Search

zoek- tips

Spaarndam - Weerbare mannen 1672

De lijst met weerbare mannen van Spaarndam en Spaarnwoude is te vinden in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

HHR (toegangsnr. 1.1.1), inv.nr. 9486

[Bestand 134, fol. 1]

Lijst en register van alle de manschappen tot Sparendam bevonden bij schout en schepenen aldaar en is bevonden als volght op den 9 desember 1672

vant zuijdt endt af

Cornelis Zeijl
Hendrick Kaats
Antoij Wolfertsz bode
Jan Vergraft
Maarten C. Best
Hendrick Bruijns
Baart Muijter
Cornelis Rooseboom
Claas Muijter
Abraham van Leen
Ijsbrant Versluijs
Jacob Jacop
Sijmon Muijter  

[Bestand 135, fol. 1v]

Pieter Nierhof
Pieter Vergraft
Claas Snijder
Claas Vergraft
Cornelis Langevelt
Jan Lieshout
Joost de Backer
Sijmon Kaats
Claas Tack
Heinde Git
Claas Limmen
Maarten Engelsz
Jacob Stellingh Worst
Cornelis Kneck
Willem Grootje
Jacob Nieulaer
Claas Goetjes  

[Fol. 2]

Claas Jansz Hassel
Cornelis Pannekoeck
Gerrit Dircksz Emminchuijsen
Jan Meerbeeck
Gerrit Muijter
Claas Koningh
Dirk Kaats
Dirk Lieshout
Claas Koster
Dirck Boeckdekaeck
Jacob den Haan
Cornelis Broeren
Teunis Kramer
Jan Koster
Juriaan Bartelsz
Willem Kleijn
IJsbrant de Jongh  

[Bestand 136, fol. 2v]

Cornelis Claasz Capiteijn
Cornelis Treur
Adriaan Koij
Foijt Buijtelaar
Frans Waijen
Cornelis Glaij
Dirck van Alfen
Dirk Jobsz
Hendrick Roode
Willem Jobsz
Claas IJsbrantsz
Claas Admiraal

Aldus gedaan en beschreven alle de manspersonen ontrent onder d 60 en boven de achthien jaren tot Sparendam op 9 desember 1672 bij e. gerecht aldaar  

Toirconden geteijkent
Dirck Clasen Lishout
Dirck Jacobse Droogh
present mij secrets. W. Ris

Spaarnwoude - Weerbare mannen 1672

[Bestand 130, fol. 1]

Leiste van alle de manschappen die in Spaerwoude sijn in manieren als volcht

Pieter met de Bienen
Michgiel Cornelisz
Pieter Gerritsz Geltsack
Jacop Cornelisz
Cornelis Teijsz
Claes Gerritsz
Dirck Cornelisz
Heijnderick Jansz Poelgest
Maerte Jansz Nooderboer
Cornelis Gerritsz
Gerret Gerritsz
Claes Pietersz
Jan Dircxsz
Pieter Claesz
Jan Cornelisz
Dirck Jansz Buijs
Jan Gerritsz Riecker  

[Bestand 131, fol. 1v]

Jacop Claesz
Claes Dircxsz
Egbert Aerjansz
Willem Aelbersz
Cornelis Sijmonsz
Heijnderick Sijmonsz
Cornelis Jansz
Pieter Jansz
Jan Jansz
Coen Engelisz
Balte Jaen Jans Vinck
Aerjan Dircxsz
Cornelis Aerjansz
Pieter Dircxsz
Heijnderick Dircxsz
Claes Jacobsz Schuijt
Jan Gerritsz
Claes Jansz
Willem Pietersz Badt  

[Fol. 2]

Cornelis Aerjansz
Huijbert Aerjansz
Willem Cornelisz
Aelbert Dircxsz
Aerjan Bememijnsz
Claes Cornelisz
Pieter Pietersz Poot
Jan Claesz Nut
Pieter Aerjansz
Harmen Harmensz Jonck
Aerjan Claesz
Claes Jonisz
Jacop Cornelisz
Harmen Gerritsz
Heijndericxsz Jansz
Gerret Harmensz
Gerret Jansz
Jan Jansz

[Bestand 132, fol. 2v]  

Dirck Jansz Pronck
Cornelis Dircxsz
Claes Baersz

Aldus gedaen bij mijn onder geschreven secretais door orderen van schout en scheepenen van Spaerwoude. Actum den 9 december ao. 1672.

Laatste update: 18-02-2024