp word getransporteerd door Kors Gerritsz de Bruijns erfgenamen land 22 
Arij Kerkhoffs gemachtigde transporteert Pieter Pleune van Leeuwen leenland 32 
Arij Dros c.s. word getransporteert door Maria Catharina Uijtdewaarts gemachtigde een heere huijs, hofsteede, tuijne, plantagien, landerijen erfhuure etc. 34 
Dezelve verlijde dezelve een lijfrentebrief 36 
Arij Lodewijksz Hardijzer geexecuteerde Claas van Leeuwen coper bij executie huijs en land de conditie van vercoop 43 
Arij Dirksz Verrijnders word getransporteerd door Willem la Force 2 parceele land 45 
Deselve verlijd den zelve een custingbrief geroijt 47 
Andries van Ravensberg gemachtigde van Jacob Jacobsz Hasersouwer transporteert Frans van der Hout & Arij Verrijndert huijs, berg, schuur & 2 parceele land 49 
Deselve q.q. transporteert Pieter Willemsz Ouweneel & Fredrik Thuijl huijs, berg, schuur & land 51 
Arij Verrijndert c.s. word getransporteert uts. 49 
Dezelve verlijde Jacob van Hijningen een custingbrief geroijt 50 
Arien Cornijns weduwe transporteert Jan Garstenscheijt de helft in land en water en de helft in een schuur 58v 
Armen van Sluijpwijk word getransporteerd door Willem Cornelisse Schoutedel huijs en 2 stukjes land 60v 
Arij en Maarten Dros erfgenamen van Andries Dros transporteeren Huijg Jansz van Emond land en water 63 
Andries Domburg transporteert Maarten van den Bos eeuwige erfhuur van land op Vroumade 66 
Dezelfde transporteert Jan Jansz Vermeij land 68 
Anthonij van der Bunt gemachtigde van dr. Cornilius Havicius geeft bij donatie inter vivos aan de heer en mr. Gerardus Havicius eeuwige erhuur van land op Vroumade 75 
Arij Verhaar & Jannigje Willem Klare verlijden Cornelia Leenderts Claren een rentebrief (geroijt.) 87 
Adrianus van der Graaf gemagtigde van Leendert van der Graaf transporteert Pieter Willemsz Ouweneel land 92 
Adriana Leenderts Cocq weduwe en erfgenamen van Jan Huijgen Hillegersum transporteert Cornelis Huijsman 1/3 in een huijs, berg, schuurtjes en land 93 
Anna van den Berg weduwe Corstiaan Stolk word getransporteerd door Jan Stolk 1/3 in land en 1/2 in een custingbrief 94 
Arij Verhaar & Jannigje Willems Klaren egtelieden verlijde Cornelis Schouten een rentebrief 95v 
Arij Dros extract provisionele schijding 97v 
Andries Dros kinderen uts. 
Arij Isbrantsz Koij verlijd Jan Koijman een rentebrief (geroijt.) 103 
Arij Pietersz van Vliet word getransporteert door Paulus Jacobsz van Claveren 2 huijsen en 2 parte land 105v 
d’Heer Adolf van der Vin c.s. representante van Jacob Geut transporteert Claas Christiaansz van Leeuwen & Claas Maartensz van Leeuwen land 106v 
Arijaantje Jans van Luijks man Jan Huijgen Versloot transporteert Arij Jansz van Luijk de helft in een huijs, schuur en land 121 
Arij Jansz van Luijk word getransporteert uts. 
d’Heer Emilius Laurens representante van de heer Fredrik Bruijnsz & juffr. Elisabeth Geertruijd Rademaker transporteert aan de heer Gerard Boon eeuwige erfhuur van 2 parceele land op Vroumade 122 
Deselve transporteert denzelven uts. 124 
Arij Overrijders transporteert Pieter Overrijndert de helft in een huijs en land 129v 
Arij Theunisz Blonk transporteert Pieter van Vliet, Dirk Leendertsz Kerver en Jan Hendriksz Goedhart land 141 
Anna Verhoek weduwe Willem Cornelisz Vermeul, Arij Verburg, Arij Jansz van Luijk en Marrigje Cornelis Vermeul acte van verdeeling 143v 
Arij Theunisz Blonk representante van Gerrit Pietersz Uijthol transporteert Jacobus Jansz ‘t Hooft land 144v 
Arij van Vliet transporteert Pieter van Vliet land 146v 
Arij Isbrandsz Koij transporteert Dirk Jansz Hogenberg de 1/2 in huijs, schuur en land 147v 
Anna van den Bergs kinderen c.s. transporteren Jacobus van der Putten huijs, schuuren, land en water 156 
Arij Dirksz Overrijndert transporteert Dirk Jansz Hogenberg land 157 
Arij Verhaar weduwnaar van Jannigje Claren transporteert Cornelis Schouten hofstede en landerijen 162v 
Arij Hessels Dinant, Dievertje Claas Vermeuls kind 166v 
Abraham Claasz van Raffa’s representante transporteert Jacob van der Sman land 174v 
Agatha & Cornelia Verhoef transporteren Diert Claasz Westveen, Willem van der Ende en Jacobus Ruijgrok 4 stukke land 178 
Andries van Ravensberg transporteert Willem Laforce huijs, schuur, land en beterschap van erffpagt 181 
Arij Arijensz Hogenels mede erfgenamen van Jan Arijensz Hogenels transporteert Cornelis Arijensz Hogenels de helft in land 183 
Arij Pomp transporteert Jan Gerritsz Sagt land 187 
 
Bastiaan Cornelisz Koster word getransporteerd door Jan Jansz Broekhuijzen land en water 62 
Dezelve word getransporteerd door Hendrik Jans de Knegts gemachtigde land 189v 
  
Cornelis Claasz Verburg erfgenaam van Neeltje Pieters de Jong weduwe Jan Hendriksz van Dorp transporteert Gijsbert Sijmonsz Koster een huijs en land 9v 
Dr. Cornelis van Os word getransporteerd door Pieter Carsz Verwij een huijs, berg, schuur en 10 parcele land 27 
Cornelis Leendertsz de Coning transporteert aan Jacobus Jansz ‘t Hooft de helft in een parceel land en schuur 28v 
Cornelis Chiele Jongeneel verlijd Jan Versnel een schuldbrief (geroijt.) 29v 
Cornelis Jansz Droog transporteert Pieter Carsz Verweij land 33 
Catharina Uijtdewaarts gemachtigde c.s. transporteert Arij en Maarte Dros een heere huijs, hofsteede, thuijn en plantagien, landerijen, erfhuuren, etc. 34 
Claas Vermeul nomine uxoris transproteert Salomon van der Starre land en halve schuur 38v 
Claas van Leeuwen coper bij executie, Arij Lodewijks Hartijser geexecuteerde huijs en land, conditie van verkoop 43 
Cornelis Jansz Droog transporteert Cornelis Groenendijk 1/4 in een stuk land 48 
Cornelis Groenendijk word getransporteerd door Cornelis Jansz Droog uts. 
Cornelis Chiele Jongeneel transporteert Pieter Willemsz Ouweneel huijs, berg, 2 schuure en land 55v 
Ds. Cornelius Havicius gemachtigde geeft bij donatie inter vivos aan mr. Gerardus Havicius eeuwig erfhuur van land op Vroumade 75 
Cornelis Brand gemachtigde van mr. Laurens Vermaate transporteert mr. Fredrik Bruijns eeuwige erfhuur van land op Vroumade van de helft in 2 parceele 78 
Cornelis in’t Hout word getransporteerd door Pieter van Vliet de helft in parthij land 85 
Cornelis Huijsman word getransporteerd door Adriana Leenderts Cocq weduwe en erfgenaam van Jan Huijgen Hillegersum 1/3 in een huijs, berg, schuurtjes en land 93 
Corstiaan Stolks weduwe word getransporteerd door Jan Stolk land en de helft in een custingbrief 94 
Claas Christiaansz & Claas Maartensz van Leeuwen word getransporteerd door de heer Adolf van der Win c.s. representante van Jacob Geut land 106v 
Claas Christiaansz van Leeuwen c.s. transporteren Jan Jansz van Leeuwen c.s., Cornelis Arijensz van Vliet en Dirk Arijensz van der Sijs voorsz land 108 
Claas Christiaansz van Leeuwen transporteert Jan Jansz van Leeuwen, Cornelis Arijensz van Vliet en Dirk Arijensz van der Cijs huijs, berg, schuure en land 109v 
Cornelis Palesteijn word getransporteerd door Delia Dros’ voogden de helft in een huijs, 2 schuur en eenig land 116 
Dezelve verlijd den heer mr. Hubert van Eijck een custingbrief 117 
Cornelis Arijensz van Vliet word getransporteerd door Jan Jansz van Leeuwen 1/3 in huijs, schuur en land 125v 
Cornelis Claren word getransporteert door Leendert Stravers 1/2 hofsteede en landerijen 128 
Cornelis Arijensz van Vliet transporteert Dirk Arijensz van der Sijs halff huijs, schuuren en land 130v 
Cornelis Meese van Vliet word getransporteerd door den heer mr. Gijsbert Swartendijk gemachtigde van juffr. Zophia de Gaaij eeuwige erfhuur van landt op Vroumade 137 
Cornelis Verhoef word getransporteerd van Jacob Leendertse Bon huijs en land 138 
Cornelis in ‘t Houts weduwe transporteert Pieter van Vliet land 145v 
Cornelis Thuijnebrijer c.s. word getransporteerd door Warbout Jansz van Leeuwen is representante land 151v 
Cornelis Alewijnsz Kraans weduwe transporteert Jan Theunisz Stolk huijs, schuur, land en water 154 
Cornelis Verhoef word getransporteerd door Dirk Jansz Hogenberg land 158 
Dezelve verlijd Dirk Jansz Hogenberg een custingbrief (geroijt.) 159 
Claas Maartensz van Leeuwen verlijd Maria Brinkman een rentebrief 161 
Cornelis Schouten word getransporteerd door Arij Verhaar weduwnaar van Jannigje Clarens hofstede en landerijen 162v 
Claas Christiaansz van Leeuwen word getransporteerd door Jacob van Heijningen huijs en beterschap van erfpacht 176 
Cornelia & Agata Verhoef transporteert Diert & Claas Wensveen, Willem van der Ende en Jacobus Ruijgrok 4 stukken land 178 
Claas en Diert Wensveen, Willem van der Ende & Jacobus Ruijgrok worden getransporteerd door Cornelia en Agata Verhoef uts. 
Claas Maartensz van Leeuwen transporteert Pieter Leendertsz Hoosbeek huijs, berg, schuur en land 182 
Cornelis Arijensz Hogenels word getransporteerd door Arij Arijensz Hogenels meede erfgenaam van Jan Arijensz Hogenels de helft in land 183 
Claas Broeder c.s. word getransporteerd door Willem la Force schuur en land 186 
Claas Christiaansz van Leeuwen q.q. transporteert Dirk Tuijl land 190v 
Dezelve transporteert Sijmon van der Werf land 192 
Dezelve transporteert Frans van der Hout, Willem Tom, Ocker Dros, Claas Broeder en Neeltje Hogendijk weduwe Witte van Cappellen land 193v 
Claas Broeder c.s. word getransporteerd ut supra 193v 
Dezelve gemachtigde transporteert Pieter van Vliet land 196 
 
Daniel la Forces erfgenaame transporteert Leendert Bos 2 parceele land 1 
Dirk Pieterse de Jongs weduwe van Jannigje Jans Overrijnder transporteert Jan Jansz Broekhuijzen land 89 
Dirk Arijensz van der Sijs c.s. word getransporteerd door Claas Christiaansz van Leeuwen voorsz land 108 
Dirk Arijensz van der Sijs word getransporteerd door Claas Christiaansz van Leeuwen huijs, berg, schuur en land 109 
Delia Dros’ voogden transporteren Cornelis Palesteijn de helft in een huijs, 2 schuure en eenig land 116 
Dirk Arijensz van der Sijs & Cornelis Arijensz van Vliet worden getransporteerd door Jan Jansz van Leeuwen 1/3 in een huijs, schuur en land 125v 
Dirk Arijensz van der Sijs word getransporteerd door Cornelis Arijensz van Vliet de helft in een huijs, schuur en land 130v 
Dezelve verlijd Jacob van Heijningen een custingbrief 132 
Dirk Jansz Hogenberg word getransporteerd door Jeremias de Knegt 1/4 in een huijs, schuur en land 134v 
Dirk Leendertsz Kerver, Pieter van Vliet, Jan Hendriksz Goethart word getransporteerd door Arij Theunisz Blonk land 141 
Dirk Jansz Hogenberg word getransporteerd door Arij Isbrandsz Koij de 1/2 in een huijs, schuur en land 147v 
Dirk Jansz Hogenberg acte van verdeeling 152v 
Deselve word getransporteerd door Arij Dirksz Overrijnder land 157 
Deselve transporteert Cornelis Verhoeff land 158 
Dievertje Claas Vermeuls kind acte van uijtcoop en vertichting 166v 
David Arijensz van Kempen transporteert Dirk Thuijl huijs, schuur, land en water 171v 
Dirk Thuijl verlijd David van Kempen een custingbrief 172v 
Diert Wensveen, Claas Wensveen, Willem van der Ende & Jacobus Ruijgrok word getransporteerd door Cornelia & Agata Verhoef 4 stukke land 178 
De heer Daniel van Beeke q.q. transporteert Jan Wouterse Hofland land 184v 
Dirk Thuijl word getransporteerd door d’heer mr. Johan Witters’ gemachtigde land 190v 
Dirk Thuijl verlijd den heer en mr. Hubert van Eijck een custingbrief 197v 
 
Emmitje Jansz van Dorps man c.s. mede erfgen. van Jan Hendriksz van Dorp transporteert Gijsbert Simons Koster een huijs en land 9v 
Juffr. Elisabeth Geertr. Rademaaker transporteert de heer Gerard Boon de eeuwige erfhuur van 2 parceele land op Vroumade 122 
 
Frans van der Hout word getransporteerd door Willem la Force 2 parceele land 22 
Frans van der Hout verlijd Willem la Force een custingbrief 24 
Frans van der Hout & Arij Overrijnder word getransporteerd door Andries van Ravensberg q.q. huijs, berg, schuur en 2 parceelen land 49 
Frans van der Hout c.s. verlijden Jacob van Heijningen een custingbrief (geroijt.) 50 
Fredrik Thuijl c.s. word getransporteerd door Andries van Ravensberg q.q. huijs, berg, schuuren en land 51 
Fredrik Thuijl word getransporteerd door Pieter Willemse Ouweneel de helft in uts. 52 
Fredrik Thuijl verleijd Bastiaan van Ravensberg een custingbrief 53 
Frans Garstenscheijt c.s. transporteren en Jan Garstenscheijt c.s. transporteren Jeremias de Knegt land en turfschuur 69 
d’Heer Fredrik Bruijns word getransporteerd door Pieter Fleur nomine uxoris eeuwige erfhuur van land op Vroumade van de helft in 2 parceele 76v 
d’Heer Fredrik Bruijns word getransporteerd door Cornelis Brand q.q. mr. Laurens Vermales gemachtigde van Willem Pietersz van der Zwaan en Grietje Jans Capiteijn curateuren in hunne boedel uts. 78 
d’Heer Fredrik Bruijns transporteert de heer Gerard Boon de eeuwige erfhuur van 2 parcele land op Vroumade 122 
Frans van Kolen uijtcoop en vertichting 150 
Fredrik Luijt q.q. transporteert do. Johannes Wilhelmus a Mark hofsteede en landerijen 169 
Fredrik Thuijl verlijd mr. Hubert van Eijck een rentebrief (geroijt.) 173v 
Frans van der Hout en Krijntje Gijsen Mul weduwe Pieter Overrijndert acte van verdeeling 179v 
Frans van der Hout c.s. word getransporteerd door Willem la Force huijs, schuur en land 186 
Frans van der Hout c.s. word getransporteerd door de gemagtigde van de heer mr. Johan Wittert land 193v 
 
Gijsbert Sijmons Koster word getransporteert door Neeltje Pieterse de Jong weduwe Jan Hendriksz van Dorp c.s. een huijs en land 9v 
Gijsbert Jorisz van Rijk transporteert Jan Jansz Broekhuijsen de helft van een huijs, schuur, land en water 13v 
Gijsbert Jorisz van Rijk transporteert Jan Gerritse Zagt huijs, berg, schuur, schuijtenhuijs, land en water 25 
Mr. Gerardus Havicius word gedonateert bij donatie inter vivos door Anthonij van der Bunt gemachtigde van ds. Cornelius Havicius een eeuwige erfhuur van land op Vroumade 75 
Grietje Jans Capteijn en Willem van der Zwaan transporteren door de curateuren in hunnen boedel aan de heer Fredrik Bruijns eeuwige erfhuur van land op Vroumade van de helft in 2 parceele 76v 
‘t Gemeene land van Holland word getransporteerd door Willem Swanenburg een huijs, schuurtje en een hoekje land 100 
Gijsbert Simons Koster word getransporteerd door Pieter Dirkse de Jong land 113 
Dezelve verlijd Dingnaar van der Giet een custingbrief 114v 
d’Heer Gerard Boon word getransporteerd door Aemilius Laurens representant van de heer Fredrik Bruijns en juf Elisabet Geertruijd Rademaker eeuwige erfhuur van 2 parceele land op Vroumade 122 
Deselve transporteert en word getransporteerd uts. 124 
d’Heer mr. Gijsbert Swartendijk q.q. gemachtigde van Zophia de Gaij transproteert Jacob en Nicolaas Lambregts representante van Cornelis Meeze van Vliet eeuwige huur van land op Vroumade 137 
Gerrit Pietersz Uijthol transporteert door desselfs representante Arij Theunisz Blonk q.q. aan Jacobus Jansz ‘t Hooft land 144v 
d’Heer Gerrit van der Pot word getransporteerd door de heer Willem Schuijt c.s. q.q. representante van Maria van der Codde land 160 
Geertruij Bothaal transporteert door des selfs representante Jacob Jansz ‘t Hooft huijs en berg 164 
Gerrit Pauwen uts. 
Gerrit Olij c.s. word getransporteerd door Jacobus van Vliet huijs, schuur en land 188 
 
Hendrikje Jansz van Dorps man c.s. transporteeren Gijsbert Simons Koster een huijs en land 9v 
Heijltje Jans Molenaar word getransporteert door Jan Jansz Broekhuijsen een huijs en schuurtje 17v 
Dezelve verlijd den zelve een custingbrief 19 
Hermanus de Bruijn c.s. transporteert Arij Pomp land 22 
Huijg Jansz van Egmond word getransporteerd door Arij & Maarte Dros erfgen. van Andries Dros land en water 63 
Huijbert Jansz Hillegersum c.s. transporteren Cornelis Huijsman 1/3 in een huijs, berg, schuurtjes en land 93 
Hendrik Jansz de Knegts gemachtigde transporteert Bastiaan Cornelisz Koster land 189v 
 
Jacob Jacobsz Hasersouwer verlijd Jacob van Heijningen een rentebrief (geroijt.) 3 
Jacob Loendersloots gemachtigde transporteert Andries Domburg land 4v 
Dezelve aan en van dezelve erfpacht land onder Vroumade 5v 
Jan Dirksz Vermeij word getransporteerd door Jacob Loendersloots gemachtigde erfpagt land uts. 6v 
Jan Pietersz Trimp weduwe van Jannigje van der Lede en de voogden van hunne kinderen uijtcoop 7v 
Jacob Eldertsz de Jong word getransporteert door Paulus Jacobsz van Claveren de helft in land, water en een turfschuur 8v 
Jan Hendriks van Dorps weduwe en erfgen. transporteren Gijsbert Simons Coster een huijs en land 9v 
Jan Jansz Broekhuijsen word getransporteerd door Gijsbert Jorisz van Rijk de helft van een huijs, schuur, land en water 13v 
Jacob Jacobsz Hasersouwer transporteert Pieter Dirksz de Jong land 14v 
Jan van der Helm en Anna Rijneveen egtelieden transporteren Pieter Willemsz Ouweneel land en water 15v 
Jacob Leendertsz Bon verlijd d’heer mr. Hubert van Eijck rentebrief (geroijt.) 16v 
Jan Jansz Broekhuijsen transporteert Heijltje Jans Molenaar een huijs en schuurtje 17v 
d’Heer mr. Johan Witterts gemachtigde transporteert Jan Jansz Broekhuijsen en Jan Gerritsz Zagt een huijs, land en water 20 
Jan Janse Broekhuijsen & Jan Gerritse Zagt werden getransporteerd door den heer mr. Johan Witterts gemachtigde uts. 
Jan van Leeuwen, Arij Pomp worden getransporteerd door Pieter Karsz Verwij 2 parceele land 21 
Jan Gerritse Zagt word getransporteerd door Gijsbert Jorisz van Rijk huijs, berg, schuur, schuijtenhuijs, land en water 25 
Jan Gerritse Sagt verlijd Gijsbert Jorisz van Rijk een custingbrief 26 
Jacob Jansz ‘t Hooft word getransporteerd door Cornelis Leendertsz de Cooning de helft in een parceel land en schuur 28v 
Jan Pietersz de Jong word getransporteert door Pieter Jacobsz Trompert een huijs, schuur en erf 30v 
Jan Pietersz de Jong verlijd Pieter Jacobsz Trompert een custingbrief 31v 
Jan Dirksz van der Starres weduwe transporteert Salomon van der Starre land en halve schuur 38v 
Jacob Eldertsz de Jong transporteert Pieter Willemsz Ouweneel land en schuur 41 
Jacob Claasz Verburg transporteert Willem Swanenburg huijs en schuur 42 
Jacob Jacobsz Hazerzouwers gemachtigde transporteert Frans van der Hout en Arij Overrijndert huijs, berg, schuuren en 2 parceelen land 49 
Dezelve transporteert Pieter Willemsz Ouweneel c.s. huijs, berg, schuur en land 51 
Jan Arijensz van Vlaardinge transporteert Lambert Gijsen c.s. & Jan van Dijk c.s. huijs zijnde leen 54 
Jan van Dijk word getransporteerd door Lambert Gijsen de helft in uts. 54v 
Jan Garstenscheijt word getransporteerd door Maartje Pietersz Schipper weduwe Arij Conijn de helft in land en water, en de helft van een schuur 58 
Jacob Eldertsz de Jong transporteert Paulus Jacobsz van Claveren de helft in 2 huijzen en land 59v 
Jan Jansz Broekhuijzen transporteert Bastiaan Cornelisz Koster land en water 62 
Jan Jansz Broekhuijzen, Jan Gerritse Zagt acte van verdeeling 64 
Jan Dirkse Vermeij transporteert Jan Jansz Vermeij eeuwige erfhuur van land op Vroumade 67 
Jan Jansz Vermeij word getransporteerd door Andries Domburg land 68 
Jan & Frans Garstenscheijt transporteren Jeremias de Knegt land en turfschuur 69 
Jacobus Pieterse Bloncks weduwe transporteert Jacobus Trimps erfgen. huijs, berg en land 70 
Jacobus Trimps erfgen. transporteeren Jan Pieters Trimp 5/6 in uts. 71 
Jan Pietersz Trimp verleijd de weduwe Wouter Hofland een rentebrief (geroijt.) 72 
Jan Jacobsz Blonk verlijd Jan Abrahamse Thoor een rentebrief geroijt. 73 
Jan van Leeuwens weduwe transporteert de heer Fredrik Bruijns eeuwig erfhuur van land op Vroumade van de helft in 2 parceelen 76v 
Jan Dirksz van Swieten word getransporteert door Wouter Huijgen de Hoog huijs, schuur en land 79v 
Denzelve verleijd Cornelis Sol een rentebrief geroijt. 80v 
Jacob Jansz de Jong c.s. q.q. Arij Isbrantsz Koij c.s., Isbrand Arijensz Koijs erfgen. acte van verdeeling 84 
Jan Jacobsz Blonk transporteert Jan Jansz Vermeij eeuwige erfhuur van 2 parceele land op Vroumade 86 
Jannigje Willemsz Klaren & Arij Verhaar egtelieden verleijde Cornelis Leendertsz Claren een rentebrief geroijt. 87 
Jannigje Jans Overrijnder weduwe Dirk Pieters de Jong transporteert Jan Jansz Broekhuijzen land 89 
Jan Janse Broekhuijzen verlijd gem. weduwe een custingbrief 90 
Jacob Jansz de Jong verlijd Dingnaar van der Giet een rentebrief geroijt. 91 
Jan Huijgen Hillegersums weduwe en erfgenamen transporteren Cornelis Huijsman 1/3 in een huijs, berg, schuurtjes en land 93 
Jan Stolk transporteert Anna van den Berg weduwe Corstiaan Stolk 1/3 in land en 1/3 in een custingbrief 94 
Jannigje Willems Claren en Arij Verhaar egtlieden verlijden Cornelis Schouten een rentebrief 95v 
Ds. Johannis Wilh. a Mark word getransporteerd door de heer Lodewijk van Zeller huijs en landerijen 101 
Jacob Jansz de Jong verlijd Dingnaar van der Giel een rentebrief geroijt. 104 
Jacob Geuts representanten transporteren Claas Christiaansz & Claas Maartensz van Leeuwen land 106v 
Jan Jansz van Leeuwen c.s. word getransporteerd door Claas Christiaansz van Leeuwen voorsz land 108 
Den zelven word door den zelven getransporteerd huijs, berg, schuuren en land 109v 
Jan Jansz Vermeij transporteert Maarten van den Bos eeuwige erfhuur van land op Vroumade 118v 
Jacob Jansz de Jong transporteert Dingnaar van der Giet een turf ijker 120 
Jan Huijgen Versloot nomine uxoris transporteert Arij Jansz van Luijk de helft in een huijs, schuur en land 121 
Jan Jansz van Leeuwen transporteert Cornelis Arijensz van Vliet & Dirk van der Sijs 1/3 in een huijs, schuure en land 125v 
Jacob Jansz de Jong transporteert Jeremias de Knegt 1/2 huijs, schuure en land 133v 
Jeremias de Knegt word getransporteerd uts. 
Jeremias de Knegt transporteert Dirk Jansz Hogenberg 1/4 in een huijs, schuur en berg 134v 
d’Heren Jacob & Nicolaas Lambrechts representanten transporteren Cornelis Meese van Vliet eeuwige erfhuur van land op Vroumade 137 
Jacob Leendertsz Bon transporteert Cornelis Jillis Jansz Stekelenburg 138v 
Ingetje Arents van der Lindes kind uijtcoop en vertigtinge 139 
Jan Hendriksz Goethart c.s. word getransporteerd door Arij Theunisz Blonk land 141 
Jacobus Jansz ‘t Hooft word getransporteerd door de representante van Gerrit Pieterse Uijthol land 144v 
d’Heer en mr. Cordelois junior word getransporteerd door de heer Samuel van Velthuijzen de heerlijkheit Wiltenburgh en landerijen in Sluijpwijk 148v 
Jeremias de Knegt acte van verdeling 152v 
Jan Theunisz Stolk word getransporteerd door Maria Broer weduwe Cornelis Alewijnsz Craan huijs, schuur, land en water 154 
Dezelve verlijd dezelve een custingbrief 155 
Jacobus van der Putten word getransporteerd door Anna van den Bergs kinderen huijs, schuur, land en water 156 
Jannigje Claren weduwe Arij Verhaar transporteert Cornelis Schouten hofstede en landerijen 162 
Jacob de Groots representanten transporteren Jacobus Jansz ‘t Hooft huijs en herberg 164 
Jacobus Jansz ‘t Hooft word getransporteerd uts. 
Jan Pietersz Trimp c.s. verlijden d’heer mr. Hubert van Eijck een custingbrief 165 
Ds. Johannis Wilhelmus a Mark word getransporteerd door de representante van Susanna Elisabeth Moering hofstede en landerijen 169 
Jacob van der Sman word getransporteerd door Abraham Claas van Raffa’s representante land 174v 
Jacob van Heijninge transporteert Claas Christiaansz van Leeuwen huijs en beterschap van erfpacht 176 
Jacobus Ruijgrok c.s. worden getransporteerd door Cornelia en Agatha Verhoef vier stukke land 178 
Jan Arijensz Hogenels transporteert Cornelis Arijensz Hogenels 1/2 in land 183 
Jonkhr. Johan de Graafs representante transporteert Jan Wouterse Hofland land 184v 
Jan Woutersz Hofland word getransporteerd uts. 
Jan Gerritse Zagt word getransporteerd door Arij Pomp land 187 
Jacobus van Vliet transporteert Jan van der Snel c.s. huijs, schuur en leenland 188 
Jan van der Snel c.s. worden getransporteerd door Jacobus van der Vliet uts. 
Jan Hendriksz de Knegt q.q. transporteert Bastiaan Cornelisz Coster land 189v 
2 De heer mr. Johan Witterts gemachtigde transporteert aan Sijmon van der Werf land 192 
3 Denzelve transporteert aan Frans van der Hout, Willem Tom, Ocker Dros, Claas Broeder en Neeltje Hogendijk weduwe van Witte van Cappellen land 193v 
4 d’Heer mr. Johan Witterts gemachtigde transporteert Pieter van Vliet land 196 
1 d’Heer mr. Johan Witterts gemachtigde transporteert Dirk Thuijl land 190v 
Jacobus van der Putten transporteert Maarten Dros c.s. huijs, schuuren, land en water 200v 
Jan Jansz Broekhuijzen c.s. worden getransporteerd door Jacobus van der Putten uts. 
Jacob van der Sman transporteert Pieter Willemsz Ouweneel land 201v 
  
Kors Gerritse de Bruijns erfgen. transporteren Arij Pomp land 22 
Korstiaan Stolks representante transporteert Jacobus van der Putten huijs, schuur, land en water 156 
Klaas Verschriek verlijd Jan Heij een rentebrief geroijt. 168 
Klaas Verschriek verlijd de weduwe Willem Bloot een custingbrief geroijt. 177 
Krijntje Gijssen Mul weduwe Pieter Overrijndert, Frans van der Hout acte van verdeeling 179v 
 
Leendert bos word getransporteerd door Daniel la Forces erfgen. 2 parceelen land 1 
Leendert Bos verlijd Willem la Force een rentebrief geroijt. 2 
Lambert Gijsen c.s. word getransporteerd door Jan Arijensz van Vlaardingen huijs zijnde leen 54 
Lambert Gijsen transporteert Jan van Dijk de helft in uts. 54v 
Mr. Laurens Vermates gemachtigde q.q. transporteert d’heer Fredrik Bruijns eeuwige erfhuur van land op Vroumade van de helft in 2 parceelen 78 
Leendert Bos transporteert Pieter van Vliet land 82 
Leendert van der Graafs gemachtigde transporteert Pieter Willemsz Ouweneel land 92 
d’Heer Lodewijk van Zeller transporteert ds. Johannes Wilhelmus a Mark huijs en landerijen 105 
Leendert Stravers transporteert Cornelis Claren 1/2 hofstede en landerijen 128 
 
Maria Pieters Hogerdijks voogden c.s. transporteren Arij Pomp land 22 
Maria en Catharina Uijtdewaarts gemachtigde transporteert Arij & Maarte Dros een heere huijs, hofsteede, tuijnen, plantagien, landerijen, erfhuur etc. 34 
Maarte & Arij Dros verlijde Maria & Catharina Uijtdewaarts een lijfrentebrief 36 
Maria Willems van Rhijnsman weduwe Jan Dirksz van der Starre transporteert Salomon van der Starre land en halve schuur 38v 
Maartje Pieters Schipper weduwe Arij Conijn transporteert Jan Garstenscheijt de 1/2 in land en water en de helft van een schuur 58v 
Maarte & Arij Dros erfgenamen van Andries Dros transporteren Huijg Jansz van Egmond land en water 63 
Maarte van den Bos word getransporteerd door Andries Domburg eeuwige erfhuur van land op Vroumade 66 
Marrigje Ariens de Jong weduwe Jacob Pietersz Blonk transporteert Jacobus Pietersz Trimps erfgen. huijs, berg en land 70 
Maarte & Arij Dros kinderen van Andries Dros extract provisionele scheijding 97v 
Maarte van den Bos word getransporteerd door Jan Jansz Vermeij eeuwig erfhuur van land op Vroumade 118v 
Marrigje Cornelisse Vermeul acte van verdeeling 143v 
Marrigje Jans Huijsman weduwe Cornelis in ‘t Hout transporteert Pieter van Vliet land 145v 
Maria Broer q.q. weduwe Cornelis Alewijnsz Craan transporteert Jan Theunisz Stolk huijs, schuur, land en water 154 
Maria van der Coddes representante transporteert de heer Gerrit van der Pot land 160 
Martinus turf c.s. q.q. transporteert Jacobus Jansz ‘t Hooft huijs en herberg 164 
Maartje Pieters Robols erfgen. transporteren Jacob van der Sman land 174v 
Maarte Dors c.s. word getransporteerd door Jacobus van der Putten huijs, schuur, land en water 200v 
Mees van Alphen verlijd Dingnaar van der Giet een custingbrief 204 
 
Neeltje Pieters de Jong weduwe Jan Hendriksz van Dorp c.s. transporteert Gijsbert Simons Koster huijs en land 9v 
Nicolaas Oostervliet c.s. representante van Jacob Geut transporteert Claas Christiaans & Claas Maartensz van Leeuwen land 106v 
Nicolaas & Jacob Lambrechts representante transporteert Cornelis Meesen van Vliet eeuwig erfhuur van land op Vroumade 137 
Neeltje Jans de Jongs erfgen. uijtcoop van vertigting 150 
Neeltje Hogendijk c.s. word getransporteerd door Willem la Force huijs, schuur en land 186 
Dezelven word getransporteert door de gemachtigde van den heer mr. Johan Wittert land 193v 
  
Ocker Dros c.s. word getransporteerd door Willem la Force huijs, schuur en land 186 
Dezelven word getransporteerd door den gemachtigde van den heer mr. Johan Wittert land 193v 
 
Paulus Jacobsz van Claveren transporteert Jacob Eldertsz de Jong de helft in land, water en turfschuur 8v 
Philip Thijsz Verwoert nomine uxoris c.s. transporteert Gijsbert Sijmonsz Koster een huijs en land 9v 
Pieter Willemsz Ouweneel word getransporteerd door Gijsbert Sijmons Koster land 11 
Philip Thijsz Verwoert verlijd Gerrit Pietersz Uijthol rentebrief 12 
Pieter Dirkse de Jong word getransporteerd door Jacob Jacobz Hazersouwer land 14v 
Pieter Willemsz Ouweneel word getransporteerd door Jan van der Helm en Anna Rijneveen egtelieden land en water 15v 
Pieter Karsz Verweij transporteert de heer Cornelis van Os een huijs, berg, schuur en 10 parcele land 27 
Pieter Karsz Verweij transporteert Arij Pomp & Jan van Leeuwen 2 parceele land 21 
Pieter Jacobsz Trompert transporteert Jan Pietersz de Jong een huijs, schuur en erf 30v 
Pieter Pleune van Leeuwen word getransporteerd door Arij Kerkhoffs gemachtigde leenland 32 
Pieter Carsz Verweij word getransporteerd door Cornelis Jansz Doorg land 33 
Pieter Pleune van Leeuwen verlijd Jacob van Heijningen een rentebrief 40 
Pieter Willemsz Ouweneel word getransporteerd door Jacob Eldertsz de Jong land en schuur 41 
Pieter Willemsz Ouweneel & Fredrik Thuijl word getransporteerd door Andries van Ravensberg q.q. huijs, berg, schuur en 2 parceele land 51 
Pieter Willemsz Ouweneel transporteert Fredrik Thuijl de helft in uts. 52 
Pieter Willemsz Ouweneel word getransporteerd door Cornelis Chielen Jongeneel huijs, berg, 2 schuure en land 55v 
Pieter Willemsz Ouweneel verlijd Willem van der Linden & Willem de Jong een custingbrief 56v 
Pieter Karsz Verweij verlijd de heer Samuel van Velthuijsen een rentebrief 57v 
Paulus Jacobsz van Claveren word getransporteerd door Jacob Elderts de Jong de helft in 2 huijsen en land 59v 
Pieter Fleut nomine uxoris transporteert de heer Fredrik Bruijns eeuwige erfhuur van land op Vroumande vande helft in 2 parceele 76v 
Pieter van Vliet word getransporteerd door Leendert Bos land 82 
Pieter van Vliet verlijd Leendert Bos een custingbrief geroijt. 83 
Pieter van Vliet transporteert Cornelis in ‘t Hout de helft in een parthij land 85 
Pieter Willemsz Ouweneel word getransporteerd door Adrianus van der Graaf gemachtigde van Leendert van der Graaf land 92 
Paulus Jacobsz van Claveren transporteert Pieter & Arij van Vliet 2 huijzen en 2 parthijen land 105v 
Pieter en Arij van Vliet worden getransporteerd uts. 
Pieter Dirksz de Jong transporteert Sijmon van der Werf de 1/2 in een huijs, schuur, boomgaard en land 111 
Pieter Dirksz de Jong transporteert Gijsbert Simons Coster land 113 
Pieter Overrijndert word getransporteerd door Arij Overrijndert de 1/2 in een huijs en land 129v 
PIeter Willemsz Ouweneel transporteert Sijmon van der Werf land 136 
Pieter van Vliet, Dirk Leendertsz Kerver & Jan Hendriksz Goethard worde getransporteerd door Arij Theunisz Blonk land 145 
Pieter van Vliet c.s. uts. verlijde Arij Theunisz Blonck een custingbrief 142 
Pieter van Vliet word getransporteerd door Maria Huijsman weduwe van Cornelis in ‘t Hout land 145v 
Pieter van Vliet word getransporteerd door Arij van Vliet land 146v 
Pieter Hardijzer c.s. word getransporteerd door Warbout Jansz van Leeuwen representante land 151 
Pieter van Coxie gemachtigde transporteert ds. Johannes Wilhelmus a Mark hofstede en landerije 169 
Pieter Overrijnderts weduwe & Frans van der Hout acte van verdeeling 179v 
PIeter Leenderts Hoosbeek word getransporteerd door Claas Maartense van Leeuwen huijs, berg, schuur en land 182 
Pieter van Vliet word getransporteerd door de heer en mr. Johan Witterts gemachtigde land 196 
Pieter van Vliet c.s. verlijd den heer mr. Hubert van Eijk een custingbrief 197v 
Pieter Willemsz Ouweneel word getransporteerd door Jacob van der Sman land 201v 
Pieter Willemsz Ouweneel verlijd Jacob van de Sman een custingbrief geroijt. 202v 
 
Salomon van der Starre word getransporteerd door Maria van Rhijnsman weduwe Jan Dirksz van der Starre land en halve schuur 38v 
Simon van der Zijde nomine uxoris transporteert Arij Schoon een custingbrief 74 
Sijmon van der Werf word getransporteert door Pieter de Jong de helft in een huijs, schuur, boomgaard en land 111 
Deselve verlijd Dirk Hopcoper een custingbrief 112 
Dezelve word getransporteerd door Pieter Willemsz Ouweneel land 136 
d’Heer Samuel van Velthuijsen transporteert de heer mr. Jan Cordelois junior de heerlijkheijd Wiltenburg en landerijen in Sluijpwijk 148v 
Susanna Elisabeth Moerings representante transporteeren ds. Johannes Wilhelmus a Mark hofsteede en landerijen 169 
Sijmon van der Werf word getransporteerd door de gemachtigde van de heer mr. Johan Wittert land 192 
 
Willem la Force erfgen. van Daniel la Force transporteert Leendert Bos 2 parceele land 1 
Willem la Force transporteert Frans van der Hout 2 parceele land 23 
Willem Swanenburg word getransporteerd door Jacob Claasz Verburg huijs en schuur 42 
Willem la Force transporteert Arij Dirksz Overrijndert twee parceele land 43 
Willem Cornelisz Schoutedel transporteert den armen van Sluijpwijk huijs en 2 stukjes land 60v 
Willem van der Linde transporteert Willem de Jong portie in een custingbrief 65 
Willem Pietersz van der Zwaan en Grietje Jans Captijn transporteren d’heer Fredrik Bruijns eeuwige erfhuur van land op Vroumande de 1/2 in 2 parcele 78 
Wouter Huijgen de Hoog transporteert Jan Dirkse van Swieten huijs, schuur en land 79v 
Willem Swanenburg ‘t gemeene land van Holland een huijs, schuurtje en hoekje land 100 
Willem Cornelisz Vermeuls weduwe acte van verdeling 143v 
Warbout Jans van Leeuwens representante transporteren Cornelis Thuijnebrijer en Pieter Hardijzer land 151v 
Willem Jansz Goudsblom c.s. transporteert Jacobus van der Putten huijs, schuur, land en water 156 
d’Heer Willem Schuijt c.s. en q.q. transporteert de heer Gerrit van der Pot land 160 
Willem van der Ende c.s. word getransporteerd door Cornelia & Agatha Verhoef 4 stukken land 178 
Willem la Force word getransporteerd door Andries van Ravensberg huijs, schuur, land en beterschap van erfpacht 181 
Willem la Force transporteert Frans van der Hout c.s. huijs, schuur en land 186 
Willem Tom c.s. word getransporteerd door Willem la Force uts. 193v 
Willem de Ruijter c.s. word getransporteerd door Jacobus van Vliet huijs, schuur en leenland 188 
  
Juf. Zophia de Gaijs gemachtigde transporteert Cornelis Mesen van Vliet eeuwig erfhuur van land op Vroumade 137