Search

zoek- tips

Zwammerdam - Kohier van het gemaal 1680

Het kohier van het gemaal uit 1680 van Zwammerdam, is alleen te raadplegen in het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn. Het bestaat uit twee katernen. Eerst een uitgebreide lijst per familie en daarna een samenvatting. Beiden zijn hieronder weergegeven.

GA Alphen a/d Rijn, Ambacht Zwammerdam (toegangsnr. 114.1.01), inv.nr. 134

[Fol. 1]
Heele capitalisten
1D'wed. van den hr. Nicolaes van Loon3,5
2Johannes Martheus Paludanus5
3Claas Mouringhsz van Borsselen2,5
4Trijntie Dircks5
5d'kinderen van Jan Heijndricksz backers6
6Marijtie en Trijntie Willems backsters3
7Dirck van Stoopenburch4
8Pieter van Groenendijck2,5
9Joost Butterman6
10Willem van der Neuth6
11Cornelia Cornelis4
12Claes Warreboutsz5
[Fol. 1v]
Halve capitalisten
13Claes Ariensz4
14Jannetien Ariens1
15Claes Reijersz houtcooper3,5
16Jacobus Vasseur4
17Cornelis Gerretsz3,5
18d'kinderen van Willem Damen4
19Gerret Heijndricksz5
20Huijbert Jacobsz4,5
21Mathijs Gijsz3
22Pieter Cornelisz3
23Aert Willemsz5
24Pieter Aertsz6,5
25Zijmon Govertsz7,5
26Pieter Cornelisz3,5
27Balten Eeuwoutsz3
[Fol. 2]
28Claes Claesz3
29Floris Evertsz5
30Gillis Willemsz7
31Cornelis Ham5,5
32Cornelis Leendertsz3
33Stijntie Cornelis2
34Cornelis Claasz5
35Dirck Elberden4
36Gerrit Arisz3
37Joost Arisz3
38Gerret Huijgen6
39Claes Jansz5,5
40Jasper Clasz2,5
41Joost Aelbertsz3
42Dirck en Claes Claesz3
43Jannetgen Leenderts3
[Fol. 2v]
44Jan Eijmertsz4
45Heijndrick Heijndricksz3
46Leendert Jansz3
47Jan Aertsz4
48Dirck Willemsz4
49mr. Jacob chirurgijn3
50Gijsbert Muscuputh5
51Halling d'woonder3
52Aert van Staveren3
53Jan Willemsz schipper4
54Cornelis Groeneveld5
55Gerret Jansz Bloncq3
56Jan Willemsz Vermij4
57Nicolaes Danckaerts2
58Jan Jansz Glasemaker3
59Heijndrick van der Cuijp3
[Fol. 3]
60Grietge Pieters2
61Jan Aertsz van Nes5
62Lijsbeth Cornelis3
63Weijntie en Trijntie Corsz2
64Jacob Romeijn4
65Gerret Jansz2
66Geertge Gerrets wed.1
67Pieter Corsz2
68Maerten Juriaensz3,5
69Meijnsie Claes wed.2
70Heijltge Jans wed.4,5
71Jan Cornelisz Cleermaker1
72Marijtge IJsbrans1
73Lourens Clasz5
[Fol. 3v]
74Pieter Muscuputh2,5
75Dirck Harmensz kaascooper4
76Claes Pietersz2
77Pieter d'Vries4
78Eevert d'Vries1
79Arij van Staveren2
80Pieter Cornelisz3
81Meijndert Zamuelsz3,5
82Gerret d'Lange3
83Cornelis Boom3
84Reijnier Helderman2
85Annetie Cornelis3
86Cornelis van der Boudt3
87Helena van der Lissen1,5
[Fol. 4]
88Lambert Reijersz3
89Trijn Brugge1
90Heijndrick Egbertsz watermolenr.2
91Cornelis Fransz watermolenr.1
92Aert Pietersz Poel2
93Pieter Aertsz Poel2,5
94Dirck Pleunen2
95Gijsbert Cornelisz Cuijper4,5
96Schipper Dirck4
97Maria Candt en Pietertie d'Groot2
98Maerten Corsz3
99Gerret Claesz3,5
100Claes Ariensz van Canten1
[Fol. 4v]
101Jan Cornelisz3,5
102Jacob Thonisz2
103Cornelis Jansz5,5
104Jan Jacobsz3
105Claesie Jans2
onvermogen ende van den armen levende personen die aelmis hebben
106Matheus Lindenburch2
107Jan Huijbertsz van Rooijen2
108Dirck Ariensz3,5
109Trijntie Heijndricks1
110Stijntie Ariens wed.2,5
111Jacob Steijn2,5
112Jan Dircksz3
113Jacob d'Lange4,5
114Jan Bartelsz2
[Fol. 5]
115Aeltge Goverts wed.3
116Annetie Pieters wed.2,5
117Reijnier Lambertsz1
118Dirck Twaelffhoven2
119Stijntie Claes wed.1
120Leendert Keijser2
121Jan d'Cuijper5
122Pleuntie Claes wed.4
123Jan Aertsz den Blauwen3
124d'kinderen van Dou de Vrieseman3
125Heijndrick van Langerack5,5
126Maria van Canten1,5
127Eijmert Huijgen3,5
128Heijndrick Barneveldt4,5
[Fol. 5v]
129Gijsbert Abramsz1
130Johannes d'Snijder4
131Claes Heijndricksz1

[Fol. 1] 
  
Lijste van d’familien, in d’jurisdictie van Swammerdam soo als wij ondergesz schoudt en ambachtsbewrs. op den 12en en 13en julij 1680 d’selve hebben bevonden 
  
1e soort heele capitalisten 
  
1 d’wede. van d’hr. Nicolaes van Loon, rentenier – betaelt hare 200e pen. tot Amsterdam 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende in d’cost sijnde 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
2 Johannes Martheus Paludanus secretaris 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
drie kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in de cost 
  
3 Claas Mouringsz van Borsselen timmerman 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
[Fol. 1v] 
  
4 Trijntie Dircks wed. Dirck Maartensz kleermaeckster en lakencoopster 
een vrouw 
vier kinderen boven d’10 jaren 
  
5 d’kinderen van Jan Heijndricksz backers 
ses kinderen boven d’10 jaren 
  
6 Marijtie en Trijntie Willems backsters 
twee vrouw 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
7 Dirck van Stoopenburch schoudt 
een man 
een vrouw – is overleden na dato 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
8 Pieter van Groenendijck bailliuw van Voshol – betaelt sijne 200en pen. tot Gouda 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 2] 
  
9 Joost Butterman bouman 
een man 
een vrouw – is overleden na dato 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende in haer cost sijnde 
twee bedienden en dienstboden in huijs in d’cost 
  
10 Willem van der Neuth laet bouwen 
een man 
twee vrouw 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
twee bouwmeijt off bouwknecht 
  
11 Cornelia Cornelis Wiltenburch bouwvrouw 
een vrouw 
drie bedienden en dienstboden in huijs in d’cost 
  
12 Claes Warreboutsz Bouwman – van Nieucoop alhier comen wonen meij 1680, maer noch geen overschrijvens van den 200en pen. gedaan 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 jaren tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 2v] 
 
2en soort 
halve capitalisten 
  
13 Claas Arij Stevensz koehouder 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
14 Jannetien Ariens arbeijdende 
een vrouw 
  
15 Claas Reijersz van Outshoorn houtcooper 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren – is overleden na dato 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
16 Jacobus Vasseur predicant 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
17 Cornelis Gerretsz van Staveren coehouder 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende in haer cost sijnde – is van den armen besteedt 7 a 8 jaer 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 3] 
  
18 d’kinderen Willem Damen Verduijn coehouders 
drie man 
een vrouw 
  
3en soort 4 koeien en daer boven houdende 
  
19 Gerret Heijndricksz Woudt coehouder 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’tien jaren – een soon getrout na dato woont op Alphen 
  
20 Huijbert Jacobsz utz 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’thien jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
21 Mathijs Gijsz utz 
een man 
een kindt boven d’10 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in de cost 
  
22 Pieter Cornelisz van Es utz 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende personen bij haer in d’cost sijnde 
 
[Fol. 3v] 
 
23 Aart Willemsz Paauw utz 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
24 Pieter Aartsz Verhoeff utz 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
twee kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
een bij haer inwonende persone in haer cost sijnde 
twee bediende en dienstboden in huijs in d’cost 
  
25 Zijmon Govertsz van Vlieth utz 
een man 
een vrouw 
vier kinderen boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
26 Pieter Cornelisz utz 
een man 
een vrouw 
een kinderen boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
  
27 Balten Eeuwoutsz utz 
een man – is overleden na dato 
een vrouw 
twee kinderen boven d’8 tot 10 jaren 
  
[Fol. 4] 
  
28 Claes Claesz van der Hoeck utz 
een man 
twee bedienden en dienstboden in huijs in d’cost 
  
29 Floris Evertsz utz 
een man 
vier kinderen boven d’10 jaren 
  
30 Gilles Willemsz Verhaer utz 
een man 
een vrouw 
twee bij haer inwonende personen in haer cost zijnde 
drie bedienden en dienstboden in huijs in d’cost 
  
31 Cornelis Ham utz 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
32 Cornelis Leendertsz d’Jonge 
een man 
een vrouw 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 4v] 
 
33 Stijntie Cornelis wed. utz 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
  
34 Cornelis Clasz Boscooper utz 
een man 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
35 Dirck Elberden utz 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
twee kinderen boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
36 Gerret Arisz Twaelffhoven utz 
een man 
een vrouw 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
37 Joost Arisz Twaelffhoven utz 
een man 
een vrouw 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 5] 
  
38 Gerret Huijgen Coorn utz 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
39 Claes Jansz Schalckwijck utz 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
twee bedienden en dienstboden in huijs in d’cost 
  
40 Jasper Clasz utz 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
41 Joost Aelbertsz utz 
een man 
een kindt boven d’10 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
42 Dirck en Claes Claesz Lantsgelooff utz 
twee man 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
 
[Fol. 5v] 
 
43 Jannetie Leenderts wed. utz 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
44 Jan Eijmertsz utz 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
45 Heijndrick Heijndricksz utz 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
46 Leendert Jansz van Claveren utz 
een man 
een vrouw 
een bij haer inwonende personen in haer cost zijnde 
  
47 Jan Aertsz Verhoeff utz 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 6] 
  
4en soort 
getaxeerdes onder d’3 koejen en minder 
  
48 Dirck Willemsz van Leeuwen houdt 2 koeien, ploeght en rijdt met d’wagen 
een man 
drie kinderen boven d’10 jaren 
  
49 mr. Jacob Hoochstam chirurgien 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
50 Gijsbert Muscuputh smidt 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
51 Hallingh d’Wonder hoedemaker – is verhuijst mette noorderzon 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 6v] 
 
52 Aert van Staveren 
een man 
een kindt boven d’10 jaren 
een bij hem inwonende in sijn cost zijnde 
  
53 Jan Willemsz schipper op Amsterdam 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende personen in haer cost zijnde 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
54 Cornelis Groeneveldt lindewever 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een bij haer inwonende personen in haer cost zijnde – wert van den armen besteedt 
  
55 Gerret Jansz Bloncq coornmolenaer 
een man 
twee kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
[Fol. 7] 
  
56 Jan Willemsz Vermij turff schipper 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een bedienden en dienstbode in huijs in d’cost 
  
57 Nicolaes Danckaerts priester 
een man 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
58 Jan Jansz Glasemaker 
een man 
een bij haer inwonende personen in haer cost zijnde 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
59 Heijndrick van der Cuijp backer 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bediende en dienstbode in huijs in d’cost 
  
60 Grietie Pieters wed. craamster 
een vrouw – is overleden na dato 
een kindt boven d’10 jaren – wert van den armen besteedt 
  
[Fol. 7v] 
 
61 Jan Aartsz van Es kaascooper 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee bedienden en dienstboden in huijs in d’cost 
  
62 Lijsbeth Cornelis wed. van Claas den Timmerman 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende personen in haer cost zijnde 
  
5en soort 
Arbeijders die haer arbeijt off neeringh sonder knechts, meijsens off leerlingen sijn doende 
  
63 Weijntie en Trijntie Corsz Jets vercoopende en om d’cost arbeijdende 
twee vrouw 
  
64 Jacob Romeijn herbergier 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
[Fol. 8] 
  
65 Gerret Jansz van der Geer schoenmaker 
een man 
een vrouw 
  
66 Geertie Gerrets Outshoorn wed. arbeijdende 
een vrouw – is vertrocken na dato woont tot Bodegraven 
  
67 Pieter Corsz schoenmaker 
een man 
een vrouw 
  
68 Maarten Juriaensz Kuijer bailliuws dienaer 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
69 Meijnsie Claas wed. Goosen Huijgen vercoopt hasenooten 
een vrouw 
twee kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
  
70 Heijltie Jans wed. gaet schuijren en wassen 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
  
[Fol. 8v] 
 
71 Jan Cornelisz Cluijs cleermaker 
een man 
  
72 Marijtie IJsbrants spint om d’cost 
een vrouw 
  
73 Louris Clasz Clapperman 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
  
74 Pieter Muscuputh smidt 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
75 Dirck Harmensz van der Heijde kaascooper 
een man – is overleden na dato 
drie kinderen boven d’10 jaren 
  
76 Claas Pietersz saachmolenrs. knecht is vertrocken na dato woont aen den Uthoorn 
een man 
een vrouw 
  
[Fol. 9] 
  
77 Pieter d’Vries metselaer 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
78 Eevert d’Vries metselaer 
een man 
  
79 Arij van Staveren sandtvoerder 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
80 Pieter Cornelisz arbeijt met d’schoppe 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
  
81 Meijndert Zamuelsz lindewever 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
een bij haer inwonende personen in haer cost sijnde – wert van den armen besteedt 
  
[Fol. 9v] 
 
82 Gerret d’Lange schoolmr. 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
  
83 Cornelis Boon timmerman 
een man 
een vrouw 
twee kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
84 Reijnier Helderman chirurgien 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
85 Annetie Cornelis wed. turff tonster 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren – waer van dat een overleden is na dato 
  
86 Cornelis van der Boudt smidt 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
  
[Fol. 10] 
  
87 Helena van der Lissen d’man na Oostindien 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaer 
  
88 Lambert Reijersz arbeijt met d’schoppe 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
89 Trijn Brugge wed. spindt om d’cost 
een vrouw 
  
90 Heijndrick Egbertsz watermolenaer 
een man 
een vrouw 
  
91 Cornelis Fransz watermolenaer 
een man 
  
92 Aert Pietersz Poel schipper 
een man 
een vrouw 
  
[Fol. 10v] 
 
93 Pieter Aertsz Poel schipper 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
94 Dirck Pleunen mandemaker 
een man 
een vrouw 
  
95 Gijs d’Cuijper 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
96 Schipper Dirck schipper 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
97 Maria Candt en Pietertie d’Groot naeijsters 
twee vrouw 
  
[Fol. 11] 
  
98 Maerten Corsz schipper 
een man 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
99 Gerret Clasz schippersknecht 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
100 Claas Arisz van Canten schoenmaker 
een man 
  
101 Jan Cornelisz Lindewever 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
102 Jacob Tonisz arbeijt met d’schoppe 
een man 
een vrouw 
  
[Fol. 11v] 
 
103 Cornelis Jansz Ruijter metselaar 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
104 Jan Jacobsz Lindewever 
een man 
een vrouw 
een bij haer inwonende personen in haer cost sijnde – die lam en creupel is en met d’handt wert gehouden 
  
105 Claasie Jans wed. van Jan d’Lindewever 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
  
6en soort 
Onvermogen ende van d’armen levende, die aelmis hebben 
  
106 Mathewis Lindenburch 
een man 
een vrouw 
  
[Fol. 12] 
  
107 Jan Huijbertsz van Rooijen 
een man 
een vrouw 
  
108 Dirck Ariensz 
een man 
een vrouw 
een kinderen boven d’10 jaren 
twee kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
109 Trijntien Heijndricks 
een vrouw 
  
110 Stijntien Ariens wed. 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
  
111 Jacob Steijn 
een man 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
112 Jan Dircksz 
een man 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
[Fol. 12v] 
 
113 Jacob d’Lange 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee bij haer inwonende personen in haer cost die mede van den armen besteedt werden 
  
114 Jan Bartelsz 
een man – is na Zevenhoven vertrocken na dato 
een vrouw – is overleden na dato 
  
115 Aeltge Govers wed. 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
  
116 Annetie Pieters wed. 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
117 Reijer Lambertsz 
een man 
  
118 Dirck Twaalffhoven 
een man 
een vrouw 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
[Fol. 13] 
  
119 Stijntie Claes wed. 
een vrouw – is overleden na dato 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
120 Leendert Keijser 
een man 
een vrouw 
  
121 Jan d’Cuijper 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
122 Pleuntie Claas wed. 
een vrouw 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
  
123 Jan Aartsz den Blaauwen 
een man 
een vrouw 
twee kinderen beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
124 d’kinderen van Dauw d’Vrieseman 
twee vrouw 
een bij haer inwonende in haer cost zijnde 
  
[Fol. 13v] 
 
125 Heijndrick van Langerack 
een man 
een vrouw 
drie kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
126 Maria van Canten huijsvrouw van Jan Aldertsz die wech is 
een vrouw 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
127 Eijmert Huijgen 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
twee kinderen beneden d’4 jaren 
  
128 Heijndrick Barneveldt 
een man 
een vrouw 
twee kinderen boven d’10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
een kindt beneden d’4 jaren 
  
129 Gijsbert Abramsz 
een man 
  
[Fol. 14] 
  
130 Jan d’Snijder 
een man 
een vrouw 
een kindt boven d’10 jaren 
een kindt boven d’8 tot 10 jaren 
een kindt beneden d’8 tot 4 jaren 
  
131 Claes Heijndricksz 
een man 
 
Aldus d’voorsz lijste na d’opschrijvingh gemaeckt bij ons schoudt en ambachtsbewrs. van Swammerdam en verclaren (voor soo veel onses wetens bekent is) dat niemant is vrij gegaen ofte overgeschoten, actum desen bij ons respectivelijck onderteijkendt den 17en julij 1680 
D.V. Stoopenburch 1680 
Joost Pijetersen Buttman 
Aert Pietersz van Staveren

Laatste update: 19-02-2024