Search

zoek- tips

Zwammerdam - Weerbare mannen 1672

De lijst met weerbare mannen van Zwammerdam is te vinden in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

HHR (toegangsnr. 1.1.1), inv.nr. 9486

[Bestand 172]

Lijste van de persoonen die uijt Swammerdam vertrocken sijn sedert de opteijkeningh die bij schout en ambachtsbewaerders van Swammerdam is gedaen doen de luijden opt geweer gestelt worden

Pieter Cornelisz van der Neut
Jan Claesz Verweij
Jacob Pietersz Butterman
Jan Claesz Ramp
Pieter Aertsz
Jan Harmensz
Cornelis Gerritsz van Staveren
Jeroen Dircksz
Jan Leendertsz
Dirck Dircksz 12hoven
Willem Pietersz Vermij
Jan Pietersz van Leewen
Huijch Jansz van den Enden
twee soonen van Jacob Isacksz
Huijch Jansz Schalckwijck
Daem Jansz Vermij  

De lijste die bij schout ende ambachtsbewaerders is gemaeckt over den ambachte van Swammerdam bedraecht omtrent 155 persoonen.

[Bestand 174, fol. 1]

Copia. Lijste van de weerbare mannen binnen de jurisdictie van Swammerdam woonagtigh

1 Gerrit Claesz van Staveren
2 Johannis van Vliet
3 Dirck Willemsz van Leeuwen
4 Cornelis Dirck Willemsz
5 Gijsbert Dirck Willemsz
6 Johannes de cleermaker
7 Dirck Matteusz Hogem..s
8 Joost Dircxsz
9 Maerten Dircxsz
10 Jan Jansz van der Helm
11 Lieve Goversz
12 Jan Theunisz
13 Jacob van Loockeren
14 Claes Arisz Kaacoper
15 Jan Hendricxsz Backer
16 Hendrick Jansz
17 Jan Huijbertsz van Rooijen
18 Cornelis Pietersz Butterman
19 Pieter Dircxsz
20 Dirck Ariaensz van der Tocht
21 Herbert van Cats
22 Jan Huijgen Swanenburgh
23 Dirck Philipsz Stopenburgh
24 Gosen Huijgen
25 Laurens Claesz
26 Jan Claesz Verweij  

[Bestand 175, fol. 1v]

27 Gijsbert Arisz Muskeput
28 Jan Cornelisz Swanenburgh
29 Dirck Barentsz
30 Dirck Harmansz van der Heijden
31 Hendrick Blijdesteijn
32 Claes Reijersz Outshoorn
33 Cornelis Jacobsz
34 Gerrit van Eijck
35 Daem Jansz Vermij
36 Pieter Cornelisz
37 Reijer Huijbertsz
38 Pieter de Vries
39 Evert Pietersz de Vries
40 Cornelis Pietersz Verlaen
41 Willem Jansz van Swieten
42 Willem Willemsz
43 Jan Woutersz
44 Samuel Ariaensz
45 Pieter de Wever
46 Arij Jansz Verbree
47 Pieter Cornelisz Rademaker
48 Philippus Verhoeve
49 Cornelis Ewoutsz
50 Aert van Staveren  

[Fol. 2]

Op de Lage burgh & Quadijck

51 Cornelis Arisz Costerus
52 Huijbert Jacobsz Swanenburgh
53 Willem Claesz Onderwater
54 Jacob Claesz Onderwater
55 Aert Jansz de Lange
56 Aert Willemsz Paauw
57 Pieter Cornelisz Lindenburgh
58 Simon Goversz van Vliet
59 Jan Jansz Verhoorn
60 Pieter Jansz Bestebroer
61 Herman Leendersz
62 Daem Willemsz Verduijn
63 Floris Eversz van Leeuwen
64 Gillis Willemsz
65 Pieter Pietersz van Leeuwen
66 Pieter Jansz van Swieten
67 Jacob Pietersz
68 Maerten Jansz Molenaer
69 Lambert Reijersz
70 Jacob Hendrick de Lange
71 Claes Cornelisz Pijl
72 Pieter Claesz Pijl
73 Dirck Aersz Verbree
74 Panck Cornelisz
75 Thijm Willemsz Verduijn
76 Maerten Cornelisz Stichter
77 Cornelis Claesz Boscoper  

[Bestand 176, fol. 2v]

78 Jan Aersz Verbree
79 Dirck Elbersz van Nes
80 Willem Jansz Douwe
81 Joost Ariaensz
82 Gerrit Ariaensz
83 Cornelis Pietersz van Diemen
84 Cornelis Louwen Paauw
85 Cornelis Fransz van der Neut
86 Claes Eliasz van Ameijde
87 Claes Jansz Touwer
88 Jan Willemsz Schipper
89 Dirck Jansz
90 Pieter Aersz
91 Jan Jansz van Nes
92 Hendrick Pietersz Langerack
93 Jan Barentsz
94 Jan Cornelisz Verhoeck
95 Theunis Hendricxsz Batesteijn
96 Gillis Jansz van der Neut
97 Dirck Pleune
98 Willem Willemsz van …. Tijt
99 Jan Harmansz Langerack
100 Andries Pietersz Nattevoort
101 Dirck Gijsbertsz van der Sluijs
102 Jan Jansz van de Vijver
103 Jan Pietersz van Kempen
104 Maerten Corssen  

[Fol. 3]

105 Cornelis Pleune
106 Jan Pietersz van Leeuwen
107 Arij Claesz van Canten
108 Jan Kersz van Nes
109 Jan Ariaensz Muskeput
110 Pieter Masen
111 Hendrick Masen
112 Claes Cornelisz van der Bruijn  

In de Wonne

113 Gerrit Arisz van den Vrijenhoeff
114 Wouter Cornelisz Verweij
115 Gerrit Cornelisz Verweij
116 Rut Jansz
117 Leendert Jansz Bos
118 Claes Claesz
119 Dirck Claesz
120 Simon Brande
121 Joost Aelbersz
122 Huijbert Cornelisz Wiltenburgh
123 Gerrit Willemsz Verhaer
124 Dirck Willemsz Verhaer
125 Jan Jansz Hogenveen
126 Dirck Ariaensz Blonck
127 Hendrick Egbersz

A. van Ven schout

Laatste update: 18-02-2024